Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • M/S AASLAND af Haugesund
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Fragtskib
  Motorskib
  Havari og forlis
  Kollision
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  Det norske fragtskib M/S AASLAND af Haugesund i Asnæsværkets havn med bunden i vejret, den 15. juli 1995. "Om morgenen den 14. juli 1995 kolliderede den norske coaster AASLAND i tæt tåge med det svenske tankskib POM KARIN ved Asnæsværket. POM KARIN var var for indgående til Statoil- pieren, mens AASLAND var for udgående med flyveaske til Køge. Ved kollisionen ramte POM KARIN AASLAND, der fik et stort hul i siden og kæntrede i løbet af få minutter. Heldigvis nåede AASLANDs syv mand store besætning alle fra borde i god behold, inden skibet kæntrede.POM KARIN nåede i havn ved egen kraft. AASLAND lå med kølen i vejret, indtil det den 29. juli 1995 blev hævet og bragt ind til Asnæsværkets havn. Den 5. september 1995 blev AASLAND hentet af den norske slæbebåd ROXO, som slæbte skibet til værftet i Haugesund, hvor det blev repareret i perioden september- december 1995. I januar 1996 blev det sat i drift igen under samme navn. AASLAND blev oprindelig bygget som VALDES ved Scheepswerf Hooggezand NV J. Bodewes i Holland, hvorfra det blev leveret til Hamburg-rederiet Johannes Bos i juni 1969. Skibet er i dag indregistreret i Panama under navnet RED DUCHESS. Det svenske tankskib POM KARIN, bygget i Falkenberg i 1970, eksisterer også stadig. Det er i dag indregistreret i Ecuador under navnet LIBERTAD I." Oplyst af Michael Jamni Nielsen.
 • MHV 54
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Inspektionsskib
  Motorskib
  Orlogsskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Topografi
  Fyn
  Søhistorisk Registratur
  MHV 54 under sejllads ved Slipshavn, 1960èrne
 • MHV 53
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Inspektionsskib
  Motorskib
  Orlogsskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Søhistorisk Registratur
  MHV 53 Kalundborg Vesthavn, 1975.
 • MHV 53
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Inspektionsskib
  Motorskib
  Orlogsskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Søhistorisk Registratur
  MHV 53 Kalundborg Vesthavn, 1975.
 • MHV 806 DUBHE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Inspektionsskib
  Motorskib
  Orlogsskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  MHV 806 DUBHE i Kalundborg østhavn, den 27. august 1994.
 • MHV 806 DUBHE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Inspektionsskib
  Motorskib
  Orlogsskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  MHV 806 DUBHE under sejllads i Kalundborg Østhavn, den 30. juni 1994
 • MHV 92 HOLGER DANSKE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Motorskib
  Orlogsskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  MHV 92 HOLGER DANSKE i Kalundborg Vesthavn, juli 1988.
 • MHV 92 HOLGER DANSKE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Motorskib
  Orlogsskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  MHV 92 HOLGER DANSKE i Kalundborg Vesthavn, juli 1988.
 • MHV 83 MANØ
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Orlogsskib
  Motorskib
  Inspektionsskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Søhistorisk Registratur
  MHV 83 MANØ under sejllads nær Randers Fjord, juli 1988
 • MHV 91 BRIGADEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Inspektionsskib
  Motorskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Flag og signal
  Signalflag
  Topografi
  Danmark
  Danmark
  Fyn
  Søhistorisk Registratur
  MHV 91 BRIGADEN fotograferet i nærheden af Slipshavn under DANEX- øvelsen juli 1987. Skibet fik i 1988 navnet RINGEN, efter modstandsgruppen af samme navn. MHV 91 Brigaden. Fra 24. april 1993 til 30. marts 2008 i Sønderborg. Dimensioner: 19,75 x 5,7 x 2,5 m. 85 ts.depl.. Køjepladser: 12. Afleveret fra Sakskøbing Maskinfabrik og Skibsværft 18. februar 1974. Marts 1974 i Svendborg. 26. september 1987 på Bornholm. 24. april 1993 til 30. marts 2008 i Sønderborg. Solgt på auktion 24. april 2008.
 • MVH 94 RINGEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Inspektionsskib
  Orlogsskib
  Motorskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Flag og signal
  Signalflag
  Søhistorisk Registratur
  MHV 94 RINGEN fotograferet i nærheden af Slipshavn under DANEX- øvelsen juli 1987. Skibet fik i 1988 navnet RINGEN, efter modstandsgruppen af samme navn.
 • Hjemmeværnsfartøjer 80-Klassen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Inspektionsskib
  Orlogsskib
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  MHV 83 MANØ, MHV 84 BAAGØ og MHV 85 HJORTØ fotograferet i Slipshavn under DANEX- øvelsen juli 1987.
 • MHV 82 ENØ
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Motorskib
  Orlogsskib
  Inspektionsskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  MVH 82 ENØ fotograferet i nærheden af Slipshavn under DANEX- øvelsen juli 1987. "Bygget 1941 af Holbæk Skibs- og Baadebyggeri som mine-stryger. Indgik i flådens tal 18.8.41 som MS 5, hejste kommando samme dag. Blev d. 29.8.43 taget i Nyborg af tyske styrker efter kamp. Sejlede i 1943 – 45 i tysk tjeneste med betegnelsen VS 1212 og blev i maj 45 genfundet i Københavns frihavn. Hejste atter dansk kommando 17.10.45 Var i 1951 og 1953 stillet til rådighed for Slipshavn fik 1.4.51 navnet ENØ M 562 og blev fra 1960 omklassificeret til skolefartøj med nr. Y 388. Overgik 31.8.65 til MHV og fra d. 18.12.1965 stationeret ved HVF 323/367, Kbh. Syd. 30.9.73 overført til HVF 362 Helsingør, med ny Alpha Diesel isat. Blev overført til HVF 366 Kbh. Havn i 1982. Flotillen udflytter i 1997 til Brøndby Strand og ENØ flytter med" Kilde MHF
 • M/S KONINGIN BEATRIX
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Færge
  Motorskib
  Passagerskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Europa
  Søhistorisk Registratur
  M/S KONINGIN BEATRIX under afsejling fra Harwich, England, den 24. april 1988. Besejlede ruten Hoek van Holland - Harwich i perioden april 1988 - 2. juni 1997 med en kapacitet til 2100 passagerer, 1188 køjepladser, 500 personbiler, 900 lanemeter (1986)
 • MVH 80 FÆNØ
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Orlogsskib
  Inspektionsskib
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  MVH 80 FÆNØ under sejlads i Kalundborg Vesthavn, jul i 1981. I baggrunden ses Asnæsværket. Oprindelig bygget som minestrygere til Søværnet (MS-klassen), senere anvendt som skolefartøjer, og resterende 7 enheder blev i 60'erne overdraget til Marinehjemmeværnet. Blev moderniseret med nyt styrehus i glasfiber mellem 1981-82.
 • M/S ARKANSAS
  Ukendt
  Fartøj
  Fragtskib
  Motorskib
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Nordamerika
  Fragtskib M/S ARKANSAS fotograferet ved kaj i Philadelphia, 6.11. 1965. Modtaget af Poul Erik Andersen, 6.8.2021, købt på ebay. Teknik: Fart 13,5 knob. 2 dæk, åben / lukket shelterdæk type. Køleanlæg. 2 master, udfaldende stævn, krydserhæk. 12 passagerer.
 • M/S ESVAGT DANA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Motorskib
  Specialskib
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Søhistorisk Registratur
  Havundersøgelsesskib M/S ESVAGT DANA af Esbjerg i hjemhavnen, den 23. april 1988.
 • Skibsinspektør O. Tidemand
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1900-tallet
  1800-tallet
  Søhistorisk Registratur
  Kaptajn O. Tidemand f. 1844 (tidligere Fører af „Christiania“), der har været ansat i Selskabets Tjenestesiden 1870; overtog posten, som skibsinspektør efter Kaptajn Jens Petersen (tidligere Parthaver i Firmaet Brødrene Petersen), der har beklædt denne Stilling indtil udgangen af 1887. (Kilde: Det Forenede Damskibsselskab 1866-91)
 • M/S JUTLANDIA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Fragtskib
  Motorskib
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Krigssøfart
  Neutralitetsbemaling
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Søhistorisk Registratur
  Fragtskib M/S JUTLANDIA i Århus Havn med neutralitetsbemaling, 1939.
 • M/S FREIA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Isbryder
  Færge
  Jernbanefærge
  Motorskib
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Søhistorisk Registratur
  Isbryder- og jernbanefærge M/S FREIA under indsejling til Århus Havn, 1939.
 • Damphjulskib H/S TATTERSHALL CASTLE
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Hjulskib
  Passagerskib
  Færge
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Museer og samlinger
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Europa
  Søhistorisk Registratur
  Damphjulskib H/S TATTERSHALL CASTLE fotograferet på Themsen i London, den 25. april 1988. Oprindelige passagerfærge der besejlede en rute på floden Humber fra Hull - New Holland med en kapacitet til 1050 passagerer. Solgt til restaurantskib i 2011. Læs yderligere under NotaBene
 • HMS WARRIOR
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Orlogsskib
  Panserskib
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Museer og samlinger
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Europa
  Søhistorisk Registratur
  Fregat, panserskib HMS WARRIOR i Her Majesty's Naval Base, Portsmouth (HMNB Portsmouth) , den 26. april 1988
 • HMS PRESIDENT
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Orlogsskib
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Europa
  Museer og samlinger
  Søhistorisk Registratur
  HMS PRESIDENT fast forankret på Themsen i London, den 23. april 1988. Læs yderligere under NotaBene .
 • HMS CHRYSANTHEMUM
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Orlogsskib
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Europa
  Dampskib
  Museer og samlinger
  Søhistorisk Registratur
  HMS CHRYSANTHEMUM fast forankret på Themsen. Solgt i 23. april1988. "Chrysanthemum blev hyret til Steven Spielberg til bådjagtsekvenser optaget i 1988 i Tilbury Docks til filmen Indiana Jones and the Last Crusade . Hun fik det fiktive navn Tiber til filmen. Derefter blev hun lagt op på floden Medway , hvor, brakvand rustede hendes skrog så dårligt, at hun blev skrottet i 1995." KIlde: Wikipedia Læs yderligere under NotaBene
 • HMS BELFAST
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Museer og samlinger
  Orlogsskib
  Krydser
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Topografi
  Europa
  Søhistorisk Registratur
  Museumsskib HMS BELFAST fast forankret på Themsen, London , 1988 Motto: Pro Tanto Quid Retribuamus (Latin: For so much, how shall we repay?) Honours and awards Arctic 1943 North Cape 1943 Normandy 1944 Korea 1950–52