Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Orlogsfregatten "Sjælland" forlader Skt. Thomas, Fr. Visby
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  1800-tallet
  Landskab
  Bjerge
  Fartøj
  Orlogsskib
  Orlogsfregat
  Skt. Thomas
  Charlotte Amalie
  Maleri af Fr. Visby: Orlogsfregatten "Sjælland" forlader Skt. Thomas. I forgrunden indsejlingen til Charlotte Amalie med til venstre et batteri på en fremspringende pynt; i midten fregatten "Sjælland" set lige mod stævnen sejlende for fuld damp mod forgrunden med sejlene indtagne og givende salut; til højre et sømærke på en klippeø bag hvilken en brig, en bark og en dampskonnert ses liggende fortøjet bag hinanden. I venstre mellemgrund en flydedok med et barkskib; til højre for denne en tomastet stor hjuldamper med 2 sorte skorstene. I baggrunden byen på 3 fremspringende højdedrag; på en tange udfor det midterste ses fortet til højre for hvilket kasernen; bag bydelen på dette højdedrag sner en vej sig op til et højtliggende hus. På højdedraget til højre ses ruinerne af et gammelt fort. Bag byen hæver øens høje bevoksede klipper sig. Sign.: "Visby". Måler: 58 x 93 cm. Meget bred prof. guldramme med indv. ornamentsliste. Oliefarven lidt afskallet i himlen til venstre.
 • Kapsejlads med barkasser, Dansk Vestindien
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Fartøj
  Landskab
  Kyst
  Kapsejlads
  Sejlskib
  Kapsejlads med barkasser, Dansk Vestindien. Maleri af V. Hansen, 1870. Mål: 26 x 39 cm.
 • Gouache af ubk. Fregatten "Johan Friderich".
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Kunst
  Gouache
  Skibsportræt
  Fartøj
  Fregat
  Gouache af ubk. Fregatten "Johan Friderich". Fregatten ses mod styrbord, liggende forankret med boven mod højre. Alle sejl indtagen. Skibet har runde former for og agter, men synes dog at have spejl. Nær dette sidder i siden et firrudet vindue med røde sprosser og omgivet af ornamenter. Skibsbunden sort; skibssiden glatskrabet, skanseklædningen grøn mellem to hvide bånd. Agterskibet indtil stormasten har desuden ovenover dette en lønningskant af en hvid, en rød og en hvid stribe; i den røde stribe ses et batteri med 5 kanoner. Kampagnelanterne. Ingen gallionsfigur. Danebrog med Chr. /´s navnetræk ved hækken og på bovsprydet. I himlen til venstre en svævende genius der bærer et hvidt bånd hvorpå læses "Skibet Johan Friderich". Stærke blå og blegrøde farver. Usign. Gammel profileret guldramme. Måler 0,40 x 0,565 m. Kunstneren er vistnok Munck, Friderich Wessel
 • Gouache af ubk. Hukkertskibet "Fredericia"
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Kunst
  Gouache
  Skibsportræt
  Fartøj
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Handelsfart i Vestindien
  Gouache af ubk. Hukkertskibet "Fredericia". Skibet ses mod styrbord sejlende for vinden mod højre. Af råsejl føres følgende: på fokkemasten og på stormasten fire af hvilke dog storsejlet er givet op, på mesanmasten to, desuden føres styrbords læsejl på fokkemasten og stormastens mærse- og bramræer ; under bovsprydet en rå med sejl; af fore- and aftsejl føres jager, til stormasten to, til mesanmasten et mellemstagsejl, alle trekantede, samt mesan som er givet op. Skibet er rundgattet, har agter ved siden af roret to små firrudede vinduer, indrammede af ornamenter. Galionsfigur, en løve med løftede forpoter; roret der drejes af en mægtig rorpind har dekoration (et hoved) foroven på rorstammen. Skibsbunden rød, to range over bunden er sorte, iøvrigt er skibssiden glatskrabet, skandækslisten sort, foroven under lønningen farvelister med farvevekslingen hvid, brun, hvid. Skibsbåde på dækket foran stormasten. Batteri med 5 kanoner i siden midtskibs. Dannebrog (orlogsflag) med Chr. 7´s kronede navnetræk. Der ses to mand ombord; rorgængeren og en mand i styrbords storvant. I luften til venstre en svævende genius der bærer bånd hvorpå læses:"Skibet Fredericia". Stærke blå og blegrøde farver. Hukkertskibet "Fredericia" af København målte 102 kmlstr. Det for på Vestindien og førtes i 1760erne af Knud Petersen, i 1780erne af Peter Andreas Eben og Herm. P. Kofoed. Usign. Gammel profileret guldramme. Måler 0,41 x 0,575 m. Kunstneren er vistnok Munck, Friderich Wessel
 • Gouache af ubk.: Fregatten "Roepstorf"
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Kunst
  Gouache
  Skibsportræt
  Fartøj
  Fregat
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Gouache af ubk.: Fregatten "Roepstorf" Skibet ses mod styrbord, sejlende for vinden mod højre. Sejlføring af råsejl føres på fokke- og stormasten fire af hvilke dog storsejlet er givet op; på mesanmasten tre (mærssejl, bramsejl og røjl). Skibsbunden sort, skibssiden glatskrabet med alle de tre øverste range henholdsvis hvid, glatskrabet og hvid, gallionsfigur en menneskeskikkelse i brun dragt. Agterspejlet med ornamenterede gallerier i siderne. To skibsbåde på dækket foran stormasten, batteri med fire kanoner på agterdækket og øjensynlig andre fire udfor skibsbådene. Kampagnelanterne, Danebrog med Chr. 7´s navnetræk ved hækken. Til venstre i himlen en svævende genius der bærer et bånd hvorpå læses:"Skibet Roepstorf". Stærke blå farver i hav og himmel. Fregatten "Roepstorf" af København gik 1781-83 på Ostindienstogt under kaptajn G. Lorentzen og med de bekendte handelsmænd Fr. de Cininck og N. C. Reierisen som redere. Skibet er utvivlsomt opkaldt efter grev Ulrich Wilh. Roepstorff til Einsidelsborg. (genspir over Vestindien?) Usign. Gammel guldramme. Måler 0,40 x 0,57 m. Kunstneren er vistnok Munck, Friderich Wessel
 • Gouache af ubk.: Fregatten "Damerne".
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Kunst
  Gouache
  Skibsportræt
  Fartøj
  Fregat
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Handelsfart i Vestindien
  Gouache af ubk.: Fregatten "Damerne". Skibet ses mod styrbord, sejlende for vinden mod højre, af råsejl føres på fokke- og stormasten fire af hvilke dog storsejlet er givet op; på mesanmasten tre (mærssejl, bramsejl og røjl). Skibsbunden er sort, skanseklædningen har vekslende sorte og gule striber; hvid og rød lønningskant på agterskibet. Gallionsfigur to kvindeskikkelser i brune klæder. Batteri på 8 kanoner i hver side på dækket. Kampaagnelanterne og Danebrog med Chr. VII´s navnetræk ved hækken. Til venstre en svævende Genius, der bærer et bånd hvorpå læses: "Skibet Damerne". "Damerne" var hjemskrevet i Kbhvn. 152 komercelæster. For i en årrække på Vestindien og førtes i 1780erne af Urban Lorentz Floor fra Sild. Usign. Gammel profileret guldramme. Måler 0,405 x 0,57 m. Kunstneren er vistnok Munck, Friderich Wessel
 • Skibsportræt - tremastet fuldrigger, tegning
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Kunst
  Skibsportræt
  Isbjerge
  Tegning
  Topografi
  Grønland
  Handelshistorie
  Fuldskib
  Skibsportræt - tremastet fuldrigger, tegning Farvelagt tegning af ubk. Tremastet fuldrigger sejlende mod venstre. Det lange spryd og klyverbom (tegnet i et) har blinderå og fører klyver og jager. På fokke- stor- og mesanmasten føres henholdsvis to, tre og et råsejl, på den sidste desuden mesan, af disse er dog fok, storsejl og storebramsejl givet op. Storemærsesejl. Skanseklædningen ophører forefter ved fokkemasten. I baggrunden isfjelde. Rimeligvis et af Grønlandske Handels skibe. Hvid karton. Guldramme.Måler: 0,125 x 0,215 m.
 • Skibsportræt - FREDERIK LOUISE, brig, hvalfanger
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Kunst
  Skibsportræt
  Isbjerge
  Landskab
  Brig
  Fiskeri
  Hvalfangst
  Fangst
  Tegning
  Skibsportræt - FREDERIK LOUISE, brig, hvalfanger. Farvelagt tegning af Em. A. Petersen: Hvalfangeren briggen "Frederikke Louise". Briggen ses sejlende mod venstre med alle sejl sat. Den fører på begge master kun to , meget store råsejl, brigsejl og forstagssejl: fok, klyver og jager. Fokkemasten har stang og bramstang. På sidstnævnte en udsigtstønde. I baggrunden fjelde. Sign. "Briggen Frederikke Louise. Hvalfangeren. Em. A. Petersen". Guldramme. Måler 0,20 x 0,295 m.
 • Skibsportræt - DISCO, fregat, 1927
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Fartøj
  Kunst
  Topografi
  1900-tallet
  Skibsportræt
  Fregat
  Isbjerge
  Grønland
  Tegning
  Kyst
  Landskab
  Skibsportræt - DISCO, fregat, DAC, Fr. Landt, 1927 Farvelagt tegning af Fr. Landt, 1927. Fragtfregatten "Disco" 1778 sejlende for vinden mod venstre. På alle tre master føres tre råsejl, af hvilke dog det øverste og nederste på mesanmasten er bjerget. Mesanen er et gaffelsejl, agten for masten, men anbragt på den lange rue og uden bom. Af mellemstagsejl føres mesantopsejlet og storestængestagssejl. De to yderste af de forreste stagsejl er sat, fokken bjerget. Endvidere ses råsejl på blinderå under sprydet samt foremærselæsejl i styrbord side. Skibssiden indenbords grøn, gangen gulgrøn, agterspejlets sidegalleri med stærke røde, blå og gule farver. Galionsfiguren en menneskeskikkelse med oprakt højre arm. I baggrunden til højre Grønlands klippekyst. Sign. "Fragtfregatten "Disco" anno 1778. Fr. Landt. 1927". Profileret guldramme. Måler: 0,405 x 0,53 m.
 • Orlogsmarine - BLAAHEJREN 1930
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Fartøj
  Kunst
  Topografi
  1900-tallet
  Maleri
  Skibsportræt
  Fregat
  Orlogsskib
  Orlogsfregat
  Orlogsmarine
  Isbjerge
  Skibsportræt - Orlogsmarine - BLAAHEJREN Fr. Landt 1930 Farvelagt tegning af Fr. Landt, 1930: Fregatten "Blaahejren". Skibet ses sejlende for vinden mod højre med alle sejl sat. Det fører latinermesan, blindemast med råsejl samt blinderå under sprydet. På mesanmasten desuden to råsejl, på fokke- og stormasten fire råsejl. Sign. "Fregatten"Blaahejren". Fr. Landt, 1930". Måler: 0,38 x 0,49 m. Bygget 1734 på Gl.-holm, 86' x 22' x 10' 2", 18 stk 4 pundige kanoner, 81 mand.
 • Skibsportræt - GODTHAAB, dampskib
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Fartøj
  Kunst
  Topografi
  Grønland
  Isbjerge
  Issejlads
  Kolonier
  1900-tallet
  Maleri
  Skibsportræt
  Dampskib
  Skibsportræt - GODTHAAB, dampskib, B. Møller, 1932 Oliemaleri af Bruno Møller, 1932: Grønlands Styrelses damper "Godthåb" sejlende for fuld damp og med alle sejl sat mod venstre. I baggrunden isbjerge. Grå himmel. Sign. "Godthåb". Bruno Møller 1932. Profileret guldramme. Måler: 0,46 x 0,66 m.
 • En serie amatørmæssigt udførte akvareller fra Grønland
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Akvarel
  Topografi
  Grønland
  Kolonier
  Landskab
  Fartøj
  Folkeliv i kolonierne
  Boligforhold i kolonierne
  En serie amatørmæssigt udførte akvareller fra Grønland, vistnok alle af J. Arö (ca. 1817-1819); opklæbet på karton; flad egetræsramme: 1. 'Prospect af Colonien Frederikshaab i Grønland, at see fra et lige for Colonien liggende Field … Junii 1817'; 12x18.5 cm. 2. 'Prospect af Colonien Goodthaab i Grønland, at see fra det sååkaldte Baadehuusnæs...'; Usign. 13.1x17.8 cm. 3. 'Colonien Julianehaab i Grønland, at see fra Fiorden...'; Sign.; 'J Arø fec. 1819'. - 11.8x18.7 cm. 4. 'Colonien Julianeshaabs Jagt: Stærkodder'; 17x20.2 cm. 5. 'Prospect af Logen Fiskenæsset i Grønland, at see fra den lille Hundeøe'; Sign.: 'fec. J. Arøe. 1818'. 19.6x21.8 cm. 6. 'Colonien Frederikshaabs Jagt: Libertas', set mod bagbord, sejlende rumskøds med vinden ind fra bagbord; Usign. - 17.1x20.6 cm. 7.'En Grøndlænder i Kajak Dragt; som er gaaet paa Land for at skyde en Sælhund'; Usign. - 16x9.8 cm. 8. 'En Grønlænderinde. Klædt i Somer Dragt'; Usign. - 12.7x8.6 cm. 9. 'En Grønlænder i Kajak, som kaster en pül'; kajakken ses mod bagbord; Usign. - 7.6x8.8 cm. 10. 'En grønlandsk Telt'; teltet oprejst på lille plet med svær mellem klipper; teltdugen holdes fast ved sten; en kajak ved siden. - Usign. - 7.2x9.6 cm. 11. 'En grønlandsk Kone baad med Seil og Flag; båden ses mod bagbord; Usign. 7.7x9.3 cm. 12. 'Et grønlandsk jord Huus og en Kajak liggende paa Land'; Usign. 7.3x9.5 cm. 13. 'En Grønlænder klædt i lærreds Annorak'; Usign. - 12.7x7 cm. 14. 'En Grønlænderinde. Klædt i Somerdragt; røde kamikker; i baggr. fjeld. - Usign. 15.2x9.3 cm.
 • Skibsportræt - NORDLYSET, bark,
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Fartøj
  Kunst
  Topografi
  Grønland
  Isbjerge
  Bark
  Issejlads
  Kolonier
  1900-tallet
  Maleri
  Skibsportræt
  Skibsportræt - NORDLYSET, bark, Kongelige Grønlandske Handel, 1920 Oliemaleri signeret H.A.H. 1920. Barkskibet "Nordlyset" krydsende Umanakfjorden ind. Skibet ses agterfra sejlende bidevind for bagbords halse mod billedets baggrund til venstre. Alle sejl sat. Storbåden på plads foran stormasten. Jolle i davider på begge sider af agterskibet. I baggrunden klippeskrænter og isbjerge. Omkring skibet svømmende mindre isstykker. Måler: 0,42 x 0,60 m.
 • Forpartiet af en grønlandsfarer
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Træsnit
  Fartøj
  Forpartiet af en grønlandsfarer. Træsnit, Oscar Rønsholdt Bojesen, 1919.
 • Blæktegning af grønlandsfarerne: CERES, THORVALDSEN, NORDLYSET
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Fartøj
  Blæktegning af grønlandsfarerne: CERES, THORVALDSEN, NORDLYSET liggende i Flådens leje (1929). Tegnet af Oscar Rønsholdt Bojesen.