Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Prospekt - Augustaborg dansk Guinea
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Topografi
  Afrika
  Kolonier
  Boligforhold i kolonierne
  Dansk Guinea
  Forter
  Danske forter
  Farvelagt tegning af redouten Augustaborg i Dansk Guinea. Redouten ligger på toppen af jævnt skrånende bakke og består af fire hvidkalkede fløje med murede hjørnebastioner; port; skydeskår; på enceiten kanoner i affutager; flagmast med Dannebrogsvimpel; til højre herfor stråtækte hytter; i forgrunden græsmark med store sten; en sti op til redouten. Lys himmel. Påskrift: "Augustaborg i Guinea" og signatur: "Kay Larsen. kopi"; påskrift på billedets bagside: "Augustaborg i Guinea. Nyligt af mig fundet billede i Rigsarkivet. Eneste kopi. Kay Larsen". Måler: 23 x 37 cm. Sort profileret ramme.
 • Prospekt - fortet Kongensten i Dansk Guinea
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Topografi
  Afrika
  Kolonier
  Boligforhold i kolonierne
  Dansk Guinea
  Forter
  Danske forter
  Farvelagt tegning af fortet Kongensten ved Ada i Dansk Guinea. I baggrunden til venstre fortet, gråt, firkantet anlæg med mure og murede hjørnebastioner med kanonhuller og skydeskår; ovenpå portfløjen en overbygning med vinduer; splitflag på mast; udenom en ringmur med murede hjørnebastioner; skydeskår; til højre for fortet en samling stråtækte kegleformede indfødte hytter og træer, til venstre for fortet (ned mod forgrunden) kegleformede og rektangulære hytter. I forgrunden græs med stier, til højre vand. Lys himmel. Kopi efter original i Rigsarkivet; kopien udført af Kay Larsen. Påskrift:"Kongensten i Guinea". Signeret: "Kay Larsen kopi". Måler: 25,4 x 48,2 cm. Prof. guldramme.
 • Kolonien Kristianshåb i 1870erne
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Grønland
  Boligforhold i kolonierne
  Kunst
  Gouache
  Landskab
  Bjerge
  Kolonien Kristianshåb i 1870erne. Gouache af P. Petersen 18(70'erne?), forestillende kolonien Kristianshåb i Grønland. I forgrunden sneklædte klipper med kvinde siddende på sten. Til højre fjorden, i mellemgrunden koloniens huse og flagmast, i baggrunden bjerge og grå himmel. Sign. P. Petersen. Mål: 12,9 x 17,3 cm.
 • Prospekt - Christiansborg i Dansk Guinea
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Afrika
  Kolonier
  Boligforhold i kolonierne
  Dansk Guinea
  Forter
  Danske forter
  Farvelagt tegning: "Prospect af den øst og nordlige Side af Fortet Christiansborg" (Dansk Guinea). Fortet ses fra østsiden, til venstre havet med brænding og skibe, i forgrunden brunlig strandtange med optrukne både og indfødte; en båd skydes i vandet; til højre strandsø med roligt vand, flere indfødte fisker. Fortet består af 2 høje parallelle fløje med mindre sidefløje; til højre derfor mur med lavere huse og palmer; en skildvagt ved indgangen mod land og en vagt ved guvenørboligen der vender ud mod havet og hviler på en klippe; splitflag. Lys himmel. Tegningen indrammet af tuschstreger; foroven den citerede tekst og: "No. 10", for neden signatur: "Kjøbenhavn d. 30 April 1847. - Copie efter Lieutenant Svedstrups Originaltegning af Otto Wilhelm Brock Jørgensen. 13 Aar ". Måler: 36,8 x 44,7 cm. Prof. guldramme.
 • Prospekt - guvernørboligen på Christiansborg i Dansk Guinea
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Afrika
  Kolonier
  Boligforhold i kolonierne
  Slavehandel
  Dansk Guinea
  Forter
  Danske forter
  Farvelagt tegning, kopi: "Gouverneur-Boligen og det Indre af Fortet Christiansborg. - seet fra et Vindue over Porten". Lys flisebelagt gård, omgivet af hvidkalkede bygninger med fladt tag; i baggrunden fører en bred trappe op til guvernørboligen; søjlegang, grønne skodder; ved hver side 2 trapper fra platformen; en soldat i rød trøje står vagt på højre trappe, til højre for den flagmast med splitflag. Under midtertrappen porten ind til slavernes opholdsrum ("Slavekasserne"); til højre i gården en varevægt; til venstre cisternen, et 8-kantet lille tårn med løgkuppel. - Lys blå himmel. Tegningen indrammet med tuschstreger, for oven den ovenfor citerede tekst, samt "No.9", for neden signatur: "Kjøbenhavn d. 30 April 1847. Copie efter Lieutenant Svedstrups Originaltegning af Waldemar Wilhelm Magnussen". Måler: 37 x 44,8 cm. Profileret guldramme.
 • Prospekt - Den danske loge Frederiksnagore 1790
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Bengalske loger
  Boligforhold i kolonierne
  Fartøj
  Brig
  Landskab
  Floder
  Foto: den danske loge (koloni) Frederiksnagore (Serampur) i Bengalen ved Hooghlyfloden 1790 (efter farvelagt tegning). Logen ses skråt fra nordvest mod den skrå flodbred, hvor der ligger paladser og huse; flagmast med Dannebrog (split); trapper fører ned til floden; indere med både; en europæisk brig. Under billedet malet: "1790. Federiksnagor". Måler 13,8 x 18,9 cm. på gråt karton. - Flad guldramme.
 • Prospekt - Frederiksnagore 1810
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Tegning
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Bengalske loger
  Havn og red i kolonierne
  Boligforhold i kolonierne
  Landskab
  Floder
  Farvelagt tegning af J. Hammer1810: "Huglei: en Morsk Plads i Bengalen" (morsk = Maurisk, "Mohrisch" :Indisk, i modsætning til Frederiksnagore, der HS. nr. 1949:0260. siges at være en dansk plads). Hugli ses fra floden; grøn bred med villaer og ind imellem de indiske hytter; palmer og træer; til venstre pynt med ruiner og indere med båd, til højre muret bro over biflod. - På floden flere af indiske skibe og både; nogle med røde flag, et med rødt flag med hvid halvmåne, atter et med engelsk flag. Måler. 36,1 x 62,9 cm. Meget naiv og perspektivisk forkert fremstilling. På sort felt forneden ovenfor citerede tekst med hvide bogstaver, samt signatur: "Tegnet i Aaret 1810 af J. Hammer". Tegningen noget plettet og skjoldet. Y. O. J. Hammer var iflg. blyantspåskrift dansk kaptajn. Indlagt seddel i protokol skrevet af Ole Feldbæk 1978: I 1755 erhvervede Asiatisk Kompagni tre små landsbyer i Bengalen ved bredden af Hughlifloden; og i landsbyen Serampore placerede kompagniet sin loge, som officielt fik og beholdt navnet Frederiksnagore. Fa 1770'erne udviklede Serampore sig til at blive et smukt og velholdt europæisk beboelsesområde, der allerede dengang fungerede som en art forstad til det britiske Calcutta 10 miles længere nede ad floden.
 • Prospekt - Den danske loge Frederiksnagore c.1800
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Tegning
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Bengalske loger
  Havn og red i kolonierne
  Boligforhold i kolonierne
  Fartøj
  Brig
  Fregat
  Landskab
  Floder
  Farvelagt tegning af ubekendt indisk kunstner: Den danske loge Frederiksnagore, set fra Hooglifloden, ca. 1800. Langs bredden en række indiske paladser, og mere beskedne huse, helt til højre indiske hytter; bag husene skov og palmer; i baggrunden bjerge; til højre den danske flagmast med Dannebrog; på floden de indiske ro- og sejl-både (de fleste sejlende mod højre set mod styrbord, en mast med sejl); flere bøjer (til fiskegarn) i rækker; ud for flagmasten to danske fartøjer, en brig og en fregat, begge set mod styrbord, med aftaklede master og med Dannebrog over hækken. Omgivet af bred hvid kant; sammensat af 4 stykker; usigneret. Flad ubejdset ramme. Måler: 52 x 25,4 cm Y.O. Indlagt seddel i protokol skrevet af Ole Feldbæk 1978: I 1755 erhvervede Asiatisk Kompagni tre små landsbyer i Bengalen ved bredden af Hughlifloden; og i landsbyen Serampore placerede kompagniet sin loge, som officielt fik og beholdt navnet Frederiksnagore. Fa 1770'erne udviklede Serampore sig til at blive et smukt og velholdt europæisk beboelsesområde, der allerede dengang fungerede som en art forstad til det britiske Calcutta 10 miles længere nede ad floden.
 • Prospekt - Indisk Procession
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Stik
  Tegning
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Trankebar
  Folkeliv i kolonierne
  Ceremoni og tradition
  Ceremoni
  Farvelagt tegning af ubk.: Indisk procession i Trankebar (ca. 1800). Forrest (til venstre) dansende indiske kvinder i farvestrålende dragter, omgivet af sorte tjenere (i hvid turban og hvidt lændeklæde), bærende fakler på stager og spillende tamburin og fløjte; efter dem kvinde med blomsterkurv; derpå 8 indiske mennesker, 2 og 2, på skulderen bærende stænger, hvorpå står en figur af en slags kæmpeskikkelse (gudebillede?), gul i hvidt, mønstret hylster, derover hat (?) som rød kuppel; bagved 6 indiske mennesker 2 og 2; processionen passerer under faststående baldakin, på hvis hjørner to Dannebrogsflag vajer; blandt tilskuerne to hvide (europæere, danskere?), den ene i rød uniformsfrakke, 3-kantet hat, hvide knæbenklæder og strømper, den anden i blå våbenfrakke med rød krave, høj hat med sort skygge og hvid puld, sorte støvler med gulbrune kraver, begge med hvide parykker; på siden af vejen mur, opsat af store stenblokke (foroven afrundede); bag muren tempeltårne, klokkespil og klokkestabel. Måler: 25,2 x 31,8 cm. tæt beskåret; på karton; prof ramme i sort og guld. Y. O. Der er tale om en primitiv form for stik, hvor konturerne fremstår i tynd sort streg. Farvelægning er skygger er lagt på individuelt. Jvf. lignende stik i bogen "Fjernt fra Danmark", Lademann 1974, s. 146-147 og smudsomslag.
 • Indere med bærestol
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Militær og gendarm
  Topografi
  Asien
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Litografi
  Håndkolorerede litografi (af samme serie som 1951:0131 og 1915:0140), forestillende enkebrænding i Indien, i forgrunden kvinder og mænd med ryggen til som tilskuere. Usign. Flad guldramme. Mål: 11,1 cm x 17 cm.
 • Indere med bærestol
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Militær og gendarm
  Topografi
  Asien
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Litografi
  Håndkolorerede litografi (af samme serie som 1951:0131 og 1915:0139), forestillende indere med en bærestol. I bærestolen ses ben og hånd af liggende europæer. Mål: 9,9 cm x 15,8 cm.
 • C.V Bruuns Danske Uniformer - Ostindisk Captain
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Militær og gendarm
  Topografi
  Asien
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Stik
  Uniform
  Håndkolorerede stik fra C.V Bruuns Danske Uniformer I (1837): Uniformbilleder fra Ostindien, usign., flade guldrammer. Mål: 19,8 x 13,2 cm. 1. (nr. 83): 'Ostindisk Captain'.
 • C.V Bruuns Danske Uniformer - 'Sepoy'
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Militær og gendarm
  Topografi
  Asien
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Stik
  Uniform
  Håndkolorerede stik fra C.V Bruuns Danske Uniformer I (1837): Uniformbilleder fra Ostindien, usign., flade guldrammer. Mål: 19,8 x 13,2 cm. 2. (nr. 84): 'Sepoy'. Sepoy var betegnelsen for indiske soldater lejet af europæiske magter, primært briterne, til deres hær i Indien.
 • Prospekt - Trankebar og Kastellet Dansborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Trankebar
  Militær og gendarm
  Facsimile/Faksimile (trykt gengivelse): "Prospect af Tranquebar og Castellet Dansborg i Ostindien". Prospektet er taget fra søen; til venstre Dansborg, med mure, bastioner, bygninger (bl. a. "Kirken som ligger i Castellet"), til højre bag muren (med bastioner) byens huse og templer (iflg. legenden: "Adlers Huus", "den Mallebarske Afguds Vogn", "den stoore Mallebarske Tempel", - "den lille afguds Tempel"). Foroven til venstre "Det Kongelige Søe-Kaarte Archiv's stempel", forneden til højre stempel: "P. L." (=Povl Løvenørn?); desuden påskrevet nummer "B/21,17" og "1918 nr. 787". Måler: 17 x 43,7 cm. Flad mahogniramme.
 • Kort: Dansborg, Ostindien. 1669
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Kronologi
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Tegning
  Trankebar
  1600-tallet
  Militær og gendarm
  Fotokopi: Kort over Dansborg fæstning, Trankebar. Fæstningen i grundplan; 4 hjørnebastioner; delvis omgivet af voldgrav; bro; - kompas (nord nedad), målestok (i ruter). Nummereret i øverste højre hørne: #N. 47". - Forneden håndskreven tekst: "Grundriss von Danisburg, ein Casteel, bei Trangenbar auf der Cüste Coromandel - In Ost Indien wie solches Anno 1669. Im Junio erfunden Worden Welches der Königl: Mayestt: Zu Dennem: & Norwegen Zuständig"; derunder legende med forklaring af bogstaver på kortet; Signeret: "Jacob Starzell. Torg: Misn:" ( Torg: Misn = Torgau, Meissen) Måler: 47 x 35,2 cm. Prof. guldramme.
 • Kort af Trankebar by og fæstningen Dansborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Kronologi
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Boligforhold i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Tegning
  Trankebar
  1700-tallet
  Farvelagt tegning, vist (kopi) af Premierløjtnant Gregers Daa Trellund: Kort af Trankebar by og fæstningen Dansborg 1733. Nord til venstre, foroven havet; byen ses i fugleperspektiv med mure, volde, bastioner, porte, gader (danske navne, som f.eks. "Wimmell-Schafft", "Lawendelstrede", "Forlokrenstrede", osv, enkelte indiske navne: "Mangastrede", "Kasckon Strede, "Settygaden"), huse, paladser, templer, haver osv.; til højre Dansborg med kanoner, stort splitflag, træhest (?) osv. - Foroven legende med forklaring af tal og bogstaver på kortet. Måler: 77,5 x 80,7 cm. Omgivet af tuschramme; nederste højre hjørne afrevet. På karton. Prof. ramme i sort og guld. Y. O. Indlagt seddel i protokol: Skrevet af Ole Feldbæk 1978: Den befæstede by Tranquebar med fortet Dansborg i slutningen af 1690erne; øst opad. Sydligst mod floden ses kompagniets pakhuse samt fortet. Den sydligste del af byen præges af lige gader og af mange skyggefulde træer. Det er den europæiske bydel, med boliger og med den protestantiske og den katolske kirke. Størstedelen af byen udgøres af den mindre regelrette indiske bebyggelse, I den indiske bydel afspejler gadenavnene de lokale erhverv: tøjmalere, garvere, slagtere, købmænd, toldere og vekselerere. Igennem hele det 18. århundrede beholdt Tranquebar stort set dette udseende. Markante nybygninger var alene to nye kirker, hvoraf den ene tilhørte den lutherske mission.
 • Prospekt - Frederikshavn på Nicobarerne
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Kronologi
  1900-tallet
  Litografi
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Nicobarerne
  Landskab
  Kyst
  Skov
  Boligforhold i kolonierne
  Litografi (af ubk. efter tegning af kapt. Norfor): Kolonien Frederikshavn på Nikobarerne (øen Kamorla), set fra havet; bakket kyst med åbent land; til venstre og højre dog skov; fritstående træer og palmer; en del mindre hus og et større, omgivet af stakit, med veranda. Måler: 13,5 x 19,5 cm. Flad guldramme. Tæt beskåret. Yderligere oplysninger: Anlagt 1831, forladt 1837 på grund af klimaforholdene. Litt., se Sophie Petersen: Danmarks gamle tropekolonier, s. 143f. Litografiet fra D. Rosen: Erindringer fra mit ophold på Nicobar øerne (1839).
 • Prospekt - Frederikshøj på Nicobarerne
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Kronologi
  1900-tallet
  Litografi
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Nicobarerne
  Landskab
  Kyst
  Boligforhold i kolonierne
  Litografi af ubk. efter tegning af guvenør Laur. Christensen: Prospekt af kolonien Frederikshøj på Nicobar øerne på Kamorla, set fra havet; bakket kyst med græsland, buskads og skov; palmetræer; huse med dansk splitflag på flagstang; ved kysten et telt. Måler: 15,4 x 20,7 cm. Flad guldramme med indvendig perlekant. Tæt beskåret. Yderligere oplysninger: Anlagt 1831, forladt 1837 på grund af klimaforholdene. Litt., se Sophie Petersen: Danmarks gamle tropekolonier, s. 143f. Litografiet fra D. Rosen: Erindringer fra mit ophold på Nicobar øerne (1839).
 • Portræt af Frederik Siegfred Mørch, guvernør
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kolonier
  Dansk Guinea
  Kunst
  Litografi
  Portræt af Frederik Siegfred Mørch, guvernør Litografi af E. Westerberg efter maleri af F. L. Storch, 1855. Frederik Siegfred Mørch (180-1839) var dansk guvernør på Guineakysten (1834-39) og premierløjtnant i Søetaten. Mål på bladet: 31,7 x 24,3 cm. Mål på ramme: 33,2 x 24,3 cm.
 • Kort - Trankebar by, tegnet af Kay Larsen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Dansk Ostindien
  Trankebar
  Kolonier
  Havnevæsen
  Kort og planer
  Topografi
  Asien
  Kronologi
  1900-tallet
  Farvelagt kort på lærred, tegnet af Kay Larsen (tusch og pastelfarver): Trankebar by. Byen omgivet af mure med bastioner; mod syd (for neden) fæstningen Dansborg; enkelte lokaliteter angivet; til højre havet, til venstre udenfor voldgraven et stykke af landet udenom. Sign. Kay Larsen. Måler: 72 x 60,5 cm. Prof. mahogniramme. Y. O. Originalen kendes ikke. Tegnet af Kay Larsen, formodentligt til tobindsværket De Dansk-Ostindiske Koloniers Historie fra 1907-1908.