Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Udsigt til Flensborg, set fra St. Jørgen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Kunst
  Landskab
  Kulturlandskab
  Topografi
  Fartøj
  1700-tallet
  Sejlskib
  Havet
  Stik
  Europa
  Kyst
  Stik af J.G. Fridrich efter H.J. Jürgensen: 'Flensborg'; byen set fra St. Jørgen mod vest over fjorden; i forgrunden hustage og haver; i mellemgrunden fjorden med talrige både og skibe på red; til venstre afpælet eng; i baggrunden den langstrkte by med huse, kirker og bakker med møller, samt til højre ruiner af Duborg. - Under billedet legende med bogstaver, henvisende til prospektet. Signatur: H.J. Jürgensen delin; J.G. Fridrich sculpsit. Mål: 263*409 mm.
 • H/S VESTA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Hjulskib
  Passagerskib
  Stykgodsskib
  Sejlskib
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  1800-tallet
  H/S VESTA på vej ud af ukendt havn.
 • Dystløb i Nordhavnen. Helsingør, 3/7 1949.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Ceremoni og tradition
  Ceremoni
  Dystløb
  Fartøj
  Jolle
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet i land
  Underholdning i land
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Dystløb i Nordhavnen. Helsingør, 3/7 1949. Dramatisk episode hvor den ene båd kæntrer.
 • Dystløb i Nordhavnen. Helsingør, 3/7 1949.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Ceremoni og tradition
  Ceremoni
  Dystløb
  Fartøj
  Jolle
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet i land
  Underholdning i land
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Dystløb i Nordhavnen. Helsingør, 3/7 1949. Den ene båd lægger ud.
 • Om bord på Fanøfærgen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Motorskib
  Passagerskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Havnevæsen
  Havn
  Livet om bord
  Aptering
  Om bord på Fanøfærgen. Billedet er fra en serie om englandsbåden WINSTON CHURCHILL doneret af Hanne-Lise Rechnagel. Hanne-Lise sejlede med englandsbåden WINSTON CHURCHILL i slutningen af 1960'erne og var med på skibets første rejse fra Genova til Danmark. Hun var receptionist om bord og mødte der sin mand Hardy Rechnagel, der var telegrafist på skibet.
 • Om bord på WINSTON CHURCHILL
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Motorskib
  Passagerskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Personalia
  Portræt
  Redningsvæsen
  Redningskrans
  Hanne-lise på bådedæk agter om bord på englandsbåden WINSTON CHURCHILL. I Esbjerg. Billedet er fra en serie om englandsbåden WINSTON CHURCHILL doneret af Hanne-Lise Rechnagel. Hanne-Lise sejlede med englandsbåden WINSTON CHURCHILL i slutningen af 1960'erne og var med på skibets første rejse fra Genova til Danmark. Hun var receptionist om bord og mødte der sin mand Hardy Rechnagel, der var telegrafist på skibet.
 • Informationen på WINSTON CHURCHILL i storm
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Passagerskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Mandskab
  Vagt
  Arbejde om bord
  Fartøj
  Motorskib
  Meteorologi
  Storm
  Hanne-Lise og Elsebeth i informationen på 1. klasse om bord på englandsbåden WINSTON CHURCHILL under stormen i oktober 1967. Hun arbejder på gulvet, fordi tingene ikke kunne stå fast på bordene i stormen. Billedet er fra en serie om englandsbåden WINSTON CHURCHILL doneret af Hanne-Lise Rechnagel. Hanne-Lise sejlede med englandsbåden WINSTON CHURCHILL i slutningen af 1960erne og var med på skibets første rejse fra Genova til Danmark. Hun var receptionist om bord og mødte der sin mand Hardy Rechnagel der var telegrafist på skibet.
 • Kammer på englandsbåden WINSTON CHURCHILL
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Passagerskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Livet om bord
  Kahyt, lukaf og kammer
  Fartøj
  Motorskib
  Kammer på englandsbåden WINSTON CHURCHILL. Billedet er fra en serie om englandsbåden WINSTON CHURCHILL doneret af Hanne-Lise Rechnagel. Hanne-Lise sejlede med englandsbåden WINSTON CHURCHILL i slutningen af 1960erne og var med på skibets første rejse fra Genova til Danmark. Hun var receptionist om bord og mødte der sin mand Hardy Rechnagel, der var telegrafist på skibet.
 • Udsigt til Rønne, set fra havet
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Kunst
  Landskab
  Kulturlandskab
  Topografi
  Fartøj
  1700-tallet
  Sejlskib
  Havet
  Kyst
  Danmark
  Litografi
  Tegning
  Bornholm
  Jagt
  Stik af ubekendt: 'Rönne', set fra havet (vist fra Pontoppidans Danske Atlas), hvorpå flere små sejlskibe, en jagt og et 3-mastet skib; foran kysten skær; ingen havn, men en skibsbro; haver går ned til kysten; byen med møller, huse, træer, kirke, krudttårn; i baggrunden bakket landskab; - På flagrebånd: 'Rönne', usigneret; mål 185*262 mm.
 • Motiv fra Nordby Strand, Fanø
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Kunst
  Landskab
  Kulturlandskab
  Topografi
  Fartøj
  1700-tallet
  Sejlskib
  Havet
  Kyst
  Danmark
  Jylland
  Litografi
  Jagt
  Farvet litografi: Motiv fra Norby Strand. Til venstre en jagt med beslåede sejl hvorfra hø læsses på hestevogn i strandkanten. Til højre 2 Fanøkvinder i samtale. I baggrunden både på stranden; et rødt,stråtækt hus, hvorpå en landtange strækket sig ud i søen mod venstre. - Chr. Blache 83; mål 178*260 mm.
 • Udsigt til Flensborg, set fra bakkerne ved St. Jægersbjerg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Kunst
  Landskab
  Kulturlandskab
  Topografi
  Fartøj
  1700-tallet
  Sejlskib
  Havet
  Stik
  Europa
  Kyst
  Farvelagt stik: Flensbvrgvm' (fra Braunius & Hogenberg); byen ses fra bakkerne ved St. Jægersbjerg, med huse og grønne marker; fra højre kommer fjordens inderste ende ind, med talrige større og mindre skibe; på modsat side strækker byen sig langs bakkefoden med én lang bred gade og flere sidegader; palisanderhegn, et stykke mur med rundt tårn; til højre Nørreport; til venstre port hvorigennem gade går til Adelby, med huse uden for porten; til venstre for denne en vandmølle; husene er gavlhuse, ofte med haver bag. Til venstre Søndertorv med lille tårn; byens kirker; rådhus på Holmen; på bakkerne bagtil en høj mast til venstre, Duborg til højre. - Usigneret, lysmål 222*531 mm.
 • Udsigt til Århus, set fra nord.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Kunst
  Landskab
  Kulturlandskab
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Fartøj
  1700-tallet
  Litografi
  Sejlskib
  Skov
  Havet
  Litografi: 'Aarhus'', set fra nord (fra Bærentzens Danmark). - F.C. Kierschou pinx, A. Nay lith; Em. Bærentzen & Co Lith.Inst. Em. Bærentzens Forlag. -.
 • Parti af Østerågade i Aalborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Kunst
  Landskab
  Kulturlandskab
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Træsnit
  Fartøj
  Flodfartøj
  1700-tallet
  Træsnit efter tegning af arkitekt V.J. Mørk-Hansen: 'Parti af Østeraagade i Aalborg' (fra Jylland Tidende); prospektet taget fra bro over åen, der ses i forgrunden (med både); bolværk; langs gaden en en række gamle gårde, tildels i bindingsværk; spadserende, vogne; til højre sejlmager Jepmonds hus (han flager med splitflag på vandret stang). - 230*338 mm.
 • Udsigt til Sønderborg set fra bakkerne i Sundeved
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Kunst
  Fartøj
  Sejlskib
  Landskab
  Kulturlandskab
  Topografi
  1700-tallet
  Danmark
  Jylland
  Havet
  Stik
  Kyst
  Skov
  Stik af J.G. Fridrich: prospekt af Sønderborg, set fra bakkerne i Sundeved; i forgrunden ved bakkernes fod en lille landingsbro; i i Alssund flere både og større sejlskibe; på modsat side byen med en lille havn; til højre slottet, i midten huse, haver, kirken, rådhuset; til venstre bakker med møller; reberbane; i baggrunden skov; skyer. Amatørmæssigt udført - Foroven på flagrebånd 'Sönderborg'; forneden legende med forklaring på bogstaver på stikket. Signatur'J.G. Fridrich sculp'. Lysmål: 263*312 mm.
 • Udsigt til Åbenrå mod syd fra bakkerne nord for byen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Kunst
  Fartøj
  Sejlskib
  Landskab
  Kulturlandskab
  Topografi
  1700-tallet
  Danmark
  Jylland
  Havet
  Stik
  Kyst
  Skov
  Håndkoloreret stik efter Hansen: 'Ansicht von Apenrade nebst Bade-Anstalt'; Prospektet taget mod syd fra bakkerne nord for byen'; i mellemgrunden krat og træer ved foden af bakken, i siderne træer; i midten af billedet byen, hvis tage rejser sig op mod St. Nikolaj Kirke; en vejrmølle rundt om marker med huse; til venstre bugten med skibe og en lille ø; i baggrunden skovklædte bakker. Under billedet ovenfor cit.tekst, samt signatur: 'Hansen pmx; og 'bei J.A. Cetti in Kiel'. Øverste del af billedet meget medtaget. - Bladets mål: 213*275 mm.
 • M/S FIONIA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Cargoliner
  Fartøj
  Fragtskib
  Motorskib
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  M/S FIONIA
 • M/S FRANCINE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Fragtskib
  Fryse- køleskib
  Motorskib
  Søhistorisk Registratur
  Containerskib
  Kronologi
  1900-tallet
  M/S FRANCINE, A.P. Møller.
 • M/S FRANCINE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Fragtskib
  Fryse- køleskib
  Motorskib
  Søhistorisk Registratur
  Containerskib
  Kronologi
  1900-tallet
  M/S FRANCINE, A.P. Møller.
 • S/S ASA-THOR
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  FARTØJ
  Fragtskib
  Søhistorisk Registratur
  S/S ASA-THOR
 • S/S ARUNDEL CASTLE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  FARTØJ
  Fragtskib
  Passagerskib
  Søhistorisk Registratur
  S/S ARUNDEL CASTLE
 • ARANDORA STAR
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  FARTØJ
  Fragtskib
  Passagerskib
  Søhistorisk Registratur
  S/S ARANDORASTAR
 • S/S ARNAA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  FARTØJ
  Fragtskib
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Havnevæsen
  Kaj
  S/S ARNAA ved kaj i ukendt havn.
 • S/S ARNAA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  FARTØJ
  Fragtskib
  Søhistorisk Registratur
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  S/S ARNAA fotograferet i Randers den 27. oktober 1947.
 • S/S ARNAA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  FARTØJ
  Fragtskib
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  S/S ARNAA
 • S/S ARNAA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  FARTØJ
  Fragtskib
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  S/S ARNAA