Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Plan over fortet på Skt. Jan
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Jan
  Kort og planer
  Plan over fortet på Skt. Jan. Farvelagt kopi (af Kay Larsen?): plan over fortet på Skt. Jan. Signeret: Lundby. Mål: 23,2 x 18 cm.
 • M/S GARM af Kalundborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Motorskib
  Bjergningsfartøj
  Slæbe- og bugserbåd
  Kronologi
  1900-tallet
  Havnevæsen
  Havn
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Svitzers M/S GARM under indsejling i Kalundborg havn den 4. juli 1968.
 • Prospekt - Prospect af Wisgapatnam
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Fartøj
  Chalup
  Fregat
  Brig
  Kronologi
  1700-tallet
  Ostindienfarer
  Handel og Søfart
  Kinafart og Ostindienfart
  Topografi
  Asien
  Kolonier
  Havn og red i kolonierne
  Boligforhold i kolonierne
  Farvelagt tegning af C. C. Parnemann 1792: "Prospect af Wisagapatnam". På reden flere chalupper og både samt større fartøjer; til venstre en dansk fregat, set mod bagbord; sort skrog, gul bred gang med 8 åbnede kanonporte; sidegalleri, galion med figur; latinerrå på mesanmasten; splitflag som gøs og over hækken; - desuden 2 enmastede fartøjer og en brig (hvide flag med rød cirkel i midten?) og til højre en engelsk fregat, set agten for tværs mod bagbord, sejlende rumskøds ind på reden. Til venstre stejl klippekyst med brænding; på toppen fort med rødt flag og palmer; i midten viger bugten ind med flad strandbred og bjerge i baggrunden; huse, paladser på bjergsiden, engelsk fort, pagode; til højre bredere strandbred med huse og palmer. Signeret for neden på hvid stribe under billedet: "Aftagen og tegnet af: C. C. Parnemann:1792". - På tegnet stentavle (Ornamenteret fodstykke, vaser ved siden) findes citerede tekst "Prospect af Wisagapatnam", nuværende Visakhapatnam. Måler: 25 x 43,5 cm. Profileret guldramme (ny) i klassisistisk stil. Yderligere oplysning: Opl. på påklæbet seddel på bagsiden: "Havnebyen Vizagapatam ved den bengalske havbugt. Tremasteren til venstre er en dansk Ostindienfaer; Egekransen i Dannebrog var "Asiatisk Kompagnis" mærke".
 • Udsigt fra Neu-Hernhut på Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Kunst
  Stik
  Landskab
  Udsigt fra Neu-Hernhut på Skt. Thomas. Farvelagt stik af J. G. Sturm efter tegning af C.G.A Oldendorp. Mål på bladet: 20,3 x 28,2 cm. Mål på ramme: 21 x 30,3 cm.
 • M/S HVALPSUND
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Færge
  Motorskib
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  M/S HVALPSUND ved Hvalpsund den 16. august 1968. Færgen løb på overfarten Hvalpsund - Sundsøre i Limfjorden. Hvalpsund forbinder Lovns Bredning og Risgårde Bredning.
 • Prospekt - Skibe ved Ascensio Island
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Topografi
  Farvande
  Atlanterhavet
  Fartøj
  Fregat
  Landskab
  Bjerge
  Havn
  Maleri af ubk.: Skibe på Ascensions red. På reden et par småbåde og 3 større fartøjer: 2 engelske fregatter (set agten for tværs mos bagbord; agterspejl, portmalede, uden sejl, for anker, engelske flag på stang over hækken) og en dansk (set foran for tværs mod styrbord; sort skrog, portmalet, åbnede kanonporte; gallion; skibet sejler med vinden mod billedets nederste højre hjørne (råsejlene sat undtagen bramsejlene), Dannebrog på stang over hækken). Kysten er bakket med plantager og træer, huse, et engelsk fort; i baggrunden høje bjerge, stejle og furede. Usign. Måler: 44,5 x 59,2 cm. Prof. mahogniramme. Yderligere oplysninger: Ascension ligger på 8 gr. sydlig bredde i passaten, nordvest for St. Helena; her lagde kinafarerne ofte ind. - Sandsynligvis kinesisk maleri. Iflg. brev af 3/8 1964 fra guvernøren på St. Helena, Mr. John Field, kan det ikke være Ascension, men må snarrest være en red i Østen (Macao?).
 • Prospekt - Skibe ved Skt. Helena
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Topografi
  Farvande
  Atlanterhavet
  Fartøj
  Fregat
  Landskab
  Bjerge
  Maleri (af ubk, sansynligvis kinesisk maler): Skibe ved Skt. Helena. På reden i forgrunden småskibe og 3 større fartøjer, fra venstre til højre: et dansk fregatskib, set foran for tværs mod styrbord, uden sejl (liggende for anker?); sort skrog, portmalet; gallion; sidegallerier, folk på dækket; splitflag under gaflen; - et engelsk fregatskib set agten for tværs mod styrbord, med indtagne sejl; agterspejl; sort portmalet skrog; engelsk flag på stang over hækken; - et engelsk fregatskib, set mod bagbord, liggende for anker med indtagne sejl; sort skrog, portmalet, gallion; engelsk flag på stang over hækken. I baggrunden bjerge, der på midten åbner sig ind mod en dal; ved dalens udløb og ved kysten en lille by med huse, kirke, fort (med engelsk flag); Usign; naivt malet. Måler: 43,6 x 58,3 cm. Prof. mahogniramme. Repareret hos konservator.
 • S/S JONNA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  FARTØJ
  Fragtskib
  Skibsbygning
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  S/S JONNA af Esbjerg ved kaj i ukendt havn. Første danske skib med Maierstævn. "Anvendelsen af jagtstævnen - under betegnelsen maierstævn - i et stort passager- og fragtskib med iøvrigt ikke særligt runde former bevirker, at forskibet kommer til at syne kort og buttet, og indtrykket af fart forsvinder." Kilde J. Marcussen
 • B.F. Bolles Bygning, Vestindien
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Boligforhold i kolonierne
  Kunst
  Tegning
  Erhverv i kolonierne
  Handel i kolonierne
  B.F. Bolles Bygning, Vestindien, 1851 Farvelagt tegning af oberst J.C. Schou , 1851, forestillende B.F. Bolles & Co's foretningsbygning i Dansk Vestindien. Mål på bladet: 14,5 x 21,8 cm. Mål på rammen: 19,4 x 26,2 cm.
 • Prospekt -Europæiske skibe på Whampoa red ca. 1800
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Handel og Søfart
  Kinafart og Ostindienfart
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Asien
  Fartøj
  Fregat
  Chalup
  Havnevæsen
  Havneanlægning
  Kolonier
  Havn og red i kolonierne
  Maleri (af ubk., formenligt kinesisk kunstner), ca 1800: Europæiske skibe på Whampoa red ved Canton. De fleste af den er aftaklede og afriggede, t.h. dog 3 engelske , lige ankomne fregatter med fuld rig; skibene har agterspejl og batteri (alle med opslåede røde kanonporte); de har alle 3 master og bærer flag ( der ses bl.a. amerikanske, spanske (?), hollandske , engelske, svenske og danske flag); omkring skibene kinesiske små både og en enkelt engelsk chalup.- I forgrunden kyst med grønt; klipper; t.v. kanal og på den venstre side to skure med hvidt flag på flagmast (karantænestation?); i mellemgrundens midte flad ø med kinesisk by (huse, træer, pagoder); på dens bred 5 lagerhuse, hver med flag udenfor på flagmast (engelsk, dansk, hollandsk, svensk, amerikansk);- i baggrunden øer og kyster med bjerge og blågrønne skove. Usign. Måler: 16,8 x 57 cm. Prof. guldramme
 • Vaskeplads bag fortet Frederiksted, Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Frederiksted
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Kunst
  Maleri
  Maleri af Fr. Visby: Vaskeplads bag fortet Frederiksted, Skt. Croix. Mål: 25,4 x 34,8 cm.
 • Skibsportræt - NORGE af Kbh., 1798
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Skibsportræt
  Fartøj
  Ostindienfarer
  Handel og Søfart
  Kinafart og Ostindienfart
  Skibsportræt - NORGE af Kbh., Dansk Asiatisk Kompagni, 1798. Farvelagt tegning (gouache), (af ubk.): "Det Danske Asiatiske Compagniets skib Norge, Commanderet af Capit. Schultz Aar 1798". Skibet ses mod styrbords side, sejlende bidevind for bagbords halse; sort skrog med moderat spring (agterenden højere end forenden); spejl med sidegalleri med vinduer; bred gul gang; batteri med 9 åbnede, indvendig røde kanonporte; på skansen batteri med 3 kanoner; galion med figur: norsk bonde med bøsse i højre og skudte fugle i venstre hånd; hækjolle; falderebstrappe fra hækken; to ophejste ankre; på dækket storbåd; søfolk (i grå, røde, hvide, blå dragter og med blanke hatte) på dækket; 3 master, fuld sejlføring; storsejlet tages ind (søfolk på storråen); masterne fører røjl; stagsejl og klyver; mellem fokke og stormast 3 stagsejl, mellem stormast og mesanmast2 stagsejl; gaffelsejl på mesanmasten; under gaflen splitflag med kronet våben; blå bølger med små toppe; blå himmel; under billedet sort stribe med ovenfor citerede underskrift med hvide kapitæler. Usign. Måler: 40,4 x 49,2 cm. Prof. guldramme med indvendig perlekant. Y. O. Indlagt seddel: Asiatisk Kompagnis Indiensfarer "Norge". ca. 735 tons. Tidligere hollandsk skib "Cromhout", opbragt af englænderne og solgt til Asiatisk Kompagni, som på sit værft lod det ombygge til en Indiensfarer. Besætningen på dets første rejse under kaptajn Schultz bestod af 91 mand.
 • "Kirken og Lægens Bolig ved Jacobshavn i Nord Grønland."
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Kajak
  Jolle
  Kolonier
  Grønland
  Boligforhold i kolonierne
  Religion i kolonierne
  Kirke
  Sundhedsvæsen i kolonierne
  Kunst
  Tegning
  Isbjerge
  Topografi
  Farvelagt tuschtegning af Emilie Rudolph. "Kirken og Lægens Bolig ved Jacobshavn i Nord Grønland." T.v. for foden af grårøde klipper lægeboligen, rødmalet træbygning med hvide vinduer, sort gavl og sort tag; udhuse, deraf et af jord (med vindue); rødt stakit om indhegning. T.h. kirken, rødmalet træbygning med hvide vinduer og sort tag, samt tagrytter ; bag kirken flagmast med Dannebrog (splitflag) foran mørkt fjeld. Foran kirken åben plads med stativ til kajakker. I forgrunden kyst med isbjerg, grønlænder i kajak, klinkbygget jolle med mast og dansk splitflag; grønlænder ved vandet. T.h. på stranden telt (?). Måler: 145x178 mm. Emilie R., gift med Nic. Chr. Rudolph, der også har tegnet billeder og malet på Grønland. (sign. C. Rudolph)
 • En Officer af Kongens Liv-Eskadron, No. 3
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Uniform
  Kunst
  Tegning
  Militær og gendarm
  En serie af uniformbilleder (farvelagte tuschtegninger) fra Dansk Vestindien, 1816. "En Officer af Kongens Liv-Eskadron", No. 3. Mål: 24 x 18,3 cm.
 • Kinafart - Mandarinbevis
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Handel og Søfart
  Kinafart og Ostindienfart
  Topografi
  Asien
  Arkivalie: Mandarinbevis. Kinafart. Dokument med sorte kinesiske skrifttegn på hvidt papir. Sort ramme, rødt stempel. Måler: 31,0 x 23,6 cm.
 • Kinafart - Mandarinbevis
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Handel og Søfart
  Kinafart og Ostindienfart
  Topografi
  Asien
  Arkivalie: Mandarinbevis. Kinafart. Dokument med sorte kinesiske skrifttegn på hvidt papir. Sort ramme, rødt stempel. Måler: 31,0 x 23,6 cm.
 • En Officer af Prinsens liv-Eskadron, No. 4
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Uniform
  Kunst
  Tegning
  Militær og gendarm
  En serie af uniformbilleder (farvelagte tuschtegninger) fra Dansk Vestindien, 1816. 'En Officer af Prinsens liv-Eskadron', No. 4 Mål: 24 x 18,3 cm.
 • "En Officer af Christianssteds Borger Compagnie". No 5
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Uniform
  Kunst
  Tegning
  Militær og gendarm
  En serie af uniformbilleder (farvelagte tuschtegninger) fra Dansk Vestindien, 1816. "En Officer af Christianssteds Borger Compagnie". No 5 Mål: 24 x 18,3 cm.
 • "En Officer af Buff Compagniet", No. 6
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Uniform
  Kunst
  Tegning
  Militær og gendarm
  En serie af uniformbilleder (farvelagte tuschtegninger) fra Dansk Vestindien, 1816. "En Officer af Buff Compagniet". No 6 Mål: 24 x 18,3 cm.
 • "En Officer af St. Croix frivillige" No 7
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Uniform
  Kunst
  Tegning
  Militær og gendarm
  En serie af uniformbilleder (farvelagte tuschtegninger) fra Dansk Vestindien, 1816. "En Officer af St. Croix frivillige" No 7. Mål: 24 x 18,3 cm.
 • "En Officer af St .Croix Land Milits" No 8
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Uniform
  Kunst
  Tegning
  Militær og gendarm
  En serie af uniformbilleder (farvelagte tuschtegninger) fra Dansk Vestindien, 1816. "En Officer af St. Croix Land Milits" No 8. Mål: 24 x 18,3 cm.
 • "En Officer af St.Thomas Borger Milits", No. 9
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Uniform
  Kunst
  Tegning
  Militær og gendarm
  En serie af uniformbilleder (farvelagte tuschtegninger) fra Dansk Vestindien, 1816. "En Officer af St.Thomas Borger Milits", No. 9 Mål: 24 x 18,3 cm.
 • "En Officer af St.Thomas Land Milits". No. 10
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Uniform
  Kunst
  Tegning
  Militær og gendarm
  En serie af uniformbilleder (farvelagte tuschtegninger) fra Dansk Vestindien, 1816. "En Officer af St.Thomas Land Milits". No. 10 Mål: 24 x 18,3 cm.
 • "En Officer af St. Jan Borger Milits", No. 11
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Uniform
  Kunst
  Tegning
  Militær og gendarm
  En serie af uniformbilleder (farvelagte tuschtegninger) fra Dansk Vestindien, 1816. "En Officer af St. Jan Borger Milits", No. 11 Mål: 24 x 18,3 cm.
 • Skibsportræt - HOLSTEEN, Dansk Asiatisk Kompagni, 1803
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Havn
  Fartøj
  Ostindienfarer
  Handel og Søfart
  Kinafart og Ostindienfart
  Orlogsskib
  Orlogsfregat
  Tegning
  Skibsportræt
  Skibsportræt - HOLSTEEN, Dansk Asiatisk Compagnie, T.E. Lønning, 1803 Farvelagt tegning af Lønning 1803: Det Danske Asiatiske Compagnie's skib "Holsten" kommanderet af hr. kaptajn Helsding. "Holsten" der er et Pink-skib (Pink Ship) ses i billedets forgrund mod styrbord sejlende rumskøds mod højre for fulde sejl incl. bagbords mærse-og bramlæsejl samt fokkelæsejl. Dog er storsejlets bagbord skødbarm givet op til råen. "Holsten" fører 1 forstagsejl samt 5 mellemstagsejl, af hvilke 3 føres på stag til stormasten. Skroget er sort med bred hvid gang. Gallionsfigur, en hvid kvindeskikkelse. Gallionen og agterspejlet smykket med hvidmalede dekorationer. Skanseklædning fra agterskibet indtil midt imellem fokke- og stormast. På dækket mellem stormast og fokkemast ses nærmest ved fokkemasten et ruf. En jolle ophængt ved hækken. Diverse skibsfolk på dækket. En mand af besætningen er ved at fiske siddende på spidsen af klyverbommen. Dannebrog (Splitflag) ved mesangaflen. I skibssiden 5 kanoner. Under billedet ovenanførte tekst i hvide bogstaver på sort grund samt signaturen: "Tegnet 1803 af Lønning". Måler: 44½ x 63½ cm. Billedet er indrammet i original(samtidig) profileret guldramme. Yderligere oplysning: "Holsten" ex. orlogsfregat "Storebælt" købtes år 1800 af As. Komp. for 7800 rdl; 1200 tons. Efter rep. gik det til Indien (1801-03; kapt. Johan Helsding; 1804-05 do; 1806 til Indien do. var så medtaget da den (1807?) kom til Ile de France, at den måtte sælges og erstattes med et nyt skib, der fik samme navn; den afgik derfra 1807, men blev jan. 1808 opsnappet af englænderne i Diamond Harbour.