Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • KAP HORN af København i Helsingør.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Lystfartøj
  Sejlsport
  Sejlskib
  Personalia
  Gruppebillede
  Portræt
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  KAP HORN af København i Helsingør. Forfatteren Knud Andersens fartøj, og forfatteren og hustruen ses ved masten.
 • Pram-Pram
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Guinea
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Afrika
  Landskab
  Kyst
  Kystsavanne
  Personalia
  Gruppebillede
  Den danske konsuls chauffør Kofi (i hvidt) med børn der bringer kokosnødder.
 • Brandmanøvre på S/S ST. JAN med styrmand Carl V. Sølver i forgr.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  1900-tallet
  Kronologi
  Dampskib
  Fragtskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Beklædning om bord
  Vagt
  Personalia
  Gruppebillede
  Undervisning om bord
  Arbejde om bord
  Øvelser
  Brandmanøvre på S/S ST. JAN med styrmand Carl V. Sølver i forgrunden.
 • Der vaskes ned ombord på norsk skib.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Vedligeholdelse
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Der vaskes ned ombord på norsk skib.
 • M/S FALSTRIA. Der males under agterste båddæk.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Fragtskib
  Motorskib
  Passagerskib
  Søhistorisk Registratur
  Luftfoto
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Beklædning om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Vedligeholdelse
  Personalia
  Gruppebillede
  M/S FALSTRIA. Der males under agterste båddæk.
 • Museumspersoner Accra
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Guinea
  Kronologi
  1900-tallet
  Folkeliv i kolonierne
  Personalia
  Gruppebillede
  Lektor Henrik Jeppesen t.v. fra v.: konsul Ulla Munthesen kv.lig. ghanesisk mus.inspektør Birgitte Westh Menzies, (dansk født, gift med FN's ambassadør i Accra australieren Menzies (her på hans terrrasse), mus.insp. mrs. Priddy (eng.), Elisabeth Henningsen, mus.insp. Allan Bassing (USA), alle udlændinge ansat v. Ghana Nat. Musseum. lektor Jeppesen fortæller om danske bygninger i Ossu.
 • Gruppebillede
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Uidentificerede personer
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Gruppebillede
  Gruppebillede af elever og lærere foran Navigationsskolen på Fanø.
 • Gruppebillede
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Uidentificerede personer
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Gruppebillede
  Kronologi
  1800-tallet
  Gruppebillede af afgangsklassen på Aalborg Navigationsskole. Formentlig fra 1898.
 • Gruppebillede
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Gruppebillede
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Kronologi
  1800-tallet
  Gruppebillede af lærere og elever på Fanø Navigationsskole i 1880. I forgrunden en samling af nautiske instrumenter. Udvalgte personer i bagerste række fra venstre: Lærer Petersen, Christian Sørensen Nordby, Ole Thomsen Koldning.
 • Gruppebillede
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Gruppebillede
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Gruppeportræt af eleverne på Fanø Navigationsskole i år 1900.
 • Gruppebillede
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Gruppebillede
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Kronologi
  1800-tallet
  Gruppeportræt af elever på Fanø Navigationsskole i 1880'erne.
 • Gruppeportræt
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Gruppebillede
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Norden
  Sverige
  Gruppebillede af deltagerne på Baltic & Whitesea konferencen i 1908 i Stockholm.
 • Værftbesøg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Gruppebillede
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede af Søfartsteknik Forening på deres besøg på Helsingør Værft i 1916. "SØ FA R T S T E K N ISK F O R E N IN G Oprettelse af en forening for sølartsteknikere blev foreslået i sommeren 1915 og love vedtaget den 3. september s. å. Foreningens hjemsted er København, dens formål: 1. at samle skibs- og maskininspcktører, klassifikations- og assuranceselskabernes inspektører og eksperter, dispachører samt de ledende teknikere fra værfterne, dampskibsselskaberne og statens søfartstekniske institutioner, 2. at drøfte faglige spørgsmål samt ved foredrag og besøg etc. at gøre fremskridt og erfaringer på det søfartstekniske område bekendt for medlemmerne, 3. at optræde som repræsentant for søfartstekniske interesser, og 4. at søge indrettet foreningslokale, bibliotek m. m., såsnart forholdene tillader det. Som formand for bestyrelsen valgtes overingeniør, fra 1919 direktør, i Burmeister fe Wain H. H. Blache. Bestyrelsen valgtes — og vælges fremdeles — således, at såvidt mulig såvel skibsværfterne som rederiernes tekniske ledere, klassifikationsselskaberne, forsikringsselskaberne og statens skibstilsyn er repræsenteret. På grund af den voksende betydning, køleanlæg og navigationsmidler fik indenfor skibsbygning, blev der i 1936 vedtaget en tilføjelse til lovene, således at de ledende teknikere fra de med værfterne og dampskibsselskaberne forbundne virksomheder også kunne finde optagelse i foreningen Foreningens medlemsantal nåede det første år op på 85; det voksede hurtigt og har gennem en længere årrække været godt 200, nu 232. Foreningens formål: at samle medlemmerne til drøftelse af faglige spørgsmål samt ved foredrag og besøg at gøre dem bekendt med fremskridt på det søfartstekniske område, er fulgt gennem de forløbne 39 år. Der har, når lejlighed gaves, været aflagt besøg på værfter og i virksomheder med særlige tekniske nyheder eller driftsmåder og ombord i nyere skibe af speciel interesse. Desuden har der årligt været afholdt en række foredrag, i hovedsagen med emner vedrørende eller med tilknytning til skibs- og maskinbygning, skibsfart eller bjærgning, enkelte dog af almindelig underholdende art. Foreningen havde også sat sig som opgave at søge indrettet foreningslokaler, bibliotek m. m., så snart forholdene tillod det, men vanskeligheder med at skaffe lokaler til rimelig bekostning gjorde, at foreningen i 1941 lod Polyteknisk Læreanstalt udtage de værker, den ønskede, af foreningens da samlede bibliotek og skænkede den øvrige del til Søfartens Bibliotek. Foruden foreningens rent faglige betydning var et af formålene for dens oprettelse også at skaffe medlemmerne lejlighed til at lære hinanden nærmere at kende udenfor det daglige arbejde. Derfor er der også i foreningens virke indgået sammenkomster af selskabelig art, således en vinterfest med damer. Når Søfartsteknisk Forening gennem årene har erhvervet og opretholdt et så anset omdømme indenfor skibsfart og industri, skyldes det, at så godt som al sagkundskab indenfor de grene, foreningen omfatter, stedse har sluttet sig til og stedse har ydet den trofast støtte. Adresse: Sortedam Dossering 75, København ". Kilde. Hvem er hvem i Dansk Søfart
 • Gruppebillede
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Uidentificerede personer
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Gruppebillede
  Værftarbejdere på Rasmus Møllers værft i Faaborg. billede er fra 1929.
 • Gruppeportræt
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Gruppebillede
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Kronologi
  1800-tallet
  Gruppeportræt fra rederiet H.G. Christensen, Marstal. billedet er ikke dateret. Måske fra 1860-70'erne.