Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Jean Picards kort over Øresund
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  1600-tallet
  Øresund
  Konstrueret for at bestemme længde forskelle mellem Uranienborg og observatoriet på Rundetårn, da han var i Danmark for at overføre Tycho Brahes observationer til brug for det nyoprettede observatorium i Paris. (PC= meridianen gennem Rundetårn; PV= meridianen gennem Uranienborg.
 • Lucas Janszon Waghenaers søkort over sydlige del af Kattegat ..
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  Kattegat
  1500-tallet
  Lucas Janszon Waghenaers søkort over sydlige del af Kattegat samt Lille- og Storebælt. (Fra "Zeespieghel" 1586).
 • Udsnit af Hollansk søkort over Danmark ...
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  1600-tallet
  Kattegat
  Øresund
  Østersøen
  Danmark
  Norden
  Norge
  Sverige
  Vesterhavet
  Nordsøen
  Udsnit af Hollansk søkort over Danmark med dele af Norge, Sverige og Nordtyskland (med det indknebne Slesvig), 1600-årene
 • Lukas Janszon Waghenaers søkort over sydlige del af Kattegat, Su
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  1600-tallet
  Kattegat
  Øresund
  Østersøen
  Nord til venstre.
 • Udskåret reliefkort fra Østgrønland.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  Grønland
  1800-tallet
  Medbragt af Gustav Holm fra hans Østgrønland-ekspedition 1883-85. A: halvøen mellem Sermikgak og Kangudluarsikajela-fjorden; B: Kystlinjen syd for A; skåret af en eskimo under ekspeditionen; C: En kæde på syv øer, liggende ud for A (mellemrummene er ikke i skala).
 • Relief skåret på et stykke bræt
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  Grønland
  Muligvis forestillende Angmassalikbugten.
 • Pindekort fra Marshalløerne af den lokale "Medo"- type.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  Stillehavet
  I Royal Colonial Institute. Visende øerne Jaluit, Ebon og Namarik.
 • Pindekort fra Marshalløerne af den lokale "Medo"- type.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  Stillehavet
  I Royal Colonial Institute. Kaldet Mattang (instruktionskort).
 • Pindekort fra Marshalløerne
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  Stillehavet
  I Royal Colonial Institute. Kaldet "Mattang". Forestillende oceanets dønninger, der kommer fra forskellige retninger og opfanges af øerne i midten og i enden af armene; giver hvor forskellige dønninger mødes.
 • Pindekort fra Marshalløerne
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  Stillehavet
  I Royal Colonial Institute. Kaldet "Mattang". Af kompliceret karakter.
 • Pindekort fra Marshalløerne
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  Stillehavet
  (Kort over hele øgruppen). Visende mødet mellem dønninger og lokale strømme. (i Royal Colonial Institute. Kaldet Rebbelib.
 • Erling Pades kopi af milevogn (Jens Sørensen)
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  1900-tallet
  Danmark
  Jylland
  Foto ved indvielsen 1/6 1978 af den sønderjyske motorvej.
 • Udsnit af L.J. Waghenaers søkort over Skagerak.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  1500-tallet
  Skagerrak
  Udsnit af L.J. Waghenaers søkort over Skagerak. Man kan se "Papegøjefyret.
 • Johs. van Keulen: "Nieuwe wassende graadige Pas-kaart..."
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  1700-tallet
  Atlanterhavet
  En del af "Nieuwe Wassende Graadige Pas-kaart van de kust van Guinea en Brasilia strekkende van Cap Verde tot de Cap de Bon Esperance en verder van Rio de Berbia tot Rio de la Plata" med bl.a. Abrolhos, Tristan de Cunha, Skt. Helena og den ukendte ø "Saxenbourg"
 • Søkort af Frederik de Wit
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  1600-tallet
  Afrika
  Afrikas vestkyst, Acorerne, Madeira, Canariske øer og Cap Verde øerne.
 • Søkort af Pieter Goos. Amsterdam
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  1600-tallet
  Asien
  Den østlige del af Ostindien fra Coromandelkysten til Filipinerne.
 • Reliefkort over danske farvande
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  Danmark
  1900-tallet
  Tilhører Statens Sjöhist. Museum, Stockholm. (Deponeret på MS). Ca. 142 cm. langt. Skala 1:500.000, (vertkalskalaen oversdrevet).
 • Kobberstukket søkort på pergament
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  Europa
  1600-tallet
  Kobberstukket søkort på pergament. Europæiske kyster med påskrevne stednavne. "Pascaarte van alle de Zecusten van Europa Nieulyex beschreven door Willem Jauss Blauw", Amsterdam u.å.
 • Kobberstukket søkort på pergament
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  Europa
  1600-tallet
  Kobberstukket søkort på pergament. Europæiske kyster med påskrevne stednavne
 • Kobberstukket søkort. Nordpolen med omliggende farvande og lande
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  1700-tallet
  Ishavet
  Kobberstukket søkort. Nordpolen med omliggende farvande og lande.
 • Kort over Lolland - Falster
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  Østersøen
  Øresund
  1900-tallet
  På kortet bærer indsejlingen til Bøtø Nor betegnelsen "Rostokker Fergehaun". Endnu på dette tidspunkt gik hurtigruten til Nordtyskland over landsbyen Gieddesby.
 • Skanør og Falsterbo, Schäfer, 1927
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Navigation
  Topografi
  Søkort
  Farvande
  Østersøen
  Øresund
  1900-tallet
  Kort over Falsterbo og Skanör.