Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Eckernförde
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Slesvig-Holsten
  1500-tallet
  Kunst
  Stik
  Efter Braun og Hogenberg.
 • Ejdersted og Husum
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Slesvig-Holsten
  1500-tallet
  Kunst
  Stik
  Braun og Hogenberg: "Theatrum Urbium", bd. V, pl. 35.
 • Haderslev og Slesvig "Theatrum Urbium"
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Slesvig-Holsten
  1500-tallet
  Kunst
  Stik
  Braun og Hogenberg: Theatrum Urbium, bd. IV, pl. 33.
 • Kappel
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Slesvig-Holsten
  1800-tallet
  Fartøj
  Dampskib
  Hjulskib
  Kunst
  Stik
  Stik af den slesvigske by med hjuldamper.
 • Nordborg slottet
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Slesvig-Holsten
  1700-tallet
  Kunst
  Stik
  Nordborg slottet.
 • Slesvig by
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Slesvig-Holsten
  Kunst
  Stik
  1800-tallet
  Kort over Slesvig by. Stik af Magon(?) 1813.
 • Sønderborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Slesvig-Holsten
  Kunst
  Stik
  1800-tallet
  Sønderborg. Stik af S. Lange 1820.
 • Das Kgl- Castel Dansborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Trankebar
  Militær og gendarm
  Kunst
  Stik
  Foto efter stik af ubk.: Das Kgl- Castel Dansborg. Mål: 32,7 x 39,2 cm.
 • Kolding
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Jylland
  1500-tallet
  Kunst
  Stik
  Prospektet af Kolding fra Braun og Hogenbergs værk "Theatrum Urbium" bd. IV, pl. 32. Ill. Da. Søfarts Historie bind I, s.222.
 • Moltkes palæ
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Sjælland
  Livet i land
  Boligforhold i land
  1700-tallet
  Kunst
  Stik
  København
  På Amalienborg, opført 1751-54 af Nic. Eigtved. Knud Klem: Skibsbyg. i Danmark ---, bd. I, s.69.
 • Helsingør og Ribe
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  1900-tallet
  Livet i land
  Kunst
  Stik
  Sjælland
  Helsingør
  Jylland
  Stik efter tegning af Hans Knieper i Braunius: Theatrum Urbium.
 • Briggen LOUGEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Brig
  Fregat
  Orlogsskib
  Orlogsbrig
  Orlogsfregat
  Sejlskib
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Akvarel
  Stik
  Topografi
  Mellemamerika
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Havn og red i kolonierne
  Akvarel, efter kobberstik, tegnet af C.C. Parnemann: Briggen LOUGEN Command af Capt. Lieut. Iessen, angrebet under St. Thomas 2de engelske fregatter, som efter en skarp canonade nødes ilde tilredte at forlade samme. Dete forefalden den 3die Marts 1801. Mål: 41,5 x 65,5 cm.
 • Exercerpladsen foran Kronborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Kronborg Slot
  Museer og samlinger
  Kunst
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  1800-tallet
  Stik
  Usigneret stik, ejet af Else Palshof.
 • Kronborg 1658
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Kronborg Slot
  Museer og samlinger
  Kunst
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  1800-tallet
  Stik
  Udsnit af stik efter Erik Dahlberg i PüfenGenes historie. forestillende salutskydning fra Kronborg og Helsingørs borgmur (tv.) 1658, da Carl X Gustav forlader Helsingør.
 • Stik af ubekendt tidl. 1600-tal
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Kronborg Slot
  Museer og samlinger
  Kunst
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Stik
  1600-tallet
  Stik af ubekendt tidl. 1600-tal
 • Kronborg 1800-tallet
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Kronborg Slot
  Museer og samlinger
  Kunst
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Stik
  Helsingør 1807, efter stik af Wells efter tegning af F. Gibson.
 • Kronborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Museer og samlinger
  Kronborg Slot
  Kunst
  Stik
  1600-tallet
  Prospect von Oeresund. Kopi ved A.F. Creole på det svenske Rigsarkiv.
 • Kronborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Museer og samlinger
  Kronborg Slot
  Kunst
  Stik
  1600-tallet
  Tavle i R.M. [Roger Manley]'s 'The Hstory of the late Warres in Denmark ... 1657, 1658, 1659, 1660' [London 1670].
 • Kronborg set fra Sundet.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Museer og samlinger
  Kronborg Slot
  Kunst
  1800-tallet
  Stik
  Stik af S.H.Petersen 1815.
 • Kronborg, stik af Hans Knieper
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Museer og samlinger
  Kronborg Slot
  Kunst
  Stik
  1500-tallet
  Kronborg, stik af Hans Knieper. Højre trediedel.
 • Kronborg før branden 1629, set fra vest
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Sjælland
  1600-tallet
  Helsingør
  Museer og samlinger
  Kronborg Slot
  Kunst
  Stik
  Kronborg før branden 1629, set fra vest med opbygning på kanontårnet; i baggrund Sundet med skibe; Skånes kyst med Helsingborg t.v. Efter stik af Abraham Booth: Journal van der legatie gedaen inde iaren 1627 en 1628 (A'dam 1632), jfr. Har. Ilsøe: Udlændinges rejser i Danmark indtil 1700 (Kbh. 1963, 41). På flagbastionen stut og ikke splitflag.
 • Nocturnal
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Kronologi
  Nocturnal
  1700-tallet
  Europa
  Kunst
  Stik
  Stik i Aubin: Dictionaire de la Marine (Amsterdam 1702).
 • Tycho Brahes murkvadrant
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Kronologi
  Kvadrant
  Danmark
  Kunst
  Stik
  1500-tallet
  Tycho Brahes murkvadrant på Uranienborg på den tidligere danske ø Hven.
 • Hamburg
  Ukendt
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Havnevæsen
  Havn
  Topografi
  Europa
  Kunst
  Stik
  1800-tallet
  Hamburg, 1800 tallets første halvdel. Bemærk, billedet er markeret rødt, da museet ikke har rettighederne. Hvis du skal bruge billedet kommercielt, bedes du rette henvendelse til evt. rettighedshaver plus til museet på hg@mfs.dk.
 • Nyborg - Mads Lærkes Gård
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Danmark
  Fyn
  Kunst
  Stik
  1900-tallet
  Mads Lærkes Gård (Nu Nyborg Museum). Parti fra svalegangen (1600-årenes beg.).