Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • FANNY af Fanø
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Skonnert
  2-mastet skonnert
  Kunst
  Maleri
  Sejlskib
  FANNY af Fanø
 • Poul von Lövenörn/Løvenørn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Maleri
  Kronologi
  1700-tallet
  Pastelportræt malet af Hornemann af Kontreadmiral Poul von Lövenörn/Løvenørn (1751-1826). Søofficer, 1778-81 i fransk tjeneste under krigen med England. Studerede astronomi, navigation og søopmåling. Indgav 1782 forslag om oprettelse af et dansk søkortarkiv, der skulle have til opgave at opmåle farvandene og udgive søkort. Arkivet oprettedes 1784 og Løvenørn blev dets første direktør. I denne egenskab blev han tillige grundlæggeren af det moderne danske fyrvæsen, og han virkede stærkt for en forbedring af havnene og af færgevæsenet og lodsvæsenet. 1796 blev han overlods for Sjælland. Fra 1784 medlem af videnskabernes Selskab.
 • S/S LAURA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  FARTØJ
  Fragtskib
  Fyrskib
  Kunst
  Maleri
  Sejlskib
  Søhistorisk Registratur
  Oliemaleri af J. Dahl visende S/S LAURA i rutefart på Skotland, Færøerne og Island. I baggrunden ses et sejlskib og et fyrskib.
 • CARMANIA
  Ukendt
  Dampskib
  FARTØJ
  Fragtskib
  Kunst
  Maleri
  Skibsportræt
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Postkort visende S/S CARMANIA Bemærk, billedet er markeret rødt, da museet ikke har rettighederne. Hvis du skal bruge billedet kommercielt, bedes du rette henvendelse til evt. rettighedshaver plus til museet på hg@mfs.dk.
 • S/S CARLA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  FARTØJ
  Fragtskib
  Kunst
  Maleri
  Skibsportræt
  Søhistorisk Registratur
  Maleri visende S/S CARLA af Fanø. Bærer teksten "S.S. CARLA FANÖ Kaptajn L. J. Holst"