Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Elfærgen ELLEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Passagerskib
  Færgevæsen
  Færgehavn
  Færgeleje
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Skibsdetaljer
  Bro og skanse
  Flag og signal
  Flag
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Maskine
  El
  Ro/ro elfærgen ELLEN fylder lidt mere end M/F Skjoldnæs i færgelejet i Fynshav, da den ny færge er små 15 m længere end de gamle færger, den 14. august 2019.
 • Elfærgen ELLEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Passagerskib
  Færgevæsen
  Færgehavn
  Færgeleje
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Skibsdetaljer
  Bildæk
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Maskine
  El
  Den først bil forlader ro/ro elfærgen Ellen i færgelejet Fynshav den 14/08/2019 kl. 10.23 (Efter uret på havnen). Det var en hollandsk indregistrerede person bil.
 • Elfærgen ELLEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Passagerskib
  Færgevæsen
  Færgehavn
  Færgeleje
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Maskine
  El
  Der foretages et par små justeringer på anlægget, som kan holde ro/ro elfærge Ellen til i færgelejet når den opholder sig der. den 14. august 2019.
 • Elfærgen Ellen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Passagerskib
  Færgevæsen
  Færgehavn
  Færgeleje
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Flag og signal
  Flag
  Redningsvæsen
  Redningsmateriel
  Skibsdetaljer
  Bro og skanse
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Radar
  Søhistorisk Registratur
  Ro/ ro elfærgen Ellen´s kommandobro med post færgens splitflag på flagstangen, den 14. august 2019.
 • Elfærgen ELLEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Passagerskib
  Færgevæsen
  Færgehavn
  Færgeleje
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Skibsdetaljer
  Bildæk
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Maskine
  El
  Rampen på færgelejet i Fynshav tilpasses den ny ro/ro elfærge Ellen, den 14. august 2019.
 • Elfærgen ELLEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Passagerskib
  Færgevæsen
  Færgehavn
  Færgeleje
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Maskine
  El
  Ro/ro elfærgen Ellen i færgelejet i Fynshav for første gang den 14/08/2019. M/F Skjoldnæs var stoppet på ruten den 13/08/2019 grundet ærgelejet skulle bygges om til elfærgen Ellen, den 14. august 2019.
 • M/S SVANEN MARIAGERFJORD
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Passagerskib
  Motorskib
  Færgevæsen
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Flag og signal
  Signalflag
  Flag
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Radar
  Søhistorisk Registratur
  Færgen M/S SVANEN ved Dronningekajen i Randers Havn med signalflagene hejst i anledning af havnen dag, den 17. august 2019. I det daglige sejler SVANEN charter- og tursejlads på Mariager Fjord.
 • M/S RAGNA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Passagerskib
  Motorskib
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Radar
  Kronologi
  2000-tallet
  Livet om bord
  Passagerer
  Passagerer på dækket
  Skibsdetaljer
  Bildæk
  Bro og skanse
  Flag og signal
  Signalflag
  Søhistorisk Registratur
  Færgen RAGNA, der besejler ruten Mellerup - Voer. Signalflagene er hejst på grund af havnes dag i Randers, den 17. august 2019. Kapacitet: 30 passagerer, 4 personbiler Læs om færgens spændende historie i linket under Nota Bene.
 • UDBYHØJ KABELFÆRGE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Kabelskib
  Passagerskib
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Havnevæsen
  Havn
  Skibsdetaljer
  Bro og skanse
  Søhistorisk Registratur
  UDBYHØJ KABELFÆRGE. Færgen sejler tværs over fjorden mellem Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd. Færgen har hverken ror eller skruer, men trækkes frem ved hjælp af kablerne. Her set på Randers Havnedag den 17. august 2019.
 • M/S HELGE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Motorskib
  Passagerskib
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  Søhistorisk Registratur
  Den sidste arbejdstur i sæsonen; Steen Hansen & Aage Pedersen nedtager skiltet i Grasten, den 17. september 2008 . Alle destinationskilte blev nedtaget for vinteren for opbevaring hos Ring Andersen, for vedligehold og restaurering af malerierne ovenover navnet. Alle destinationer har forskellige malerier, på nær Christiansminde.
 • M/S HELGE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Motorskib
  Passagerskib
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Stævn
  Skorsten
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Søhistorisk Registratur
  Veteranfærgen M/S HELGE ved kaj på Drejø den 7. maj 2008. Læs linket, der er lagt ind under Nota Bene
 • M/S HELGE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Motorskib
  Passagerskib
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  Redningsbåd
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Skorsten
  Stævn
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Søhistorisk Registratur
  Veteranfærgen M/S HELGE ved kaj på Drejø den 7. maj 2008. Læs linket, der er lagt ind under Nota Bene
 • M/S HELGE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Motorskib
  Passagerskib
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Livet om bord
  Passagerer på dækket
  Redningsvæsen
  Redningskrans
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Skorsten
  Søhistorisk Registratur
  Veteranfærgen M/S HELGE ved kaj i Troense, den 1. juni 2008. HELGE ligger kun "fortøjet" med et spring og motor tilkoblet på frem. Læs linket, der er lagt ind under Nota Bene
 • M/S HELGE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Motorskib
  Passagerskib
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Søhistorisk Registratur
  Steen Hansen og skipper Aage Pedersen på dækket af HELGE ved sæsonafslutning 2008. "HELGE blev vedligeholdt af chefskipper Aage Pedersen, som stoppede efter sæsonen 2008. Dette år var nok også året, hvor HELGE var flottest og bedst vedligeholdt. Når foråret kom, gik Aage og hans bedstemand Steen Hansen (udlånt fra Spodsbjerg – Tårs overfarten) i gang med at skrabe, slibe, grundmale og male med lak, samt lakering af alt fast teaktræ om bord, medens den lå på Ring Andersens Værft i Svendborg. Da HELGE var overdækket med presenning om vinteren, så kunne arbejdet foregå lige så snart, det blev lidt varmt i vejret, men de brugte af og til også en varmluftblæser på dækket for at holde overfladerne fugt frie, så der kunne males. Alt malerarbejde om bord forgik med pensel, det er derfor den skinner, som den gør. I vinterens løb havde samme chefskipper Aage lakeret de udendørs bænke og borde, som havde været afmonteret for vinteren, inkl. jollen og opbevaret i en stor garage på Frederiksøen." fortæller H. P. Hansen
 • M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Motorskib
  Passagerskib
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Skibsdetaljer
  Stævn
  Skorsten
  Søhistorisk Registratur
  Veteranfærgen M/S HELGE ved kaj i Svendborg Havn, den 8. maj 2008 Læs linket, der er lagt ind under Nota Bene
 • M/S HELGE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Motorskib
  Passagerskib
  Kronologi
  2000-tallet
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Stævn
  Skorsten
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Søhistorisk Registratur
 • Isvinter
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Isvinter
  Issejlads
  Søhistorisk Registratur
  Vintersøfart
  Fartøj
  Færge
  Topografi
  Farvande
  Øresund
  En serie fotografier - 13 ialt - fra isvinter på Storebælt og Øresund. Formentlig enten vinteren 1929 eller 1930. Heriblandt et fotografi, hvilket på bagsiden med tysk tekst fortæller, at den tyske rigsmarine - "Reichmarine" - var sat ind, for at hjælpe de indfrosne skiber. Her et fotografi af det tyske krigsskib ELSASS, der sidder fast i isen.
 • Is på Storebælt
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Isvinter
  Issejlads
  Søhistorisk Registratur
  Vintersøfart
  Færgehavn
  Færgevæsen
  Hjulskib
  Fartøj
  Isbryder
  Isbåd
  Færge
  Isbådstransport
  En serie fotografier - 13 ialt - fra isvinter på Storebælt og Øresund. Formentlig enten vinteren 1929 eller 1930. Tekst på bagsiden: 1180 passagerere fra den store nye motorfærge KORSØR gik tirsdag i land over isen ved Knudshoved, (3 km.). Vort billede viser den fastsiddende færge. Ved siden af en isbryder, som også sidder fast, og i baggrunden de mange mennesker på den besværlige march indefter.
 • Isvinter
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Isvinter
  Issejlads
  Søhistorisk Registratur
  Vintersøfart
  Fartøj
  Færge
  Dampskib
  Flag og signal
  Rederiflag
  Topografi
  Farvande
  Øresund
  En serie fotografier - 13 ialt - fra isvinter på Storebælt og Øresund. Formentlig enten vinteren 1929 eller 1930. Heriblandt et fotografi taget fra færgen ELSASS af et dampskib, begge skibe er fastfrosne i den uendelige pakis. I agteren færgens rederiflag.
 • Is på Storebælt
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Isvinter
  Issejlads
  Søhistorisk Registratur
  Vintersøfart
  Færgehavn
  Færgevæsen
  Hjulskib
  Fartøj
  Isbryder
  Isbåd
  Gods og varer
  Handel og Søfart
  Færge
  Isbådstransport
  En serie fotografier - 13 ialt - fra isvinter på Storebælt og Øresund. Formentlig enten vinteren 1929 eller 1930. Tekst på bagsiden: 1180 passagerere fra den store nye motorfærge KORSØR gik tirsdag i land over isen ved Knudshoved, (3 km.). Vort billede viser KORSØR sammen med et par isbrydere fastfrosne i isen. Foran isbåde, der skal transportere post og gods ind til havnen.
 • Is på Storebælt
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Isvinter
  Issejlads
  Søhistorisk Registratur
  Vintersøfart
  Færgehavn
  Færgevæsen
  Færge
  Fartøj
  En serie fotografier - 13 ialt - fra isvinter på Storebælt og Øresund. Formentlig enten vinteren 1929 eller 1930. Tekst på bagsiden: 1180 passagerere fra den store nye motorfærge KORSØR gik tirsdag i land over isen ved Knudshoved, (3 km.). Vort billede viser dem på vej ind mod Fyns kyst, der skimtes i baggrunden.
 • Is på Storebælt
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Isvinter
  Issejlads
  Søhistorisk Registratur
  Vintersøfart
  Færgehavn
  Færgevæsen
  Færge
  Fartøj
  En serie fotografier - 13 ialt - fra isvinter på Storebælt og Øresund. Formentlig enten vinteren 1929 eller 1930. Tekst på bagsiden: 1180 passagerere fra den store nye motorfærge KORSØR gik tirsdag i land over isen ved Knudshoved, (3 km.). Vort billede viser de første passagereres ankomst til molen ved Knudshoved. Langt ude ses det lange tog af mennesker på vej indefter.
 • S/S PRINS CHRISTIAN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Færge
  Dampskib
  Passagerskib
  Færgen S/S PRINS CHRISTIAN. Danmarks første dobbeltskruede og dobbeltsporede færge.