Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Fiskenæsset / Qeqertarsuatsiaat
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  1800-tallet
  Havet
  Fartøj
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Kajak
  Foto af farvelagt tegning af J. Arøe 1843 (original på M/S, 1951:1890): Fiskenæsset / Qeqertarsuatsiaat (Grønland), set i luftperspektiv; næs med fjeldkyst, flere træ- og stenhuse; uregelmæssig fjord med nøgne fjelde; skyer; i vandet isbjerge og både. 11,2 * 17,8 cm.
 • Fiskenæsset / Qeqertarsuatsiaat
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Havet
  Kyst
  1800-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Tavle 134: Logen Fiskenæsset, der bestyres som et stort Udsted under Kolonien Godthab, ligger på 63 gr. 05 min nordlig Bredde i det nordvestlige Hjørne af en ret stor Ø i Fiskenæsfjorden ca. 8 Kilom. fra dens Munding. Den oprettedes i 1754 som Handelssted og var indtil 1872 en selvstændig Koloni (Angående Ordet "Loge" se Forklaringen til Tavle 83). I 1918 var dens Befolkningsantal 2 Danske og 129 Grønlændere. Nærværende Billede er taget med Udsigt mod Vest ud ad Fjorden og viser det store Spækhus tillige med en anden af Handelens Bygninger. Kabliaufiskeriet, som altid har været særlig stærkt i dette Distrikt, er i de senere Aar i høj Grad trådt i Stedet for Sælfangsten, idet Fisken i Form af Klipfisk er bleven en Eksportartikel af stor økonomisk betydning. Fot. 27/6-1893 Udstedet Fiskenæsset / Qeqertarsuatsiaat, i forgrunden stenfyldt kyst med huse; i baggrunden fjorden (isfri) med lave bjergkyster.
 • Egedesminde / Aasiaat
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  1900-tallet
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Havet
  Fartøj
  Dampskib
  Kajak
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Tavle 96: Kolonien Egedesminde set fra Vest. Billedet er taget fra Ræveø og viser, at Landet øst for Kolonien ikke modsiger Bemærkningen ved Tavle 95 om Koloniens Mangel på landskabelig Skønhed. Foran Kolonien ses den lille Ø Kuilik, kaldet Spækholmen, med Spækhus og Trankogeri. Fot. 20/6-1909 Kolonien Egedesminde / Aasiaat; i forgrunden vand med ø; i baggrunden koloniens huse med skibe foran; lave bjerge
 • Frederiksdal / Narsaq Kujalleq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  1900-tallet
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Fartøj
  Frederiksdal / Narsaq Kujalleq, den sydligste by på vestkysten; foran glat afskuret fjeld, en stenet, græsbevokset slette hvorpå træhuse og grønlandshuse, samt telte; kirke med tagrytter; optrukne både, grønlændere i mellem husene. 10,7 * 16,9 cm.
 • Fokkebrasen hales tot af vagten på bark LYSGLIMT af Aalborg.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Sejlskib
  Fragtskib
  Bark
  3-mastet bark
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Personalia
  Gruppebillede
  Fokkebrasen hales tot af vagten på bark LYSGLIMT af Aalborg ( set agtenfra) Fra højre ses Lars Henriksen, Jørgen Jensen, "lille Christian" ( der druknede 1926) og Erik Jensen. Foto efter amatøroptagelser af Erik Jensen.
 • Have ved landsted
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kunst
  Maleri
  1800-tallet
  Erhverv i kolonierne
  Plantage
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Have ved landsted med 3 opstillede personer.
 • Arsuk, udsigt fra udstedet
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  1800-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Isbjerge
  Kyst
  Tavle 146: Udsigt mod Sydvest fra Udstedet Arsuk. Udsigt ud over Havet og over mod den 16 km. sydvest for Stedet beliggende 745 Meter høje Ø Storø. I Mellemgrunden ses den lille Naturhavn og ud for den de ret nær ved Udstedet, syd og sysdøst for dette, beliggende to Småøer. Til venstre ses Grønlænderhusene og Spækhuset. Billedet er taget fra Bestyrerboligen. Se iøvrigt Forklaringerne til Tavle 142-145. Foto 7/3-1890. Udsigt fra Arsuk; i forgrunden dal, der går ud mod fjord med isbjerge; til venstre grønlandske vinterhuse; i baggrunden bjerge; sne.
 • Arsuk, udsted
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  1800-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Tavle 144: Mellem Grønlænderhusene ved Udstedet Arsuk. Udsigt mod Nord. I Mellemgrunden ses Sygehuset (til venstre) og Bestyrerboligen med Flagstangen. Det bratte Fjæld i Baggrunden er en af Udløberne fra de høje Fjæld Kunait, ved hvis Fod Udstedet ligger. Se iøvrigt Forklaringerne til Tavle 142 og 143. - Den unge Grønlænder til venstre ved Navn Peter Hansen var den daglige flinke tolk for Forf. under dennes Ansættelse som Læge ved Udstedet. Foto ca. 1/10-1890. Udstedet Arsuk; i forgrunden grønlændervinterhuse med grønlændere; i mellemgrunden dal med hus; i baggrunden fjeldet med sne på toppen,
 • Arsuk
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Fartøj
  Havet
  1800-tallet
  Kajak
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Tavle 142: Udstedet Arsuk set fra Sydvest. Stedet har fra gammel Tid været beboet af Grønlændere, med Udstedes Oprettelse skriver sig først fra omtrent Midten af forrige Aarhundrede. Det havde i 1918 et Befolkningsantal af 1 Dansk og 121 Grønlændere. Det kun 16 km. mod Øst beliggende Kryolitbrud Ivigtut med sin skiftende Arbejdsbefolkning har selvfølgelig ikke kunnet undgå at medføre en Fare for Overførelse af smitsomme Sygdomme, især Kønssygdomme, til Befolkningen af Arsuk. Da der i Slutningen af forrige Aarhundrede blandt denne konstateredes Tilfælde af Syfilis, iværksatte Grønlands Styrelse flere Forholdsregler for at imødegå Faren for en videre Udbredning af Sygdommen til den nærmestboende grønlandske Befolkning mod Syd og Nord. Der ansattes fast Læge ved Arsuk i nogle Aar, men da der omsider ikke sporedes flere Tilfælde, overlodes Tilsynet med Arsuk's Befolkning til Lægen ved Kryolitbruddet. For at opnå en tålelig Sikkerhed - fuldstændig vil den vanskelig kunne blive - er der fastsat en Del Regler for Arsuk-Grønlændernes Samkvem med andre Grønlændere og med fremmede i det hele taget, som gør dette Steds beboere indtil en vis Grad stavnsbundne. Den lille kønt beliggende Udsteds havn, som på Billedet ser så hyggelig ud, er dog ikke godt beskyttet fra Naturens Side, idet den - som det vil ses på Tavle 146 - mod Sydvest vender lige ud mod det åbne Hav. Mod Syd og Sydøst er den derimod nogenlunde beskyttet af to mindre Øer. Ved højre Rand ses Spækhuset og nærmest venstre Rand den lille Kateketbolig. I mellem disse to Bygninger ses alle Grønlænderhusene, af hvilke ikke et eneste den Gang havde Overbygning. Bestyrerboligen, som tillige indeholder Bolig for Lægen, når der har været ansat en sådan, ses på de tre følgende Tavler. Bagved Udstedet ses i Midten det lille Fjæld Pingo, og til venstre ses Begyndesen til det vilde, 1395 meter høje Fjæld Kunait, ved hvis Fod Udstedet ligger. Foto 20/3-1890. Udstedet Arsuk; fjord med kajakroer; huse, bjerge; sne. ;
 • Angmagssalik / Tasiilaq, storis
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Havet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Fartøj
  Kajak
  Isbjerge
  Tavle 2: Kajakker i nogenlunde spredt Storis ud for Kolonien Angmagssalik. I Baggrunden ses et enkelt stort Isfjædl i Storisen. I Baggrunden til venstre ses kap Dan. Billedet er taget fra den danske Regerings Skib S/S "GODTHAAB" ligende i Isen for Indgående. Kajakmændene, som fra Fjældhøjder har set, hvor Isen ligger mest spredt, er kommen ud for at lodse Skibet ind. Foto 28/8-1904. Storis udenfor Angmagssalik; samme parti som SR 1950:0594; 5 kajakroere.
 • Angmagssalik / Tasiilaq, storis
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Havet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Fartøj
  Kajak
  Isbjerge
  Storis udenfor Angmagssalik; hav med isflager og -bjerge; to kajakroere, i baggrunden fjelde.
 • Angmagssalik / Tasiilaq, elven med fos
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Havet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Tavle 24: Indfødt ved Kolonien Angmagssalik på Laksørredfangst med Lyster (en Stage med to ganske tynde tilspidsede Jernstænger i den ene Ende) i den lille Fos ret nær ved Kolonien. Fisken stikkes, når den opdages stående stille mellem Stenene. Foto 2/9-1906. Fos i Angmagssalik-elven; i forgrunden elven mellem forrevne klipper; vadende grønlænder med stang; i mellemgrunden fossen; i baggrunden fjeld.
 • Angmagssalik / Tasiilaq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Havet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Tavle 15: To drenge ved Kolonien Angmagssalik, begge, som det vil ses, iførte islandske Trøjer købte i Handelsboden. Foto 29/8-1904. Drenge, Angmagssalik; to grønlænderdrenge, med ulden sweater, skindbukser og kamikker, siddende på fjeld i baggrunden enkelte huse, kirke, bjerge.
 • Ammassalik / Tasiilaq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Havet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Fartøj
  Kajak
  Kajakroer i fjord, vistnok Ammattalikfjorden; i baggrunden fjelde med sne. 14,3 * 16,3 cm
 • Ammattalikfjorden / Tasiilaq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Havet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Fartøj
  Konebåd
  Konebåd (umiaq) ledsagende kajak på sommerrejse, med telt, indbo og hunde ombord. Gennem Ammattalikfjorden juli 1906, i baggrunden stejle fjelde med sne. 14,3 * 21,5 cm
 • Ammattalikfjorden / Tasiilaq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Havet
  Kulturlandskab
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Ammattalikfjorden, set mod øst. Næsset med teltene tæt øst for Tinghøjene, hvor trommestriden holder (jfr. 1949:1780, 1949:1781); i forgrunden snefjæld, ved hvis fod fjorden, der i baggrunden er isdækket; fra venstre rager næsset, der er af glatskurede klipper, ud; 3 telte ses, grønlændere, hund; i baggrunden sneklædte fjælde. 17,3 * 23,8 cm
 • Gruppebillede agter på NOAH
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Fartøj
  Skonnert
  Personalia
  Gruppebillede
  Uidentificerede personer
  Sejlskib
  At kaptajn Mengelberg kan have rejst rundt med billederne og holdt foredrag med udgangspunkt i dem virker ikke usandsynligt. At de fine billeder af sætningen af dueflaget indicerer, at det har været foredrag med et kraftigt kristent islæt, understreges af oplysningerne fra folk, som har kendt kaptajn Mengelberg, at han har været et meget troende menneske. At han har været medlem af Den danske Broderkreds på Havet og derfor flagede med dueflaget og derved viste sit kristne sindelag, understreges af det netop var på den af Broderkredsen oprettede Sømandshøjskole, at han i 1918 underviste i et halvt års tid. Vi ved idag intet om det kaptajn Mengelberg lagde i disse bileder, vi ved ikke hvad de sklle illustrere. Vi må tage billederne og finde ud af hvad i dag kan fortælle os. At vore dages medlemer af Den danske Broderkreds på Havet vil se ting i bllederne som andre ikke kan se, er sikkert. Men man kan også gå ned i hvad tiden ellers har efterladt os på grundlag af dette historiske mareriale spinde en ende, som er nok så spændnede.
 • Selskab ombord
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Personalia
  Gruppebillede
  Selskab ombord på Færøerne. At kaptajn Mengelberg kan have rejst rundt med billederne og holdt foredrag med udgangspunkt i dem virker ikke usandsynligt. At de fine billeder af sætningen af dueflaget indicerer, at det har været foredrag med et kraftigt kristent islæt, understreges af oplysningerne fra folk, som har kendt kaptajn Mengelberg, at han har været et meget troende menneske. At han har været medlem af Den danske Broderkreds på Havet og derfor flagede med dueflaget og derved viste sit kristne sindelag, understreges af det netop var på den af Broderkredsen oprettede Sømandshøjskole, at han i 1918 underviste i et halvt års tid. Vi ved idag intet om det kaptajn Mengelberg lagde i disse bileder, vi ved ikke hvad de sklle illustrere. Vi må tage billederne og finde ud af hvad i dag kan fortælle os. At vore dages medlemer af Den danske Broderkreds på Havet vil se ting i bllederne som andre ikke kan se, er sikkert. Men man kan også gå ned i hvad tiden ellers har efterladt os på grundlag af dette historiske mareriale spinde en ende, som er nok så spændnede.
 • I motorbåden
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Personalia
  Gruppebillede
  I motorbåden. At kaptajn Mengelberg kan have rejst rundt med billederne og holdt foredrag med udgangspunkt i dem virker ikke usandsynligt. At de fine billeder af sætningen af dueflaget indicerer, at det har været foredrag med et kraftigt kristent islæt, understreges af oplysningerne fra folk, som har kendt kaptajn Mengelberg, at han har været et meget troende menneske. At han har været medlem af Den danske Broderkreds på Havet og derfor flagede med dueflaget og derved viste sit kristne sindelag, understreges af det netop var på den af Broderkredsen oprettede Sømandshøjskole, at han i 1918 underviste i et halvt års tid. Vi ved idag intet om det kaptajn Mengelberg lagde i disse bileder, vi ved ikke hvad de sklle illustrere. Vi må tage billederne og finde ud af hvad i dag kan fortælle os. At vore dages medlemer af Den danske Broderkreds på Havet vil se ting i bllederne som andre ikke kan se, er sikkert. Men man kan også gå ned i hvad tiden ellers har efterladt os på grundlag af dette historiske mareriale spinde en ende, som er nok så spændnede.
 • Familien Funder i haven
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Personalia
  Gruppebillede
  Familien Funder i haven. At kaptajn Mengelberg kan have rejst rundt med billederne og holdt foredrag med udgangspunkt i dem virker ikke usandsynligt. At de fine billeder af sætningen af dueflaget indicerer, at det har været foredrag med et kraftigt kristent islæt, understreges af oplysningerne fra folk, som har kendt kaptajn Mengelberg, at han har været et meget troende menneske. At han har været medlem af Den danske Broderkreds på Havet og derfor flagede med dueflaget og derved viste sit kristne sindelag, understreges af det netop var på den af Broderkredsen oprettede Sømandshøjskole, at han i 1918 underviste i et halvt års tid. Vi ved idag intet om det kaptajn Mengelberg lagde i disse bileder, vi ved ikke hvad de sklle illustrere. Vi må tage billederne og finde ud af hvad i dag kan fortælle os. At vore dages medlemer af Den danske Broderkreds på Havet vil se ting i bllederne som andre ikke kan se, er sikkert. Men man kan også gå ned i hvad tiden ellers har efterladt os på grundlag af dette historiske mareriale spinde en ende, som er nok så spændnede.
 • Gendarmer
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Charlotte Amalie
  Dansk Vestindien
  Kolonier
  Militær og gendarm
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Uniform
  Gruppebillede
  Skt. Thomas
  Gendarmer fotograferet uden for kasernen i Charlotte Amalie, Skt. Thomas. Dateret ca. 1910.
 • M/S KRONBORG
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dåb
  Fartøj
  Motorskib
  Personalia
  Sandpumper
  Skibsbygning
  Søhistorisk Registratur
  Søsætning og stabelafløbning
  Uidentificerede personer
  Værft i Danmark
  Gruppebillede
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Kronologi
  1900-tallet
  Fotografi fra søsætningen af sandpumperen M/S KRONBORG.
 • M/S KRONBORG
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dåb
  Fartøj
  Motorskib
  Personalia
  Sandpumper
  Skibsbygning
  Søhistorisk Registratur
  Søsætning og stabelafløbning
  Uidentificerede personer
  Værft i Danmark
  Gruppebillede
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Kronologi
  1900-tallet
  Fotografi fra søsætningen af sandpumperen M/S KRONBORG. Her tribunen, hvor gæsterne så skibet løbe af stablen.
 • Lodsbåd fra Mariager
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Jolle
  Lodsfartøj
  Lodsvæsen
  Personalia
  Sejlskib
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Lodsbåd fra Mariager med blandt andre lods Christian Michael Mikkelsen om bord.
 • Abbestee
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dansk Ostindien
  Kolonier
  Kunst
  Maleri
  Personalia
  Portræt
  Søhistorisk Registratur
  Trankebar
  Kronologi
  1700-tallet
  Guvernør 1777-1788 Peter Herman Abbestee.