Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Nanny med barn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Folkeliv i kolonierne
  Charlotte Amalie
  Skt. Thomas
  Dansk Vestindien
  Kolonier
  1900-tallet
  Kronologi
  Maleri
  Kunst
  Portræt
  Personalia
  Mellemamerika
  Topografi
  Søhistorisk Registratur
  Maleri af Hugo Larsen, 1905: Portræt af nanny (nanna) med barn. Motiv fra Skt. Thomas, Dansk Vestindien med byen Charlotte Amalie i baggrunden. Barnet er postmester på Skt. Thomas, Carstensens datter, Ruth, nu (1955) fru oberstinde Ruth Sylow Nørager.
 • Fiskere drager vod
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Topografi
  Søhistorisk Registratur
  Portræt
  Personalia
  Maleri
  Landskab
  Kyst
  Kunst
  Kronologi
  Jylland
  Fiskeri
  Danmark
  1900-tallet
  Maleri af Michael Ancher (1849-1927), 1910: Fiskere drager vod på stranden.
 • To Skagensfiskere
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Jylland
  Danmark
  Topografi
  Portræt
  Personalia
  Kyst
  Landskab
  Maleri
  Kunst
  1800-tallet
  Kronologi
  Fiskeri
  Søhistorisk Registratur
  Maleri af Michael Ancher (1849-1927): Portræt af to fiskere. Forstadie til Anchers maleri (1880): Vil han klare pynten? Fiskerne hedder Bent Ole Svendsen (t.v.) og Anthon Fedder Henriksen (t.h.).
 • Mols-Linien
  Ukendt
  2000-tallet
  Kronologi
  Firma
  Handel og Søfart
  Landkort
  Infrastruktur
  Motorskib
  Passagerskib
  Færge
  Fartøj
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Postkort fra Mols-Linien, 2008
 • Niels Egede
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Tegning i tusch og sepia af H.P. Fregülin efter Erik Pauelsen: Portræt af kaptajn Niels Egede.
 • J. Skrike
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  Portræt af J. Skrike efter maleri af Hahn.
 • Henrik Rantzau
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Stik
  Kronologi
  1500-tallet
  Kobberstik af ubekendt kunstner efter maleri af Daniel Frese, 1588: Portræt af Henrik Rantzau (1526-1598).
 • Thorvald Stauning
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1900-tallet
  Kunst
  Træsnit
  Træsnit af K.J. Almquist, 1933: Portræt af statsminister Thorvald Stauning (1873-1942).
 • Jacob Meyer
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Tegning
  Reproduktion efter tegning af E. Eichhof, 1896: Portræt af Jacob Meyer, chef for firmaet Knöhr & Burchard Nachfolger, Hamborg. Født i Ålborg; gjorde meget for at udvikle Fanøs sejlskibsfart, død i 1800'erne. Han var bror til fru Julie Dessauer, skibsreder for barken DANMARK og barken JULIE.
 • J.C. Drewsen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Litografi
  1800-tallet
  1700-tallet
  Kronologi
  Kunst
  Portræt
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Litografi af P. Gemzøe efter maleri af Jørgen Roed (1808-88): Portræt af politiker Johannes Christian Drewsen (1777-1851). Ejer af Strandmøllens papirfabrik.
 • Christian Klingberg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Tuschtegning af Kristian Kongstad (1867-1927): Portræt af justitsdirektør Christian Klingberg (1765-1821), Asiatisk Kompagni, 1812-19. Kommitteret ved Det Kongelige Oktrojerede Søassurance Kompagni fra 1812-21.
 • C.W. Haagen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1800-tallet
  Tuschtegning af Kristian Kongstad (1867-1927): Portræt af Christian Wilhelm Haagen (1792-1871). Kommitteret ved Det Kongelige Oktrojerede Søassurance Kompagni fra 1841-62.
 • Niels Ryberg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Tuschtegning af Kristian Kongstad (1867-1927): Portræt af konferensråd, grosserer og direktør i Asiatisk Kompagni, Niels Ryberg (1725-1804). Tegningen er efter kobberstik af Gerhard Ludvig Lahde, efter Jens Juel.
 • Jørgen Bech
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Tuschtegning af Kristian Kongstad (1867-1927): Portræt af grosserer Jørgen Bech (1731-1826). Kommitteret ved Det Kongelige Oktrojerede Søassurance Kompagni fra 1792-1816.
 • Peder Møller
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Tuschtegning af Kristian Kongstad (1867-1927): Portræt af højesteretsdommer og nationalbankdirektør, etatsråd Peder Møller (1767-1841). Generaldirektør for Søetaten 1814-35 og 1815-41 kommitteret ved Det Kongelige Oktrojerede Søassurance Kompagni.
 • Gregorius Klaumann
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1700-tallet
  Tuschtegning af Kristian Kongstad (1867-1927): Portræt af Gregorius Klaumann. Kommitteret ved Det Kongelige Oktrojerede Søassurance Kompagni.
 • Andreas Skibsted
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1700-tallet
  Tuschtegning af Kristian Kongstad (1867-1927): Portræt af Andreas Skibsted. Kommitteret ved Det Kongelige Oktrojerede Søassurance Kompagni.
 • Jacob Severin
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1600-tallet
  1700-tallet
  Tuschtegning af Kristian Kongstad (1867-1927): Portræt af købmand Jacob Severin (1691-1753). Havde stor betydning for Grønlands kolonisation.
 • Sluppen RUTH
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Slup
  Sejlskib
  Motorskib
  Museer og samlinger
  Fragtskib
  Lystfartøj
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Gruppebillede
  Livet om bord
  Besøg om bord
  Kronologi
  1800-tallet
  1900-tallet
  Sluppen RUTH blev bygget i Norge i 1854. Skibet fungerede i sine første leveår i farten til Danmark. I 1898 blev RUTH ombygget fra klink- til kravelskrog og fik også siden installeret glødehovedmotor samt styrehus. Efter at have sejlet på Limfjorden i årene 1923-68 blev den testamenteret til Nationalmuseet. I slutningen af 1970-erne istandsattes det medtagne skrog på det gamle skib, og i 1990-erne fuldførtes så istandsættelsen, således at RUTH nu står, som hun gjorde efter ombygningen i 1898. Her er der besøg om bord. Foto fra Limfjordsmuseet.
 • Sluppen RUTH
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Slup
  Sejlskib
  Motorskib
  Museer og samlinger
  Fragtskib
  Lystfartøj
  Skibsbygning
  Bedding
  Reparation
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  1900-tallet
  Sluppen RUTH blev bygget i Norge i 1854. Skibet fungerede i sine første leveår i farten til Danmark. I 1898 blev RUTH ombygget fra klink- til kravelskrog og fik også siden installeret glødehovedmotor samt styrehus. Efter at have sejlet på Limfjorden i årene 1923-68 blev den testamenteret til Nationalmuseet. I slutningen af 1970-erne istandsattes det medtagne skrog på det gamle skib, og i 1990-erne fuldførtes så istandsættelsen, således at RUTH nu står, som hun gjorde efter ombygningen i 1898. Her ses skibet på bedding i Løgstør, mens det endnu sejlede på Limfjorden. Det er skipper Lars Dyhr, der er i gang. Foto fra Limfjordsmuseet.
 • Sluppen RUTH
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Slup
  Sejlskib
  Motorskib
  Museer og samlinger
  Fragtskib
  Lystfartøj
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Skibsbygning
  Reparation
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Kronologi
  1800-tallet
  1900-tallet
  Sluppen RUTH blev bygget i Norge i 1854. Skibet fungerede i sine første leveår i farten til Danmark. I 1898 blev RUTH ombygget fra klink- til kravelskrog og fik også siden installeret glødehovedmotor samt styrehus. Efter at have sejlet på Limfjorden i årene 1923-68 blev den testamenteret til Nationalmuseet. I slutningen af 1970-erne istandsattes det medtagne skrog på det gamle skib, og i 1990-erne fuldførtes så istandsættelsen, således at RUTH nu står, som hun gjorde efter ombygningen i 1898. Her opmåles skibet før istandsættelsen i slutningen af 1970-erne. Foto fra Vikingeskibsmuseet.
 • Rasmus Kirketerp
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  1900-tallet
  Kunst
  Tegning
  Personalia
  Portræt
  Tuschtegning af Kristian Kongstad (1867-1927): Portræt af grosserer Rasmus Kirketerp. Kommitteret ved Det Kongelige Oktrojerede Søassurance Kompagni.
 • Sluppen RUTH
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Slup
  Sejlskib
  Motorskib
  Museer og samlinger
  Fragtskib
  Lystfartøj
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  1800-tallet
  1900-tallet
  Sluppen RUTH blev bygget i Norge i 1854. Skibet fungerede i sine første leveår i farten til Danmark. I 1898 blev RUTH ombygget fra klink- til kravelskrog og fik også siden installeret glødehovedmotor samt styrehus. Efter at have sejlet på Limfjorden i årene 1923-68 blev den testamenteret til Nationalmuseet. I slutningen af 1970-erne istandsattes det medtagne skrog på det gamle skib, og i 1990-erne fuldførtes så istandsættelsen, således at RUTH nu står, som hun gjorde efter ombygningen i 1898. Her ses skipperen med kone (?) og gæst. Billedet er formodentligt taget i Fur havn - det stammer fra Limfjordsmuseet.
 • Sluppen RUTH
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Slup
  Sejlskib
  Motorskib
  Museer og samlinger
  Fragtskib
  Lystfartøj
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Skibsbygning
  Reparation
  Kronologi
  1800-tallet
  1900-tallet
  Sluppen RUTH blev bygget i Norge i 1854. Skibet fungerede i sine første leveår i farten til Danmark. I 1898 blev RUTH ombygget fra klink- til kravelskrog og fik også siden installeret glødehovedmotor samt styrehus. Efter at have sejlet på Limfjorden i årene 1923-68 blev den testamenteret til Nationalmuseet. I slutningen af 1970-erne istandsattes det medtagne skrog på det gamle skib, og i 1990-erne fuldførtes så istandsættelsen, således at RUTH nu står, som hun gjorde efter ombygningen i 1898. Her ses dækket under istandsættelsen.
 • Dobbeltportræt
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Tegning
  Personalia
  Portræt
  Fotografi efter maleri af Wilhelm Marstrand (1810-1873), 1849: Portræt af Christopher Friedenreich Hage (1759-1849) og hustru Christiane Arnette Hage (1778-1866), født Just.