Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Fiskeleje, Ulvöhamn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Kronologi
  Topografi
  Kunst
  1500-tallet
  Norden
  Sverige
  Maleri
  Maleri i kirken.
 • ENGELEN eller MARIA kalkmaleri
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Kronologi
  Topografi
  Kunst
  1500-tallet
  Maleri
  Danmark
  Jylland
  ENGELEN eller MARIA kalkmaleri fra Udbyneder kirke.
 • Faktorierne i Kanton
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Handel og Søfart
  Kinafart og Ostindienfart
  Handelshistorie
  Kunst
  Maleri
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Topografi
  Asien
  Maleri af ubekendt kinesisk kunstner forestillende Faktorierne i Kanton. Flagene er fra venstre til højre det danske, spanske, amerikanske, svenske, engelske og hollandske. Affotograferet i 2008.
 • Venedig
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Handelshistorie
  Kunst
  Maleri
  Kinafart og Ostindienfart
  Handel og søfart
  Kronologi
  1700-tallet
  Kinesisk glasmaleri forestillende kanalparti fra Venedig. Malet i sidste del af 1700-tallet. Affotograferet i 2008.
 • Faktorierne i Kanton
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  1700-tallet
  Handel og søfart
  Handelshistorie
  Kinafart og Ostindienfart
  Kronologi
  Kunst
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Asien
  Faktorierne i Kanton i den sidste del af 1700-tallet. Kinesisk glasmaleri, malet før branden. Affotograferet i 2008.
 • Faktorierne i Kanton
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Handelshistorie
  Kunst
  Maleri
  Kinafart og Ostindienfart
  Handel og søfart
  Topografi
  Kronologi
  1800-tallet
  Asien
  Faktorierne i Kanton. Kinesisk glasmaleri malet efter branden 1822. Affotograferet i 2008.
 • Fort Christiansborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Guinea
  Forter
  Danske forter
  Slavehandel
  Topografi
  Afrika
  Kunst
  Maleri
  Erhverv i kolonierne
  Boligforhold i kolonierne
  Fartøj
  Brig
  Fregat
  Jagt
  Flag og signal
  Flag
  Sejlskib
  Fort Christiansborg, nu Osu Castle, var det største danske støttepunkt på Guldkysten i det nuværende Ghana, og var udskibningshavn for den danske slavehandel til sukkerplantagerne i Caribien. Fortet blev bygget i 1661 og var det meste af kolonitiden på danske hænder. Det oprindelige fort blev ombygget flere gange. I 1850 solgte Danmark sine kolonier i Afrika og bygningen blev senere hovedsæde for den britiske koloniadministration i Gold Coast Colony. Bygningen anvendes i dag som Ghanas præsidentplads. Her et fotografi af et maleri, formentlig et panelmaleri, af Fort Christiansborg, med klokketårn og dansk splitflag. Til venstre ses reden med en jagt, fregat og brig. Til højre de indfødtes hytter, og på markerne i forgrunden nogle arbejdende indfødte - slaver(?).
 • Maleri af København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Kunst
  Maleri
  Industri
  Fartøj
  Fragtskib
  Orlogsskib
  Sejlskib
  Kronologi
  1800-tallet
  Et fotografi af et maleri af Eckersberg fra 1825: København - udsigt fra kalkbrænderiet til Trekronors batteri. i mellemgrunden talrige orlogs- og koffardiskibe.
 • Maleri af København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Fartøj
  Fragtskib
  Orlogsmarine
  Søbefæstning
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Et fotografi af et maleri af Eckersberg fra 1836: København - udsigt fra Trekroners batteri med København i det fjerne. Et hjørne af muret bastion i forgrunden.