Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Udsigt fra Skt. Thomas' nordside
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Mellemamerika
  Landskab
  Bjerge
  Skov
  Farvande
  Maleri, olie på pap, af Frederik Visby: Udsigt fra Skt. Thomas' nordside en tidlig morgen, Dansk Vestindien. Vildt bjerglandskab med vej hvorpå rytter; i baggr. tåge over havet, med svømmende øer; rødlig himmel. Usign. På bagsiden seddel: 'Tidlig Morgen Nordsiden af St. Thomas'. Måler 13 x 21 cm.
 • Magens' Bay, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Mellemamerika
  Erhverv i kolonierne
  Plantage
  Landskab
  Bjerge
  Maleri, olie på pap, af Frederik Visby: Parti af Magens' Bay, Skt. Thomas, Dansk Vestindien. I forgr. bjerglandskab med sten og træer; i mellemgrunden mark, til højre bjergside, til venstre skrænt mod havet; i midten plantage (i ruiner) med tårn; til venstre og i baggr. havet med klippeø. Usign. På bagsiden seddel: "Ved Magens' Bay med udsigt til 'Hans Lollik'. St. Thomas." Måler 25.2 x 33.5 cm.
 • Charlotte Amalie, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Landskab
  Charlotte Amalie
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri, olie på pap, af Frederik Visby: Parti af Charlotte Amelia, Skt. Thomas. Det er ligeledes set fra reden; havn med lagerhuse; til højre agterpartiet af sejlskib (under reparation?); haver, træer; huse strækkende sig op ad høj; i baggr. grønne bjerge. Sign. 'Fr. Visby - St. Thomas'. Måler 26.4 x 33.5 cm.
 • Charlotte Amalie, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Landskab
  Charlotte Amalie
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri, olie på pap, af Frederik Visby: Parti af Charlotte Amalie, Skr. Thomas. Også set fra reden; havn med bolværk, lagerhuset, skibsværft, palmer; huse strækkende sig op ad høj, hvis top krones af palads, i baggrunden grønne bjerge. Foroven Viceguvernør H. H. Bergs villa "Denmark Hill". Sign.: 'Fr. V.' Måler 26.5 x 34.4 cm.
 • Charlotte Amalie, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Landskab
  Charlotte Amalie
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri, olie på pap, af Frederik Visby visende Charlotte Amalie, Skt. Thomas, Dansk Vestindien, set fra reden. I forgrunden havnen med bolværk, både og joller; chalup med solsejl og Dannebrog. Lagerhuse og til højre en del af fortet. Bag havnen byens huse, strækkende sig op på høj, hvorpå et rundt tårn ses. Haver med palmer; flagstænger. I baggrunden skovklædte bjerge. Maleriet er signeret Fr. Visby og har på bagsiden en seddel med følgende oplysninger: The mainwharf and Langs Tower, the Kings-garden. Main Hotel etc. in St. Thomas. Måler 26,5 x 33,6 cm.
 • Kokospalme med nødder, Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Skt. Croix
  Landskab
  Skov
  Farvelagt tegning af Frederik Visby: Kokospalme med nødder, Skt. Croix. Betragtet nedefra op mod kronen. På hvid bund. Sign.:"Fr. Visby" og "St. Croix". Måler 23,4 x 14, cm.
 • Gadeparti fra Dansk Vestindien
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Folkeliv i kolonierne
  Boligforhold i kolonierne
  Farvelagt tegning af Frederik Visby: Gadeparti fra dansk Vestindien. Gaden løber fra højre forgrund til venstre mellemgrund, dens videre løb skjules af en høj mur i venstre mellemgrund, foran hvilken en palme. Til højre i forgrunden en lav gul bygning med rundbuede indgangsdøre og hvid markise; på den anden side af en skærende sidegade ses længere tilbage i billedet en treetages bygning med pyramidetag og altan med markise. På gaden et par stafagefigurer; et par sorte kvinder, en med byrde på hovedet, og en hvid mand. Billedet er holdt i varme gullige, blå og violette farver. Sign.: "Visby". Underst mørkegrå karton med udskæring: 12,5 x 10,5 cm. Smal guldramme med indv. perleliste og lysmål: 18 x 16 cm.
 • Tortola boats i havnen ved Charlotte Amalie, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Topografi
  Mellemamerika
  Charlotte Amalie
  Havn og red i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Farvelagt tegning af Frederik Visby: Tortola boats i havnen ved Charlotte Amalie, Skt. Thomas. Til højre en landingsplads med en galgeagtig tømmerkonstruktion og et lavt gult hus; på kajen 6 mennekser (mænd, kvinder og børn). Med bredsiden mod beskueren og stævnen mod højre ses i billedets midte og til venstre 2 små både der fører en enkelt mast med et sletsejl med lang bane og et stagsejl; sejlene indtagne. Bådene bemandet med nogle få mennekser. Bag disse skimtes andre både næsten skjult af de foranliggende. I baggrunden i midten er skitseret et stort sejlskib, bag hvilket nogle højdedrag. I højre baggrund et par små robåde. Usign. Måler 14,5 x 23,5 cm.
 • Charlotte Amalie
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Topografi
  Mellemamerika
  Landskab
  Charlotte Amalie
  Farvelagt tegning af Frederik Visby: Gadeparti fra Charlotte Amalie, Skt. Thomas. Fra højre Forgrund til venstre mellemgrund løber gaden, til højre en høj mur over hvilken en kaktus hælder ud mod gaden. Muren afbrydes af en lille trappe og en lavere lodret mur fortsætter mod baggrunden; Gaden løber videre ned til et højt hus med palmer foran indgangen. I baggrunden en havbugt i hvilken en klippeø. Bugten indrammes af Højdedrag mod baggrund. Sign.: 'St. Thomas 82. 'Visby'. Måler 14 x 12 cm
 • Charlotte Amalie
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Landskab
  Boligforhold
  Charlotte Amalie
  Folkeliv
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Topografi
  Mellemamerika
  Farvelagt teging af Frederik Visby visende Charlotte Amalie, Skt. Thomas, Dansk Vestindien. På tegningen, der er holdt i lyse nuancer, ses den romersk-katolske kirke samt torvet foran. En række mennesker og arbejdsdyr opholder sig på pladsen, der er omkranset af huse af forskellig højde. Måler 14,7 x 23,5 cm.
 • Jolly Hill på Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Skt. Croix
  Landskab
  Farvelagt tegning af Fr. Visby: Parti fra Jolly Hill på Skt. Croix. Fra forgrunden i midten løber en vej mod mellemgrunden, hvor den deler sig og drejer mod højre og venstre. Til venstre i forgrunden en skrænt med kaktus; til højre en lav stenkant under hvilken der mellem lave skrænter løber en kilde med badende sorte børn. Oppe på vejen står en kvinde i hvid kjole og rødt hovedtørklæde og betragter dem. I mellemgrunden i midten, bag vejsvinget en toetages gul tårnbygning med rundbuede vinduesåbninger, anbragt over hinanden. Bygningen er delvis overgroet. I baggrunden frodig plantevækst. Usign. Måler 10 x 16 cm
 • Gadeparti fra Christiansted på Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Skt. Croix
  Christiansted
  Farvelagt tegning af Fr. Visby: Gadeparti fra Christiansted på Skt. Croix. Fra højre forgrund til venstre baggrund ses gaden der er omgivet af ret lave bygninger imellem hvilke ses palmetræer og anden plantevækst. I forgrunden til venstre og på fortovet langs husrækken til højre ses kvinder og mænd, købsslående, bærende byrder på hovedet, slentrende afsted. I højre forgrund en enkelt hvid mand. Usign. Måler 10 x 16 cm.
 • Indgang til en have på Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Skt. Croix
  Dyreliv
  Farvelagt tegning af Fr. Visby: Indgang til en have på Skt. Croix. I midten løber en smal vej mellem kaktusbevoksning mod baggrunden. Et pakæsel traver mod baggrunden; det bærer åg over ryggen med pakkerne på siderne, midt imellem disse sidder en ung hvid pige i hvid kjole og med solhat over sit lyse hår, hun sidder sidelæns og drejer ansigtet mod beskueren. I baggrunden ender vejen ved indgangen til en have. En forfalden stentrappe mellem to firkantede stensokler, kronet af en tagformet overdel der afsluttes af en kugle; mellem soklerne et gitterværk af jern der er halvt svunget tilbage, idet det drejer om en akse i gitterets overkant. Grønne buske vælder ud over gitteret og muren, der løber ud fra begge sokler. Sign.: "Fr. Visby". Indfældet i blommefarvet karton. Udskæringen: 23 x 14,5 cm. Smal guldramme med lysmål: 33,7 x 26 cm.
 • Gadeparti fra Charlotte Amalie, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Skt. Thomas
  Charlotte Amalie
  Boligforhold i kolonierne
  Farvelagt tegning af Fr. Visby: Gadeparti fra Charlotte Amalie, Skt. Thomas. Til venstre løber en gade stejlt op mod baggrunden. På begge sider ses høje hvide huse. Huset i højre forgrund har spidsbuede vinduer med baldakinagtig indgangsportal båret af fire dobbelte søjler med kapitæler; bag dette et mindre terningformet hus med spidsbuede vinduer. Mellem husene ses palmer. På gaden er skitseret 2 kvinder med byrder på hovedet. Usign. Måler 14,7 x 23,5 cm.
 • "Broak´s Bay, St. Thomas"
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Skt. Thomas
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Farvelagt tegning af Fr. Visby: "Broak´s Bay, St. Thomas". Parti fra Broaks Bay på Skt. Thomas. I højre forgrund en strandbred med en lille båd med mast. Til venstre havet der i mellemgrunden slynger sig om en lille klippeø med palmer. I baggrunden høje klippeskråninger. Billedet er holdt i sarte blå og cremefarver. Usign. Måler 10 x 23,5 cm.
 • Torvedag i Dansk Vestindien
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Folkeliv i kolonierne
  Erhverv i kolonierne
  Handel i kolonierne
  Farvelagt tegning af Fr. Visby: Man rider til torvs i Dansk Vestindien. På en hest rider en sort kvinde i hvid kjole, rød perlekrans og stor solhat under hvilken et rødt tørklæde; foran sig på hesten har hun en mængde fjerkræ. Et æsel traver ved hestens side med pakkurve på siderne, fyldt med frugt. Mellem kurvene sidder en ung sort kvinde i blå kjole og med hvidt tørklæde over hoved og skuldre. Sign.: "Torvedag i ??? , 1881 Fr. Visby". Måler 16,2 x 16,2 cm.
 • Torveplads i Frederiksted, Skt. Croix.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Folkeliv i kolonierne
  Erhverv i kolonierne
  Skt. Croix
  Frederiksted
  Handel i kolonierne
  Farvelagt tegning af Fr. Visby: Torveplads i Frederiksted, Skt. Croix. Til venstre en sort kvinde med en klynge frugter på jorden, længere mod højre en bod med varer hvor en sort kvinde under en stor hvid parasol sælger til en hvid mand og kvinde. I øvrigt ses andre sorte, nogle købslående andre med byrder på hovedet samt et pakæsel. I baggrunden palmer. Usign. Måler 10 x 16 cm.
 • Parti fra Niesky (Plantage), Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Charlotte Amalie
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Topografi
  Mellemamerika
  Folkeliv i kolonierne
  Boligforhold i kolonierne
  Erhverv i kolonierne
  Plantage
  Farvelagt tegning 1882 af Fr. Visby: Parti fra Niesky (Plantage) i nærheden af Charlotte Amalie, Skt. Thomas. Motivet er det samme som på Visbys maleri (1936:0149) blot er beskueren her rykket nærmere ind på stedets bygninger, således at buskadset i billedets midte og hytterne er udeladt. I forgrunden en kærre forspændt 2 okser, længere til venstre en sort kvinde og et barn med sukkerrør samt en højbenet gris. Udført i pastelfarver. Sign.: "Fr. Visby, Niesky 1882". Smal guldramme med indv. perleliste. Måler 14,5 x 23,5 cm.
 • Lønstrup
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Jylland
  1900-tallet
  Lønstrup. Stemplet 1908.
 • Lønstrup
  Ukendt
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Jylland
  1900-tallet
  Lønstrup, bækkens udløb. Bemærk, billedet er markeret rødt, da museet ikke har rettighederne. Hvis du skal bruge billedet kommercielt, bedes du rette henvendelse til evt. rettighedshaver plus til museet på hg@mfs.dk.
 • Mandø
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Jylland
  1900-tallet
  Mandø.
 • Nissumfjord, nylig åbnet udløb syd for Thorsminde
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Jylland
  1900-tallet
  Nissumfjord, nylig åbnet udløb syd for Thorsminde.
 • Nymindegab
  Ukendt
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Jylland
  1900-tallet
  Nymindegab. Bemærk, billedet er markeret rødt, da museet ikke har rettighederne. Hvis du skal bruge billedet kommercielt, bedes du rette henvendelse til evt. rettighedshaver plus til museet på hg@mfs.dk.
 • Nymindegab
  Ukendt
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Jylland
  1900-tallet
  Nymindegab. Bemærk, billedet er markeret rødt, da museet ikke har rettighederne. Hvis du skal bruge billedet kommercielt, bedes du rette henvendelse til evt. rettighedshaver plus til museet på hg@mfs.dk.
 • Næsby Dale
  Ukendt
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Jylland
  1900-tallet
  Parti fra Limfjorden. 7 km. ssv for Løgstør. Bemærk, billedet er markeret rødt, da museet ikke har rettighederne. Hvis du skal bruge billedet kommercielt, bedes du rette henvendelse til evt. rettighedshaver plus til museet på hg@mfs.dk.