Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Badehotellet i Middelfart
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Danmark
  Kulturlandskab
  Fyn
  Litografi
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Litografi: 'Badehotellet i Middelfart, opført i 1881. Format 230*295 mm.
 • Tåsinge ved Svendborg Sund
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Danmark
  Kulturlandskab
  Fyn
  Havet
  Stik
  Brig
  Stik: 'Taasinge ved Svendborg Sund'; prospektet er øjensynlig taget fra Fynssiden, i forgrunden bakker med sten, marker, buske; i mellemgrunden det bugtede sund med en brig, set mod styrbord, sejlende for vinden; i baggrunden til venstre Tåsinge med Bregninge mølle og kirke på toppen; marker, træer huse, bakker; til højre mere åbent vand. Usigeneret - på pap 181*223 mm.
 • Udsigt til Svendborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Danmark
  Kulturlandskab
  Litografi
  Fyn
  Havet
  Stålstik (litografi ?): 'Svendborg'; i forgrunden bakker med marker og bevoksning, en vej snor sig ned mod kysten med huse; i mellemgrunden red med forskellige sejlskibe; i baggrunden bakket kyst med marker og skove; ved vandet byen, behersket af Nikolaj- og vor Frue kirker. Under billedet 'Svendborg'; usigneret - på pap 180*220 mm.
 • Parti af Middelfart
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Danmark
  Kulturlandskab
  Havn
  Litografi
  Fyn
  Litografi. 'Parti af Middelfart'; til venstre bakket bred med huse, træer og kirke; i midten bolværk, havn med skibe, til højre Lillebælt, båd og kost. Under biledet ovenfor cit. tekst og sign.: ' F.E. Bordings Bog & Steentr', samt 'Nordisk billed magazin' - 171*260 mm.
 • Rudkøbing på Langeland
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Danmark
  Kulturlandskab
  Havn
  Litografi
  Håndkoloreret litografi af S.L. Lange 1820: 'Rudkiøbing paa Langeland'; i forgrunden bakker med marker, vej med stengærde, hvilende bønder, kvæg; til højre havet med skibe og Tåsinge; i midten Rudkøbing med røde tage, kirke og mølle; til venstre gårde. skov og mølle. Under billedet ovenfpr cit.tekst, samt signatur: 'S.L. Lange fecit 1820' - 310*388 mm.
 • Hierting at see fra Tweehoi
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Danmark
  Kulturlandskab
  Havet
  Jylland
  Stik
  Stik af J. Haas: 'Hierting, at see fra Tweehøi' (vist fra Pontoppidans da. atlas); i forgrunden kanten af højen; udsigt over den lille ladeplads, huse og marker; bag denne havet med Grådyb, Skallingen og i baggrunden Fanø; flere småskibe; under billedet legende med tal henvisende til tal på billedet; på flagrebånd foroven ovenfor cit. tekst. Sigbneret: J. Hass sculps' - 196*280 mm.
 • Snekkersten
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Danmark
  Kulturlandskab
  Dampskib
  Sjælland
  Træsnit
  Havet
  Træsnit efter tegning af C. Baagøe 1882: 'Snekkerstenen' (fra Ill. Tid.); i forgrunden strand med Snekkerstenen og andre store sten; Sundet med en flok sejlskibe og et dampskib; i baggrunden den skånske kyst med Helsingborg. Signeret: CB 82 - 1876*243 mm.
 • Rødvig havn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Danmark
  Kulturlandskab
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Brig
  Dampskib
  Sjælland
  Litografi
  Litografi: 'Rødvig Havn'; kysten strækker sig fra venstre baggrunden til højre; forgrund med huse, strand med optrukne både, en lille havn med småskibe og en brig; silderøgerier; græsklædte bakker med græssende får; mennesker ved havn og strand.; i baggrunden til venstre et dampskib. Under billedet ovenfor cit. tekst samt: Nordisk Billed-Magazin' - F.E. Bordings Bog & Steentr. - 175*260 mm.
 • Fåborgs havn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Danmark
  Kulturlandskab
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Fyn
  Træsnit
  Skonnertbrig
  Skibsbygning
  Træsnit: Faaborgs havn'; i forgrunden en havnekaj med bådebyggere i arbejde etc.; i mellemgrunden havnebassinet; ved den modsatte kaj ligger en skonnertbrig med flere sejlskibe; i baggrunden byens huse med kirketårnet. Sign. C.E - 210*280 mm.
 • Parti af Norby på Fanø, set fra anløbsbroen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Danmark
  Havet
  Jylland
  Kulturlandskab
  Tegning
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Blyantstegning: 'Parti af Norby paa Fanø set fra Anløbsbroen'; til venstre fartøjer i strandkanten og på land; en Fanøkvinde med barn og turister fulgt af drager, der bærer bagage; i baggrunden diverse bygninger og til højre badehotel med gæstgiveri. Signeret T.S. 1880 (Schmidt) - 272*394 mm.
 • Anholt Fyrtårn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Danmark
  Havet
  Jylland
  Kulturlandskab
  Træsnit
  Fyrvæsen
  Fyr
  Træsnit. Tidsskriftudklip 'Anholt Fyrtaarn'; til venstre i mellemgrunden kysten med fyret, der er tændt; forneden paa fyrbygningen englændernes kassemat; til højre søen. Sign.: C.N. En større fugtskjold.
 • Hirtshals Fyr med fyrmesterbolig
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Danmark
  Havet
  Tegning
  Jylland
  Kulturlandskab
  Blyantstegning: Hirtshalsfyr med fyrmesterbolig og magasin - 220*300 mm.
 • Parti af Korsør Havn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Danmark
  Havet
  Tegning
  Havnevæsen
  Havn
  Sjælland
  Hjulskib
  Blyantstegning: 'Parti af Korsör Havn', i forgrunden et par robåde; i baggrunden til venstre Korsör Söbatteri med tårn og bygninger. Foran dette et hjulfartøj ved bolværk; til højre havneindløb og skrænterne. Signeret C.B. 1862
 • Nexø nye havn under arbejde
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Danmark
  Bornholm
  Træsnit
  Havet
  Havnevæsen
  Havneanlægning
  Træsnit. Udklip *Nexø nye Havn under Arbeide". Tegnet af P. Hauberg, 1879.
 • Prospekt af købstaden Kalundborg, set fra Gissel øen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Kulturlandskab
  Europa
  Floder
  Stik
  Stik. 'Prospect af Kiøbstaden Callundborg i Sædland at See fra Gissel-Øen''; Fecit Johan Jacob Bruun; Quist sc.
 • Fridrichstad, set fra Ejderen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Fartøj
  Sejlskib
  Kyst
  Kulturlandskab
  Europa
  Floder
  Stik
  Kobberstik: 'Fridrichstad', byen er set fra Ejderen. Titel foroven i bølget bånd - 190*270 mm. beskadiget af fugt.
 • Marstals Havn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Danmark
  Fartøj
  Sejlskib
  Træsnit
  Kyst
  Havet
  Jagt
  Kulturlandskab
  Slesvig-Holsten
  Træsnit, Tidsskriftudklip 'Marstals Havn', tegnet af Carl Rasmussen; i baggrunden til venstre byens huse og træskibe på bedding; til højre indenfor havnepierene der skimtes et enkelt sted; talrige sejlskibe; I forgrunden småbåde og en jagt på grund. Blyantsnotits "1867".
 • Kronprins Frederiks Bro mellem Frederikssund og Hornsherred
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Landskab
  Topografi
  Danmark
  Fartøj
  Sejlskib
  Sjælland
  Træsnit
  Kyst
  Skov
  Floder
  Træsnit, Tidsskriftsudklip 'Kronprinds Frederiks Bro" mellem Frederikssund og Hornsherred'; Standpunktet er ved Frederikssundssiden; i baggrunden Jægerspris Skov. Blyantspåskift "1868".