Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Henrettelse af mytterister
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dansk Vestindien
  Havn og red i kolonierne
  Justits og disciplin
  Kolonier
  Kolonihistorie
  Livet om bord
  Militær og gendarm
  Orlogsfart på øerne
  Orlogsmarine
  Personel
  Søhistorisk Registratur
  Uniform
  Kronologi
  1600-tallet
  Fotografi af kobberstik/flyveblad, 1683: ”Dette er en grundelig Beretning om det Vest-Indiske Skib / Hafmanden kaldet / hvilcket Anno 1682. den 6. Novembris fra Kiøbenhafn ad St. Thomas skulle henseyle / oc hvorledis 9. aff dennem paa Skibet hafver rebelleret, oc Guberneuren / saa oc Capitain Jan Blom / sampt andre fleere haffver ihielslaget oc kast ofver Borde / oc Skib oc Gods sæt ofver Styr.” Mytteriet på fregatten HAVMANDEN i 1683 endte med, at skibet gik på grund ved Risö udenfor Göteborg, og at de skyldige blev ført til København, for at blive henrettede til skræk og advarsel. Skibet var på vej til Vestindien med den nyudnævnte guvernør for de danske besiddelser dér, Jørgen Iversen. Den skæbnesvangre rejse blev Iversens endeligt, sammen med hans nyfødte barn samt kaptajn Jan Bloem og flere andre overordnede. Nyheden nåede hurtigt til København, og man sendte et orlogsskib – pudsigt nok med navnet HAVFRUEN – for at undersøge omstændighederne og at hente besætningen hjem til eksaminering og dom. Denne faldt den 20. juni og lød på for fem af ”rebellerne”, inklusive Gulliksen og Biermann, tortur og radbrækning, yderligere fire blev halshuggede, og alle ni blev lagt på hjul og stejle, som man også kan se på flyvebladet, der blev udsendt efter hændelsen.
 • Haj i trækvogn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Boligforhold i kolonierne
  Dansk Vestindien
  Fiskeri
  Fiskerliv
  Folkeliv i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Kolonier
  Personalia
  Slavehandel
  Søhistorisk Registratur
  Uidentificerede personer
  Indfødte med haj i trækvogn, fotograferet på ukendt sted i Dansk Vestindien.