Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Vejle. Kolleger på udflugt til Rosenvold skov.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Værft i Danmark
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Personalia
  Gruppebillede
  Vejle. Kolleger på udflugt til Rosenvold skov. Sejlmager P.H.Jensen, Havnefoged C.C. Gudebjerg, Smedemaster P. Svanberg, Skibsbygger S. Lindtner.
 • Ærøskøbing Bådebyggeri.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Værft i Danmark
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Bedding
  Ærøskøbing Bådebyggeri. I baggrunden Motorfabrikken Ærø.
 • Ærøskøbing Bådebyggeri.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Værft i Danmark
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Bedding
  Ærøskøbing Bådebyggeri.
 • Ærøskøbing Skibsværft 1903.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Værft i Danmark
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  Personalia
  Gruppebillede
  Bedding
  Ærøskøbing Skibsværft 1903. Skibsbyggere foran 3-m skonnert EMANUEL af Ærøskøbing.
 • Ærøskøbing Bådebyggeri.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Værft i Danmark
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  Bedding
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  Ærøskøbing Bådebyggeri.
 • Ærøskøbing Skibsværft.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Værft i Danmark
  Kronologi
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Bedding
  Kunst
  Tegning
  1800-tallet
  Ærøskøbing Skibsværft.
 • Tårbæk Havn - Bådbyggeri.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Værft i Danmark
  Kronologi
  1900-tallet
  Reparation
  Personalia
  Portræt
  Uidentificerede personer
  Værftsarbejdere
  Tårbæk Havn - Bådbyggeri.
 • S/S HELLIG OLAV
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Personalia
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Mandskab
  Udvandring
  Aptering
  Passagerer på dækket
  Passagerer
  Passagerskib
  Dæksinteriør om bord på S/S HELLIG OLAV fotograferet den 25. august 1904.
 • S/S HELLIG OLAV
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Personalia
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Mandskab
  Udvandring
  Passagerskib
  Opstillede mandskabsbilleder
  Kaptajn J.P. Holst om bord på S/S HELLIG OLAV fotograferet den 25. august 1904.
 • Passagerer
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Personalia
  Passagerskib
  Passagerer
  Livet om bord
  Kaj
  Havnevæsen
  Afsked
  Livet i land
  Rejse og ekspedition
  Udvandring
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  3. klasses passagerer på Amerika-damper før afgang fra København. DFDSs Skandinavien-Amerika-Linien: S/S HELLIG OLAV, S/S OSCAR II eller UNITED STATES.
 • S/S ØRESUND
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Passagerskib
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Personalia
  Passagerer på dækket
  Passagerer
  Livet om bord
  Aptering
  S/S ØRESUND, der sejlede mellem København og Malmø.
 • S/S FREDERIK VIII
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Passagerskib
  Søhistorisk Registratur
  Passagerer på dækket
  Passagerer
  Livet om bord
  Underholdning om bord
  Uidentificerede personer
  Personalia
  Kronologi
  1900-tallet
  S/S FREDERIK VIIIs rejse fra København til New York, 2. - 13. juni 1927. Skibet kostede 5.780.000 kr. i byggepris. Besætning: 311, hvoraf skib 44, maskine 67 og restaurant 200. Apteringen gav plads til 121 passagerer på 1. klasse, 374 på 2. og 695 dækspassagerer.
 • M/S AFRIKA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Passagerskib
  Passagerer
  Livet om bord
  Skibsdetaljer
  Aptering
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Motorskib
  Bar
  Kronologi
  1900-tallet
  Baren på M/S AFRIKA fotograferet i 1969.
 • Officer og passagerer
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Passagerskib
  Passagerer på dækket
  Passagerer
  Livet om bord
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Mandskab
  Aptering
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  Officer og passagerer om bord i Amerikabåd. Billedet er måske taget om bord på S/S HELLIG OLAV.
 • M/S TACOMA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Uidentificerede personer
  Personalia
  Gruppebillede
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Mandskab
  Motorskib
  Opstillede mandskabsbilleder
  Kronologi
  1900-tallet
  Kokken, Ove J., og assistent Sørensen med de sidste Tuborg, de havde om bord på M/S TACOMA. Da skibet var i London, kunne det ikke sejle, førend der var lavet en nødluge, nu da krigen var brudt ud. Ifølge besætningsmedlem smører Christen Thomsen Nissen havde mandskabet ikke overlevet angrebet, hvis den nødluge ikke var lavet.
 • S/S HELLIG OLAV
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Uidentificerede personer
  Personalia
  Gruppebillede
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Mandskab
  Opstillede mandskabsbilleder
  Restaurationsbesætningen på S/S HELLIG OLAV af København.
 • S/S HELLIG OLAV
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Uidentificerede personer
  Personalia
  Gruppebillede
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Mandskab
  Opstillede mandskabsbilleder
  Orkestret på S/S HELLIG OLAV af København.
 • M/S PERU
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Skibsdetaljer
  Fartøj
  Kabys
  Mandskab
  Aptering
  Personalia
  Grønland
  Kolonier
  Gruppebillede
  Kaffeselskab på grønlandsbåden PERU, 1904. Til højre sidder kolonibestyrer Hanibal Fencker.
 • Gruppebillede
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Aptering
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Havn
  Havnevæsen
  Fartøj
  Mandskab
  Gruppebillede
  Personalia
  Opstillede mandskabsbilleder
  Kronologi
  1900-tallet
  Gruppebillede, muligvis fra sammenkomst mellem kaptajner og styrmænd. På billedet genkendes flere personer fra SR 154:67 - foto taget af den tysk-amerikanske fotograf Wilhelm Hester, der omkring århundredeskiftet 1899-1900 dokumenterede det maritime liv i Californien.
 • Gruppebillede
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Havn
  Havnevæsen
  Fartøj
  Mandskab
  Gruppebillede
  Personalia
  Opstillede mandskabsbilleder
  Kronologi
  1900-tallet
  Gruppebillede af seks personer. Formentlig de to kaptajner, siddende, og deres styrmænd - foto taget af den tysk-amerikanske fotograf Wilhelm Hester, der omkring århundredeskiftet 1899-1900 dokumenterede det maritime liv i Californien.
 • Bark LYNTON
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Aptering
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Havn
  Havnevæsen
  Fartøj
  Mandskab
  Gruppebillede
  Personalia
  4-mastet bark
  Bark
  Modelskib
  Opstillede mandskabsbilleder
  Kronologi
  1900-tallet
  Sejlskib
  Mandskabet på 4-mastet bark LYNTON af London. Styrmænd holder mellem sig en model af skibet i en glasmontre - foto taget af den tysk-amerikanske fotograf Wilhelm Hester, der omkring århundredeskiftet 1899-1900 dokumenterede det maritime liv i Californien.
 • Gruppebillede
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Aptering
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Havn
  Havnevæsen
  Fartøj
  Mandskab
  Gruppebillede
  Personalia
  Sejlskib
  Opstillede mandskabsbilleder
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Nordamerika
  Gruppebillede af mandskabet på ukendt sejlskib i Puget sundet, Washington. Fotografiet er taget af den tysk-amerikanske fotograf Wilhelm Hester, der omkring århundredeskiftet 1899-1900 dokumenterede det maritime liv i Californien og omegn.
 • Gruppebillede
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Aptering
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Havn
  Havnevæsen
  Fartøj
  Mandskab
  Gruppebillede
  Personalia
  Sejlskib
  Opstillede mandskabsbilleder
  Kronologi
  1900-tallet
  Gruppebillede af mandskabet på ukendt sejlskib - foto taget af den tysk-amerikanske fotograf Wilhelm Hester, der omkring århundredeskiftet 1899-1900 dokumenterede det maritime liv i Californien.
 • Gruppebillede
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Aptering
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Havn
  Havnevæsen
  Fartøj
  Mandskab
  Gruppebillede
  Personalia
  Sejlskib
  Opstillede mandskabsbilleder
  1800-tallet
  1900-tallet
  Kronologi
  Kronologi
  1900-tallet
  Gruppebillede af mandskabet på ukendt sejlskib. Kaptajnen sidder på midterste række, i midten. Til højre i billedet, midterste række, skibspræsten. På skibsklokken læses: ...PE CASA...1854 - foto taget af den tysk-amerikanske fotograf Wilhelm Hester, der omkring århundredeskiftet 1899-1900 dokumenterede det maritime liv i Californien.
 • Gruppebillede
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Aptering
  Livet om bord
  Søhistorisk Registratur
  Dæk
  Skibsdetaljer
  Havn
  Havnevæsen
  Fartøj
  Mandskab
  Gruppebillede
  Personalia
  Sejlskib
  Opstillede mandskabsbilleder
  Kronologi
  1900-tallet
  Gruppebillede af mandskabet på ukendt sejlskib - foto taget af den tysk-amerikanske fotograf Wilhelm Hester, der omkring århundredeskiftet 1899-1900 dokumenterede det maritime liv i Californien.