Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Briggen LOUGEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Brig
  Fregat
  Orlogsskib
  Orlogsbrig
  Orlogsfregat
  Sejlskib
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Akvarel
  Stik
  Topografi
  Mellemamerika
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Havn og red i kolonierne
  Akvarel, efter kobberstik, tegnet af C.C. Parnemann: Briggen LOUGEN Command af Capt. Lieut. Iessen, angrebet under St. Thomas 2de engelske fregatter, som efter en skarp canonade nødes ilde tilredte at forlade samme. Dete forefalden den 3die Marts 1801
 • Kanonbåd, 1807-14
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Kanonbåd
  Krigssøfart
  Kunst
  Livet om bord
  Mandskab
  Napoleonskrigene
  Orlogsmarine
  Orlogsskib
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Våben og udstyr
  Kronologi
  1800-tallet
  Kaperkrig
  Farvelagt tegning af ukendt kunstner. Viser kanonbåd set foran for tværs mod bagbord. Tilskrives Eckersberg, men kan være senere, evt. N.C. Dahl. Gasternes uniformer tyder på, at billedet er fra 1848-50-krigen, men båden er af samme type som man brugte i krigen 1807-14.
 • Galionsfigur til HAVFRUEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsdetaljer
  Galionsfigur
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Tuschtegning (skitse) af F.C. Willerup: Galionsfigur til HAVFRUEN. Havfruen holder i den løftede højrehånd en blomst. I nederste venstre hjørne ses kunstneren, der aftegner galionen.
 • Galionsfigur til SÆLLAND
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsdetaljer
  Galionsfigur
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Tuschtegning af F.C. Willerup: Galionsfigur til skib betegnet SÆLLAND. Figuren er en mandsskikkelse i helfigur med krone og kongeskrud.
 • Galionsfigur DEN GODE HENSIGT
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsdetaljer
  Galionsfigur
  Kunst
  Tegning
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Fartøj
  Ostindienfarer
  Tuschtegning af F.C. Willerup: Galionsfigur til ostindienfareren DEN GODE HENSIGT betegnet "Kierlighed" til fædrenelandet. Figuren forestiller en mandsskikkelse (helfigur) i romersk rustning med laurbærkrans om hovedet og i venstre hånd. Højre hånd støtter på sværd. Ved skikkelsens højre fod skjold og hjelm. Galionsfiguren menes at ligne rytterstatuen på Amalienborg Plads.
 • Galionsfigur
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsdetaljer
  Galionsfigur
  Kunst
  Tegning
  Fartøj
  Orlogsskib
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Tuschtegning af F.C. Willerup: Galionsfigur til unavngivet skib. Figuren er en nøgen skægget mandsskikkelse (Jupiter?), der rider på en ørn oven over skyer. I højre hånd holder han tordenkilen, det samme gælder ørnen med kløerne. Mandens venstre hånd griber om et gevandt, der flagrer om mandens skuldre.
 • Galionsfigur til PLUTO
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsdetaljer
  Galionsfigur
  Kunst
  Tegning
  Fartøj
  Orlogsskib
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Tuschtegning af F.C. Willerup: Galionsfigur betegnet "PLUTO som vækfører Procopine". Man regner ikke med, at der var et skib ved navn PLUTO i blandt de skibe, som englænderne tog i 1807, som galionsfigurerne i denne tegningssamling stammer fra. Galionsfiguren forestiller en kronet nøgen mandsskikkelse med fuldskæg. I armene holder denne en nøgen kvinde med bønfaldende oprakte arme.
 • Galionsfigur til TRE KRONER
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsdetaljer
  Galionsfigur
  Kunst
  Tegning
  Fartøj
  Orlogsskib
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Tuschtegning af F.C. Willerup: Galionsfigur til orlogssskibet TRE KRONER. En hvid kvindeskikkelse iført dronningeskrud: Kjole med hermelinsbesætning, hermelinskantet kåbe med påbroderede kroner. På hovedet krone, scepter i højre hånd. Venstre hånd hviler på træstykke, til hvilket våbenskjolde, med tre springende løver, er fastgjort. Tegningen ligner en ophængt medaljon.
 • Galionsfigur til NEPTUNUS
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Skibsdetaljer
  Galionsfigur
  Kunst
  Tegning
  Fartøj
  Orlogsskib
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Tuschtegning af F.C. Willerup: Galionsfigur til orlogssskibet NEPTUNUS. En hvid kvindeskikkelse (helfigur)iført løse gevandter og med blomsterranke i hænderne, siddende på havuhyre omgivet af vingede barneskikkelser, den ene med trefork i hånden.
 • HAVFRUEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Tegning
  Kunst
  1700-tallet
  Kronologi
  Søhistorisk Registratur
  Sejlskib
  Orlogsskib
  Orlogsfregat
  Napoleonskrigene
  Krigssøfart
  Fartøj
  Tegning visende tre engelske fregatter, der vil visitere dansk konvoj ud for Gibraltar Juleaften 1799, men afslåes af fregatten HAVFRUEN.
 • Algiersk Søpas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Barbareskstaterne
  Før 1800
  Kaperkrig
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Orlogsmarine
  Orlogsmarine udlandet
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Algiersk søpas fra begyndelsen af 1800-tallet. Passet er i 2 dele, skilt ved en bølget afklipning.
 • KIEK OG HURTIG
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Krigssøfart
  Kaperkrig
  Napoleonskrigene
  Fartøj
  Sejlskib
  Sørøveri
  Orlogsskib
  Kanonbåd
  Kronologi
  1800-tallet
  Brig
  Bark
  3-mastet bark
  Fregat
  Slup
  Farvelagt tegning af C. Butty: Kaperbåden KIEK OG HURTIG af Helsingør, ført af Christian Hansen, forfølges af to engelske barkasser og en slup, under Hveen, den 13. juni 1809. Andre skibe ses også, bl.a. en fregat og to brigger.
 • THE TURBULENT i Flinterenden
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Orlogsskib
  Kanonbåd
  Orlogsbrig
  Sejlskib
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Tegning
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Topografi
  Danmark
  Øresund
  Farvande
  Farvelagt tegning af C.W. Eckersberg 1809: Træfning i Flinterenden. Den engelske orlogsbrig THE TURBULENT og elleve koffardiskibe angribes af kanonbåde i Øresund, den 9. juni 1808.
 • DEN HVIDE BJØRN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Skibsportræt
  Tegning
  Fartøj
  Brig
  Kolonier
  Grønland
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Sejlskib
  Farvelagt tegning af ubekendt kunstner: Skibsportræt af grønlandsfareren brig DEN HVIDE BJØRN. Ført af Lauritz Mathiesen, besejlede Grønland i 1800-07, 63½ clstr. Taget af englænderne i 1807 ud for Skagen på hjemrejse fra Umanak, kondemneret i 1808 i England.
 • Lars Bache
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Kunst
  Stik
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Litografi
  Litografi/kobberstik af Jacob Rieter (1758-1823): Portræt af den helsingørske færgemand Lars Bache (Bagge) (1771-1809), der den 3. november 1801 redder besætningen fra en flensburgsk brig på Københavns red. Færgemand Lars Bagge, Helsingør ( Stengade 27 fra 1801) Nytaarssang: Staal Hagen og Lars Bagge, eller den tredje November 1801 Handlingen, der ligger til grund for dette stykke, fortælles i Collegialtidende nr 47, Aar 1801, saaledes: Den 3die d. M. da det frygtelige Uvejr rasede, om hvis sørgelige Følger paa flere Steder de offentlige Tidender indeholde jevnlige Anmældelser, hændte det sig efter en fra Politimesteren i Kjøbenhavn til Canselliet indkommen Beretning, at et Skib, hjemmehørend i Flensburg, ført af Captain Drewsen og kommende fra Monaco med en Ladning Frugter, forulykkede her på Reden udenfor det yderste Batteri. Syv mand af Skibets Besætning havde længe, omspændte af Dødens Rædsler, holdt sig faste på Vraget og forgæves ventet på hjælp. Grosserer Staal Hagen her fra Staden, som fra Toldboden havde bemærketdisses ynkelige Forfatning, udlovede en Belønning paa 100 Rd.til Den eller Dem der bjergede dette for yderste Livsfare, udsatte Mandskab. En af Kjøbenhavns Færgefolk tillige med 3-4 andre Mænd, tilbød sig, at gøre Forsøg paa de Ulykkeliges Redning og sattte i muligste Hast fra Land. En Færgemand fra Helsingør, navnlig Lars Bagge, som tilligemed nogle af sine Kammerat var tilstede på Toldboden blev på samme Tid opmuntret til at Vove sig ud; Tilveiebringelseaf et Dræg og øvrigt Fornødent Redskab opholdt Ham og Dem i nogen Tid Den kjøbenhavnske Færgebaad vandt ud Norden for Lynetten; men da Baaden, som var gammel, blev fyldt med Vand, saae Folkene sig ei istand til at naae Vraget, uden de med Fare for selv at sætte til; de nødtes altsaa til at vende tilbage, uden at have opnaae deres hensigt.Færgemand Bagge, der tog en fordeelagtigere Vei, var derimod saa Heldig, efter øjensynligsteLivsfare, at rette samtlige 7 Mand og indbringe disse til Toldboden, under de Tilstedeværende Frydesraab. Bagge afslog den udlovede og ham af Grosserer Staal Hagen tilbudne Belønning, med forsikring at han Intet havde gjort for betaling. Den kjøbenhavnske Færgemand modtog til sig og sine Folk en mindre Doceur ,som tilbødes dem af bemældte Grosserer for deres Beredvillighed i at forsøge, hvad der stod i deres magt til de Ulykkeliges Redning. Efterat denne Beretning har fra Cancelliet været hs:Majestæt forelagt, har det Behaget Allerhøjstesamme at resolverer saaledes: ”Af Cancelliets allerunderdanigste Beretning, angaaende 7 Skibbrudnes Redning d. 3.November D.A paa kjøbenhavns Red, have Vi den førnøielse, som Vi altid føle ved Værdige Dannemænds ædle Daad, erfaret: deels at Grosserer Staal Hagen, dreven af Menneskelighedsfølelse, ved Udlovede Belønninger har opfordret alle Dem, som kunne komme de Ulykkelige til Redning, dels den raske ærekiære Færgemand Bagges Mod, med hvilket han, understøttet af de brave Færgemænd Frederik Wilhelsen, Peder Magnusen og Lars Worm Jensen samt Tjenestekarlene Christian og Jens, uforsagt har trodset Faren og reddet de Ulykkelige og, efterat have opnaaet sit Øiemed, allerede lykkelig derved forkastet hver anden Belønning” ”” Vi anser det for en kjer Pligt, at skænke Dem: som udmærke sig ved slige Handlinger, den Hæder, hvortil Vi har grundet Adgang. Vi ville derfor, at Cancelliet tilkjendegiver Grosserer Staal Hagen vort allernaadigste Bifald for hans værdige Forhold i denne sag. Vi forunde Færgemanden Bagge Sølvmedaillen pro meritis og en aarlig pension på 30 Rd. Vi skænke enhver af Dem, som foruden Færgemand Bagge havde deltaget i Redningen, en præmie af 5 danske Ducater.”” Lise Friis´s transkription af Frederik Høgh Guldbergs samlede værker e-bog II
 • Sømandsdåd
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Stik
  Redningsvæsen
  Redningsaktion
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Øresund
  Fartøj
  Brig
  Havari og forlis
  Kæntring
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Kronologi
  1800-tallet
  Meteorologi
  Storm
  Sejlskib
  Akvatintastik af H. Grosch efter N. Abildgaard: Portræt af den helsingørske færgemand Lars Bache (Bagge), der den 3. november 1801 redder besætningen fra en flensburgsk brig på Københavns red.
 • H.H. Kofoed
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Stik
  Personalia
  Portræt
  Orlogsmarine
  Personel
  Kronologi
  1800-tallet
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Farvelagt kobberstik med portræt af søofficer H.H. Kofoed, kaptajn ved søetaten og chef for blokskibet CHARLOTTE AMALIA i slaget på Københavns red den 2. april 1801.
 • J. Arenfeldt
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Stik
  Personalia
  Portræt
  Orlogsmarine
  Personel
  Kronologi
  1800-tallet
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Kobberstik med portræt af søofficer J. Arenfeldt, kaptajn i søetaten og chef for orlogsskibet HOLSTEEN i slaget på Københavns red den 2. april 1801.
 • L.F. Lassen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Stik
  Personalia
  Portræt
  Orlogsmarine
  Personel
  Kronologi
  1800-tallet
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Kobberstik med portræt af søofficer L.F. Lassen, kaptajn ved søetaten og chef for blokskibet PRØVESTEEN i slaget på Københavns red den 2. april 1801.
 • Horatio Nelson
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Kunst
  Stik
  Orlogsmarine
  Personel
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Kobberstik af ubekendt kunstner: Portræt af admiral Horatio Nelson (1758-1805). Slog Napoleons flåde ved Abukir 1798, ledede den engelske flåde i slaget på Københavns red 1801, vandt 1805 slaget ved Trafalgar mod franskmændene.
 • Slaget ved Sj. Odde
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Akvarel
  Fartøj
  Orlogsskib
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Sejlskib
  Linjeskib
  Akvarel af A.G. Gross: linjeskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIK i kamp mod engelske skibe under slaget ved Sjællands Odde 1808. Det var under dette slag at helten fra Slaget på Reden Peter Willemoes mistede livet, da en kanonkugle ramte ham i hovedet. Affotograferet i 2008.
 • JACOB KIELLAND & SØN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Bark
  3-mastet bark
  Kunst
  Tegning
  Skibsportræt
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Kronologi
  1800-tallet
  Handel og Søfart
  Handelshus
  Topografi
  Europa
  Sejlskib
  Farvande
  Middelhavet
  Farvelagt tegning af Nicolas Cammillieri, 1806: Skibsportræt af bark JACOB KIELLAND & SØN af Stavanger under indsejling til Marseille, 1806. Skibet blev ført af kaptajn Knud Pallesen i 1799- 1803 og af kaptajn Thomas Jan Thomssen i 1803-1807. Skibet tilhørte handelshuset Jacob Kielland i Stavanger. Det gik især på Middelhavet. I 1807 blev skibet taget af englænderne og prisedømt, før krigen med Danmark var erklæret. Skibet målte 78 clstr. Affotograferet i 2008.
 • Den engelske flåde passerer Kronborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Orlogsmarine
  Fartøj
  Orlogsskib
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Stik
  Museer og samlinger
  Kronborg Slot
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Helsingør
  Øresund
  Farvelagt stik: Passage of the Sound. To Admiral Sir Hyde Parker, this View of the British Fleet under his Command, passing the Castle of Cronenbergh into the Sound, on the 30th of March 1801, engraved in Conmemoration of that memorable event, is most respectfully inscribed by his obedient Serv Robt. Dodd.
 • Slaget på Københavns red
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Orlogsmarine
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Kronologi
  1800-tallet
  Farvelagt tegning: "Slaget paa Kjöbenhavns Rehd, den 2. April 1801. Tegnet af C. Butty". Naiv kopi af C.A. Lorentzens maleri.
 • KIEK OG HURTIG
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Krigssøfart
  Kaperkrig
  Napoleonskrigene
  Fartøj
  Sejlskib
  Sørøveri
  Orlogsskib
  Kanonbåd
  Kronologi
  1800-tallet
  Udsnit af farvelagt tegning af C. Butty: Kaperbåden KIEK OG HURTIG af Helsingør forfølges af engelske både den 13. juni 1809.