Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Kartoffelskrælning og madlavning i kabyssen.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dæk
  Fartøj
  Fragtskib
  Livet om bord
  Sejlskib
  Søhistorisk Registratur
  Kabys
  Proviant
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Træsnit
  Beklædning om bord
  Mandskab
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Kartoffelskrælning og madlavning i kabyssen.
 • "Grisene fodres" på 4-m. bark BEATRICE (svensk) år 1921.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Bark
  Dæk
  Fartøj
  Fragtskib
  Livet om bord
  Sejlskib
  Søhistorisk Registratur
  Kabys
  Proviant
  Husdyr om bord
  Kronologi
  1900-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Beklædning om bord
  Mandskab
  "Grisene fodres" på 4-m. bark BEATRICE (svensk) Affot. efterYngve Gyllin: Förbund på Sju hav.
 • Efter middagen, tegning af F. Kolsjö.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Fragtskib
  Kronologi
  Livet om bord
  Beklædning om bord
  Kabys
  Topografi
  Messe
  Sejlskib
  1800-tallet
  Kunst
  Tegning
  Mandskab
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Norden
  Efter middagen, tegning af F. Kolsjö. Fra Skilling- Magazin 1887, nr. 37. Skibsdrengen vasker op.
 • Varm kaffe efter redning.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Fragtskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Beklædning om bord
  Kabys
  Passagerer på dækket
  Personalia
  Portræt
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Redningsvæsen
  Redningsaktion
  Besøg om bord
  Messe
  Færgevæsen
  Færge
  Galease
  Varm kaffe efter redning. Børge Christensen, redet fra m/galease AGNETHE, efter kollision med M/F PRIMULA, 18/8 1961
 • Kaffeselskab på skib fra D/S Norden.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Dampskib
  Fragtskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Beklædning om bord
  Kabys
  Passagerer
  Medsejlende familie
  Passagerer på dækket
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Kaffeselskab på skib fra D/S Norden.
 • Danmark-Ekspeditionen, hjemkomst
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Rejse og ekspedition
  Kolonier
  Grønland
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Livet i land
  Hjemkomst
  Havet
  Havforskning
  Fartøj
  Ekspeditionsskib
  Foto fra Danmark-Ekspeditionen 1906-08. Hjemkomsten. Ekspeditionen modtages af regeringen. Billedet stammer fra 2. maskinmester Hermann Koefoeds samling. De fleste af billederne i samlingen er identiske med billeder i de øvrige ekspeditionesdeltageres samlinger, da de delte med hinanden.
 • Danmark-Ekspeditionen, hundeslæde
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Rejse og ekspedition
  Havet
  Dyreliv
  Havforskning
  Issejlads
  Vintersøfart
  Isvinter
  Kolonier
  Grønland
  Personalia
  Gruppebillede
  Foto fra Danmark-Ekspeditionen 1906-08. Ekspeditionsdeltagere med slædehunde og hundeslæde. Billedet stammer fra 2. maskinmester Hermann Koefoeds samling. De fleste af billederne i samlingen er identiske med billeder i de øvrige ekspeditionesdeltageres samlinger, da de delte med hinanden.
 • Danmark-Ekspeditionen, vask
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Rejse og ekspedition
  Havforskning
  Kolonier
  Grønland
  Livet om bord
  Arbejdsredskaber
  Personalia
  Gruppebillede
  Foto fra Danmark-Ekspeditionen 1906-08. Der vaskes. Billedet stammer fra 2. maskinmester Hermann Koefoeds samling. De fleste af billederne i samlingen er identiske med billeder i de øvrige ekspeditionesdeltageres samlinger, da de delte med hinanden.
 • Severin Kierulf
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Portræt
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Kunst
  Maleri
  Topografi
  Asien
  Handel og Søfart
  Rederi
  Oliemaleri på lærred tilskrevet C.A. Jensen, udført efter 1822: Portræt af Søren Severin Kierulf (1752-1834), ansat i Asiatisk Kompagnis tjeneste i Indien. Han opholdt sig i Indien i 45 år og var desuden medejer af eget firma "Duntzfelt, Blom og Kierulf", hvor han var bogholder. Han var faktor i Serampore i 1809-1822. Affotograferet i 2008.
 • C.F. Sørensen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Maleri
  Kronologi
  1800-tallet
  Maleri af H. Bully, 1897: Portræt af maleren Carl Frederik Sørensen (1818-1879). Bag på lærredet er malet følgende: Profesor Marinemaler Fr. Sørensen min gamle ven malet efter Fotografi paa Bestilling af Fru Bina Sørensen. Affotograferet i 2008.
 • Søofficer
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Maleri
  Kronologi
  1600-tallet
  1700-tallet
  Maleri af ubekendt kunstner i begyndelsen af 1700-tallet: Portræt af søofficer. På blændrammen står der med blyant Kaas. I 1700-tallet var der mange søofficerer med dette navn. Muligvis viceadmiral Ulrik Kaas (1677-1746). Affotograferet i 2008.
 • J.S. Pontoppidan
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Maleri
  Handel og Søfart
  Rederi
  Maleri af PK (?): Portræt af skibsreder J.S. Pontoppidan, Helsingør. Affotograferet i 2008.
 • T.A. Andersen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Maleri
  Maleri af ubekendt kunstner: Portræt af skibsbygmester T.A. Andersen (1806-1863), Aabenraa. Affotograferet i 2008.
 • Christian V
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1600-tallet
  Kunst
  Maleri
  Maleri af ubekendt kunstner: Portræt af Christian V. Affotograferet i 2008.
 • J.L. Ginge
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1800-tallet
  1900-tallet
  Sort/hvid tegning af Hubert Meyer, 1860: Portræt af kaptajn J.L. Ginge (1829-1915). Fører fra 1853 til maj 1871 af følgende skibe af Pontoppidans Rhederi: skonnert PATRIOT, brig EMILIE CHARLOTTE, bark HILDA og MARIENLYST og fra maj 1872 til julen 1879 af bark HELSINGØR. Alle skibe af Helsingør. Affotograferet i 2008.
 • Berndt Jensen Mørch
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Maleri
  Kronologi
  1700-tallet
  Maleri af ubekendt kunstner: Portræt af Berndt Jensen Mørch (1729-1777). Kaptajn i Det Kongelige Guinesiske Handels Kompagni. Fører af fregatten CHRISTIANSBORG. Affotograferet i 2008.
 • M.C. Holm
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Maleri
  Kronologi
  1900-tallet
  Skibsbygning
  Værft i Danmark
  Oliemalet kopi efter Bertha Wegmann malet af Holger Hansen, 1924: Portræt af direktør Mads Christian Holm, grundlæggeren af Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri. Affotograferet i 2008.
 • Kaptajn Mørck
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Kunst
  Maleri
  Personalia
  Portræt
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1700-tallet
  Maleri af Herman Hansen Koefoed (1743-1815), 1780: Portræt af kaptajn Mørck, Dragør. Affotograferet i 2008.
 • Niels Ryberg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Portræt
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Kunst
  Maleri
  Maleri af ubekendt kunstner: Portræt af konferensråd, grosserer og direktør i Asiatisk Kompagni, Niels Ryberg (1724-1805).
 • Johan Chr. Duntzfeldt
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Portræt
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Pastel af Christian Hornemann, 1821: Portræt af Johan Chr. Duntzfeldt (født 1795), søn af kongelig agent C.V. Duntzfeldt (1762-1809). Johan var gift med datteren af grosserer og storreder, direktør i Asiatisk Kompagni, Frédéric de Coninck. Affotograferet i 2008.
 • Bertha Heinrich
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Portræt
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Maleri
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Maleri af Eckersberg, 5. maj 1806: Portræt af konferensrådinde Bertha Heinrich. Hendes datter Johanne Henriette var gift med kaptajn John Christmas. Affotograferet i 2008.
 • J.F. Heinrich
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Portræt
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Maleri
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Maleri af Eckersberg, maj 1806: Portræt af konferensråd J.F. Heinrich. Hans datter Johanne Henriette var gift med kaptajn John Christmas. Affotograferet i 2008.