Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • M/S MINERVA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  FARTØJ
  Fragtskib
  Motorskib
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Jagt
  Sejlskib
  Livet om bord
  Aptering
  Beklædning om bord
  Mandskab
  Personalia
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Til venstre, siddende på dæk, ses matros Erik Jørgensen og, stående, ses matros Hugo Lorentzen om bord på M/S MINERVA af Thyborøn.
 • M/S MINERVA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  FARTØJ
  Fragtskib
  Motorskib
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Jagt
  Sejlskib
  Livet om bord
  Aptering
  Beklædning om bord
  Mandskab
  Personalia
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Skibsmandsarbejde
  Sejlsyning
  Til venstre ses matros Erik Jørgensen, midt bagerst Rasmus Buhr, kok og jungmand, og midt forrest/til højre ses matros Hugo Lorentzen om bord på M/S MINERVA af Thyborøn.
 • M/S MINERVA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  FARTØJ
  Fragtskib
  Motorskib
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Jagt
  Sejlskib
  Livet om bord
  Aptering
  Beklædning om bord
  Frivagt
  Underholdning om bord
  Mandskab
  Personalia
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Til venstre, spillende harmonika, ses Rasmus Buhr, kok og jungmand, og til højre ses matros Erik Jørgensen om bord på M/S MINERVA af Thyborøn.
 • Fanøkvinde
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Danmark
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1900-tallet
  Kunst
  Maleri
  Maleri af Adolph Heinrich Hansen, 1919: Fanøkvinde skrivende ved et chatol. Bagpå rammen står der skrevet med blyant: Kaptajn Søren Tofts hustru Mette Toft fra Nordby paa Fanø. Bemærk de to porcelænshunde på chatollet.
 • Grønne fingre
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Uidentificerede personer
  Skibsdetaljer
  Bro og skanse
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Vagt
  Vedligeholdelse
  Beklædning om bord
  Mandskab
  Der vandes blomster om bord på LAURITS KOSAN en gang i 1990'erne.
 • Nautisk Prøvekammer lukker
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Organisationer
  Personalia
  Portræt
  Billede fra dagene omkring Nautisk Prøvekammers lukning, december 1995, hvor de sidste medarbejdere pakkede ned. Her ses Iwan med glas fra forsøg.
 • Nautisk Prøvekammer lukker
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Organisationer
  Personalia
  Portræt
  Billede fra dagene omkring Nautisk Prøvekammers lukning, december 1995, hvor de sidste medarbejdere pakkede ned. Her ses Finn Otto ved sit skrivebord den 18. december. Den grønne glaslampe blev i 2012 en del af M/S Museet for Søfarts samling.
 • Nautisk Prøvekammer lukker
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Organisationer
  Personalia
  Gruppebillede
  Billede fra dagene omkring Nautisk Prøvekammers lukning, december 1995, hvor de sidste medarbejdere pakkede ned. Her ses Iwan, Ole og Finn Otto under en pause på selv nedpakningsdagen den 19. december. Tid at sige farvel.
 • Kaptajn H.K. Kristensen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Sekstant
  Personalia
  Portræt
  Kaptajn i ØK H.K. Kristensen fotograferet med sekstant. H.K. Kristensen ledte eftersøgningen efter skoleskibet KØBENHAVN i 1929. Han havde tidligere selv været kaptajn på skoleskibet.
 • Gamle elever fra KØBENHAVN
  Linnemann, Kristian
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Fartøj
  Skoleskib
  Museer og samlinger
  Handels- og Søfartsmuseet
  Udstilling
  Modelskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Seks tidligere elever på skoleskibet KØBENHAVN. Billedet er taget i begyndelsen af 1990'erne på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg foran museets model af skoleskibet. Nummer to fra venstre er Oluf Henry Christoffersen. Nummer tre fra venstre er Henry Peter Berg.
 • Lodser i København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Lodsvæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet i land
  Underholdning i land
  To mænd hygger sig. Men hvem er det? Billedet skulle være fra januar 1925. Fra lods Johannes J. Hansens fotoarkiv. Billedet blev fundet i de bøger, hvor han holdt regnskab med sine lodsninger. Han var lods i København i årene 1920-49.
 • Lodser i København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Lodsvæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Skibsdetaljer
  Bro og skanse
  Fra lods Johannes J. Hansens fotoarkiv. Billedet blev fundet i de bøger, hvor han holdt regnskab med sine lodsninger. Han var lods i København i årene 1920-49. Det er i følge hans barnebarn Hansen til venstre på billedet.
 • Lodser i København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Lodsvæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Gruppebillede
  Københavns lodser på "lærertur" i maj 1949. Fra lods Johannes J. Hansens fotoarkiv. Billedet blev fundet i de bøger, hvor han holdt regnskab med sine lodsninger. Han var lods i København i årene 1920-49.
 • Lodser i København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Lodsvæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Portræt
  En lods med pipe. Formodentlig fra "lærerturen" i maj 1949. Fra lods Johannes J. Hansens fotoarkiv. Billedet blev fundet i de bøger, hvor han holdt regnskab med sine lodsninger. Han var lods i København i årene 1920-49.
 • Lodser i København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Lodsvæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Gruppebillede
  Københavns lodser på "lærertur" i maj 1949. Fra lods Johannes J. Hansens fotoarkiv. Billedet blev fundet i de bøger, hvor han holdt regnskab med sine lodsninger. Han var lods i København i årene 1920-49.
 • Jubilæum
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Gruppebillede
  Kronologi
  1900-tallet
  Jubilæumsfoto. I 1. række i midten ses maskininspektør H. Overgaard.
 • Maskinmestrenes Foreningsfest i 1937
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Gruppebillede
  Fartøj
  Motorskib
  Fragtskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Maskinmestrenes Foreningsfest i anledning af M/S SELANDIAs første togt i 1912. Festen blev afholdt den 19.3. 1937. 4. række: Maskinmester C.T. Hansen, redaktør Aage Heinberg, maskinmester I. Frederiksen, maskinmester Fr. Nielsen, redaktør Strøm-Theisen, maskinmester Hj. Hansen, redaktør Sonne, maskinmester Lehmann Jensen, maskinmester O. Bouet, maskinmester C. Poulsen, maskinmester K. Tassing, kasserer A.V. Andersen. 3. række: redaktør Sperling, maskinmester R.H. Sørensen, maskinmester Frithiof Hansen, maskinmester I.F. Køhler, maskinmester Th. Lund, maskinmester Aage J. Chr. Pedersen, overretssagfører Ulr. Hald, redaktør Axel Bærentzen. 2. række: Sekretær A.B. Kristensen, maskinmester Vilh. Andersen, formand P. Andersen, maskinmester Alf. Roseneng, maskinmester Carl Petersen, maskinmester I.C. Madsen, direktør Poul Holm, maskinmester H. Wolff, direktør Boeck-Hansen, maskinmester Matzen, redaktør Stenbæk. 1. række: maskinmester K.A. Rasmussen, ingeniør G. Jacobsen, ingeniør C.A. Møller, handelsminister Johs. Kjærbøl, æresgæsten, maskinchef K.F. Holm, borgmester Dr. phil. Ernst Kaper, maskinmester H. Overgaard, direktør E. Maegaard, maskinmester Oscar Mortensen.
 • Jerusalemkirken
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Trankebar
  Topografi
  Asien
  Kronologi
  1900-tallet
  Religion i kolonierne
  Kirke
  Personalia
  Gruppebillede
  Erhverv i kolonierne
  Palle Petersen sammen med lutherske præster foran Jerusalemkirken i Trankebar, 1982.
 • Guvernør P.H. Abbestee
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Trankebar
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1700-tallet
  Personalia
  Portræt
  Topografi
  Asien
  Silhouettetegning af Trankebars guvernør Peter Herman Abbestee (1728-1794).
 • S/S RØSNÆS
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Dampskib
  Fragtskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Skibsbygning
  Værft i Danmark
  Søsætning og stabelafløbning
  Personalia
  Gruppebillede
  Gruppebillede ved stabelafløbningen af S/S RØSNÆS på Odense Stålskibsværft i 1944. Kontraheret i Hansa-programmet af Schiffahrt-Treuhand GmbH., Hamburg i samarbejde med danske stat til levering til dansk reder. Havareret 1944-08-10 i Odense havn ved sabotage. Overtaget 1945-05-04 af den danske stat i A/S af 6. Feb. 1943 og overgivet til Det Dansk-Franske D/S A/S som korresponderende reder. Havareret 1945-09-29 ud for Lister Fyr ved minesprængning.
 • Ostindisk kaptajn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Stik
  Militær og gendarm
  Uniform
  Topografi
  Asien
  Håndkoloreret kobberstik af ubekendt kunstner fra C.V. Bruun: Danske Uniformer I (1837 ff): Portræt af en Ostindisk kaptajn.
 • Sepoy
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Stik
  Militær og gendarm
  Uniform
  Topografi
  Asien
  Håndkoloreret kobberstik af ubekendt kunstner fra C.V. Bruun: Danske Uniformer I (1837 ff): Portræt af en Sepoy.
 • Skoleskib KØBENHAVN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Sejlskib
  Skoleskib
  Bark
  5-mastet bark
  Kronologi
  1900-tallet
  Motorskib
  Livet i land
  Fremmed havn
  Landlov
  Personalia
  Portræt
  Livet om bord
  Mandskab
  Beklædning om bord
  Besætningsmedlem Skoleskibet KØBENHAVN.
 • Skoleskib KØBENHAVN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Sejlskib
  Skoleskib
  Bark
  5-mastet bark
  Kronologi
  1900-tallet
  Motorskib
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Livet om bord
  Mandskab
  To mænd i bar overkrop fra venstre: Carl Hansen og Carl Nielsen. Fotoet er taget på KØBENHAVNs syvende rejse.
 • Skoleskib KØBENHAVN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Sejlskib
  Skoleskib
  Bark
  5-mastet bark
  Kronologi
  1900-tallet
  Motorskib
  Personalia
  Portræt
  Livet om bord
  Mandskab
  Kaptajn H.K. Christensen og kommende kaptajn H.F. Andersen, men 1. styrmand på denne tur, på skoleskibet KØBENHAVN. Styrmanden Hans Ferdinand Andersen blev også kaldt "Tyfon-Ferdinand", fordi han, når der kom lidt vind, skyndte sig at tage sejlene ned, fordi der nok var en tyfon på vej.