Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • B.F. Bolles Bygning, Vestindien
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Boligforhold i kolonierne
  Kunst
  Tegning
  Erhverv i kolonierne
  Handel i kolonierne
  B.F. Bolles Bygning, Vestindien, 1851 Farvelagt tegning af oberst J.C. Schou , 1851, forestillende B.F. Bolles & Co's foretningsbygning i Dansk Vestindien. Mål på bladet: 14,5 x 21,8 cm. Mål på rammen: 19,4 x 26,2 cm.
 • The Warff of Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Kolonier
  Havn og red i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Erhverv i kolonierne
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Fartøj
  Orlogsskib
  Farvelagt Tegning af ubk. (1700-tallet) med vandfarver på papir opklæbet. Beskrevet: The Warff of Skt. Croix. Billedet viser i baggrunden danske orlogsfartøjer til ankers. Til højre i billedet ses et hjørne af fortet med Dannebrog. Til venstre Scale House (vejerboden). Forgrunden (ned mod kysten) domineres af forskellige (nummererede) indbyggetyper, både de indfødte og europæere (præster, officerer og handelsmænd) er repræsenteret. Usigneret. Måler: 17½ x 33 cm. På bagsiden af et stykke pap, der tjener som støtte for selve billedet, er angivet at det tilhører overlæge Fr. Svendsen (Odense) dattersøn af nedennævnte Elise Ewald. Billedet er en gave til Elise Ewald (1800-1876) fra hendes moder, Sophie Elisabeth Porths halvbroder Ole Ewald Porth (1783-1833) 2. medlem af rådet for Skt. Thomas og Skt. Jan, søn af kontrollør på Skt. Croix, David Chr. Porth død 1789. Om Motivet anføres samme sted: Christiansted Rhev, Base- end eller bassinet. Bag Vejerboden ses øen Protestant Quai, lænst borte, "Revet" der beskyttede Rheden. Små geder (Cabritter). På billedets Bagside findes Navnefortegnelse over de på billedet nummerede personer, overklistret med papir". Kommentar fra protokol: Tegningen udført af Heinr. Gotfe Beenfeldt. Jfr. artikel af Inge Meyer Antonsen i Nat. mus´s arb. mark 1972. Det bemærkes at der er gjort forsøg men forgæves på at afdække den navnefortegnelse, der ifølge påtegningen skulle findes på det egentlige billedes bagside. Billedet stammer fra Kai Haun´s tipoldefar Ewald´s ophold i Vestindien.