Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • I rum sø med passagerskib over Atlanten
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Passagerskib
  Redningsbåd
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Topografi
  Farvande
  Atlanterhavet
  I rum sø, foto taget af på rejse som fru Jenny Karen Lundstrøm, født Larsen (* 1909-02-09) foretog 1929-1932 med danske skibe til USA.
 • PONAPE, bark 4-m.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Sejlskib
  Fragtskib
  Bark
  4-mastet bark
  PONAPE, bark 4-m. Beslaglagt af England under Første Verdenskrig og givet i management hos James Bell, Hull.
 • VALKYRIEN, fuldskib
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Fartøj
  Sejlskib
  Fragtskib
  Fuldskib
  Havnevæsen
  Havn
  VALKYRIEN, fuldskib.
 • Antwerpen, Belgien
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Europa
  Landskab
  Floder
  Kronologi
  1900-tallet
  Kanalvæsen og slusevæsen
  Kanal
  Industri
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kort og planer
  Kortnummer - Internationalt kortnummer - Lokationskode - Korttitel De Haven van Antwerpen - Le Port d'Anvers. Folioområde 0200 Nordsøen & kontinentalsiden Foliounderområde 0260 Holland & Belgien, søkort Udgivernation Belgien Udgiverorganisation Guyot, E. - Bruxelles Udgave 1928 c. Optryksdato 1928 c. Koordinater for SW-hjørne 51-10N 004-25E Koordinater for NE-hjørne 51-15N 004-30E Målestok 1:105000 Korttype Havnekort Rettet til dato/EfS - Sprog anvendt på kortet Belgisk Projektion - Primær beskrivelse, planer på kort Havnekort med dokbassiner og transportveje vist. Distanceskala for m. Ingen br.-lgdr. Yderligere beskrivelse Farvelitografi. Under rammen står: Imp. typo-litho et Cartographique E Guyot 12, Rue Pachéco, Bruxelles. Ingen årstal. Fysisk papirstørrelse 43,5x48 Korttrykkets størrelse 41,5x45,5 Konserveringstilstand 1 Modtaget dato 1928 Journalnr. -
 • Antwerpen, Belgien
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Europa
  Skibsbygning
  Dok
  Landskab
  Floder
  Kronologi
  1900-tallet
  Infrastruktur
  Landkort
  Industri
  Havnevæsen
  Havn
  Havneanlægning
  Kaj
  Kort og planer
  Kortnummer - Internationalt kortnummer - Lokationskode - Korttitel De Haven van Antwerpen - Le Port d'Anvers. Folioområde 0200 Nordsøen & kontinentalsiden Foliounderområde 0260 Holland & Belgien, søkort Udgivernation Belgien Udgiverorganisation Guyot, E. - Bruxelles Udgave 1928 c. Optryksdato 1928 c. Koordinater for SW-hjørne 51-10N 004-25E Koordinater for NE-hjørne 51-15N 004-30E Målestok 1:105000 Korttype Havnekort Rettet til dato/EfS - Sprog anvendt på kortet Belgisk Projektion - Primær beskrivelse, planer på kort Havnekort med dokbassiner og transportveje vist. Distanceskala for m. Ingen br.-lgdr. Yderligere beskrivelse Farvelitografi. Under rammen står: Imp. typo-litho et Cartographique E Guyot 12, Rue Pachéco, Bruxelles. Ingen årstal. Fysisk papirstørrelse 43,5x48 Korttrykkets størrelse 41,5x45,5 Konserveringstilstand 1 Modtaget dato 1928 Journalnr. -
 • Antwerpen, Belgien
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Europa
  Landskab
  Floder
  Industri
  Infrastruktur
  Landkort
  Havnevæsen
  Havn
  Havneanlægning
  Kaj
  Kort og planer
  Kortnummer - Internationalt kortnummer - Lokationskode - Korttitel De Haven van Antwerpen - Le Port d'Anvers. Folioområde 0200 Nordsøen & kontinentalsiden Foliounderområde 0260 Holland & Belgien, søkort Udgivernation Belgien Udgiverorganisation Guyot, E. - Bruxelles Udgave 1928 c. Optryksdato 1928 c. Koordinater for SW-hjørne 51-10N 004-25E Koordinater for NE-hjørne 51-15N 004-30E Målestok 1:105000 Korttype Havnekort Rettet til dato/EfS - Sprog anvendt på kortet Belgisk Projektion - Primær beskrivelse, planer på kort Havnekort med dokbassiner og transportveje vist. Distanceskala for m. Ingen br.-lgdr. Yderligere beskrivelse Farvelitografi. Under rammen står: Imp. typo-litho et Cartographique E Guyot 12, Rue Pachéco, Bruxelles. Ingen årstal. Fysisk papirstørrelse 43,5x48 Korttrykkets størrelse 41,5x45,5 Konserveringstilstand 1 Modtaget dato 1928 Journalnr. -
 • Sønderho, Fanø
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Kronologi
  1800-tallet
  Infrastruktur
  Landkort
  Kortnummer - Internationalt kortnummer - Lokationskode - Korttitel Croquis af kysten og den østlige Deel af Byen Sønderho, paa Fanø. Tegnet af Emil Petersen, Skibsbygmester. Folioområde 0320 Landkort Danmark Foliounderområde 0328 Jylland og Slesvig Holsten, landkort Udgivernation Danmark Udgiverorganisation Privat tegning Udgave 1868 Optryksdato 1868 Koordinater for SW-hjørne 55-20N 008-25E Koordinater for NE-hjørne 55-25N 008-30E Målestok 1:600 Korttype Landkort Rettet til dato/EfS 1868 Sprog anvendt på kortet Dansk Projektion Plat Primær beskrivelse, planer på kort Håndtegnet detaljekort over bygninger og grundarealer med enkelte skibsformer indtegnet for Sønderho. N skråt t.h. Kystlinje vist, men ingen dybder eller gradskala. Yderligere beskrivelse Farvelagt. Fysisk papirstørrelse 128x47 Korttrykkets størrelse 127x45,5 Konserveringstilstand 1 Modtaget dato 1918 Journalnr. -
 • Danske farvande, Østersøen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1700-tallet
  Topografi
  Norden
  Sverige
  Blekinge
  Halland
  Skåne
  Danmark
  Øresund
  Navigation
  Søkort
  Kortnummer - Internationalt kortnummer - Lokationskode - Korttitel Pass Charta öfver Bælterne, Sundet och SWstra delen af Østersjøn. Paa Kongl. May.ts Allernaadigste Befallning författet efter anstälde Observationer Trigon. och Hydrogr.ske Mätningar... Folioområde 0300 Danske farvande, søkort Foliounderområde 0310 Danmark, oversejlingskort Udgivernation Sverige Udgiverorganisation Nordenankar Udgave 1783 Optryksdato 1783 Koordinater for SW-hjørne 53-00N 010-00E Koordinater for NE-hjørne 56-20N 015-00E Målestok 1:560000 Korttype Søkort Rettet til dato/EfS - Sprog anvendt på kortet Svensk Projektion - Primær beskrivelse, planer på kort Titel forts. och Rättvisandte Compass: och utgifven under vice Admiralens Kongl. May.ts Tjenstgörande Generaladjudant Admiralitets Raad och Riddaren Joh. Nordenankars öfverinseende. Stockholm 1783. Lgdr. til Ferro. Yderligere beskrivelse Graveret af Fr. Akrel. Planer for Karlskrona og Åhus. Toninger A til F med ref. til signaturer på kort. Mv til 1779. Kompasroser. Distancer i fod. Mærket Nr. 11 øverst t.h. Fysisk papirstørrelse 97x65,5 Korttrykkets størrelse 94x62 Konserveringstilstand 2, kantrepareret, små huller. Modtaget dato - Journalnr. -
 • Danske farvande og Østersøen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Norden
  Sverige
  Skåne
  Blekinge
  Halland
  Danmark
  Øresund
  Navigation
  Søkort
  Kronologi
  1700-tallet
  Kortnummer - Internationalt kortnummer - Lokationskode - Korttitel Kaart over Belterne og Sundet med den forreste Deel af Øster-Søen. Udgivet 1799 Folioområde 0300 Danske farvande, søkort Foliounderområde 0310 Danmark, oversejlingskort Udgivernation Danmark Udgiverorganisation Søkortarkivet Udgave 1799 Optryksdato 1799 Koordinater for SW-hjørne 53-50N 009-05E Koordinater for NE-hjørne 56-20N 016-00E Målestok 1:465000 Korttype Søkort Rettet til dato/EfS - Sprog anvendt på kortet Dansk Projektion - Primær beskrivelse, planer på kort Dækker fra Kullen til Stettin og Flensburg til Christianopel. Titlen er anbragt i Skåne. Plan indsat for Stettinområdet. Længder til Paris, Pico, Greenwich og København. Kompasroser med forlængede streger. Yderligere beskrivelse Ufarvet kobberstik. Titel prydet med havmand med dannebrog. Øverst Christian 7.'s initial og krone. Papiret ret gulligt. Fysisk papirstørrelse 95x63 Korttrykkets størrelse 92x61 Konserveringstilstand 1 Modtaget dato - Journalnr. 116/31
 • Kattegat
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Norden
  Navigation
  Søkort
  Farvande
  Kattegat
  Kortnummer - Internationalt kortnummer - Lokationskode - Korttitel Pass Kaart over Kattegat. Udgivet fra Det Kongelige Søekaartearchiv i 1800. Folioområde 0300 Danske farvande, søkort Foliounderområde 0312 Kattegat & oversejlingskort Udgivernation Danmark Udgiverorganisation Søkortarkivet Udgave 1800 Optryksdato 1800 Koordinater for SW-hjørne 55-40N 010-00E Koordinater for NE-hjørne 58-05N 013-00E Målestok 1:- Korttype Søkort Rettet til dato/EfS - Sprog anvendt på kortet Dansk Projektion - Primær beskrivelse, planer på kort Titlen inden for en ramme af allegoriske figurer: Neptun o.a. Under rammen forsk. forklaringer. Søkortarkivets stempel. Lange kompasstreger. Favnekort. Lgdr. til Paris, Pico, Greenwich og København. Yderligere beskrivelse Trykt uden farver. Mv 18,5 gr. W. u.a. Fysisk papirstørrelse 60x91 Korttrykkets størrelse 55,5x85 Konserveringstilstand 1 Modtaget dato - Journalnr. Regin
 • Norge, Stadt-Land og til Blomøe
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Norden
  Norge
  Europa
  Navigation
  Søkort
  Kronologi
  1700-tallet
  Kortnummer 0003 Internationalt kortnummer - Lokationskode - Korttitel Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra Stadt-Land og til Blomøe eller fra 62 gr 13' til 60 gr 30' Norderbrede... Folioområde 0400 Norge & Hvidehavet Foliounderområde 0420 Norge, Lindesnes til Bergen (61°) Udgivernation Danmark Udgiverorganisation Søkortarkivet Udgave 1795 Optryksdato 1795 Koordinater for SW-hjørne 60-30N 003-18E Koordinater for NE-hjørne 62-13N 005-35E Målestok 1:220000 Korttype Søkort Rettet til dato/EfS - Sprog anvendt på kortet Dansk Projektion Mercator Primær beskrivelse, planer på kort Favnekort. Længder til Pico, København, Paris og Greenwich. Roser med forlængede streger. Note med forkortelser. Uden for ramme pris med og uden Beretning. Over rammen mærket No. 3. Yderligere beskrivelse Titel:.. eller fra 62-13' til 60-30' Norderbrede, Trigonometrisk opmaalt og ved Astronomiske Observationer verificeret af de Hrr. Capt. Lt. Grove ved Søe Etaten Lt. Wibe ved Dragonerne og Lieut. d'Aubert ved Ingenieurene. Fysisk papirstørrelse 62x93,5 Korttrykkets størrelse 58x89 Konserveringstilstand 1 Modtaget dato - Journalnr. Regin
 • Østersøen, Sverige
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1700-tallet
  Navigation
  Søkort
  Topografi
  Europa
  Norden
  Sverige
  Kortnummer - Internationalt kortnummer - Lokationskode - Korttitel Special Chart öfver Kusten från Söderhamn til Stockholm ... Folioområde 0330 Østersøen, søkort Foliounderområde 0340 Østersøen N for Gotland til Åland Udgivernation Sverige Udgiverorganisation Søekaarte Archiv Sv Udgave 1779 c. Optryksdato 1790 Koordinater for SW-hjørne 59-20N 016-40E Koordinater for NE-hjørne 61-18N 020-00E Målestok 1:- Korttype Søkort Rettet til dato/EfS - Sprog anvendt på kortet Svensk Projektion Pas Primær beskrivelse, planer på kort Favnekort. En del roser i kvadrat, 1 tegnet med pynteblomst og mv pil ca. 10 gr. W til året 1779. Dækker fra Söderhamn mod N til Stockholm. 14 Toninger. Plan Gefle indløb med skala. Yderligere beskrivelse Uden farver. længder til Ferrö. Distanceskalaer langs E-siden for 15 og 20 Leagues per grad. Udgiver Amiral Joh. Nordenankar, kobberstukket af Fr. Akvel. Kartouche med klippesten som baggrund. Monogram G III. Fysisk papirstørrelse 64x100 Korttrykkets størrelse 62x92 Konserveringstilstand 2 med kantforstærkning i brunt papir Modtaget dato - Journalnr. -
 • Norge, landkort
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Norden
  Norge
  Kronologi
  1700-tallet
  Infrastruktur
  Landkort
  Kortnummer - Internationalt kortnummer - Lokationskode - Korttitel Norvegia Regnum Divisum in suos Dioeceses Nidrosiensem, Bergensem, Opsloensem, et Stavangriensem et Præfecturam Bahusiæ Quæ et sont subdivisæ in in cæteras partes minores per F. de Wit Folioområde 0490 Landkort Norge Foliounderområde 0491Landkort Norge Udgivernation Holland Udgiverorganisation Wit, Frd. de Udgave 1700 c. Optryksdato 1700 c. Koordinater for SW-hjørne 58-00N 004-00E Koordinater for NE-hjørne 72-00N 026-00E Målestok 1:1500000 Korttype Landkort Rettet til dato/EfS 1700 Sprog anvendt på kortet Latin m.fl. Projektion - Primær beskrivelse, planer på kort Titelkartouche ned.t.v. med distanceskala for tyske mil à 15 per grad og fr. à 20. Br.-lgdr-skala i ramme, nulmeridian på ca. 19 gr W. Nordnorge indsat i panel. Yderligere beskrivelse Farvelagt i flere farver. Titel med rødt/gyldent rigsvåben. Tæt beskåret til gradrammen. Fysisk papirstørrelse 50,5x60 Korttrykkets størrelse 50,5x60 Konserveringstilstand 2, kantrevnet, falsrevnet. Modtaget dato 1925 Journalnr. -
 • Norge, landkort
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Norden
  Norge
  Kronologi
  1700-tallet
  Infrastruktur
  Landkort
  Kortnummer - Internationalt kortnummer - Lokationskode - Korttitel Tractus Norwegiæ Danicus Magnam Dioceseos Aggerhuisensis Partem Siftens editus a Iohannis Baptistæ HomanniS.C.M. Geographi Filio Noribergæ. Folioområde 0490 Landkort Norge Foliounderområde 0491 Landkort Norge Udgivernation Tyskland Udgiverorganisation Homann, Ion. Baptista Udgave 1729 Optryksdato 1729 Koordinater for SW-hjørne 59-30N 010-00E Koordinater for NE-hjørne 60-50N 012-10E Målestok 1:460000 Korttype Landkort Rettet til dato/EfS 1729 Sprog anvendt på kortet Latin m.fl. Projektion - Primær beskrivelse, planer på kort Br.-lgdr-skalaer i ramme,0-meridian på ca. 19,5 gr W. Højre side indeholder et prospekt over minedrift. Oval titelkartouch med puttier t.v. Yderligere beskrivelse Farvelagt med grøn landsdel, gul rammekant. Papiret har haft en smal fold under trykning, så tryksværten mangler i en streg. Fysisk papirstørrelse 61x53 Korttrykkets størrelse 54x47 Konserveringstilstand 2, falsrevnet Modtaget dato - Journalnr. -