Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • P.M. Sørensen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Maleri
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Maleri af ubekendt kunstner: Portræt af supercargo Peter Mathias Sørensen, ved den ostindiske handel (DAC). Kom til Ostindien i 1796 som bouttelér, var i 1798 skibsassistent.
 • N. Lunde Reiersen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Maleri
  Kronologi
  1700-tallet
  Maleri af Erik Pauelsen (kopi ved grev Preben Knuth, 1948): Portræt af storkøbmand Niels Lunde Reiersen (1742-95). Var fra 1775-90 i kompagni med Frederic de Coninck.
 • Anton Melbye
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Litografi
  Litografi af Em. Bærentzen, 3. november 1851: Portræt af kunstneren Anton Melbye (1818-1875).
 • Pastel på pergament
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Pastel på pergament af ubekendt kunstner: Portræt af unavngiven person i halv figur.
 • Ukendt søofficer
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Maleri
  Maleri af ubekendt kunstner, 4. juli 1834: Portræt af ubekendt sømand, muligvis en søofficer.
 • C. Chr. Burmeister
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Personalia
  Portræt
  Portræt af etatsråd og direktør C. Christian Burmeister.
 • William Wain
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  Fotografi efter litografi af I.W. Tegner, 1870: Portræt af etatsråd og direktør William Wain (1819-1882).
 • Baron Herman
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Blyantstegning af John Frederik Clemens (1748-1831): Portræt af Hans Excellence Herman, Baron af Schubart (1756-1832), S.K.DM. Gen. Commerce Intendant i de italienske havne, 1802-1815.
 • C.F. Hage
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Tegning
  Personalia
  Portræt
  Blyantstegning af Wilhelm Marstrand (1810-1873), Stege, 1849: Portræt af købmand Christopher Friedenreich Hage (1759-1849). Skitse til maleri af Hage og hustru, tilhørende Nivaagaard (se HS 1951:1879).
 • Laurids Fog Muus
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Litografi
  Litografi efter Jensen: Portræt af havnekontrollør i København, Laurids Fog Muus (1795-1856).
 • C. de Dreyer
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Stik
  Kronologi
  1700-tallet
  Kobberstik (sortkunstblad) af John Jones efter F.L. Abbott: Portræt af ambassadør Christopher de Dreyer "Envoy extraordinary from the King of Denmark, at the Court of Great Britain, F.R.S."
 • C. Waage-Petersen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Stik
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Aquatentestik af Quenedey: Portræt af vinhandler i København, Christian Waage-Petersen (1787-1840).
 • Lövenörn/Løvenørn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Stik
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Kobberstik (roulet) af G. Behrenstecher: Portræt af kontreadmiral Poul von Lövenörn/Løvenørn (1751-1826). Søofficer, 1778-81 i fransk tjeneste under krigen med England. Studerede astronomi, navigation og søopmåling. Indgav 1782 forslag om oprettelse af et dansk søkortarkiv, der skulle have til opgave at opmåle farvandene og udgive søkort. Arkivet oprettedes 1784 og Løvenørn blev dets første direktør. I denne egenskab blev han tillige grundlæggeren af det moderne danske fyrvæsen, og han virkede stærkt for en forbedring af havnene og af færgevæsenet og lodsvæsenet. 1796 blev han overlods for Sjælland. Fra 1784 var han medlem af Videnskabernes Selskab.
 • Emanuel Balling
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Portræt
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1700-tallet
  Kunst
  Stik
  Kobberstik af A. Flint efter Mathias Møller Henrichsen: Portræt af forfatter og revisor ved tallotteriet Emanuel Balling (1733-1795).
 • Niels Ryberg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Portræt
  Personalia
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Kunst
  Maleri
  Kobberstik af Gerhard Ludvig Lahde, efter Jens Juel: Portræt af konferensråd, grosserer og direktør i Asiatisk Kompagni, Niels Ryberg (1724-1805).
 • Urban Jürgensen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Stik
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Kobberstik (roulet) af C.W. Eckersberg efter maleri af C. A. Jensen: Portræt af Urban Jürgensen (1776-1830), ur- og kronometermager.
 • Hans Nansen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1600-tallet
  Kunst
  Stik
  Kobberstik af Jonas Haas, efter Cramer: Portræt af Hans Nansen (1598-1667) efter maleri. Hans Nansen var ud over borgmester også præsident i København, øverste inspektør i Københavns handel og stabel og parthaver i det islandske kompagni.
 • Drabantkorpset
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Personalia
  Portræt
  Militær og gendarm
  Uniform
  Kronologi
  1600-tallet
  Litografi
  Litografi i farver: Portræt af Drabantkorpset, 1695. Litografiet stammer fra Vaupell: Den dansk-norske Hærs Historie, af F.C. Lund.
 • Drabantgarden
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Personalia
  Portræt
  Militær og gendarm
  Uniform
  Kronologi
  1500-tallet
  Litografi
  Litografi i farver: Portræt af Drabantgarden oprettet i 1571, 1588. Litografiet stammer fra Vaupell: Den dansk-norske Hærs Historie, af F.C. Lund.
 • Amagerkone
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Stik
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Personalia
  Portræt
  Håndkoloreret kobberstik af Jacob Rieter (1758-1823): Folklore; En kone fra øen Amager i hendes vinterklædning kommende til torvet i København (fra Danske Nationale Klædedragter).
 • Købmand Borries
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Kunst
  Personalia
  Portræt
  Koloreret fotografi: Portræt af købmand Borries, Helsingør.
 • E. Bonnevie
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Toldvæsen
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Kunst
  Personalia
  Portræt
  Radering af Jonas Thomas Lundbye, 1847: Portræt af toldinspektør E. Bonnevie (1763-1846), Kalundborg.
 • Caspar Blad
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Tuschtegning af Kristian Kongstad: Portræt af kasserer Caspar Blad (1793-1846).
 • C.F.S. Blad
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1800-tallet
  1900-tallet
  Tuschtegning af Kristian Kongstad: Portræt af forretningsfører Caspar Frederik Sigfred Blad (1835-1902).
 • Jørgen Peder Olsen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Tegning
  Fotografi efter tegning af ubekendt kunstner: Portræt af kaptajn Jørgen Peder Olsen (1815-1869), Helsingør.