Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Prospekt - Prospect af Wisgapatnam
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Fartøj
  Chalup
  Fregat
  Brig
  Kronologi
  1700-tallet
  Ostindienfarer
  Handel og Søfart
  Kinafart og Ostindienfart
  Topografi
  Asien
  Kolonier
  Havn og red i kolonierne
  Boligforhold i kolonierne
  Farvelagt tegning af C. C. Parnemann 1792: "Prospect af Wisagapatnam". På reden flere chalupper og både samt større fartøjer; til venstre en dansk fregat, set mod bagbord; sort skrog, gul bred gang med 8 åbnede kanonporte; sidegalleri, galion med figur; latinerrå på mesanmasten; splitflag som gøs og over hækken; - desuden 2 enmastede fartøjer og en brig (hvide flag med rød cirkel i midten?) og til højre en engelsk fregat, set agten for tværs mod bagbord, sejlende rumskøds ind på reden. Til venstre stejl klippekyst med brænding; på toppen fort med rødt flag og palmer; i midten viger bugten ind med flad strandbred og bjerge i baggrunden; huse, paladser på bjergsiden, engelsk fort, pagode; til højre bredere strandbred med huse og palmer. Signeret for neden på hvid stribe under billedet: "Aftagen og tegnet af: C. C. Parnemann:1792". - På tegnet stentavle (Ornamenteret fodstykke, vaser ved siden) findes citerede tekst "Prospect af Wisagapatnam", nuværende Visakhapatnam. Måler: 25 x 43,5 cm. Profileret guldramme (ny) i klassisistisk stil. Yderligere oplysning: Opl. på påklæbet seddel på bagsiden: "Havnebyen Vizagapatam ved den bengalske havbugt. Tremasteren til venstre er en dansk Ostindienfaer; Egekransen i Dannebrog var "Asiatisk Kompagnis" mærke".
 • Prospekt -Europæiske skibe på Whampoa red ca. 1800
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Handel og Søfart
  Kinafart og Ostindienfart
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Asien
  Fartøj
  Fregat
  Chalup
  Havnevæsen
  Havneanlægning
  Kolonier
  Havn og red i kolonierne
  Maleri (af ubk., formenligt kinesisk kunstner), ca 1800: Europæiske skibe på Whampoa red ved Canton. De fleste af den er aftaklede og afriggede, t.h. dog 3 engelske , lige ankomne fregatter med fuld rig; skibene har agterspejl og batteri (alle med opslåede røde kanonporte); de har alle 3 master og bærer flag ( der ses bl.a. amerikanske, spanske (?), hollandske , engelske, svenske og danske flag); omkring skibene kinesiske små både og en enkelt engelsk chalup.- I forgrunden kyst med grønt; klipper; t.v. kanal og på den venstre side to skure med hvidt flag på flagmast (karantænestation?); i mellemgrundens midte flad ø med kinesisk by (huse, træer, pagoder); på dens bred 5 lagerhuse, hver med flag udenfor på flagmast (engelsk, dansk, hollandsk, svensk, amerikansk);- i baggrunden øer og kyster med bjerge og blågrønne skove. Usign. Måler: 16,8 x 57 cm. Prof. guldramme
 • The Warff of Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Kolonier
  Havn og red i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Erhverv i kolonierne
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Fartøj
  Orlogsskib
  Farvelagt Tegning af ubk. (1700-tallet) med vandfarver på papir opklæbet. Beskrevet: The Warff of Skt. Croix. Billedet viser i baggrunden danske orlogsfartøjer til ankers. Til højre i billedet ses et hjørne af fortet med Dannebrog. Til venstre Scale House (vejerboden). Forgrunden (ned mod kysten) domineres af forskellige (nummererede) indbyggetyper, både de indfødte og europæere (præster, officerer og handelsmænd) er repræsenteret. Usigneret. Måler: 17½ x 33 cm. På bagsiden af et stykke pap, der tjener som støtte for selve billedet, er angivet at det tilhører overlæge Fr. Svendsen (Odense) dattersøn af nedennævnte Elise Ewald. Billedet er en gave til Elise Ewald (1800-1876) fra hendes moder, Sophie Elisabeth Porths halvbroder Ole Ewald Porth (1783-1833) 2. medlem af rådet for Skt. Thomas og Skt. Jan, søn af kontrollør på Skt. Croix, David Chr. Porth død 1789. Om Motivet anføres samme sted: Christiansted Rhev, Base- end eller bassinet. Bag Vejerboden ses øen Protestant Quai, lænst borte, "Revet" der beskyttede Rheden. Små geder (Cabritter). På billedets Bagside findes Navnefortegnelse over de på billedet nummerede personer, overklistret med papir". Kommentar fra protokol: Tegningen udført af Heinr. Gotfe Beenfeldt. Jfr. artikel af Inge Meyer Antonsen i Nat. mus´s arb. mark 1972. Det bemærkes at der er gjort forsøg men forgæves på at afdække den navnefortegnelse, der ifølge påtegningen skulle findes på det egentlige billedes bagside. Billedet stammer fra Kai Haun´s tipoldefar Ewald´s ophold i Vestindien.
 • Prospekt - parti fra Grønland C. Møller, 1862
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Kolonier
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Grønland
  Fartøj
  Kajak
  Konebåd
  Boligforhold i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri
  Maleri af Carl Møller, 1862: Grønlandsk koloni. I forgrunden en fjord på hvilken ses en bemandet konebåd, en kajak samt en lille ubemandet sejlbåd for anker. Kalamin ligger på en græsbevokset slette mellem bjerge. Man ser en halv snes europæiske huse. Ca. midt i billedet bestyrerbolig med vajende dansk splitflag. I venstre mellemgrund et par inuit hytter. Mellem bestyrerboligen og havstokken ses et par inuitter, en konebåd samt en kajak. Sign.: Carl Møller, 1862. Måler: 27 x 45 cm. Prof. guldramme. Forestiller formegenligt Julianehåb.