Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Antwerpen, Belgien
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Europa
  Kronologi
  1900-tallet
  Infrastruktur
  Landkort
  Industri
  Handel og Søfart
  Import og eksport
  Havnevæsen
  Havn
  Havneanlægning
  Kort og planer
  Kaj
  Lastning og losning
  Farvande
  Nordsøen
  Kortnummer - Internationalt kortnummer - Lokationskode - Korttitel Ligue des Corporations d'Anvers - Bond der Natien van Antwerpen - Plan du Port d'Anvers - Plan der Haven van Antwerpen met de verdeelingen voor het Vervoer van Koopwaren Folioområde 0200 Nordsøen & kontinentalsiden Foliounderområde 0260 Holland & Belgien, søkort Udgivernation Belgien Udgiverorganisation Antwerpen Havn Udgave 1924 c. Optryksdato 1924 c. Koordinater for SW-hjørne 51-10N 004-10E Koordinater for NE-hjørne 51-20N 004-20E Målestok 1:10000 Korttype Havnebygningskort Rettet til dato/EfS 1924 Sprog anvendt på kortet Holl/fransk Projektion - Primær beskrivelse, planer på kort Havneområdet med inddelinger i sektioner. Nordpil skråt nedad mod v. Yderligere beskrivelse Farvekodede sektioner. Fysisk papirstørrelse 89x57,5 Korttrykkets størrelse 87x45 Konserveringstilstand 1, kantkrøllet. Modtaget dato 1928 Journalnr. -
 • Kronborg Slot, 1614
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Gods og varer
  Hjembragte varer
  Import og eksport
  Kronborg Slot
  Kunst
  Maleri
  Museer og samlinger
  Sejlskib
  Søhistorisk Registratur
  Toldvæsen
  Øresundstold
  Handel og søfart
  Kronologi
  1600-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Affotografering: Maleri af Hendrik Cornelius Vroom visende handelsskibe foran Kronborg Slot i 1615. Til venstre ses en hollandsk tremaster ved indsejlingen til Sundet.
 • Kronborg Slot, 1821.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Import og eksport
  Jolle
  Kronborg Slot
  Museer og samlinger
  Orlogsbrig
  Orlogsskib
  Sejlskib
  Søhistorisk Registratur
  Toldvæsen
  Øresundstold
  Handel og søfart
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Topografi
  Danmark
  Øresund
  Farvande
  Fotografi af stik visende Kronborg Slot set syd. Lavet af Lizard efter maleri af Eckersberg. Det kan ligne, at batteriet ved Kronborg er i gang med at salutere. Til venstre ses orlogsbriggen BORNHOLM som vagtskib i Sundet. Til højre et handelsskib, der står Øresund ind. Fra Andersen Feldborgs "Denmark Delineated" (Edinburgh 1824).
 • Kronborg Slot, 1821
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Import og eksport
  Kronborg Slot
  Kunst
  Museer og samlinger
  Sejlskib
  Stik
  Søhistorisk Registratur
  Toldvæsen
  Øresundstold
  Handel og søfart
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Stik af Lizards efter original af H. G. F. Holm visende Kronborg Slot i 1821. Foran slottet ses to handelsskibe, hvor det ene er ved stryge topsejlene. Fra Andersen Feldborgs "Denmark Delineated" (Edinburgh 1824).
 • Helsingør ca. 1620.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Fragtskib
  Import og eksport
  Kronborg Slot
  Museer og samlinger
  Orlogsskib
  Sejlskib
  Søhistorisk Registratur
  Toldvæsen
  Øresundstold
  Handel og søfart
  Kronologi
  1600-tallet
  Linjeskib
  Fotografi, 1973, af maleri af Hendrik Cornelius Vrooms visende Helsingør ca. 1620. Forrest til højre ses et dansk orlogsskib mens de tre handelsskibe til venstre sandsynligvis er hollandske.
 • Kronborg Slot
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Import og eksport
  Kronborg Slot
  Kunst
  Luftfoto
  Maleri
  Museer og samlinger
  Søhistorisk Registratur
  Toldvæsen
  Øresundstold
  Handel og søfart
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Øresund
  Farvande
  Maleri af C. W. Eckersberg visende Kronborg Slot i 1829. I baggrunden ses et saluterende linjeskib og på batteriet er soldater igang med at forberede en salutering. Derudover ses bl.a. et mindre amerikansk sejlskib på vej igennem Øresund.
 • Københavns havn, slut 1700-tallet
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Flådestation
  Gods og varer
  Havn
  Havnevæsen
  Import og eksport
  Jolle
  Kran
  Kunst
  Maleri
  Orlogsfregat
  Orlogsmarine
  Orlogsskib
  Orlogsværftet
  Pakhus
  Sejlskib
  Søhistorisk Registratur
  Handel og søfart
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Kronologi
  1700-tallet
  Linjeskib
  Københavns havn set fra den nuværende Kvæsthusbro mod nord. Til højre ses Flådens leje med aftaklede orlogsskibe og Mastekranen igang med at sætte en mast i et orlogsskib. I havnen mange sejlskibe og mindre joller og pramme. Til venstre pakhuse. Gouache af T. E. Lønning.