Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Charlotte Amalie, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Landskab
  Charlotte Amalie
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri, olie på pap, af Frederik Visby: Parti af Charlotte Amelia, Skt. Thomas. Det er ligeledes set fra reden; havn med lagerhuse; til højre agterpartiet af sejlskib (under reparation?); haver, træer; huse strækkende sig op ad høj; i baggr. grønne bjerge. Sign. 'Fr. Visby - St. Thomas'. Måler 26.4 x 33.5 cm.
 • Charlotte Amalie, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Landskab
  Charlotte Amalie
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri, olie på pap, af Frederik Visby: Parti af Charlotte Amalie, Skr. Thomas. Også set fra reden; havn med bolværk, lagerhuset, skibsværft, palmer; huse strækkende sig op ad høj, hvis top krones af palads, i baggrunden grønne bjerge. Foroven Viceguvernør H. H. Bergs villa "Denmark Hill". Sign.: 'Fr. V.' Måler 26.5 x 34.4 cm.
 • Charlotte Amalie, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Landskab
  Charlotte Amalie
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri, olie på pap, af Frederik Visby visende Charlotte Amalie, Skt. Thomas, Dansk Vestindien, set fra reden. I forgrunden havnen med bolværk, både og joller; chalup med solsejl og Dannebrog. Lagerhuse og til højre en del af fortet. Bag havnen byens huse, strækkende sig op på høj, hvorpå et rundt tårn ses. Haver med palmer; flagstænger. I baggrunden skovklædte bjerge. Maleriet er signeret Fr. Visby og har på bagsiden en seddel med følgende oplysninger: The mainwharf and Langs Tower, the Kings-garden. Main Hotel etc. in St. Thomas. Måler 26,5 x 33,6 cm.
 • Gadeparti fra Dansk Vestindien
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Folkeliv i kolonierne
  Boligforhold i kolonierne
  Farvelagt tegning af Frederik Visby: Gadeparti fra dansk Vestindien. Gaden løber fra højre forgrund til venstre mellemgrund, dens videre løb skjules af en høj mur i venstre mellemgrund, foran hvilken en palme. Til højre i forgrunden en lav gul bygning med rundbuede indgangsdøre og hvid markise; på den anden side af en skærende sidegade ses længere tilbage i billedet en treetages bygning med pyramidetag og altan med markise. På gaden et par stafagefigurer; et par sorte kvinder, en med byrde på hovedet, og en hvid mand. Billedet er holdt i varme gullige, blå og violette farver. Sign.: "Visby". Underst mørkegrå karton med udskæring: 12,5 x 10,5 cm. Smal guldramme med indv. perleliste og lysmål: 18 x 16 cm.
 • Jolly Hill på Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Skt. Croix
  Landskab
  Farvelagt tegning af Fr. Visby: Parti fra Jolly Hill på Skt. Croix. Fra forgrunden i midten løber en vej mod mellemgrunden, hvor den deler sig og drejer mod højre og venstre. Til venstre i forgrunden en skrænt med kaktus; til højre en lav stenkant under hvilken der mellem lave skrænter løber en kilde med badende sorte børn. Oppe på vejen står en kvinde i hvid kjole og rødt hovedtørklæde og betragter dem. I mellemgrunden i midten, bag vejsvinget en toetages gul tårnbygning med rundbuede vinduesåbninger, anbragt over hinanden. Bygningen er delvis overgroet. I baggrunden frodig plantevækst. Usign. Måler 10 x 16 cm
 • Gadeparti fra Christiansted på Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Skt. Croix
  Christiansted
  Farvelagt tegning af Fr. Visby: Gadeparti fra Christiansted på Skt. Croix. Fra højre forgrund til venstre baggrund ses gaden der er omgivet af ret lave bygninger imellem hvilke ses palmetræer og anden plantevækst. I forgrunden til venstre og på fortovet langs husrækken til højre ses kvinder og mænd, købsslående, bærende byrder på hovedet, slentrende afsted. I højre forgrund en enkelt hvid mand. Usign. Måler 10 x 16 cm.
 • Indgang til en have på Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Skt. Croix
  Dyreliv
  Farvelagt tegning af Fr. Visby: Indgang til en have på Skt. Croix. I midten løber en smal vej mellem kaktusbevoksning mod baggrunden. Et pakæsel traver mod baggrunden; det bærer åg over ryggen med pakkerne på siderne, midt imellem disse sidder en ung hvid pige i hvid kjole og med solhat over sit lyse hår, hun sidder sidelæns og drejer ansigtet mod beskueren. I baggrunden ender vejen ved indgangen til en have. En forfalden stentrappe mellem to firkantede stensokler, kronet af en tagformet overdel der afsluttes af en kugle; mellem soklerne et gitterværk af jern der er halvt svunget tilbage, idet det drejer om en akse i gitterets overkant. Grønne buske vælder ud over gitteret og muren, der løber ud fra begge sokler. Sign.: "Fr. Visby". Indfældet i blommefarvet karton. Udskæringen: 23 x 14,5 cm. Smal guldramme med lysmål: 33,7 x 26 cm.
 • Gadeparti fra Charlotte Amalie, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Skt. Thomas
  Charlotte Amalie
  Boligforhold i kolonierne
  Farvelagt tegning af Fr. Visby: Gadeparti fra Charlotte Amalie, Skt. Thomas. Til venstre løber en gade stejlt op mod baggrunden. På begge sider ses høje hvide huse. Huset i højre forgrund har spidsbuede vinduer med baldakinagtig indgangsportal båret af fire dobbelte søjler med kapitæler; bag dette et mindre terningformet hus med spidsbuede vinduer. Mellem husene ses palmer. På gaden er skitseret 2 kvinder med byrder på hovedet. Usign. Måler 14,7 x 23,5 cm.
 • Parti fra Niesky (Plantage), Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Charlotte Amalie
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Topografi
  Mellemamerika
  Folkeliv i kolonierne
  Boligforhold i kolonierne
  Erhverv i kolonierne
  Plantage
  Farvelagt tegning 1882 af Fr. Visby: Parti fra Niesky (Plantage) i nærheden af Charlotte Amalie, Skt. Thomas. Motivet er det samme som på Visbys maleri (1936:0149) blot er beskueren her rykket nærmere ind på stedets bygninger, således at buskadset i billedets midte og hytterne er udeladt. I forgrunden en kærre forspændt 2 okser, længere til venstre en sort kvinde og et barn med sukkerrør samt en højbenet gris. Udført i pastelfarver. Sign.: "Fr. Visby, Niesky 1882". Smal guldramme med indv. perleliste. Måler 14,5 x 23,5 cm.
 • Farvelagt skitse af palæ med indkørselsport, Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1900-tallet
  Dansk Vestindien
  Boligforhold i kolonierne
  Skt. Croix
  Ib Andersen 132: Farvelagt skitse af palæ med indkørselsport, Skt. Croix. (Forside) Samling af farvelagte tegninger fra de danske tropekolonier. Blæklaverede tegninger og blyantskitser udført af kunstneren Ib Andersen, født 1907. I alt 396 tegninger/akvareller udført i årene 1946-48. Dækker 1973:0085-0480. Mål: 22,2 x 37,8 cm.
 • Farvelagt opmålingsskitse af herskabeligt hus, Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1900-tallet
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Boligforhold i kolonierne
  Ib Andersen 135: Farvelagt opmålingsskitse af herskabeligt hus, Skt. Croix. Samling af farvelagte tegninger fra de danske tropekolonier. Blæklaverede tegninger og blyantskitser udført af kunstneren Ib Andersen, født 1907. I alt 396 tegninger/akvareller udført i årene 1946-48. Dækker 1973:0085-0480. Mål: 20 x 31,6 cm.
 • Farvelagt opmålingsskitse af herskabeligt hus, Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1900-tallet
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Boligforhold i kolonierne
  Ib Andersen 134: Farvelagt opmålingsskitse af herskabeligt hus, Skt. Croix. Samling af farvelagte tegninger fra de danske tropekolonier. Blæklaverede tegninger og blyantskitser udført af kunstneren Ib Andersen, født 1907. I alt 396 tegninger/akvareller udført i årene 1946-48. Dækker 1973:0085-0480. Mål: 20 x 31,6 cm.