Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Godthåb / Nuuk, snekastning
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Kulturlandskab
  1800-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Foto: Godthåb / Nuuk ,grønlændere ved snekastning; sneen flere meter høj; i baggrunden huse. Tavle 119: Snekastning ved Lægeboligen i Kolonien Godthaab. Den nævnte Bygning, som ses på Tavle 118, var særlig udsat for Oversvømmelser om Foraaret, når de mægtige Snemasser fra den store Slette, som ses op Tavle 117, og fra Mosen (Tavle 114) ved hurtigt indtrædende Tøbrud smeltede. De derved opståede store Vandmasser havde nemlig på grund af Terrainets Beskaffenhed deres naturlige Vej ud til Fjorden tæt forbi Lægeboligen, som oven i Købet ved en Uforseenhed ikke var højnet tilstrækkeligt, da den blev opført. Man brugte derfor ved Kolonien - for at imødegå Faren - at grave en meget dyb Afløbsrende gennem Snemasserne. Denne Rende holdtes åben ved Snekastning hele den sidste Del af Vinteren, og Arbejdet udførtes ofte for Dagsbetaling af lejet Arbejdskraft, i Reglen Kvinder, således som det ses på Billedet. I Baggrunden ses lidt af Kirke samt øverste Del af den høje Præstebolig og endelig i Midten af Billedet Gavlen af Præsteboligens Gedestald. Foto 19/4-1898.
 • Godthåb / Nuuk, Frelserkirken
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  1900-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Foto: Frelserkirken i Godthåb / Nuuk, af træ med tårn; ved indgangen en stor gruppe grønlændere.
 • 4m bark VIMERIA af Glasgow, 1918
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Fartøj
  Bark
  4-mastet bark
  Kronologi
  1900-tallet
  Skibsdetaljer
  Personalia
  Gruppebillede
  Mandskab
  Beklædning om bord
  4m bark VIMERIA af Glasgow, 1918 ført af kaptajn Griffizhs 1918-19. Bagbordsvagt p.r. New York- Melbourne. Tv. den 70 år gamle bådsmand. New York - Melbourne (93 dage) og Sydney Cork, Irland (139 dage).
 • M/S INGE MÆRSK. Poul Larsen svejser i1958.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Motorskib
  Søhistorisk Registratur
  Tankskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Vagt
  Vedligeholdelse
  Arbejde om bord
  Håndværk
  Beklædning om bord
  Personalia
  Portræt
  M/S INGE MÆRSK. Poul Larsen svejser i1958.
 • M/S SARGODHA. Rolf Stanzel banker rust.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fragtskib
  Motorskib
  Fartøj
  1900-tallet
  Kronologi
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Vedligeholdelse
  Sikkerhed om bord
  M/S SARGODHA. Rolf Stanzel banker rust.
 • Telegrafist P. Larsen.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Radiorum
  Kronologi
  1900-tallet
  Personalia
  Portræt
  Telegrafist P. Larsen.
 • M/S MEXICAN REEFER . "Trikkeren" i arbejde.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Fragtskib
  Fryseskib
  Motorskib
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Skibsdetaljer
  Belysning
  Livet om bord
  Vagt
  Vedligeholdelse
  Arbejde om bord
  M/S MEXICAN REEFER . "Trikkeren" i arbejde.
 • Svensk rorgænger på STERNA, barkskib af København.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Sejlskib
  Bark
  3-mastet bark
  Fragtskib
  Livet om bord
  Vagt
  Rorgænger
  Mandskab
  Beklædning om bord
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Krigssøfart
  1914 - 1918
  Svensk rorgænger på STERNA, barkskib af København.
 • M/S OLYMPIA - overisning nær Vladivostok.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fragtskib
  Motorskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Havnevæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Topografi
  Asien
  Personalia
  Portræt
  Sikkerhed om bord
  Issejlads
  Vintersøfart
  Isvinter
  M/S OLYMPIA - overisning nær Vladivostok. "Januar 1940.Ankerspillet skal klares for is, kokken, elektrikeren og William lader sig tage i middagsstunden, læg mærke til at gelænderet og spillet er tillukket af is, og tykkelsen af masten".
 • M/S OLYMPIA - overisning nær Vladivostok.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fragtskib
  Motorskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Havnevæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Topografi
  Asien
  Personalia
  Portræt
  Sikkerhed om bord
  Issejlads
  Vintersøfart
  Isvinter
  M/S OLYMPIA - overisning nær Vladivostok.
 • M/S OLYMPIA - overisning nær Vladivostok.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fragtskib
  Motorskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Havnevæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Topografi
  Asien
  Personalia
  Portræt
  Sikkerhed om bord
  Issejlads
  Vintersøfart
  Isvinter
  M/S OLYMPIA - overisning nær Vladivostok.
 • M/S OLYMPIA - overisning nær Vladivostok.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fragtskib
  Motorskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Havnevæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Topografi
  Asien
  Personalia
  Portræt
  Sikkerhed om bord
  Issejlads
  Vintersøfart
  Isvinter
  M/S OLYMPIA - overisning nær Vladivostok.
 • M/S OLYMPIA - overisning nær Vladivostok.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fragtskib
  Motorskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Havnevæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Topografi
  Asien
  Personalia
  Portræt
  Sikkerhed om bord
  Issejlads
  Vintersøfart
  Isvinter
  M/S OLYMPIA - overisning nær Vladivostok. "Før ankomst til Vladivostok jan. 1940, dette er skibet veriset, set fra udenfor mit kammer og forefter, du kan forstå at der har været megen is, mellem 300 og 400 tons på dæk og skib".
 • M/S OLYMPIA - overisning nær Vladivostok.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fragtskib
  Motorskib
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Havnevæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Topografi
  Asien
  Personalia
  Portræt
  Sikkerhed om bord
  Issejlads
  Vintersøfart
  Isvinter
  M/S OLYMPIA - overisning nær Vladivostok. "Januar 1940. Rejse fra San Pedro til Vladivostok. Skibet set fra bakken og agterefter, der er megen is og det er koldt".
 • Uniform
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Beklædning om bord
  Livet om bord
  Mandskab
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1900-tallet
  Kaptajnsuniform i DFDS ca. 1920 - 1940. Kaptajn Gotthardt
 • Uniform
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Beklædning om bord
  Dampskib
  Fartøj
  Fragtskib
  Livet om bord
  Mandskab
  Personalia
  Portræt
  Søhistorisk Registratur
  Kaptajn Simonsen på S/S LEENA DAN. Foto fra 1950'erne.
 • Uniform
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Beklædning om bord
  Livet om bord
  Mandskab
  Personalia
  Portræt
  Søhistorisk Registratur
  Matros C. Rønberg, oktober 1915.
 • Frederikshavns Værft.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Jolle
  Personalia
  Skibsbygning
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Værft i Danmark
  Værftsarbejdere
  Gruppebillede
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Jolle med personer fra H. V. Buhls værft i Frederikshavn. I midten ses H. V. Buhl (med sort hat).
 • Frederikshavns Værft.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Personalia
  Skibsbygning
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Værft i Danmark
  Værftsarbejdere
  Gruppebillede
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Gruppebillede af arbejdere og funktionærer ved H. V. Buhls værft i Frederikshavn i 1910. I midten ses H. V. Buhl og til højre for ham ingeniør Moyell.
 • Frederikshavns Værft.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Personalia
  Skibsbygning
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Værft i Danmark
  Værftsarbejdere
  Værktøj til skibsbygning
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Tre arbejderer i arbejde i smedjen ved H. V. Buhls værft i Frederikshavn.
 • Batteri Sixtus
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Flag
  Flag og signal
  Flådestation
  Marineuniform
  Orlogsmarine
  Personalia
  Personel
  Søbefæstning
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Ukendt orlogsgast på batteri Sixtus omkring år 1900. I baggrunden Rigets Flag.
 • M/S VIRGO
  Public Domain
  Dampskib
  Fartøj
  Havari og forlis
  Issejlads
  Isvinter
  Personalia
  Redningskrans
  Redningsvæsen
  Stranding
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Vintersøfart
  Kronologi
  1900-tallet
  M/S VIRGO af Rotterdam drev i februar 1940 ind på Sjællands Odde på grund af isen. Her ses en del af besætningen. 313. M/S Virgo af Rotterdam, 397 Reg. T. Br. Paa Rejse fra København til Aarhus med Stykgods. Grundstødt d. 16/1 40 ved Sjællands N.-Kyst. Strandingsindberetning dat. 18/1 40. Kl. 300 grundstødte V. under en Ø.-lig Snestorm paa N.-Siden af Sjællands Odde ud for Yderby Lyng. D. 4/3 kom Skibet flot ved Hjælp af en Bjergningsdamper. Anm. Aarsagen til Grundstødningen angives at være Vejrforholdene Kilde: Dansk Søulykke-statistik 1940
 • Toldbodbommen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Flådestation
  Marineuniform
  Orlogsmarine
  Orlogsværftet
  Personalia
  Personel
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Ukendt orlogsgast på vagt ved Toldbodbommen omkring år 1900.
 • C. W. Jessen.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Krigssøfart
  Kunst
  Marineuniform
  Napoleonskrigene
  Orlogsmarine
  Orlogsskib
  Personalia
  Portræt
  Stik
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kronologi
  1800-tallet
  Linjeskib
  Sejlskib
  Portræt af orlogskaptajn C. W. Jessen. Var chef for orlogsskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIK, der blev nedkæmpet af britiske orlogsskibe ved Sjællands Odde den 22. marts 1808. Stik af W. Heuer.
 • Isvinter
  Det Kongelige Bibliotek
  Dampskib
  Fartøj
  Havn
  Havnevæsen
  Issejlads
  Isvinter
  Kran
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Vintersøfart
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  For fuld damp i Helsingørs isfyldte havn.