Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Christianshåb / Qasiannguit, 1956
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  1900-tallet
  Kyst
  Isbjerge
  2 forskere siddende på bænk foran træhus i Christianshåb / Qasiannguit; udsigt over fjorden med is.
 • Christianshåb kolonien / Qasigiannuit
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Havet
  1900-tallet
  Kyst
  Kolonien Christianshåb / Qasiannguit, set fra bjergside mod fjorden til højre, med små huse; i baggrunden fjeld.
 • Disko / Qeqertarsuaq, den danske arktiske station
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  1900-tallet
  Tavle 85: Den danske arktiske Station på Disko set fra Sydvest, siden sin Anlæggelse i 1906 bestyret af Magister Porsild. Stationen ligger lidt øst for Logen Godhavn. Den er beregnet på arktisk videnskabelig, især biologisk Forskning og er forsynet med Laboratorium, Instrumenter og Bibliotek beregnet på sådant Arbejde, ligesom den tillige er indrettet på at kunne huse og give Arbejdsplads for to besøgende Naturforskere, danske og fremmede. Hovedbygningen indeholdende Laboratorium, Bibliotek, Bestyrerens Lejlighed samt Gæsteværelse for eventuelle besøgende Videnskabsmænd ses længst til højre. Bygningen i Midten er Bolig for Medhjælpere. Stationen råder tillige over et Jordskælvsobservatorium med to Seismografer, som har registreret en betydelig Række kendte Jordskælv, bl.a. den store Katastrofe i Messina for 20 Aar siden. Fot. 26/7-1909. Den danske artiske station på Disko-øen; stenet plads fgoran forrevne fjelde med forskellige huse; flagmast; telt.
 • Godhavn / Qeqertarsuaq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Havet
  Fartøj
  Dampskib
  Kyst
  Tavle 83: Logen Godhavn beliggende på 69 gr. 14 min nordlig Bredde på Disko-Øens Sydspids. Dens Anlægsår kan sættes til 1782. Distriktets befolkningsantal er ikke stort nok til at opnå Prædikatet Koloni. Benævnelsen "Loge" benyttes endnu fra gammel Tid om en Plads med forholdsvis lille handelsområde, og som derfor bestyres af en Assistent konstitueret som Kolonibestyrer. Godhavn er det gamle Sæde for Nordgrønlands Inspektorat, idet denne Landsdels Inspektør, nu kaldet Landefoged, har stadig Bopæl her. Stedet har ikke fast Læge. Den høje Toetages Bygning (lige under Skibet) er Inspektørboligen. Længst til højre ses Kirken. Nærmest i Billedets Midte, tildels skjult af en foranliggende privat Bygning, ses Bestyrerboligen. De offentlige Bygninger er iøvrigt de sædvanlige ved Kolonierne (jfr. Forklaringen til Tavle 60). Befolkningen udgjorde i 1918 kun 12 Danske og 137 Grønlændere. Stedets yderlige Beliggenhed har altid medført jævnlig Besøg af forbipasserende Skibe (Hvalfangerskibe og Ekspeditioner). Lige overfor Kolonien, nord for denne, ses det omkring 800 meter høje Lyngmarksfjæld med sine ejendommelige Trapdannelser, delt i to Dele ved den såkaldte "Djævlekløft". S/S "GODTHAAB" ses liggende på Havnen. Fot. 26/6-1909. Kolonien Godhavn / Qeqertarsuaq; i forgrunden afhøvlet klippekyst med træhuse; til højre kirken; i mellemgrunden fjorden med grønlandsskib; i baggrunden høje bjerge.
 • Frederikshåb / Paamiut
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  1900-tallet
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Havet
  Kyst
  Havnevæsen
  Havn
  Tavle 141: Kolonien Frederikshåb set fra Sydvest, fra "Udkigsfjældet". Den lange Bygning bag Flagspillet indeholdt, da dette Billede blev taget, Boligen for såvel Kolonistyreren som Assistenten og Præsten. Til højre ses Kirken og den indhegnede Kirkegård. De øvrige Bygninger er dels de forskellige til Koloniens Drift hørende, dels Grønlænderhuse med Overbygning. Bagved Kolonien ses den store Slette begrænset mod Nord og lave Fjælde ved Kangerdluarssuk Fjorden. Nederst i Billedets venstre Kant ses Bunden af Havnen. Kolonien Frederikshåb / Paamiut; spredte huse, flagstang, til højre kirke; i baggrunden bjerge.
 • Godhavn / Qeqertarsuaq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  1900-tallet
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Havet
  Fartøj
  Dampskib
  Kyst
  Kolonien Godhavn; i forgrunden afhøvlet bjergkyst, til venstre koloniens huse; i mellemgrundenfjorden med både og Grønlandsskibet; i baggrunden fjelde.
 • Egedesminde / Aasiaat
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  1900-tallet
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Havet
  Fartøj
  Dampskib
  Kajak
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Tavle 96: Kolonien Egedesminde set fra Vest. Billedet er taget fra Ræveø og viser, at Landet øst for Kolonien ikke modsiger Bemærkningen ved Tavle 95 om Koloniens Mangel på landskabelig Skønhed. Foran Kolonien ses den lille Ø Kuilik, kaldet Spækholmen, med Spækhus og Trankogeri. Fot. 20/6-1909 Kolonien Egedesminde / Aasiaat; i forgrunden vand med ø; i baggrunden koloniens huse med skibe foran; lave bjerge
 • Frederikshåb / Paamiut
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  1900-tallet
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Frederikshåb / Paamiut; huse, kirke, fogedbolig (?); i baggrunden fjelde
 • Frederiksdal / Narsaq Kujalleq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  1900-tallet
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Frederiksdal / Narsaq Kujalleq, liggende på lav slette, huse og kirke; i baggrunden fjelde.
 • Fiskenæsset / Qeqertarsuatsiaat
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  1900-tallet
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Fartøj
  Floder
  Udstedet Fiskenæsset /Qeqertarsuatsiaat, ca. 22 mil syd for Godthåb / Nuuk; i forgrunden vand; huse på næs; i baggrunden bjerge, til dels sneklædte.
 • Frederiksdal / Narsaq Kujalleq
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Grønland
  Kronologi
  1900-tallet
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Fartøj
  Frederiksdal / Narsaq Kujalleq, den sydligste by på vestkysten; foran glat afskuret fjeld, en stenet, græsbevokset slette hvorpå træhuse og grønlandshuse, samt telte; kirke med tagrytter; optrukne både, grønlændere i mellem husene. 10,7 * 16,9 cm.
 • Matros kvejler kasteline op på M/S PERUVIAN REEFER.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Fragtskib
  Motorskib
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Køleskib
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Matros kvejler kasteline op på M/S PERUVIAN REEFER.
 • M/S EDGEWATER losser olie.
  Berlingske Tidende
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Topografi
  Danmark
  Kronologi
  1900-tallet
  M/S EDGEWATER losser olie, 7. dec. 1968. (formentlig i Danmark)
 • Bark SUZANNE af Marstal i Calais 1930.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Fartøj
  Bark
  3-mastet bark
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Europa
  Bark SUZANNE af Marstal i Calais 1930. Ankeret hives hjem over Capstanèn på bakken.
 • Fokkebrasen hales tot af vagten på bark LYSGLIMT af Aalborg.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Sejlskib
  Fragtskib
  Bark
  3-mastet bark
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Personalia
  Gruppebillede
  Fokkebrasen hales tot af vagten på bark LYSGLIMT af Aalborg ( set agtenfra) Fra højre ses Lars Henriksen, Jørgen Jensen, "lille Christian" ( der druknede 1926) og Erik Jensen. Foto efter amatøroptagelser af Erik Jensen.
 • M/S AFRIKA Lastning af logs i Pt. Noire, Congo.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Fragtskib
  Motorskib
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Afrika
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Vagt
  Øvelser
  M/S AFRIKA. Bådmanøvre i Pt. Noire, Congo. Dateret 12. juli 1969.
 • Ankerletning under sang.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Livet om bord
  Vagt
  Arbejde om bord
  Kronologi
  1900-tallet
  Kunst
  Tegning
  Ankerletning under sang. Mandskab i spillet syngende" We are bound for Rio Grande". Efter tegning af Rudolf Krog i Did. H. Brockmann: Osng fra seilskibstide.
 • Det Caribiske hav
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  1900-tallet
  Farvande
  Det caribiske hav
  Det Caribiske hav.
 • Nattens dronning blomst
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  1900-tallet
  S.R.:1508:72 - 1632:72 prospektkort & Fotos, købt af giveren, Martin Tobiasen, Plejehjemmet Birkely, Jul. Thomsensgade 16 4., Kbh.V, dec. 1915 - apr. 1917, da han var gast på krydseren Valkyrien udstat. i Vestindien.
 • Kokospalme
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  1900-tallet
  Kokospalme.
 • Gade med palmer
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  1900-tallet
  Brønd og palmer
 • Brønd og palmer
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  1900-tallet
  Brønd og palmer
 • Magens Bay
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  1900-tallet
  Kan være Magens Bay set fra Lee Hill, med Hans Lollik Island bagved. Eller fra Drake Seat.
 • Landskab
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Landskab
  Floder
  Bjerge
  1900-tallet
  Kunst
  Maleri
  Oliemaleri af Hugo Larsen.
 • Lille vandfald
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Landskab
  Floder
  Bjerge
  1900-tallet
  Lille vandfald (næppe St. Croix).