Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • IMO-nummer
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Kronologi
  2000-tallet
  Søhistorisk Registratur
  Gitta Bechshøft fremviser imo-nummer ombord på den tyske færge: SCHLESWIG-HOLSTEIN Et IMO-nummer er International Maritime Organizations identifikations-system for skibe, som består af de tre bogstaver IMO efterfulgt af syv tal, der er unikt for skibet. IMO-numrene tildeltes tidligere af Lloyd's Register, men nu af IHS Fairplay. Indførelsen af IMO-nummer gennemførtes i 1987.Målet var at hvert enkelt skib skulle tildeles et identifikationsnummer, indført i certifikatet, som skal følge skibet gennem hele dets livstid, også ved ombygning og skifte af navn, rederi eller national tilhørsforhold. Samme IMO-nummer kan ikke udstedes til 2 forskellige skibe. ( Kilde: Wikipedia)
 • Stævnskader
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Motorskib
  Reparation
  Skibsbygning
  Skibsdetaljer
  Stævn
  Søhistorisk Registratur
  Værft i Danmark
  Værftsarbejdere
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Kronologi
  1900-tallet
  Stævnen på M/S HELSINGØR fotograferet efter påsejling af ydermolen i Helsingør den 25. september 1964.