Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Tanklægter; udklip
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Motorskib
  Tankskib
  Havnevæsen
  Bunkring
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Søhistorisk Registratur
  Udklip fra Knud Fredfeldts samling: Artikel omkring indkøb af tanklægter, 1974
 • Det Forenede Bugserselskab A/S; udklip
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Søhistorisk Registratur
  Udklip fra Knud Fredfeldts samling: En lille artikel i anledning af Det Forenede Bugserselskab A/S, København har 100 år´s jubilæum.
 • FRODE (II) af København; udklip
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Isbryder
  Motorskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havari og forlis
  Kollision
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Farvande
  Øresund
  Fartøj
  Værft i Danmark
  Søhistorisk Registratur
  Udklip fra Knud Fredfeldts samling: Bugserbåd FRODE (II) af København er blevet bragt til Nordhavnsværftet af flydekranen HERKULES efter hævningen af fartøjet efter kollisionen med M/S RIBERHUS, den 22. februar 1966.
 • S/S ODIN af København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havari og forlis
  Kæntring
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Farvande
  Øresund
  Søhistorisk Registratur
  Udklip fra Knud Fredfeldts samling: Bugserbåd S/S ODIN af København. "B/B ODIN af København, 91 B. R. T. Bygget 1915 af stål. Kæntret og sunket d. 5/10 51 i Sundet. Søforhør i København d. 9/10 51. Rapport fra statens skibstilsyn dat. 10/10 51. Kl. 0840 begyndte O., der skulle assistere ved flottagning af M/S »Oslofjord« af Oslo, dervar grundstødt tæt ved den røde 2-kost på SØ.-siden af Stubben, at slæbe agterefter på »Oslo- jord«s stb.s bov i en ca. 25 favne lang wire fra »Oslofjord«s forreste bb.s klyds. 3 andre slæbebåde slæbte tværs ud om bb. fra »Oslofjord«s agterstævn. Efter at O. havde trukket skråt agterefter på »Oslofjord«s stb.s bov i nogen tid, hvorunder »Oslofjord«s motorer gik for fuld kraft bak, fik slæbebåden kl. ca. 0855 ordre til at trække tværs ud fra »Oslofjord«s bb.s bov. Kl. ca.0900, da O. lå i „Oslofjord“s længderetning, blev maskinen, der gik fuld kraft frem, beordrethalv kraft frem. Kl. 0902 begyndte »Oslofjord« at glide langsomt af grunden agterover. Kl. 0903,da O. befandt sig på bb.s side af »Oslofjord« med slæbewiren visende ca. 45° ud fra »Oslofjord«s bb.s bov forefter og 1—2 streger ud fra O.s bb.s låring, blev »Oslofjord«s motorerstoppet. Samtidig opstod et kraftigt træk i slæbewiren, hvorved O. mistede manøvreevnen ogfaldt tværs. O. krængede nu hårdt bb. over, maskinen stoppedes, og det forsøgtes at udløseslippemekanismen fra styrehuset og dækket, men inden dette var lykkedes, kæntrede O. og sank tæt N. for den røde 2-kost på SØ.-siden af Stubben. Det lykkedes besætningen — 4 mand— at komme klar af O., hvorefter de pågældende blev optaget af en tililende motorbåd. O. er senere blevet hævet. Anm. Årsagen til kæntringen fremgår af det ovenfor anførte. " Kilde: Dansk Sø-Ulykkestatistik
 • S/S SLEIPNER af København; udklip
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Kronologi
  1900-tallet
  Havari og forlis
  Kæntring
  Skibsbygning
  Dok
  Værft i Danmark
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Søhistorisk Registratur
  Udklip fra Knud Fredfeldts samling: Bugserbåd S/S SLEIPNER af København. På øverste foto ses S/S SLEIPNER i tørdok hos B & W, den 12. april 1938 efter hævninge. Skaderne skal vurderes af en besigtigelseskomite bestående af Kaptajn Stenberg, Svitzer; SLEIPNERS fører kaptajn Kilskov; kaptajn Kim Bærentzen og kaptaj Kall fra Moore og Mac Gormac (amerikansk rederi)
 • S/S SLEIPNER af København; udklip
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havnevæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Havari og forlis
  Kæntring
  Redningsvæsen
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Søhistorisk Registratur
  Udklip fra Knud Fredfeldts samling: Bugserbåd S/S SLEIPNER af København. "B/B Sleipner af København, 76 Reg. T. Br. Bygget 1912 af Staal. Kæntret d. 9/4 38 i Københavns Havn; 2 Omkomne. Søforklaring og Søforhør i København d. 22/4 og 25/4 38. Kl. 2145, da S. i Frihavnen assisterede S/S »Moormacsea« af New York under Manøvre med at gaa langs Kaj, blev S., der havde Slæber fra M.s Agterende, at dette Skibs Skruevand drejet tværs paa Sejlretningen. Da der var Fare for, at S. vilde kæntre, forsøgtes det at udløse Slæbetrossen med Patentslippeapparatet; men dette virkede ikke, og kort efter blev S., der nu var trukket helt om paa Bb.s Side, fyldt med Vand og sank. Af de 4 ombordværende druknede Maskinmester Sinius Emil Hermansen og Matros Viggo Valdemar Larsen, begge af København. Anm. Aarsagen til Ulykken fremgaar af det ovenfor anførte" Kilde : Dansk Sø-ulykke 1938
 • S/S SLEIPNER af København; udklip
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havnevæsen
  Kronologi
  1900-tallet
  Havari og forlis
  Kæntring
  Redningsvæsen
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Søhistorisk Registratur
  Udklip fra Knud Fredfeldts samling: bugserbåd S/S SLEIPNER af København hæves efter forliset i Frihavnen den 9. april 1938. Pontoner ODIN OG TYR ligger på hver side af S/S SLEIPNER.
 • M/S HUGIN (I) af København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Motorskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Søhistorisk Registratur
  Bugserbåd M/S HUGIN (I) af København under sejlads i hjemhavnen. 1 dæk - middelfyldig bov med udfaldende stævn - hækbygget med rund hæk 15.5.1965 A+R s.t. Firma Christiani & Nielsen, Kbh - Fartøjet blev af havnevæsenets kran løftet ombord i M/S BERHARD JOHN og fragtet til Tobruk for anvendelse ved havnebygning.
 • S/S VÆDEREN af København.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Isbryder
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  1900-tallet
  Toldvæsen
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Krigssøfart
  Neutralitetsbemaling
  Issejlads
  Isvinter
  Vintersøfart
  Søhistorisk Registratur
  Den dampdrevne isbryder S/S VÆDEREN af København bryder isen i hjemhavnen, februar 1940.
 • S/S VÆDEREN af København.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Isbryder
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  1900-tallet
  Toldvæsen
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Søhistorisk Registratur
  Farvelagt foto af den dampdrevne isbryder S/S VÆDEREN af København i hjemhavnen.
 • S/S VÆDEREN af København.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Isbryder
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  1900-tallet
  Toldvæsen
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Søhistorisk Registratur
  Farvelagt foto af den dampdrevne isbryder S/S VÆDEREN af København i hjemhavnen.
 • S/S VÆDEREN af København.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Isbryder
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  1900-tallet
  Toldvæsen
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Søhistorisk Registratur
  Den dampdrevne isbryder S/S VÆDEREN af København.
 • M/S URSUS af Rønne
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Motorskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Søhistorisk Registratur
  Bugserbåd M/S URSUS af Rønne under sejlads.
 • S/S ULLER
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Passagerskib
  Søhistorisk Registratur
  Passager-og bugserbåd S/S ULLER af Randers fotograferet ved Gudenåen. Mat. klink af jern, 1 dæk, 1 mast, bugserbåd og for persontransport, bugserbåd, isbryder, hækbygget, rundt spejl, lodret stævn. 25 pax under dæk, 175 pax på dæk
 • S/S TRONES af Trondhjem.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Passagerskib
  Topografi
  Norden
  Norge
  Søhistorisk Registratur
  Bugserbåd S/S TRONES af Trondhjem.
 • M/S TITAN af Århus
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Motorskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Søhistorisk Registratur
  Bugserbåd M/S TITAN af Århus inderst ved kajen i Århus med M/S KRONOS på styrbords side, 1953.
 • M/S TIT af Ålborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Motorskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havnevæsen
  Havn
  Flag og signal
  Rederiflag
  Flag
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Jylland
  Søhistorisk Registratur
  Bugserbåd M/S TIT af Ålborg under sejlads.
 • S/S THORA af København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havnevæsen
  Havn
  Havneanlægning
  Kran
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Søhistorisk Registratur
  Den dampdrevne bugserbåd S/S THORA af København fotograferet før ophugningen hos firma: Petersen & Albeck A/S, Fiskerihavnsgade 6, Kbhvn. SV., den 9. marts 1952.
 • S/S SVEND af København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Havnevæsen
  Kran
  Søhistorisk Registratur
  Den dampdrevne bugserbåd S/S SVEND af København i hjemhavnen. I baggrunden skimtes Mastekranen på Holmen.
 • S/S SVEND af København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Søhistorisk Registratur
  Den dampdrevne bugserbåd S/S SVEND af København i hjemhavnen.
 • S/S SVEND af København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Søhistorisk Registratur
  Den dampdrevne bugserbåd S/S SVEND af København i hjemhavnen.
 • S/S SÆRIMNER af Masnedsund
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Kreaturtransportskib
  Motorskib
  Passagerskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Søhistorisk Registratur
  S/S SÆRIMNER af Masnedsund; bygget som passagerskib (arbejdertransport) - og stykgods.1 dæk - 1 mast - 4BH - senere ombygget til bugserbåd.
 • S/S SVANEN af Nykøbing Falster
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Motorskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Lolland-Falster
  Søhistorisk Registratur
  Bugserbåd S/S SVANEN af Nykøbing Falster under sejlads.
 • M/S SVANEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Motorskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Lolland-Falster
  Søhistorisk Registratur
  Bugserbåd M/S SVANEN i en ukendt havn.
 • M/S SVANEN af Stubbekøbing
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Slæbe- og bugserbåd
  Motorskib
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Lolland-Falster
  Søhistorisk Registratur
  Bugserbåd M/S SVANEN af Stubbekøbing; udklip fra Knud Fredfeldts samling, 1968