Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Dansk fregat i engelsk havn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Kronologi
  1700-tallet
  Topografi
  Danmark
  Kunst
  Maleri
  Fregat
  Sejlskib
  Maleri af Sam. Scott (1710-72) på Nat. Maritime Museum, London: Fetching home the Anchor.
 • Jagt og fregat
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Kronologi
  1700-tallet
  Topografi
  Danmark
  Kunst
  Maleri
  Fregat
  Jagt
  Sejlskib
  N. Truslevs Samling 1805.
 • Dansk fregat i engelsk havn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Kronologi
  1700-tallet
  Topografi
  Danmark
  Kunst
  Maleri
  Fregat
  Sejlskib
  Maleri af Sam. Scott: Fetching home the Anchor.
 • Hollandsk Marine, malet af H. Dubbel
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Kunst
  Topografi
  Fartøj
  Maleri
  Europa
  Orlogsskib
  Fiskefartøj
  Sejlskib
  H. Dubbel (f. Amsterdam 1620 d. sst. 1676). t.v. strandbred med bolværk og fiskerbåde. På reden orlogsskibe.
 • Hollandsk marine.bugt med både skibe med sværd
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Kunst
  Topografi
  Fartøj
  Europa
  Maleri
  Malet 1686 af Abraham Starek (f. Amsterdam 1635, død sst. 1710)
 • Hollandsk marine. red med orlogsskibe og mindre skibe
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Kunst
  Topografi
  Fartøj
  Europa
  Orlogsskib
  Maleri
  Sejlskib
  I baggrunden kyst med by (Rotterdam). Malet ca. 1645 af Simon de Vlieger (f. Rotterdam 1600, død Wees 1653).
 • Hollandsk orlogsfregat
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Kunst
  Topografi
  Fartøj
  Maleri
  Europa
  Orlogsskib
  Orlogsfregat
  Sejlskib
  Farvepostkort efter det originale maleri "Het kanonschot" udført af William van de Velde, 1633-1707, Rijsmuseum. Amsterdam.
 • Hollandsk Marine, malet af H. Dubbel
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Kunst
  Topografi
  Fartøj
  Maleri
  Europa
  Orlogsskib
  Fiskefartøj
  Sejlskib
  H. Dubbel (f. Amsterdam 1620 d. sst. 1676). Red set fra strand med fiskerbåde, mindre skibe og store orlogsskibe. Original på Statens Museum for Kunst.
 • Hollandsk marine. Red med hollandske orlogsskibe; små skibe
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Kunst
  Topografi
  Fartøj
  Maleri
  Europa
  Orlogsskib
  Sejlskib
  Malet af Jan Karel van Beecq (f. Amsterdam 1638). Original på Statens Museum for Kunst.
 • Flodscene, Holland
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Kunst
  Topografi
  Fartøj
  Maleri
  Europa
  River Scene with State Barge (maleri af Chapelle på National Gallery, London.
 • Hollandsk orlogsskib
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Kunst
  Maleri
  Skibsportræt
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Fartøj
  Orlogsskib
  Sejlskib
  Efter maleri på MfS, muligvis af Vroom 1600-tallet.
 • Red med mindre fartøjer, i baggr. større skibe.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Fartøj
  Topografi
  1600-tallet
  Kunst
  Europa
  Maleri
  Hollandsk marine malet f Rudolf Backhuizen omkr. 1689 (f. Emden 1631, d. Amsterdam 1708).
 • Hollandsk fløjte ud for Rotterdam
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  National Maritime Museum, Greenwich
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Fartøj
  Topografi
  1600-tallet
  Kunst
  Fløjte
  Europa
  Maleri
  T.v. Staatenyacht; efter Grisaille af Abraham van Salm ca. 1700. Original på National Maritime Museum i Greenwich.
 • Jacob Bellevois: Bewegte See
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Fartøj
  Topografi
  Kunst
  1600-tallet
  Maleri
  Slesvig-Holsten
  Jacob Bellevois: Bewegte See (hollandske skibstyper); original på Kunsthalle i Hamborg(?).
 • Hollandsk orlogsskib sættersejl
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Fartøj
  Topografi
  Kunst
  1600-tallet
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Maleri
  Muligvis af Vroom. Ny affotografering efter maleriets restaurering.
 • Wallensteins flagskib i Wismars havn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Fartøj
  Topografi
  Kunst
  Maleri
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Wallensteins flagskib i Wismars havn under 30-årskrigen.
 • Opankret mindre hollandsk fartøj ud for Kronborg.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Fartøj
  Topografi
  Kunst
  Maleri
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Udsnit af Hendrik Cornels Vrooms' maleri af Helsingør og Kronborg på Helsingør Bymuseum.
 • Dansk orlogsskib saluterer for Kronborg.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Fartøj
  Topografi
  Kunst
  Maleri
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Udsnit af Hendrik Cornels Vrooms' maleri på Helsingør Bymuseum.
 • Opankret hollandsk skib ud for Kronborg.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Fartøj
  Topografi
  Kunst
  Maleri
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Udsnit af Hendrik Cornels Vrooms' maleri af Herlsingør og Kronborg på Helsingør Bymuseum.
 • Hoorn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Fartøj
  Topografi
  Kunst
  Maleri
  Europa
  Maleri af Hendrik Cornelisz Vroom, i Westfries.
 • Red med orlogsskib
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1600-tallet
  Fartøj
  Topografi
  Kunst
  Maleri
  søtønde
  Hollandsk marinemaleri. Red med orlogsskib, mindre fartøjer, søtønde, t.h. bolværk. Malet ca. 1640.
 • 3 mastet skib under stranding
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Kronologi
  1600-tallet
  Havari og forlis
  Stranding
  3 mastet skib under stranding.
 • Vandpåfyldning i Helsingør Havn.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Fartøj
  Sejlskib
  Jolle
  Havnevæsen
  Havn
  Bunkring
  Kaj
  Lastning og losning
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Litografi
  Maleri
  Vandpåfyldning i Helsingør Havn fra Vandcompagniets hus. I Helsingør nedlagde man fra 1576 egetræsrørledninger fra dammene bag byen og ned til denne. Fra et "vandhus" ved havnebroen solgte man ferskvand til skibene. Et privat vandkompagni stod for salget. Her hvor så mange skibe årligt ankrede op for at betale øresundstold, blev der tit slagsmål blandt de ventende søfolk, der lå i deres både, for at få deres medbragte tønder fyldte, og der måtte streng justits til, for at enhver fik efter tur, uden at springe over køen. Man måtte straks anmelde sig hos vandmanden og afvente sin tur. På billedet ses at skibene på reden har sendt både ind med fadeværk for at indtage vand fra Vandcompagniets lille træhus, bygget som et græsk tempel.(tekst Henning Henningsen)
 • Severin Kierulf
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Portræt
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Kunst
  Maleri
  Topografi
  Handel og Søfart
  Rederi
  Asien
  Oliemaleri på lærred tilskrevet C.A. Jensen, udført efter 1822: Portræt af Søren Severin Kierulf (1752-1834), ansat i Asiatisk Kompagnis tjeneste i Indien. Han opholdt sig i Indien i 45 år og var desuden medejer af eget firma "Duntzfelt, Blom og Kierulf", hvor han var bogholder. Han var faktor i Serampore i 1809-1822. Affotograferet i 2008.
 • H/S DIANA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Maleri
  Skibsportræt
  Fartøj
  Hjulskib
  Passagerskib
  Stykgodsskib
  Maleri af C.F. Sørensen, 1860: Skibsportræt af hjuldamper DIANA af København (Koch & Henderson), et af de første skibe i DFDSs flåde. Affotograferet i 2008.