Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Coral Harbour, Lagune
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  Landskab
  Kyst
  1900-tallet
  Coral Harbour, Lagune
 • Carolina mølleruin
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  1900-tallet
  Monumenter og mindesmærker
  Carolina mølleruin
 • Coral Bay
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  Landskab
  Kyst
  1900-tallet
  Boligforhold i kolonierne
  Landskab ved "Carolina" på den østlige del af øen. I midten ruin af sukkermølle.
 • Plantagen Lameshur Estate ved Lameshur Bay.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  Landskab
  Kyst
  Erhverv i kolonierne
  Plantage
  1800-tallet
  Foto efter usigneret maleri, privateje, muligvis malet af Fritz Melbye i beg. af 1850'erne.
 • Gammelt fort ved Cruz Bay
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  Landskab
  Kyst
  1900-tallet
  Boligforhold i kolonierne
  Landfogedbolig og nu lægebolig. Foto efter maleri af A. Riis Carstensen (u.å. 48x74 cm i ramme)
 • Vej m. regnskov, udsigt til søen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  Landskab
  1800-tallet
  Vej m. regnskov, udsigt til søen.
 • Kystparti m. klipper
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  Landskab
  Kyst
  1800-tallet
  Bjerge
  Kystparti m. klipper
 • Hawk's Nest, Kystparti m. regnskov
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  1800-tallet
  Landskab
  Kyst
  Hawk's Nest, Kystparti m. regnskov.
 • Tordenbyge over Skt. jan
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  Landskab
  Kyst
  1800-tallet
  Oliemaleri af Andreas Riis Carstensen.
 • Landskab
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  Landskab
  Kyst
  1900-tallet
  Oliemaleri af Andreas Riis Carstensen. Tilhører Frank Nicolaisen.
 • Plantagen "America Hill"
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  Erhverv i kolonierne
  Plantage
  1800-tallet
  Efter traditionen ejet af Nicolay Severin Hjardemaal (1774-1846), købmand på Skt. Thomas. Usign. maleri fra o. 1840, ejet af Gösta Simmons, Norrtälje, Sverige.
 • Plantagen "America Hill"
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  Erhverv i kolonierne
  Plantage
  1800-tallet
  Detaille af usign. maleri fra o. 1840
 • Annaberg plantage
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  Erhverv i kolonierne
  Plantage
  1800-tallet
  Sukker
  Ruinen af sukkermøllen på Annaberg plantagen.
 • Arbejde ved gammel sukkermølle
  Public Domain
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Skt. Jan
  Erhverv i kolonierne
  Plantage
  1800-tallet
  Sukker
  Arbejde ved gammel sukkermølle Bemærk, billedet er markeret rødt, da museet ikke har rettighederne. Hvis du skal bruge billedet kommercielt, bedes du rette henvendelse til evt. rettighedshaver plus til museet på hg@mfs.dk.
 • Modtagelse af Prins Valdemar 1879
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Kunst
  Træsnit
  1800-tallet
  Skt. Thomas
  Orlogsfart på øerne
  Militær og gendarm
  Uniform
  H.K.H. Prins Valdemars Modtagelse i Skt. Thomas. Efter en Skizze af Theodor Kruse. Træsnit i Illustrerede Tidende. Fra prins Valdemars rejse 1879 til Dansk Vestindien.
 • Bal om bord på korvetten DAGMAR 1879
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  Kunst
  Træsnit
  1800-tallet
  Skt. Thomas
  Orlogsfart på øerne
  Militær og gendarm
  Uniform
  Fartøj
  Orlogsskib
  Korvet
  Livet om bord
  Aptering
  Beklædning om bord
  Besøg om bord
  Frivagt
  Underholdning om bord
  Mandskab
  Passagerer
  "Fjærnt fra Danmark." Bal ombord paa Corvetten "Dagmar". Efter en Tegning af Theodor Kruse. Efter træsnit i Illustrerede Tidende.Fra prins Valdemars rejse 1879 til Dansk Vestindien. Ballet fandt sted 18.12.1879 for beboerne på Skt. Thomas. Skansen på korvetten er indrettet til sal.
 • Christiansfort
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  1800 tallet
  Skt. Thomas
  Charlotte Amalie
  Kunst
  Tegning
  Tegning af Christiansfort.
 • Udsigt fra Bülowsminde
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Kronologi
  Christiansted
  1800-tallet
  Landskab
  Udsigt fra Bülowsminde mod øst, i baggrund Buch Island.
 • Vestindisk gendarmeri
  Public Domain
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Kronologi
  Christiansted
  1800-tallet
  Vestindisk gendarmeri marcherer i gade. Bemærk, billedet er markeret rødt, da museet ikke har rettighederne. Hvis du skal bruge billedet kommercielt, bedes du rette henvendelse til evt. rettighedshaver plus til museet på hg@mfs.dk.
 • Hus i Hospitalsstreet
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Kronologi
  Christiansted
  1800 tallet
  boligforhold
  Tegning af Ib Andersen, aug. 1946.
 • Gadeliv Kongensgade
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Kronologi
  Christiansted
  1800 tallet
  Gadeliv
  Kongensgade, t.v. Guvernementsbygningens hjørne og den lutherske kirke. Bygning nr. 2 fra højre er præstegårde, nr. 3 skole.
 • Møde i kolonialrådet
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Kronologi
  Christiansted
  1800 tallet
  Kolonialråd
  Møde i kolonialrådet.
 • Havnepladsen: Prins Valdemars ankomst 1879
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Kronologi
  Christiansted
  Kunst
  Træsnit
  1800-tallet
  Efter træsnit i Illustrerede Tidende.
 • Christiansted
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Kronologi
  Christiansted
  Havnevæsen
  Kort og planer
  Kort over Christiansted.
 • Christansted
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Kronologi
  Christiansted
  Havn
  1800-tallet
  Maleri af H.P. Thorsøe 1825 (orig. på MS).