Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • 4-mst bark VIKING af København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Kronologi
  Topografi
  Uniform
  Danmark
  1900-tallet
  Fartøj
  Bark
  4-mastet bark
  Sejlskib
  Lægen foretog i Atlanter en operation på en irsk sømand fra det norske fuldskib FIDES ex. NEDERLAND.
 • GEORG STAGE (II), 1976.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Kronologi
  Topografi
  Uniform
  Danmark
  1900-tallet
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Kompas
  Kvadrant
  Fartøj
  Skoleskib
  Kvartermester Bilstrøm med det for kvartermestrene på skoleskibet specielle udstyr: Universaltang i skede, holdt fast i snor(tangbændsel), kniv knivbændsel, spiger (spir) med spigerbændsel; han holder på kuglen (ved kompasset) for ophævelse af kvadrantdeviationen.
 • Kaptajn Simonsen S/S LEENA DAN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Kronologi
  Topografi
  Uniform
  Danmark
  Personalia
  Portræt
  1900-tallet
  J.LauritZen.
 • Køge kirke med fyrlanterne
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fyr
  Fyrvæsen
  Søhistorisk Registratur
  Vagervæsen
  Kirke
  Køge kirke med fyrlanterne, 1944. Kirketårnets østgavl med blændinger; foroven muret fyrlanterne, fra 1400-tallet, Skt. Nikolaj.
 • Fyr ved Færingehavn / Kangerluarsoruseq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fyr
  Fyrvæsen
  Søhistorisk Registratur
  Vagervæsen
  Inspektionsskib
  Fartøj
  Grønland
  Kolonier
  Dampskib
  Motorskib
  Mandskab
  Livet om bord
  Topografi
  Kronologi
  1900-tallet
  Fyrinspektionsskibet ARGUS på Grønland. Fyret ved Færingehavn / Kangerluaroseq, Grønland, inspiceres af kaptajn J. H. Toft (med kasket) og maskinchef H. Hansen, 1955. Fyret lyser ved flaskegas, som opbevares i huset under lanternen og passer sig selv, idet en solventil ved siden af lanternen tænder og slukker fyret - AGA-fyr.
 • Fyr ved Færingehavn / Kangerluarsoruseq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fyr
  Fyrvæsen
  Søhistorisk Registratur
  Vagervæsen
  Inspektionsskib
  Fartøj
  Grønland
  Kolonier
  Dampskib
  Motorskib
  Mandskab
  Livet om bord
  Topografi
  Kronologi
  1900-tallet
  Fyrinspektionsskibet ARGUS på Grønland. Fundamentet graves ud til det nye fyr ved Færingehavn / Kangerluarsoruseq, Grønland, 1955. Matros Lucassen og Svend Aage Nielsen graver; bag dem maskinist Olffsen og 1. styrmand Olesen; maskinchef H. Hansen med ryggen til.
 • Fyr ved Færingehavn / Kangerluarsoruseq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fyr
  Fyrvæsen
  Søhistorisk Registratur
  Vagervæsen
  Inspektionsskib
  Fartøj
  Grønland
  Kolonier
  Dampskib
  Motorskib
  Mandskab
  Livet om bord
  Topografi
  Kronologi
  1900-tallet
  Fyrinspektionsskibet ARGUS på Grønland. Fundament støbes til det nye fyr ved Færingehavn / Kangerluarsoruseq, Grønland, 1955. Maskinchef Hansen, kaptajn Toft og 1. styrmand Olesen til højre for fundamentet.
 • Fyr ved Færingehavn / Kangerluarsoruseq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fyr
  Fyrvæsen
  Søhistorisk Registratur
  Vagervæsen
  Inspektionsskib
  Fartøj
  Grønland
  Kolonier
  Dampskib
  Motorskib
  Mandskab
  Livet om bord
  Topografi
  Kronologi
  1900-tallet
  Fyrinspektionsskibet ARGUS på Grønland. 1. styrmand Olesen arbejder med teodolitten for at bestemme det nye fyrs placering ved Færingehavn / Kangerluarsoruseq, Grønland, 1955.
 • Fyr ved Færingehavn / Kangerluarsoruseq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fyr
  Fyrvæsen
  Søhistorisk Registratur
  Vagervæsen
  Inspektionsskib
  Fartøj
  Grønland
  Kolonier
  Dampskib
  Motorskib
  Mandskab
  Livet om bord
  Topografi
  Kronologi
  1900-tallet
  Fyrinspektionsskibet ARGUS på Grønland. Landgangsholdet i fjeldet til forberedelse til bygning af et fyr ved Færingehavn / Kangerluarsoruseq, Grønland, 1955.
 • Fyr ved Færingehavn / Kangerluarsorueq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fyr
  Fyrvæsen
  Søhistorisk Registratur
  Vagervæsen
  Inspektionsskib
  Fartøj
  Grønland
  Kolonier
  Dampskib
  Motorskib
  Mandskab
  Livet om bord
  Topografi
  Kronologi
  1900-tallet
  Fyrinspektionsskibet ARGUS på Grønland. Forberedelse til bygning af et fyr ved Færingehavn / Kangerluarsoruseq, Grønland, 1955. Landgangsholdet fra venstre: maskinmester Marcussen (loranstationen), 1. styrmand Olesen, matros Olesen; Marcussen med teodolit.
 • Fyr ved Færingehavn / Kangerluarsorueq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fyr
  Fyrvæsen
  Søhistorisk Registratur
  Vagervæsen
  Inspektionsskib
  Fartøj
  Grønland
  Kolonier
  Dampskib
  Motorskib
  Mandskab
  Livet om bord
  Topografi
  Kronologi
  1900-tallet
  Fyrinspektionsskibet ARGUS på Grønland. Forberedelse til bygning af et fyr ved Færingehavn/ Kangerluarsoruseq, Grønland, 1955. Landgangsholdet; i forgrunden landmåler med sit apparat over skulderen.