Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Prospekt - Skibe ved Ascensio Island
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Topografi
  Farvande
  Atlanterhavet
  Fartøj
  Fregat
  Landskab
  Bjerge
  Havn
  Maleri af ubk.: Skibe på Ascensions red. På reden et par småbåde og 3 større fartøjer: 2 engelske fregatter (set agten for tværs mos bagbord; agterspejl, portmalede, uden sejl, for anker, engelske flag på stang over hækken) og en dansk (set foran for tværs mod styrbord; sort skrog, portmalet, åbnede kanonporte; gallion; skibet sejler med vinden mod billedets nederste højre hjørne (råsejlene sat undtagen bramsejlene), Dannebrog på stang over hækken). Kysten er bakket med plantager og træer, huse, et engelsk fort; i baggrunden høje bjerge, stejle og furede. Usign. Måler: 44,5 x 59,2 cm. Prof. mahogniramme. Yderligere oplysninger: Ascension ligger på 8 gr. sydlig bredde i passaten, nordvest for St. Helena; her lagde kinafarerne ofte ind. - Sandsynligvis kinesisk maleri. Iflg. brev af 3/8 1964 fra guvernøren på St. Helena, Mr. John Field, kan det ikke være Ascension, men må snarrest være en red i Østen (Macao?).
 • Prospekt - Skibe ved Skt. Helena
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Topografi
  Farvande
  Atlanterhavet
  Fartøj
  Fregat
  Landskab
  Bjerge
  Maleri (af ubk, sansynligvis kinesisk maler): Skibe ved Skt. Helena. På reden i forgrunden småskibe og 3 større fartøjer, fra venstre til højre: et dansk fregatskib, set foran for tværs mod styrbord, uden sejl (liggende for anker?); sort skrog, portmalet; gallion; sidegallerier, folk på dækket; splitflag under gaflen; - et engelsk fregatskib set agten for tværs mod styrbord, med indtagne sejl; agterspejl; sort portmalet skrog; engelsk flag på stang over hækken; - et engelsk fregatskib, set mod bagbord, liggende for anker med indtagne sejl; sort skrog, portmalet, gallion; engelsk flag på stang over hækken. I baggrunden bjerge, der på midten åbner sig ind mod en dal; ved dalens udløb og ved kysten en lille by med huse, kirke, fort (med engelsk flag); Usign; naivt malet. Måler: 43,6 x 58,3 cm. Prof. mahogniramme. Repareret hos konservator.
 • Vaskeplads bag fortet Frederiksted, Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Frederiksted
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Kunst
  Maleri
  Maleri af Fr. Visby: Vaskeplads bag fortet Frederiksted, Skt. Croix. Mål: 25,4 x 34,8 cm.
 • Prospekt - Grønlandske Handels Plads. 1905
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Kronologi
  1900-tallet
  Handel og Søfart
  Handelshus
  Havnevæsen
  Pakhus
  Prospekt - KGHs Plads, Tom Petersen 1905 Maleri af Tom Petersen, 1905: Parti fra Grønlandske Handels Plads. I forgrunden kanalen med nogle fortøjede pramme. I mellemgrunden en kaj med nogle pakhuse af træ med røde tegltage. Pakhuset til højre vender langsiden mod kanalen. Forskellige lemme og døre står åbne. På kajen foran pakhuset til venstre er en mand i færd med at male en skibsbåd, en anden båd ligger med bunden i vejret og en tredie ses ud for det andet pakhus. I baggrunden ses andre bygninger på pladsen. Bagest høje københavnske beboelsesejendomme. Sign.: Tom P, 1905. Måler: 45 x 55 cm. Prof. guldramme.
 • Parti af Grønlandske Handels Plads. 1924
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Kronologi
  1900-tallet
  Handel og Søfart
  Handelshus
  Havnevæsen
  Pakhus
  Maleri af A. G. Grauleff, 1924: Parti af Grønlandske Handels Plads. Man ser fra den nordre kaj ved Handelens grav mod den gamle nu nedrevne kontorbygning, bag hvilken hæver sig det nye trankogeri. Til venstre en 2-etages rød bygning med bliktag, til højre Eigtved' s pakhus på Asiatisk Kompagni's plads. I baggrunden mastetoppene af de ved Overgaden oplagte Grønlandsfarere. I venstre forgrund havnekajen med tønder, sækkevogne etc. Sign.: 19 GAG 24. Måler: 68,5 x 94 cm. Bred profileret guldramme.
 • Prospekt - parti fra Grønland C. Møller, 1862
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Kolonier
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Grønland
  Fartøj
  Kajak
  Konebåd
  Boligforhold i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri
  Maleri af Carl Møller, 1862: Grønlandsk koloni. I forgrunden en fjord på hvilken ses en bemandet konebåd, en kajak samt en lille ubemandet sejlbåd for anker. Kalamin ligger på en græsbevokset slette mellem bjerge. Man ser en halv snes europæiske huse. Ca. midt i billedet bestyrerbolig med vajende dansk splitflag. I venstre mellemgrund et par inuit hytter. Mellem bestyrerboligen og havstokken ses et par inuitter, en konebåd samt en kajak. Sign.: Carl Møller, 1862. Måler: 27 x 45 cm. Prof. guldramme. Forestiller formegenligt Julianehåb.