Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Kaptajn Erik Trier Mørch
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Handel og Søfart
  Handelshistorie
  Handelshus
  Import og eksport
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Organisationer
  Faglige foreninger
  Officerer
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Søhistorisk Registratur
  Mørch, Erik Trier stående på et dæk. Født i Kalundborg den*1. marts 1901. 1924 Antaget som 2. styrmand i s/s "Gertrud Rask" 1926 Fast ansat 1926- 30, 2. styrmand i: Hans Egede, Sværdfisken, Disko og Gertrud Rask". 1931-32, 1. styrmand i m/s "Sværdfisken" 1933-35, 2, styrmand i: Hans Egede, Disko, Gertrud Rask". 1935 Den 1. januar udnævnrt til overstyrmand. 1936, Overstyrmand i m/s "Sværdfisken" 1937, Kendtmandstjeneste 1946, Fungerende fører s/s "Godthaab" 1947, Udnævnt til skibsfører af 2. grad. 1947, Fører af s/s "Gustav Holm", under skibets ophold i Akureyri, blev skibsfører Mørch angrebet af hjerneblødning og lammelser. Overstyrmand O.A. Møller blev udsendt som afløser. 1947 Den 1, september, blev Mørch afskediget med pension, 1954 Den 30. august afgået ved døden. (Kilde officerer i Grønlandsfarten)
 • Kaptajn Erik Trier Mørch
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Handel og Søfart
  Handelshistorie
  Handelshus
  Import og eksport
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Organisationer
  Faglige foreninger
  Officerer
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Takkelage
  Søhistorisk Registratur
  Mørch, Erik Trier stående på et dæk. Født i Kalundborg den*1. marts 1901. 1924 Antaget som 2. styrmand i s/s "Gertrud Rask" 1926 Fast ansat 1926- 30, 2. styrmand i: Hans Egede, Sværdfisken, Disko og Gertrud Rask". 1931-32, 1. styrmand i m/s "Sværdfisken" 1933-35, 2, styrmand i: Hans Egede, Disko, Gertrud Rask". 1935 Den 1. januar udnævnrt til overstyrmand. 1936, Overstyrmand i m/s "Sværdfisken" 1937, Kendtmandstjeneste 1946, Fungerende fører s/s "Godthaab" 1947, Udnævnt til skibsfører af 2. grad. 1947, Fører af s/s "Gustav Holm", under skibets ophold i Akureyri, blev skibsfører Mørch angrebet af hjerneblødning og lammelser. Overstyrmand O.A. Møller blev udsendt som afløser. 1947 Den 1, september, blev Mørch afskediget med pension, 1954 Den 30. august afgået ved døden. (Kilde officerer i Grønlandsfarten)
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Dampskib
  Sejlskib
  Skonnert
  4-mastet skonnert
  Havnevæsen
  Havn
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Stykgodsskib
  Passagerskib
  Jolle
  Havn og red i kolonierne
  Handel og Søfart
  Handelshistorie
  Handelshus
  Import og eksport
  Søhistorisk Registratur
  4 mst. dampskonnert S/S GERTRUD RASK i Holsteinsborg / Sisimiut havn. Forrest i billedet ses 3 kanoner. Foto fra kolonibestyrer Valdemar Berild Kofoed Nicolaisens album. Han var udstationeret i Grønland for Den Kongelige Grønlandske Handel, København i perioden 1923-1940.
 • Den danske rigsdagsdelegations rejse til Grønland 1923
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  1900-tallet
  Grønland
  Personalia
  Gruppebillede
  Fartøj
  Dampskib
  Foto : Den danske rigsdagsdelegations rejse til Grønland 1923, gruppebilledet på taget på dæk af S/S "GERTRUD RASK" (jomfrurejse). Fra venstre fhv. inspektør Bendixen, dr. Tryde (Sundhedsstyrelsens formand), kaptajnen Hansen, Lemvigh Müller (konservativ), overauditør Prischel. Bagved Vanggaard (venstre), det radikale (Zahle) og socialdemokratiske medlem (Olufsen) skjuler sig bagved. Prospektformat.
 • København, Langelinie. Vinterscene
  Ukendt
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Fartøj
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Motorskib
  Passagerskib
  Dampskib
  København, Langelinie. Vinterscene fra isvinteren 1940 med forrest S/S GERTRUD RASK, så det tyske skib S/S ELISABETH.
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Sejlskib
  Dampskib
  Grønland
  Kronologi
  1900-tallet
  S/S GERTRUD RASK. Bygget til ØK, men købt i spant af KGH.
 • Christianshavns kanal
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Kanal
  Kanalvæsen og slusevæsen
  Søhistorisk Registratur
  Havn
  Havnevæsen
  Fartøj
  Dampskib
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Kronologi
  1900-tallet
  Christianshavns kanal og Kongelige Grønlands Handels Plads med S/S GODTHAAB og GERTRUD RASK. Der står nævnt i museets protokolregistrering, at det er fotograferet i 1920, men så kan det ikke være GERTRUD RASK, da det først er bygget i 1923.
 • Angmagsalik
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  4-mastet skonnert
  Bjerge
  Fartøj
  Grønland
  Kolonier
  Kyst
  Landskab
  Skonnert
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Sejlskib
  Angmagsalik / Tasiilaq havn med S/S GERTRUD RASK
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Havnevæsen
  Kaj
  Søhistorisk Registratur
  S/S GERTRUD RASK ved kaj som armeret vagskib vinteren 1940
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Skibsbygning
  Søhistorisk Registratur
  Søsætning og stabelafløbning
  Værftsarbejdere
  Fartøj
  Skonnert
  4-mastet skonnert
  Skibsbygning
  Værft i Danmark
  Topografi
  Danmark
  Lolland-Falster
  S/S GERTRUD RASK løber af stablen på Nakskov Skibsværft A/S, den 28. april 1923 . En 4-mastet dampskonnert byggedes i Nakskov af eg og fyr på bestilling af Østasiatisk Kompagni, men overtoges i spant af KGH og opkaldtes efter Hans Egedes første norsk-fødte hustru Gertrud Rask. Kilde RibeWiki
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Bedding
  Dampskib
  Fartøj
  Skibsbygning
  Søhistorisk Registratur
  Skonnert
  4-mastet skonnert
  Skibsbygning
  Bedding
  Værft i Danmark
  Topografi
  Danmark
  Lolland-Falster
  S/S GERTRUD RASK på bedding. Billedet er dateret til 1923. En 4-mastet dampskonnert byggedes i Nakskov af eg og fyr på bestilling af Østasiatisk Kompagni, men overtoges i spant af KGH og opkaldtes efter Hans Egedes første norsk-fødte hustru Gertrud Rask. Kilde RibeWiki
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Fragtskib
  Grønland
  Kolonier
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  S/S GERTRUD RASK ved Grønland, formodentlig Ivigtut / Ivittuut.
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Fragtskib
  Grundstødning
  Grønland
  Havari og forlis
  Issejlads
  Isvinter
  Kolonier
  Redningsbåd
  Skibsdetaljer
  Skorsten
  Søhistorisk Registratur
  S/S GERTRUD RASK i is.
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Fragtskib
  Grundstødning
  Grønland
  Havari og forlis
  Jolle
  Kolonier
  Redningsbåd
  Søhistorisk Registratur
  En robåd fra S/S GERTRUD RASK på vej mod land i Arssukfjorden. I baggrunden ses skibet.
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  1939 - 1945
  Dampskib
  Fartøj
  Fragtskib
  Grundstødning
  Grønland
  Havari og forlis
  Kolonier
  Krigssøfart
  Neutralitetsbemaling
  Søhistorisk Registratur
  S/S GERTRUD RASK fotograferet under Anden Verdenskrig. Grundstødte og totalforliste den 7. februar 1942 på rejse New York - Holsteinsborg med stykgods. Besætningen blev reddet. 16. september 1942 slettet af reg. som forlist.
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Fragtskib
  Grundstødning
  Grønland
  Havari og forlis
  Kolonier
  Søhistorisk Registratur
  S/S GERTRUD RASK i Københavns havn, B&W-nybygning i buggrunden. Grundstødte og totalforliste den 7. februar 1942 på rejse New York - Holsteinsborg med stykgods. Besætningen blev reddet. 16. september 1942 slettet af reg. som forlist.
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Fragtskib
  Grundstødning
  Grønland
  Havari og forlis
  Kolonier
  Søhistorisk Registratur
  S/S GERTRUD RASK. Grundstødte og totalforliste den 7. februar 1942 på rejse New York - Holsteinsborg med stykgods. Besætningen blev reddet. 16. september 1942 slettet af reg. som forlist.
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Fartøj
  Fragtskib
  Grundstødning
  Grønland
  Havari og forlis
  Kolonier
  Søhistorisk Registratur
  S/S GERTRUD RASK. EAC, København. Købt i spant af KGH. 1923-06-07 R. overt. Styrelsen af Kolonierne i Grønland. Grundstødte og totalforliste den 7. februar 1942 på rejse New York - Holsteinsborg med stykgods. Besætningen blev reddet. 16. september 1942 slettet af reg. som forlist.
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Bedding
  Dampskib
  Ekspeditionsskib
  Fartøj
  Fragtskib
  Søhistorisk Registratur
  Værft i Danmark
  Bedding
  Reparation
  S/S GERTRUD RASK fotograferet 11. august 1938.
 • S/S GERTRUD RASK
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Bjerge
  Dampskib
  Fartøj
  Grønland
  Isbjerge
  Kolonier
  Kunst
  Landskab
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  S/S GERTRUD RASK anløber Julianehåb / Qeqertaq i Nordgrønland. Maleri af Emanuel A. Petersen.