Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • M/S FALSTRIA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Fragtskib
  Motorskib
  Passagerskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Uidentificerede personer
  Portræt
  Officerer
  Søhistorisk Registratur
  Ark fra maskinmester Marius Nellemann Larsens fotoalbum. Han var forhyret ombord i Ø.K´s fragt-og passagerskib M/S FALSTRIA i perioden 19. marts 1920 - 07.09.1922. På arket ses M/S FALSTRIA i midten omkranset af portrætter af skibets officerer.
 • A/S J. Kofoed
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Skibsbygning
  Konstruktion
  Træskib
  1900-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  Værft i Danmark
  24/6 1921: Dækket på 4-m. skonnert NORDBORG er færdig. På saven ses datoen. Nybygning nr. 82, værftets sidste.
 • S/S DAN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Fragtskib
  Dampskib
  Havnevæsen
  Havn
  Personalia
  Portræt
  S/S DAN med sin fører gennem elleve år (Hans Nielsen?) - der er tømmer på dækket.
 • Isbådstransport
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Isbåd
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Isbådstransport
  Issejlads
  Uidentificerede personer
  Personalia
  Sne
  Meteorologi
  Isvinter
  Istransport på Storebælt den 19. februar 1940. Passagererne i båden spiller. Manden t.v. er malersvend Jacob Kolte, København.
 • S/S VIKING
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Dampskib
  Bjergningsfartøj
  Bjergningsvæsen
  Skibsbygning
  Bedding
  Værft i Danmark
  Værftsarbejdere
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Firma
  Søsætning og stabelafløbning
  Handel og søfart
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  EM.Z. SVITZERs bjergningsskib S/S VIKING på bedding på B&W i sommeren 1904, formodentlig i forbindelse med søsætning i september.
 • På vej til Grenå
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Ophugning
  Værft i Danmark
  Museer og samlinger
  Handels- og Søfartsmuseet
  Museumspersonale
  Fartøj
  Fiskekutter
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Værftsarbejdere
  Skibsdetaljer
  Bro og skanse
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Ophugning af fiskekuttere i Grenå. Foto fra Handels- og Søfartsmuseets personaletur 1996. Billedet viser museumsinspektør Kåre Lauring om bord på færgen til Grenå.
 • Ophugning
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Ophugning
  Værft i Danmark
  Museer og samlinger
  Handels- og Søfartsmuseet
  Museumspersonale
  Fartøj
  Fiskekutter
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Værftsarbejdere
  Havnevæsen
  Havn
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Ophugning af fiskekuttere i Grenå. Foto fra Handels- og Søfartsmuseets personaletur 1996. Motor løftes ud.
 • Ophugning
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Ophugning
  Værft i Danmark
  Museer og samlinger
  Handels- og Søfartsmuseet
  Museumspersonale
  Fartøj
  Fiskekutter
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Værftsarbejdere
  Havnevæsen
  Havn
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Ophugning af fiskekuttere i Grenå. Foto fra Handels- og Søfartsmuseets personaletur 1996. Motor løftes ud.
 • Museumspersonale
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Ophugning
  Værft i Danmark
  Museer og samlinger
  Handels- og Søfartsmuseet
  Museumspersonale
  Fartøj
  Fiskekutter
  Personalia
  Værftsarbejdere
  Gruppebillede
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Ophugning af fiskekuttere i Grenå. Foto fra Handels- og Søfartsmuseets personaletur 1996. Sceneriet bliver betragtet af forvalter Morten Kirketerp, inspektør Kåre Lauring og konservator Mads Gulløv.
 • Ophugning
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Ophugning
  Værft i Danmark
  Museer og samlinger
  Handels- og Søfartsmuseet
  Museumspersonale
  Fartøj
  Fiskekutter
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Værftsarbejdere
  Havnevæsen
  Kaj
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Ophugning af fiskekuttere i Grenå. Foto fra Handels- og Søfartsmuseets personaletur 1996. Motor løftes ud.
 • Ophugning
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Ophugning
  Værft i Danmark
  Museer og samlinger
  Handels- og Søfartsmuseet
  Museumspersonale
  Fartøj
  Fiskekutter
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Værftsarbejdere
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Ophugning af fiskekuttere i Grenå. Foto fra Handels- og Søfartsmuseets personaletur 1996.
 • Ophugning
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Ophugning
  Værft i Danmark
  Museer og samlinger
  Handels- og Søfartsmuseet
  Museumspersonale
  Fartøj
  Fiskekutter
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Værftsarbejdere
  Havnevæsen
  Kaj
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Ophugning af fiskekuttere i Grenå. Foto fra Handels- og Søfartsmuseets personaletur 1996. Motor køres væk.
 • Ophugning
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Ophugning
  Værft i Danmark
  Museer og samlinger
  Handels- og Søfartsmuseet
  Museumspersonale
  Fartøj
  Fiskekutter
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Værftsarbejdere
  Havnevæsen
  Havn
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Ophugning af fiskekuttere i Grenå. Foto fra Handels- og Søfartsmuseets personaletur 1996. Motor løftes ud.
 • Ophugning
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Ophugning
  Værft i Danmark
  Museer og samlinger
  Handels- og Søfartsmuseet
  Museumspersonale
  Fartøj
  Fiskekutter
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Værftsarbejdere
  Havnevæsen
  Havn
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Ophugning af fiskekuttere i Grenå. Foto fra Handels- og Søfartsmuseets personaletur 1996. Motor løftes ud.
 • Sejlmagere
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Sejlmageri
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  Arbejdsredskaber
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Sejlmagerloft på Stengade 82 i Helsingør fotograferet omkring 1890. Med kalot til venstre ses sejlmagermester Niels Jensen Petersen og bagerst er mestersvenden Vorbech.               "Sejlmagermester Niels Jensen Petersen, f. i Svendborg 1854, kom til Helsingør 1880 fra Flensborg. Efter to års arbejde på Løves træskibsværft løste han borgerbrev 19/4 1882, og nedsatte sig som sejlmager på Stengade nr. 82, og nogle år senere, i 1899, købte han naboejendommen nr. 84, hvor han 1 gårdens sidebygning indrettede et større sejlmagerværksted som sejl-, flag- og kompasmager. Efter sejlskibstidens æra købte han i 1919 ejendommen Stengade nr. 75, hvor en systue blev indrettet til fabrikation af arbejdstøj, olietøj, markiser og flag. I 1913 fik sønnen Holger Petersen borgerskab, og fortsatte firmaet sammen med faderen, der var alvorligt svækket af sukkersyge, til dennes død 1926. Efter sønnens død 1949 overgik firmaet til et aktieselskab".
 • Sejlmagere
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Skibsbygning
  Sejlmageri
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  Arbejdsredskaber
  Sejlmagerværkstedet H.J. Petersen & Søn i Stengade 84 bagbygningens 1. sal i Helsingør fotograferet omkring 1910. Firmaets daglige leder Holger Petersen står i baggrunden.                       Bemærk de mange ruller tyndt stof på reolen. Yderst t.v. er en svend ved at frigøre en kordel af en tovende.
 • ALEXANDER NEVSKIJ
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Fartøj
  Orlogsskib
  Orlogsfregat
  Uniform
  Havari og forlis
  Stranding
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Sejlskib
  Officerer og præster fra den russiske fregat ALEXANDER NEVSKIJ, der strandede på Jyllands vestkyst i 1868. Næsten hele besætningen blev reddet, og opholdt sig efterfølgende en tid i Århus. De fine russiske herrer skulle have gjort stort indtryk på indbyggerne i den danske provinsby.
 • Rasmus Møllers værft
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsbygning
  Værft i Danmark
  Værftsarbejdere
  Fartøj
  Fyrskib
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Konstruktion
  Træskib
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  De ansatte ved Rasmus Møllers værft i Fåborg fotograferet under bygningen af fyrskib IV i 1918/19. Rasmus Møller selv ses som nummer tre fra venstre i anden række fra bunden. Handels- og Søfartsmuseet ligger inde med en liste over flere af folkene på billede.
 • Fiskerikommisionen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fiskeri
  Fiskerikontrol
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  Fiskerikommisionen anno ???? med birkedommer Harald Valdemar Fiedler i spidsen.
 • Teclipper
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Fartøj
  Sejlskib
  Fragtskib
  Livet i land
  Familieliv
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Stor model af teclipper, byget af bådebygger Peter Bjerg fra Helsingør. Modellen har tilhørt den lokale sømandsforening. Måske er dette billede taget ved en stor familiefest i denne forening.
 • Passagerer på dæk
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Passagerskib
  Fragtskib
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Livet om bord
  Passagerer
  Passagerer på dækket
  Skibsdetaljer
  Bro og skanse
  Dæk
  Kronologi
  1900-tallet
  Passagerer om bord på HARUNA MARU i juni 1922.
 • Passagerer på dæk
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Passagerskib
  Fragtskib
  Redningsvæsen
  Redningskrans
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Livet om bord
  Passagerer
  Passagerer på dækket
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Kronologi
  1900-tallet
  Passagerer om bord på HARUNA MARU i juni 1922.
 • Willy Th. Jensen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Dampskib
  Passagerskib
  Fragtskib
  Livet om bord
  Passagerer
  Passagerer på dækket
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Fotografier fra Willy Th. Jensen, matros om bord på FREDERIK VIII 1929-1935. Matros poserer med passagerer.
 • Willy Th. Jensen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Dampskib
  Passagerskib
  Fragtskib
  Livet om bord
  Passagerer
  Passagerer på dækket
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Fotografier fra Willy Th. Jensen, matros om bord på FREDERIK VIII 1929-1935. Selskab agter.
 • Willy Th. Jensen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Dampskib
  Passagerskib
  Fragtskib
  Livet om bord
  Passagerer
  Passagerer på dækket
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Redningsvæsen
  Redningskrans
  Fotografier fra Willy Th. Jensen, matros om bord på FREDERIK VIII 1929-1935. Passagerer på dæk.