Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Nautisk Prøvekammer lukker
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Organisationer
  Personalia
  Gruppebillede
  Billede fra dagene omkring Nautisk Prøvekammers lukning, december 1995, hvor de sidste medarbejdere pakkede ned. Her ses Iwan, Ole og Finn Otto under en pause på selv nedpakningsdagen den 19. december. Tid at sige farvel.
 • Gamle elever fra KØBENHAVN
  Linnemann, Kristian
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Fartøj
  Skoleskib
  Museer og samlinger
  Handels- og Søfartsmuseet
  Udstilling
  Modelskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Seks tidligere elever på skoleskibet KØBENHAVN. Billedet er taget i begyndelsen af 1990'erne på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg foran museets model af skoleskibet. Nummer to fra venstre er Oluf Henry Christoffersen. Nummer tre fra venstre er Henry Peter Berg. Bemærk, billedet er markeret rødt, da museet ikke har rettighederne. Hvis du skal bruge billedet kommercielt, bedes du rette henvendelse til evt. rettighedshaver plus til museet på hg@mfs.dk.
 • Lodser i København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Lodsvæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Gruppebillede
  Københavns lodser på "lærertur" i maj 1949. Fra lods Johannes J. Hansens fotoarkiv. Billedet blev fundet i de bøger, hvor han holdt regnskab med sine lodsninger. Han var lods i København i årene 1920-49.
 • Lodser i København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Lodsvæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Gruppebillede
  Københavns lodser på "lærertur" i maj 1949. Fra lods Johannes J. Hansens fotoarkiv. Billedet blev fundet i de bøger, hvor han holdt regnskab med sine lodsninger. Han var lods i København i årene 1920-49.
 • Jubilæum
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Gruppebillede
  Kronologi
  1900-tallet
  Jubilæumsfoto. I 1. række i midten ses maskininspektør H. Overgaard.
 • Maskinmestrenes Foreningsfest i 1937
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Gruppebillede
  Fartøj
  Motorskib
  Fragtskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Maskinmestrenes Foreningsfest i anledning af M/S SELANDIAs første togt i 1912. Festen blev afholdt den 19.3. 1937. 4. række: Maskinmester C.T. Hansen, redaktør Aage Heinberg, maskinmester I. Frederiksen, maskinmester Fr. Nielsen, redaktør Strøm-Theisen, maskinmester Hj. Hansen, redaktør Sonne, maskinmester Lehmann Jensen, maskinmester O. Bouet, maskinmester C. Poulsen, maskinmester K. Tassing, kasserer A.V. Andersen. 3. række: redaktør Sperling, maskinmester R.H. Sørensen, maskinmester Frithiof Hansen, maskinmester I.F. Køhler, maskinmester Th. Lund, maskinmester Aage J. Chr. Pedersen, overretssagfører Ulr. Hald, redaktør Axel Bærentzen. 2. række: Sekretær A.B. Kristensen, maskinmester Vilh. Andersen, formand P. Andersen, maskinmester Alf. Roseneng, maskinmester Carl Petersen, maskinmester I.C. Madsen, direktør Poul Holm, maskinmester H. Wolff, direktør Boeck-Hansen, maskinmester Matzen, redaktør Stenbæk. 1. række: maskinmester K.A. Rasmussen, ingeniør G. Jacobsen, ingeniør C.A. Møller, handelsminister Johs. Kjærbøl, æresgæsten, maskinchef K.F. Holm, borgmester Dr. phil. Ernst Kaper, maskinmester H. Overgaard, direktør E. Maegaard, maskinmester Oscar Mortensen.
 • Jerusalemkirken
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Trankebar
  Topografi
  Kronologi
  1900-tallet
  Religion i kolonierne
  Kirke
  Personalia
  Gruppebillede
  Erhverv i kolonierne
  Asien
  Palle Petersen sammen med lutherske præster foran Jerusalemkirken i Trankebar, 1982.
 • S/S RØSNÆS
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Dampskib
  Fragtskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Skibsbygning
  Værft i Danmark
  Søsætning og stabelafløbning
  Personalia
  Gruppebillede
  Gruppebillede ved stabelafløbningen af S/S RØSNÆS på Odense Stålskibsværft i 1944. Kontraheret i Hansa-programmet af Schiffahrt-Treuhand GmbH., Hamburg i samarbejde med danske stat til levering til dansk reder. Havareret 1944-08-10 i Odense havn ved sabotage. Overtaget 1945-05-04 af den danske stat i A/S af 6. Feb. 1943 og overgivet til Det Dansk-Franske D/S A/S som korresponderende reder. Havareret 1945-09-29 ud for Lister Fyr ved minesprængning.
 • Skoleskib KØBENHAVN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Sejlskib
  Skoleskib
  Bark
  5-mastet bark
  Kronologi
  1900-tallet
  Motorskib
  Livet om bord
  Skibsmandsarbejde
  Vagt
  Arbejde om bord
  Mandskab
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Skoleskibet KØBENHAVN.