Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Holstensborg / Sisimiut
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  1800-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Foto efter blyantstegning (M/S kat.nr. 1936:0228) af Mathias Grønvold 1871: 'Amertlok. Holstensborg'; Kolonien Holstensborg på Grønland. Man ser en gruppe en- og toetages huse, i venstre mellemgrund kirken; i højre hjørne og mellemgrund nogle eskimoiske jordhytter, i baggrunden et lavt højdedrag med vajende splitflag, klipper. 15,7 * 21,0 cm.
 • Ivigtut / Ivittuut, kryilitbruddet
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  Havet
  Fartøj
  Dampskib
  Kajak
  1800-tallet
  Foto: efter farvelagt tegning af Andreas Kornerup 1876(original på M/S) : 'Kryolitbruddet Ivigtut, Kungnak ved Arsutfjordens munding'); I forgrunden bruddene med bygninger og skinner, i mellemgrunden oplagsplads og havn med flere skibe; i baggrunden fjelde. 17,9 * 23,8 cm.
 • Holsteinsborg / Sisimiut, fiskefabrikken
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  1900-tallet
  Havnevæsen
  Havn
  Havet
  Foto: Holsteinsborg / Sisimiut, fiskefabrikken, set oppe fra fjeldet bag fabrikken, med kik ind over inderhavnen. Foto (copyright): Arktisk Institut, Charlottenlund
 • Holsteinsborg / Sisimiut, fiskefabrikken
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  1900-tallet
  Havnevæsen
  Havn
  Havet
  Foto: Holsteinsborg / Sisimiut, fiskefabrikken, set oppe fra fjeldet bag fabrikken.
 • Holsteinsborg / Sisimiut
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  1900-tallet
  Havnevæsen
  Havn
  Pakhus
  Fartøj
  Havet
  Foto: Holsteinsborg / Sisimiut, set fra vest fra fjorden; til højre fiskefabrikken, til venstre inderhavnen, værftets bygninger og KGH's gamle pakhus; højvande.
 • Holsteinsborg / Sisimiut 1879
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  1800-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Foto: Holsteinsborg / Sisimiut 1879, Koloniens bygninger set fra sydvest Blyantstegning af Mathias Grønvold (H&S 1936:0228):
 • Godthåb / Nuuk 1921
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  1900-tallet
  Kulturlandskab
  Bjerge
  Kyst
  Fartøj
  Konebåd
  Kajak
  Havet
  Foto: Kolonien Godthåb, 1921, Kong Christian X's landgang. Maleri efter Laurids Tuxen (H&S 1951:0228): Kong Christian X's landgang i Godthåb / Nuuk på kongerejsen 1921.
 • Holsteinsborg / Sisimiut
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  1900-tallet
  Kulturlandskab
  Bjerge
  Foto: Kolonien Holsteinsborg / Sisimiut, farvelagt tegning af ubekendt. Original H&S 1937:0222.
 • Disko havnen med S/S "PANDORA"
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Havet
  1900-tallet
  Fartøj
  Dampskib
  Kyst
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Foto: Disko / Qeqertarsuaq havn med S/S "PANDORA", set agten for til venstre mod styrbord liggende for anker. Original på M/S SR 1977:1199.
 • Holsteinsborg / Sisimiut
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Havet
  1900-tallet
  Foto: Kolonien Holsteinsborg / Sisimiut, mellem sneklædte fjelde. Foto fra Grønlands photografiske Anstalt. Overført fra H&S 1944:0263.
 • Fiskenæsset / Qeqertarsuaisiaat, set fra Hundeø, ca. 1817-19
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  1800-tallet
  Fartøj
  Havet
  Kyst
  Foto efter tegning af J. Arø ca. 1817-19 (H&S 1951:1899): Prospect af Logen Fiskenæsset i Grønland, at see fra den lille Hundeøe; eskimoiske og danske huse, flagstang med batteri.
 • Godthåb / Nuuk, set fra Bådehusnæsset, ca. 1817-19
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  Havet
  Kyst
  Fartøj
  1800-tallet
  Jagt
  Foto efter tegning af J. Arø ca. 1817-19 (H&S 1951:1899): Prospect af Colonien Godthaab i Grønland, at see fra det saakaldte Baadehusnæs ... ; i vigen koloniens jagt "HVALFISKEN"; huse, inspektørbolig, kirke, flagmast med batteri, fjelde.
 • Frederikshåb / Paamiut 1817
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  Havet
  Kyst
  Fartøj
  1800-tallet
  Jagt
  Foto efter tegning af J. Arø ca. 1817-19 (H&S 1951:1899): Prospect af Colonien Frederikshaab i Grønland, at see fra et lige for Coloniens liggende Fjeld .... 1817; i fjorden jagt "LIBERTAS"; huse; kirke, flagmast, fjelde.
 • Godhavn / Qeqertarsuaq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  1900-tallet
  Havet
  Kyst
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Fartøj
  Foto: Farvelgt reproduktion efter original på M/S Museet for Søfart. Udstedet Godhavn / Qeqertarsuaq, bebyggelse i forgrunden. I mellemgrunden fjord med tomastet fartøj; bagest klippeformationer.
 • Godthåb / Nuuk, Kong Christian X's besøg på Grønland 1921
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  1900-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Foto: Kong Christian X's og families besøg på Grønland 1921, Kongen med følge bl.a. flere præster (de høje hatte); i baggrunden fjeld og Frelserkirken. Prospektkortformat. I 1921 var Hans Egede-jubilæet (200 år).
 • Holsteinsborg / Sisimiut
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  Bjerge
  1800-tallet
  Havet
  Kyst
  Fartøj
  Foto: Kolonien Holsteinsborg / Sisimiut; i forgrunden stenet kyst; smal fjord med både og skibe; husene fordelt over klippekyst; i baggrunden høje fjelde. Tavle 98: Kolonien Holsteinsborg set fra Vest fra Tømmermands-Øen. Den er Sydgrønlands nordligste Koloni. er beliggende på 66 gr. 55 min. nordlig Bredde, anlagdes på sit nuværende Sted 1764 og regnes af mange for den skønnest beliggende af alle grønlandske Kolonier, især set vestfra med det smukke ca. 1.400 Meter høje Fjæld Kællinghætten (Nasausak) i Baggrunden mod Øst. Befolkningen var i 1918 ved Kolonien 8 Danske og 285 Grønlændere. Kolonien har ikke fast Læge. De offentlige Bygninger er de sædvanlige ved en grønlandsk Koloni: Bestyrer-, Assistent- og Præstebolig, Kirke, Skole, Sygehus, Butik, Proviantbod, Spækhus, Trankogeri, Tømrer- og Bødkerværksted, Smedie, Bryghus samt endnu adskillige mindre Bygninger hørende til Koloniens Administration. Nogle af de nævnte Bygninger, bl.a Sygehuset, er dog først tilkomne efter nærværende Billedes Optagelse. På dette bemærkes især Kirken med Tårnet og til højre for denne Gavlen af den Toetages Bestyrer- og Assistentbolig. I Forgrunden ned ved Anlægsbroen ses Trankogeriet. Grønlænderhusene, som ligger til højre for Bestyrerboligen, skjules på nærværende Billede af de små Fjældbakker. Holsteinborg er bekendt som det Sted, hvorfra Fangsten af den store Nordhval (Grønlandshvalen) sidst blev drevet med anseligt Udbytte. I Slutningen af det 18. Aarhundrede fangedes gennemsnitligt 7 Dyr årligt, derefter aftog Udbyttet,og i 1872 fangedes den sidste Grønlandshval. Dyrearten kunde ikke tåle en sådan Rovdrift. Den er nu forlængst ophørt med at vise sig i det koloniserede Grønland og nærmer sig desværre i det hele taget sin totale Udryddelse. Fot. 16/8-1897.