Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Ivigtut / Ivittuut, kryolitbruddet
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  Havet
  Fartøj
  Dampskib
  Kajak
  1800-tallet
  Kunst
  Akvarel
  Foto: efter akvrael af Andreas Kornerup 1876: 'Kryolitbruddet Ivigtut, Kungnak ved Arsutfjordens munding'. I forgrunden bruddene med bygninger og skinner, i mellemgrunden oplagsplads og havn med flere skibe i fjorden, bl.a. S/S "FOX I" og en bark; i baggrunden fjelde. 17,9 * 23,8 cm.
 • Holsteinsborg / Sisimiut
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  1900-tallet
  Havnevæsen
  Havn
  Pakhus
  Fartøj
  Havet
  Foto: Holsteinsborg / Sisimiut, set fra vest fra fjorden; til højre fiskefabrikken, til venstre inderhavnen, værftets bygninger og KGH's gamle pakhus; højvande.
 • Godthåb / Nuuk 1921
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  1900-tallet
  Kulturlandskab
  Bjerge
  Kyst
  Fartøj
  Konebåd
  Kajak
  Havet
  Foto: Kolonien Godthåb, 1921, Kong Christian X's landgang. Maleri efter Laurids Tuxen (H&S 1951:0228): Kong Christian X's landgang i Godthåb / Nuuk på kongerejsen 1921.
 • Disko havnen med S/S PANDORA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Havet
  1900-tallet
  Fartøj
  Dampskib
  Kyst
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Farvande
  Ishavet
  Foto: Disko / Qeqertarsuaq havn med S/S PANDORA, set agten for til venstre mod styrbord liggende for anker. Original på M/S SR 1977:1199.
 • Fiskenæsset / Qeqertarsuaisiaat, set fra Hundeø, ca. 1817-19
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  1800-tallet
  Fartøj
  Havet
  Kyst
  Foto efter tegning af J. Arø ca. 1817-19 (H&S 1951:1899): "Prospect af Logen Fiskenæsset i Grønland, at see fra den lille Hundeøe"; grønlandske og danske huse, flagstang med batteri.
 • Godthåb / Nuuk, set fra Bådehusnæsset, ca. 1817-19
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  Havet
  Kyst
  Fartøj
  1800-tallet
  Jagt
  Foto efter tegning af J. Arø ca. 1817-19 (H&S 1951:1899): Prospect af Colonien Godthaab i Grønland, at see fra det saakaldte Baadehusnæs ... ; i vigen koloniens jagt "HVALFISKEN"; huse, inspektørbolig, kirke, flagmast med batteri, fjelde.
 • Frederikshåb / Paamiut 1817
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  Havet
  Kyst
  Fartøj
  1800-tallet
  Jagt
  Foto efter tegning af J. Arø ca. 1817-19 (H&S 1951:1899): Prospect af Colonien Frederikshaab i Grønland, at see fra et lige for Coloniens liggende Fjeld .... 1817; i fjorden jagt "LIBERTAS"; huse; kirke, flagmast, fjelde.
 • Godhavn / Qeqertarsuaq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  1900-tallet
  Havet
  Kyst
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Fartøj
  Foto: Farvelgt reproduktion efter original på M/S Museet for Søfart. Udstedet Godhavn / Qeqertarsuaq, bebyggelse i forgrunden. I mellemgrunden fjord med tomastet fartøj; bagest klippeformationer.
 • Holsteinsborg / Sisimiut
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  1800-tallet
  Havet
  Kyst
  Fartøj
  Foto: Kolonien Holsteinsborg / Sisimiut; i forgrunden stenet kyst; smal fjord med både og skibe; husene fordelt over klippekyst; i baggrunden høje fjelde. Tavle 98: Kolonien Holsteinsborg set fra Vest fra Tømmermands-Øen. Den er Sydgrønlands nordligste Koloni. er beliggende på 66 gr. 55 min. nordlig Bredde, anlagdes på sit nuværende Sted 1764 og regnes af mange for den skønnest beliggende af alle grønlandske Kolonier, især set vestfra med det smukke ca. 1.400 Meter høje Fjæld Kællinghætten (Nasausak) i Baggrunden mod Øst. Befolkningen var i 1918 ved Kolonien 8 Danske og 285 Grønlændere. Kolonien har ikke fast Læge. De offentlige Bygninger er de sædvanlige ved en grønlandsk Koloni: Bestyrer-, Assistent- og Præstebolig, Kirke, Skole, Sygehus, Butik, Proviantbod, Spækhus, Trankogeri, Tømrer- og Bødkerværksted, Smedie, Bryghus samt endnu adskillige mindre Bygninger hørende til Koloniens Administration. Nogle af de nævnte Bygninger, bl.a Sygehuset, er dog først tilkomne efter nærværende Billedes Optagelse. På dette bemærkes især Kirken med Tårnet og til højre for denne Gavlen af den Toetages Bestyrer- og Assistentbolig. I Forgrunden ned ved Anlægsbroen ses Trankogeriet. Grønlænderhusene, som ligger til højre for Bestyrerboligen, skjules på nærværende Billede af de små Fjældbakker. Holsteinborg er bekendt som det Sted, hvorfra Fangsten af den store Nordhval (Grønlandshvalen) sidst blev drevet med anseligt Udbytte. I Slutningen af det 18. Aarhundrede fangedes gennemsnitligt 7 Dyr årligt, derefter aftog Udbyttet,og i 1872 fangedes den sidste Grønlandshval. Dyrearten kunde ikke tåle en sådan Rovdrift. Den er nu forlængst ophørt med at vise sig i det koloniserede Grønland og nærmer sig desværre i det hele taget sin totale Udryddelse. Fot. 16/8-1897.
 • Store overmærssejl bjerges på Skoleskibet KØBENHAVN.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  5-mastet bark
  Bark
  Fartøj
  Havari og forlis
  Sejlskib
  Skoleskib
  Søhistorisk Registratur
  Skibsdetaljer
  Sejl
  Rig
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Gaster til tops for at bjærge store overmærssejlet ombord på skoleskibet KØBENHAVN, 1924.
 • Styrmand Carl V. Sølver ved rattet på S/S ST. JAN.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  1900-tallet
  Kronologi
  Dampskib
  Fragtskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Beklædning om bord
  Vagt
  Rorgænger
  Personalia
  Gruppebillede
  Skibsdetaljer
  Bro og skanse
  Ror
  Flag og signal
  Flag
  Styrmand Carl V. Sølver ved rattet på S/S ST. JAN.
 • LYSGLIMT, 3 m bark af Aalborg.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Sejlskib
  Fragtskib
  Bark
  3-mastet bark
  Skibsdetaljer
  Rig
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Personalia
  Rorgænger
  LYSGLIMT, 3 m bark af Aalborg. 2. styrmand Erik Jensen, og jungmand Thyge til rors.
 • LYSGLIMT, 3 m bark af Aalborg i Nordatlanten.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Sejlskib
  Fragtskib
  Bark
  3-mastet bark
  Skibsdetaljer
  Rig
  Sejl
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Personalia
  Uidentificerede personer
  LYSGLIMT, 3 m bark af Aalborg. Besætning på råen for at gøre storsejl fast. Billede taget fra fokkemasten.
 • Dæksarbejde på sejlskib i stormvejr.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsdetaljer
  Rig
  Sejl
  Dæk
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Sejlskib
  Beklædning om bord
  Dæksarbejde på sejlskib i stormvejr.
 • Storsejlet sættes på 3 m. skonnert VENUS af Ystad.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Skonnert
  3-mastet skonnert
  Kronologi
  1900-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Topografi
  Norden
  Sverige
  Storsejlet sættes på 3 m. skonnert VENUS af Ystad.
 • THORVALDSEN, 3-m. bark af København.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Fragtskib
  Bark
  3-mastet bark
  Sejlskib
  Skibsdetaljer
  Ror
  Bom
  Bro og skanse
  Personalia
  Gruppebillede
  Livet om bord
  Vagt
  Rorgænger
  THORVALDSEN, 3-m. bark af København. 2 mand til rors i hårdt vejr. Fra v. styrmand Fischer, matros Emil Olsen, ungmand Herman Stauning.
 • LYSGLIMT, 3 m bark af Aalborg.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Sejlskib
  Fragtskib
  Bark
  3-mastet bark
  Skibsdetaljer
  Rig
  Sejl
  Personalia
  Portræt
  LYSGLIMT, 3 m bark af Aalborg. Bagbordsvagt på dæk. Manden med piben er 1´styrmand Friis fra Marstal.
 • Rorgænger på Islands- ell. New Foundlandsskonnert.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Skonnert
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Vagt
  Rorgænger
  Personalia
  Portræt
  Uidentificerede personer
  Rorgænger på Islands- ell. New Foundlandsskonnert.
 • LYSGLIMT, 3 m bark af Aalborg.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Sejlskib
  Fragtskib
  Bark
  3-mastet bark
  Skibsdetaljer
  Rig
  Sejl
  Personalia
  Portræt
  LYSGLIMT, 3 m bark af Aalborg. Matros H. Drachmann-Nielsen siddende på rånok under reparation af sejl.
 • LYSGLIMT, 3 m bark af Aalborg i Nordatlanten.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Sejlskib
  Fragtskib
  Bark
  3-mastet bark
  Skibsdetaljer
  Rig
  Sejl
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Personalia
  Uidentificerede personer
  LYSGLIMT, 3 m bark af Aalborg. Besætning på råen for at gøre storsejl fast.
 • Orlogsskibet FRIDERICH.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Orlogsskib
  Orlogsfregat
  Skibsdetaljer
  Rig
  Sejl
  Kronologi
  1600-tallet
  Kunst
  Maleri
  Orlogsskibet FRIDERICH. Bovspryd, blindemast, søfolk i arbejde.
 • Orlogsskibet FRIDERICH.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Orlogsskib
  Orlogsfregat
  Skibsdetaljer
  Rig
  Sejl
  Kronologi
  1600-tallet
  Kunst
  Maleri
  Orlogsskibet FRIDERICH. Stormast, mesanmast, søfolk i mærs og ræer.
 • Arbejde i riggen på 3 m bark LYSGLIMT af Aalborg.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Skibsdetaljer
  Rig
  Sejl
  Bark
  3-mastet bark
  Arbejde i riggen på 3 m bark LYSGLIMT af Aalborg. Midten på storsejlet rulles op.
 • Orlogsskibet FRIDERICH. Forskib og galionsfigur.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Orlogsskib
  Orlogsfregat
  Skibsdetaljer
  Rig
  Sejl
  Kronologi
  1600-tallet
  Kunst
  Maleri
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Sundhedsvæsen
  Hygiejne
  Rorgænger
  Orlogsskibet FRIDERICH. Forskib og galionsfigur. Sømænd i arbejde og en der letter sig fra "galionen".
 • Rorgænger på FALLS OF PRIDE af San Francisco.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Vagt
  Rorgænger
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Skibsdetaljer
  Ror
  Bro og skanse
  Kronologi
  1800-tallet
  Fartøj
  Tankskib
  Sejlskib
  Rorgænger på FALLS OF PRIDE af San Francisco.