Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • S/S SEJRØ
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Beklædning om bord
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Mandskab
  Aptering
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Opstillede mandskabsbilleder
  Dampskib
  Fartøj
  Fragtskib
  Gruppebillede
  Kaptajn og styrmænd på S/S SEJRØ i 1939.
 • M/S TACOMA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Personalia
  Gruppebillede
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Mandskab
  Motorskib
  Uidentificerede personer
  Opstillede mandskabsbilleder
  Kronologi
  1900-tallet
  Besætningsmedlemmer, til venstre Ove J., om bord på M/S TACOMA. Da skibet var i London, kunne det ikke sejle, førend der var lavet en nødluge, nu da krigen var brudt ud. Ifølge besætningsmedlem smører Christen Thomsen Nissen havde mandskabet ikke overlevet angrebet, hvis den nødluge ikke var lavet.
 • Fyrbødere
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Beklædning om bord
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Mandskab
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Opstillede mandskabsbilleder
  Matroser og fyrbødere fotograferet i 1922 i Saloniki i Grækenland. Muligvis fra S/S ESTONIA.
 • Skonnert SIGRID
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Aptering
  Personalia
  4-mastet skonnert
  Skonnert
  Fartøj
  Gruppebillede
  Sejlskib
  Kronologi
  1900-tallet
  4-mastet sletskonnert SIGRID af Svendborg. I midten, længst tilbage med kasketten, ses skibsbygmester Anders Jensen, der er omgivet af aktionærer om bord på SVANEN.
 • S/S TRANSPORTER
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Personalia
  Mandskab
  Opstillede mandskabsbilleder
  Redningskrans
  Redningsvæsen
  Dampskib
  Fartøj
  Fragtskib
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  Skibsbesætning på S/S TRANSPORTER af Odense (Laur. Andersen), ca. 1929.
 • DIJMPHNA-ekspeditionen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Ekspeditionsskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Vintersøfart
  Issejlads
  Rejse og ekspedition
  Dampskib
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Jolle
  Gruppebillede
  Kronologi
  1800-tallet
  Foto fra DIJMPHNA-ekspeditionen i 1882-83. Ekspeditionslederen var Premierløjtnant A. Hovgaard og reden bag var Augustin Gamél. Ekspeditionen gik til Karahavet nord for Rusland. Her ses visse af ekspeditionsdeltagerne i november 1883. Tekst under fotografi: 27. Februar 1883. Nordlandsbaaden med sin i Novbr.1882 forfærdigede Slæde, klar til Rekognosceringsexpeditioner.
 • DIJMPHNA-ekspeditionen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Ekspeditionsskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Vintersøfart
  Issejlads
  Rejse og ekspedition
  Dampskib
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  Kronologi
  1800-tallet
  Foto fra DIJMPHNA-ekspeditionen i 1882-83. Ekspeditionslederen var Premierløjtnant A. Hovgaard og reden bag var Augustin Gamél. Ekspeditionen gik til Karahavet nord for Rusland. Her er ekspeditionsdeltagerne opstillet til gruppefoto den 5. juni 1883. Tekst under fotografi: Leir paa Isen ved Vintertid.
 • S/S VESTA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Aptering
  Personalia
  Mandskab
  Dampskib
  Fartøj
  Fragtskib
  Passagerskib
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Gruppebillede
  Topografi
  Norden
  Island
  Kaptajn og officerer på dæk om bord S/S VESTA, ved Island.
 • Telegrafstation
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Nedlægning af kabel
  Post og telegraf
  Infrastruktur
  Uidentificerede personer
  Personalia
  Kinafart og Ostindienfart
  Gruppebillede
  Handel og søfart
  Kronologi
  1800-tallet
  Intermistisk telegrafstation ved Deep Bay i Hong Kong. Billedet er taget under fregatten TORDESKJOLDs nedlægning af kabler i 1870. På billedet ses blant andre fregattens overkanoner og en matros.
 • Fiskere
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fiskeri
  Søhistorisk Registratur
  Fiskerliv
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  Ældre fiskere ved Holmsland Klit. Til højre ses sognefogeden.
 • Fregat TORDENSKJOLD
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Personalia
  Mandskab
  Opstillede mandskabsbilleder
  Fregat
  Fartøj
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  Kronologi
  1800-tallet
  Sejlskib
  Fregatten TORDENSKJOLD af København (H. Puggard) i Singapore, 1876.
 • THORVALDSEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Personalia
  Mandskab
  Vintersøfart
  Issejlads
  Grønland
  Bark
  Fartøj
  Gruppebillede
  Sejlskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Bark THORVALDSEN (Kgl. Grønl. Handel) under overvintring i Godthåb / Nuuk i 1902-03.
 • THORVALDSEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Aptering
  Personalia
  Mandskab
  Redningskrans
  Redningsvæsen
  Fartøj
  Gruppebillede
  Det menige mandskab om bord på THORVALDSEN.
 • SØFAREREN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Aptering
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Mandskab
  Redningskrans
  Fartøj
  Sejlskib
  Gruppebillede
  Fuldskib
  Fuldskib SØRFAREREN af Kristianssand.
 • S/S SØNDERJYLLAND
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Aptering
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Mandskab
  Redningskrans
  Skorsten
  Skibsdetaljer
  Dampskib
  Fartøj
  Passagerskib
  Gruppebillede
  Kronologi
  1800-tallet
  Mandskabet på S/S SØNDERJYLLAND af Kolding ca. 1890.
 • Sejlskib
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Aptering
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Mandskab
  Sejlskib
  Fartøj
  Gruppebillede
  Sejlskib i Antwerpen ca. 1922. Svensk besætning.
 • Svensk dampskib
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Aptering
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Dampskib
  Fartøj
  Gruppebillede
  Svensk dampskib i Rouen 1910-11.
 • S/S FYR
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Personalia
  Fartøj
  Isbryder
  Skorsten
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Isvinter
  Issejlads
  Vintersøfart
  Fangst om bord
  Frivagt
  Dampskib
  Opstillede mandskabsbilleder
  Fiskeri
  Fangst
  Isbryderen S/S FYR og en del af dens besætning opstillet på isen foran skibet. Fremvisning af fiskefangst.
 • S/S FYR
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Personalia
  Fartøj
  Isbryder
  Skorsten
  Skibsdetaljer
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  Isvinter
  Issejlads
  Vintersøfart
  Dampskib
  Opstillede mandskabsbilleder
  Isbryderen S/S FYR og dens besætning opstillet på isen foran skibet, 1928-29.
 • FUGLEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Aptering
  Personalia
  Fartøj
  Barkentine
  Lastning og losning
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  3-mastet skonnert
  Skonnert
  Opstillede mandskabsbilleder
  Sejlskib
  Barkentine FUGLEN af Ærøskøbing. Fotograferet i 1934 ved Stevns under lastning af kalksten. Nr. tre fra venstre: Eli Bager, og nr. fem fra venstre: Wilfred Hansen "Cacos".
 • FINSKOG
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Aptering
  Redningskrans
  Redningsvæsen
  Husdyr om bord
  Gruppebillede
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Sejlskib
  Fartøj
  Opstillede mandskabsbilleder
  Fuldskib
  Fuldskib FINSKOG af Kristiansand, fotograferet i 1919. En del af besætningen.
 • FINSKOG
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Aptering
  Redningskrans
  Redningsvæsen
  Husdyr om bord
  Gruppebillede
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Vagt
  Sejlskib
  Fartøj
  Opstillede mandskabsbilleder
  Fuldskib
  Styrbordsvagt på fuldskib FINSKOG af Kristiansand, fotograferet i 1919.
 • FINSKOG
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Aptering
  Redningskrans
  Redningsvæsen
  Husdyr om bord
  Gruppebillede
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Vagt
  Sejlskib
  Fartøj
  Opstillede mandskabsbilleder
  Fuldskib
  Bagbordsvagt på fuldskib FINSKOG af Kristiansand, fotograferet i 1919. Længst til højre C. G. Erichsen.
 • FINSKOG
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Beklædning om bord
  Aptering
  Redningskrans
  Redningsvæsen
  Husdyr om bord
  Gruppebillede
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Sejlskib
  Fartøj
  Opstillede mandskabsbilleder
  Fuldskib
  Gruppebillede af seks sømænd om bord på fuldskib FINSKOG af Kristiansand, fotograferet i 1919. Længst til højre C. G. Erichsen.
 • WILLEMOES
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Aptering
  Livet om bord
  Beklædning om bord
  Gruppebillede
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Opstillede mandskabsbilleder
  Opmålingsfartøjet WILLEMOES.