Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Grosserer Hecksher
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  Maleri af W. Marstrand, vinteren 1841-42: Portræt af grosserer Samuel Siegfried (oprindeligt Samuel Simon) Hecksher, stadsmægler i København (1772-1843). Affotograferet i 2008.
 • Whampoas red
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Handel og Søfart
  Kinafart og Ostindienfart
  Fartøj
  Maleri af ubekendt kinesisk kunstner forestillende Whampoas red. I forgrunden Dane's Island og i baggrunden Perlefloden med talrige aftaklede europæiske skibe, bl.a. danske og svenske. På grund af Perleflodens lave vand, kunne skibene ikke gå helt op til Kanton. De fortøjede derfor ved Whampoa. Ladningen bragtes til Faktorierne og returladningen førtes til skibet i små flodbåde, sampaner. Omladningen varede gerne ca. tre måneder og skibene afriggede derfor. På land opførtes et skur, bankesalen, hvor de nødvendige reparationsarbejder på rig og sejl udførtes. Ofte kalfatredes skibene også ved hjælp af kinesiske arbejdere. Affotograferet i 2008.
 • Kong Frederik IV
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1700-tallet
  Maleri af ubekendt kunstner: Portræt af kong Frederik den IV til hest. Affotograferet i 2008.
 • Tycho Brahe
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1500-tallet
  Navigation
  Astronomi
  Maleri af Thomas Gemperlein?, vist nok moderne kopi af portræt af Tycho Brahe. Affotograferet i 2008.
 • Fru grosserer Hecksher
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  Maleri af W. Marstrand, vinteren 1841-42: Portræt af fru grosserer Hecksher. Affotograferet i 2008.
 • Kaptajn Bonde
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  Maleri af H.G. Nielsen, 1894: Portræt af kaptajn M.C.W. Bonde. Affotograferet i 2008.
 • Fru skibsfører Holm
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  Maleri af ubekendt kunstner: Portræt af kaptajnsfrue Holm, Flensborg. Affotograferet i 2008.