Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings årsmøde
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Museer og samlinger
  Kronologi
  1900-tallet
  Personalia
  Gruppebillede
  Danmark
  Sjælland
  København
  Gruppebillede i Nationalmuseet (Etnografisk Samling).
 • Bondegårdsundersøgelse 1967
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Museer og samlinger
  Kronologi
  1900-tallet
  Personalia
  Danmark
  Jylland
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  På sønderjysk gård, udført af hold fra Dansk Folkemuseum, drengen sidder på gammel sekretær. DKM's museumskursus i Vester Vedsted.
 • Skandinavisk museumskongres i Trondhjem
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Museer og samlinger
  Kronologi
  1900-tallet
  Personalia
  Gruppebillede
  Norden
  Norge
  Åbningsmøde 6/6 1950; navnene se protokol.
 • Herlufholms kirke - Chr. Axel Jensen taler
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Danmark
  Museer og samlinger
  Kronologi
  1900-tallet
  Personalia
  Gruppebillede
  Herlufholms kirke - Chr. Axel Jensen taler ved Dansk Historiske Fællesforeningsmøde d. 12/6 1936.
 • First International Congress og Maritime Museums (JCMM)
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Museer og samlinger
  Kronologi
  1900-tallet
  Personalia
  Gruppebillede
  Europa
  First International Congress og Maritime Museums (JCMM), d. 2/10 1972. Deltagerne fotograferet i Greenwich.
 • Slotsherreklubbens møde på Frederiksborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Danmark
  Museer og samlinger
  Kronologi
  1900-tallet
  Personalia
  Gruppebillede
  Slotsherreklubbens møde på Frederiksborg Slot d. 20/2 1976. Personerne i protokollen.
 • International Congress of Moritime Museums 3. kongres
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Museer og samlinger
  Fartøj
  Kronologi
  1900-tallet
  Personalia
  Gruppebillede
  Nordamerika
  Deltagerne ved International Congress of Moritime Museums 3. kongres i Mystic Seaport, Connecticut. Fotograferet 28/9 1978. Henning Henningsen stående længst til højre.
 • Bark KØBENHAVN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Skoleskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Sejlskib
  5-mastet bark
  Bark
  Topografi
  Sydamerika
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Personalia
  Gruppebillede
  Livet om bord
  Mandskab
  En samling fotografier taget om bord på skoleskibet og den 5-mastet bark KØBENHAVN under ophold i Buenos Aires, i maj-juni, 1928. Det var skibets niende og næstsidste rejse. Skibsfører Kaptajn Ferdinand Andersen har besøg om bord. Måske den danske konsul med familie eller Østasiatiske Kompagniets agent. Til venstre ses Styrmand Berthelsen.
 • Sukkerfabrik
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Christiansted
  Dansk Vestindien
  Kolonier
  Søhistorisk Registratur
  Sukker
  Erhverv i kolonierne
  Gruppebillede
  Personalia
  Militær og gendarm
  Industri
  Skt. Croix
  Fra sukkerfabrikken i Christiansted, Skt. Croix. En gruppe mænd stående på rund, flad, brolagt stensætning. På bagsiden af fotografiet er skrevet: Fra venstre; en sergant, en maskinist, maskinist Knudsen (med paraply), instrukrør Faye, ubekendt inspektør, bagest maskinist Mathiesen.
 • VALKYRIENS togt
  Ukendt
  Dansk Vestindien
  Overdragelsen af de Vestindiske øer
  Kolonihistorie
  Kolonier
  Søhistorisk Registratur
  Personel
  Orlogsmarine
  Marineuniform
  Christiansted
  Frederiksted
  Uidentificerede personer
  Personalia
  Gruppebillede
  Krydser
  Orlogsskib
  Fartøj
  Livet om bord
  Mandskab
  Skt. Croix
  En samling fotografier fra Vestindien af diverse militæriske motiv - her af besætningen på VALKYRIEN. De fleste er postkort fra 1916-17. Udflugt - Kingshill. Bemærk, billedet er markeret rødt, da museet ikke har rettighederne. Hvis du skal bruge billedet kommercielt, bedes du rette henvendelse til evt. rettighedshaver plus til museet på hg@mfs.dk.
 • Eyrarbakki, Island
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Norden
  Island
  Personalia
  Gruppebillede
  Kolonier
  Erhverv i kolonierne
  Handel i kolonierne
  Handelshus
  Kronologi
  1800-tallet
  1900-tallet
  Handel og søfart
  Gruppebillede, siddende fru Thorgrimsen, stående hendes tre døtre; fru justitianius Sveinbjørnsson, fru faktor Nielsen og fru doktor Hallgrimsen.
 • Faktor Peter Nielsen og familie
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Erhverv i kolonierne
  Handel i kolonierne
  Personalia
  Gruppebillede
  Handelshus
  Topografi
  Norden
  Island
  Kronologi
  1800-tallet
  1900-tallet
  Handel og søfart
  Faktor Peter Nielsen, med fru Sylvia (f. Thorgrimsen) og døtre. Inger (på Ebbegård), Gudmunda (fra 1920 muligvis ejer af handelshuset under navnet Gudmunda Nielsen?) og Karen gift med garder Jens D. Nielsen.
 • Officerer og gæster på DIANA, 1886
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Skonnert
  3-mastet skonnert
  Topografi
  Norden
  Island
  Kolonier
  Orlogsmarine
  Orlogsværftet
  Personel
  Rejse og ekspedition
  Havn og red i kolonierne
  Våben og udstyr
  Gruppebillede
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Kronologi
  1800-tallet
  Sejlskib
  En samling fotografier (39) fra orlogsskibet, skrueskonnerten DIANAs Islandstogt i 1886. Fem officerer og gæster, deriblandt tre damer, samlet agter på DIANA, vist i islandsk fjord, muligvis Reykjavik.
 • Tre officerer på DIANA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Skonnert
  3-mastet skonnert
  Topografi
  Norden
  Island
  Kolonier
  Orlogsmarine
  Orlogsværftet
  Rejse og ekspedition
  Gruppebillede
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Skibsdetaljer
  Personel
  Marineuniform
  Våben og udstyr
  Dæk
  Livet om bord
  Opstillede mandskabsbilleder
  Mandskab
  Kronologi
  1800-tallet
  Sejlskib
  En samling fotografier (39) fra orlogsskibet, skrueskonnerten DIANAs Islandstogt i 1886. Tre officerer stående om bord på DIANA. Til venstre en logflynder og en lille signalkanon på lønningen.
 • Officerer på DIANA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Skonnert
  3-mastet skonnert
  Topografi
  Norden
  Island
  Kolonier
  Orlogsmarine
  Orlogsværftet
  Rejse og ekspedition
  Personel
  Våben og udstyr
  Gruppebillede
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Livet om bord
  Opstillede mandskabsbilleder
  Mandskab
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Kronologi
  1800-tallet
  Sejlskib
  En samling fotografier (39) fra orlogsskibet, skrueskonnerten DIANAs Islandstogt i 1886. En gruppe officerer samlet om bord på DIANA, i forgrunden kanon.
 • Officerer om bord DIANA, 1886
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Skonnert
  3-mastet skonnert
  Topografi
  Norden
  Island
  Kolonier
  Orlogsmarine
  Orlogsværftet
  Rejse og ekspedition
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Personel
  Militær og gendarm
  Uniform
  Livet om bord
  Mandskab
  Opstillede mandskabsbilleder
  Kronologi
  1800-tallet
  Sejlskib
  En samling fotografier (39) fra orlogsskibet, skrueskonnerten DIANAs Islandstogt i 1886. En gruppe officerer, samlet i skonnertens agterende, tre siddende og fire stående, i Flådens leje.
 • Officerer på DIANA, 1886
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Skonnert
  3-mastet skonnert
  Topografi
  Norden
  Island
  Kolonier
  Orlogsmarine
  Orlogsværftet
  Personel
  Rejse og ekspedition
  Gruppebillede
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Livet om bord
  Mandskab
  Opstillede mandskabsbilleder
  Kronologi
  1800-tallet
  Sejlskib
  En samling fotografier (39) fra orlogsskibet, skrueskonnerten DIANAs Islandstogt i 1886. En gruppe af officerer samlet agter på DIANA.
 • Gruppebillede om bord på DIANA, 1886
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Skonnert
  3-mastet skonnert
  Topografi
  Norden
  Island
  Kolonier
  Orlogsmarine
  Personel
  Rejse og ekspedition
  Marineuniform
  Mandskab
  Livet om bord
  Opstillede mandskabsbilleder
  Gruppebillede
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Kronologi
  1800-tallet
  Sejlskib
  En samling fotografier (39) fra orlogsskibet, skrueskonnerten DIANAs Islandstogt i 1886. Gruppebillede om bord af nogle officerer og ca. 30 orlogsgaster.
 • GRØNSUND
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Orlogsmarine
  Personel
  Fartøj
  Orlogsskib
  Kanonbåd
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Rig
  Kronologi
  1800-tallet
  1900-tallet
  Gruppebillede af menige og officerer på dækket af kanonbåden GRØNSUND. GRØNSUND blev bygget i 1883 og blev blandt andet anvendt til fiskeriinspektion og øvelsesskib for kadetter. I 1917 blev skibet ombygget til værksteds- og depotskib for ubådene.