Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Spitzbergen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Norden
  Norge
  1800-tallet
  Kunst
  Maleri
  Issejlads
  Isvinter
  Foto efter oliemaleri af Auguste Francois Briard: Søfolk kæmper mod isbjørn på isflage i Magdalena-bugten. Billedet er en forstudie til det ene af 4 polar-panoramaer på det Nationalhistoriske Museum i Paris. Original ejet af W. Apelt, Düsseldorf.
 • Frederikshald (Halden)
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Norden
  Norge
  Landskab
  Bjerge
  Kunst
  Maleri
  1700-tallet
  Frederikshald er et ældre navn for Halden. En by i Viken Fylke. Skiftede navn til Halden i 1928. Maleri af M. Blumenthal 1748 (på H&S).
 • Frederikshald (Halden)
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Norden
  Norge
  Landskab
  Bjerge
  Kunst
  Maleri
  1700-tallet
  Frederikshald er et ældre navn for Halden. En by i Viken Fylke. Skiftede navn til Halden i 1928. Maleri af M. Blumenthal 1748 (på H&S).
 • Frederikshald (Halden)
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Norden
  Norge
  Landskab
  Bjerge
  Kunst
  Maleri
  1700-tallet
  Frederikshald er et ældre navn for Halden. En by i Viken Fylke. Skiftede navn til Halden i 1928. Maleri af M. Blumenthal 1748 (på H&S).
 • Frederikshald (Halden)
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Norden
  1900-tallet
  Norge
  Landskab
  Bjerge
  Kunst
  Maleri
  Frederikshald er et ældre navn for Halden. En by i Viken Fylke. Skiftede navn til Halden i 1928.
 • Prospekt - Frederiksted på Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Havn og red i kolonierne
  Militær og gendarm
  Erhverv i kolonierne
  Pakhus
  Maleri
  Frederiksted
  Fartøj
  Brig
  Sukker
  Maleri af ubk. (H. P. Thorsøe? Se HS-nr. 1949:0287) forestillende Frederiksted på St. Croix. Set fra havet, omtrent fra samme sted og med samme bygninger som HS-nr. 1949:0289 (sukkermølle, bro, fort, plads, øvrige bygninger, palmer); i baggrunden skovklædte bjerge; på reden småbåde og større skibe, til venstre en opankret danskfregat, set agten for tværs mod styrbord, med spejl, beslåede sejl, Dannebrog under gaflen; i midten amerikansk brig, set mod bagbords side, sejlende for vinden (fokke- og storsejl opgivet), amerikansk flag under gaflen; til højre 2 brigger. Usigneret. Måler: 23,5 x 29,7 cm. Prof. guldramme med palmettemønster.
 • Prospekt - Christiansted på Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Christiansted
  Havn og red i kolonierne
  Erhverv i kolonierne
  Pakhus
  Militær og gendarm
  Religion i kolonierne
  Kirke
  Boligforhold i kolonierne
  Kronologi
  1800-tallet
  Maleri
  Maleri (af H. P. Thorsøe? 1825 (?)): Christiansted på Skt. Croix (første halvdel af 19. årh). Byen ses fra havet; til venstre fortet med mure og krenelerede bastioner; splitflag; i midten havnepladsen med forskellige offentlige bygninger; bagved kirkens tårn; beboelseshuse, træer; i baggrunden de skov- og græsklædte bjerge; til højre øen Protestant Cay med villa, hvortil en trappe fører op fra anlægsbro; have, palmer. - På reden flere skibe, deriblandt et par med Dannebrog og et med amerikansk flag; skibene fører 1 eller 2 master; himlen blå med solnedgangsskær til venstre. Usign. På bagsiden blækpåskrift på lærredet: "Erindring til Madame Biørn af H. P. Thorsøe. Kiøbenhavn i Sept (?) 1825". - Er Thorsøe kunstneren? Måler: 37,7 x 51,5 cm. Prof. guldramme med indvendig liste.
 • Dæk på Grønlandsskibet NORDLYSET
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Livet om bord
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Fartøj
  Stævn
  Maleri - Dæk på Grønlandsskibet NORDLYSET, malet af Oscar R. Bojesen Maleri af Oscar Bojesen 1896(?): Interiør af fordækket fra barkskibet "Nordlyset" (Grønlandske Handel). - Man ser fra styrords side mod forstævnen; til venstre nedgangskappe og bag dette ankerspil og skibsklokke; halvdæk over bakken; spil; bovspryd og klyverbom med stagsejlene sat; et hjørne af foksejlet; nedgangskappe og naglebænk til højre; dækket vådt, høj sø med hvide skumtoppe; 2 mænd på dækket i olietøj og mørkt tøj; grå overskyet himmel med gulligt sollys gennem skyerne. Sign. "O. B." Prof. guldramme Mål: 58,7 x 83 cm. Y. O. Bygget 1852 i Helsingør (Løve & Søn) ca. 260 RT. (133 cmlstr); foretog 111 ture til Grønland (1853-1926); ophugget 1931.
 • Dæk på Grønlandsskibet NORDLYSET
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Livet om bord
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Fartøj
  Maleri - Dæk på Grønlandsskibet NORDLYSET, malet af Oscar R. Bojesen. Maleri af Oscar Bojesen: Interiør af dækket af en grønlandsfarer. - Dækket ses fra bagbords side af fartøjet mod forstævnen; maleren har stået bag stormasten. Der ses vanter, ankerspil, dækshuse; net med fisk ophængt i tov; foran klyversejlene; fokke sejlet sat. - Impressionistisk malet, derfor vanskeligt at skelne detaljer. Sign. "O. B.". Prof. guldramme: Mål: 27,3 x 34,6 cm.
 • Europæiske skibe ved Kapstaden
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Afrika
  Kunst
  Maleri
  Fartøj
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Prospekt - Europæiske skibe ved Kapstaden ved Taffelbay (i hollandsk tid); et svensk, et hollandsk, et dansk, et fransk og et engelsk skib. I baggrunden en pælebro og både; byen med kirke og huse, langs stranden 3 forter, hollandsk flag på fortet til højre, Taffelbjerget, på en bjergtop hollandsk flag. Usign. Maleri af ubk. Mål: 44 x 59 cm.
 • Prospekt - Skibe ved Ascensio Island
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Topografi
  Farvande
  Atlanterhavet
  Fartøj
  Fregat
  Landskab
  Bjerge
  Havn
  Maleri af ubk.: Skibe på Ascensions red. På reden et par småbåde og 3 større fartøjer: 2 engelske fregatter (set agten for tværs mos bagbord; agterspejl, portmalede, uden sejl, for anker, engelske flag på stang over hækken) og en dansk (set foran for tværs mod styrbord; sort skrog, portmalet, åbnede kanonporte; gallion; skibet sejler med vinden mod billedets nederste højre hjørne (råsejlene sat undtagen bramsejlene), Dannebrog på stang over hækken). Kysten er bakket med plantager og træer, huse, et engelsk fort; i baggrunden høje bjerge, stejle og furede. Usign. Måler: 44,5 x 59,2 cm. Prof. mahogniramme. Yderligere oplysninger: Ascension ligger på 8 gr. sydlig bredde i passaten, nordvest for St. Helena; her lagde kinafarerne ofte ind. - Sandsynligvis kinesisk maleri. Iflg. brev af 3/8 1964 fra guvernøren på St. Helena, Mr. John Field, kan det ikke være Ascension, men må snarrest være en red i Østen (Macao?).
 • Prospekt - Skibe ved Skt. Helena
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Topografi
  Farvande
  Atlanterhavet
  Fartøj
  Fregat
  Landskab
  Bjerge
  Maleri (af ubk, sansynligvis kinesisk maler): Skibe ved Skt. Helena. På reden i forgrunden småskibe og 3 større fartøjer, fra venstre til højre: et dansk fregatskib, set foran for tværs mod styrbord, uden sejl (liggende for anker?); sort skrog, portmalet; gallion; sidegallerier, folk på dækket; splitflag under gaflen; - et engelsk fregatskib set agten for tværs mod styrbord, med indtagne sejl; agterspejl; sort portmalet skrog; engelsk flag på stang over hækken; - et engelsk fregatskib, set mod bagbord, liggende for anker med indtagne sejl; sort skrog, portmalet, gallion; engelsk flag på stang over hækken. I baggrunden bjerge, der på midten åbner sig ind mod en dal; ved dalens udløb og ved kysten en lille by med huse, kirke, fort (med engelsk flag); Usign; naivt malet. Måler: 43,6 x 58,3 cm. Prof. mahogniramme. Repareret hos konservator.
 • Vaskeplads bag fortet Frederiksted, Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Frederiksted
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Kunst
  Maleri
  Maleri af Fr. Visby: Vaskeplads bag fortet Frederiksted, Skt. Croix. Mål: 25,4 x 34,8 cm.
 • Prospekt - Grønlandske Handels Plads. 1905
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Kronologi
  1900-tallet
  Handel og Søfart
  Handelshus
  Havnevæsen
  Pakhus
  Prospekt - KGHs Plads, Tom Petersen 1905 Maleri af Tom Petersen, 1905: Parti fra Grønlandske Handels Plads. I forgrunden kanalen med nogle fortøjede pramme. I mellemgrunden en kaj med nogle pakhuse af træ med røde tegltage. Pakhuset til højre vender langsiden mod kanalen. Forskellige lemme og døre står åbne. På kajen foran pakhuset til venstre er en mand i færd med at male en skibsbåd, en anden båd ligger med bunden i vejret og en tredie ses ud for det andet pakhus. I baggrunden ses andre bygninger på pladsen. Bagest høje københavnske beboelsesejendomme. Sign.: Tom P, 1905. Måler: 45 x 55 cm. Prof. guldramme.
 • Parti af Grønlandske Handels Plads. 1924
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Kronologi
  1900-tallet
  Handel og Søfart
  Handelshus
  Havnevæsen
  Pakhus
  Maleri af A. G. Grauleff, 1924: Parti af Grønlandske Handels Plads. Man ser fra den nordre kaj ved Handelens grav mod den gamle nu nedrevne kontorbygning, bag hvilken hæver sig det nye trankogeri. Til venstre en 2-etages rød bygning med bliktag, til højre Eigtved' s pakhus på Asiatisk Kompagni's plads. I baggrunden mastetoppene af de ved Overgaden oplagte Grønlandsfarere. I venstre forgrund havnekajen med tønder, sækkevogne etc. Sign.: 19 GAG 24. Måler: 68,5 x 94 cm. Bred profileret guldramme.
 • Prospekt - parti fra Grønland C. Møller, 1862
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Kolonier
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Grønland
  Fartøj
  Kajak
  Konebåd
  Boligforhold i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri
  Maleri af Carl Møller, 1862: Grønlandsk koloni. I forgrunden en fjord på hvilken ses en bemandet konebåd, en kajak samt en lille ubemandet sejlbåd for anker. Kalamin ligger på en græsbevokset slette mellem bjerge. Man ser en halv snes europæiske huse. Ca. midt i billedet bestyrerbolig med vajende dansk splitflag. I venstre mellemgrund et par inuit hytter. Mellem bestyrerboligen og havstokken ses et par inuitter, en konebåd samt en kajak. Sign.: Carl Møller, 1862. Måler: 27 x 45 cm. Prof. guldramme. Forestiller formegenligt Julianehåb.
 • Prospekt - parti fra Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Skt. Croix
  Christiansted
  Maleri
  Landskab
  Kronologi
  1800-tallet
  Prospekt - parti fra Skt. Croix, Christiansted set fra Protestantkayen, Fr. Visby Maleri af Fr. Visby: Parti fra Skt. Croix. I forgrunden ses i indsejlingen til byen Chrristianssted: Protestant Cay. På denne et hus med fladt tag. I mellemgrunden på den anden side vandet der skiller den fra protestant Cay ses Christiansted. Ved kajen et par småskibe. I baggrunden græsklædte bjerge. En del af bjergskråningerne opdyrket. Usign. Måler: 36,5 x 93 cm. Prof. ornamenteret guldramme.
 • Uniformsudkast til embedsmand
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Militær og gendarm
  Dansk Vestindien
  Uniform
  Kunst
  Maleri
  Uniformsudkast til embedsmand, vist på de Dansk Vestindiske Øer Maleri af ubk. Uniformen er for guvernøren på Skt. Thomas og Skt. Jan med oberstepauletter. Den godkendtes ved kongelig resolution nr. 6 af 10.1.1824. Mål: 24 x 16,2 cm.
 • Prospekt - Skibe på Kaps red i den hollandske tid.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Kolonier
  Havn og red i kolonierne
  Fartøj
  Fregat
  Maleri
  Kinesisk maleri af ubk.: Prospekt - Skibe på Kaps red i den hollandske tid. I Baggr. Taffelbjerget, foran hvilket Kapstaden ses, over byens hvide huse hæver sig et kirketårn med pyramidetag. Til venstre flankerer 2 fortet byen, til højre i billedet endnu et fort. Foran fortet samt nogle steder i byen samt på bjergtoppene ses det hollandske flag. I højre baggr, skimtes en dansk fregat bag en halvø. I forgrunden på reden 5 fregatter: en svensk, en hollandsk, en dansk, en fransk og en amerikansk. Sidstnævnte har alle stænger og klyverbomme afriggede. Det danske og svenske har bramstængerne afriggede. Måler: 45 x 59,5 cm. Prof. guldramme med indv. perleliste.
 • Parti fra Skt. Thomas, Dansk Vestindien: plads med hytter
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Kunst
  Maleri
  Kronologi
  1800-tallet
  Parti fra Skt. Thomas, Dansk Vestindien: plads med hytter. Malet af ubk., 1880? Mål: 30 x 43 cm.
 • Orlogsfregatten "Sjælland" forlader Skt. Thomas, Fr. Visby
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  1800-tallet
  Landskab
  Bjerge
  Fartøj
  Orlogsskib
  Orlogsfregat
  Skt. Thomas
  Charlotte Amalie
  Maleri af Fr. Visby: Orlogsfregatten "Sjælland" forlader Skt. Thomas. I forgrunden indsejlingen til Charlotte Amalie med til venstre et batteri på en fremspringende pynt; i midten fregatten "Sjælland" set lige mod stævnen sejlende for fuld damp mod forgrunden med sejlene indtagne og givende salut; til højre et sømærke på en klippeø bag hvilken en brig, en bark og en dampskonnert ses liggende fortøjet bag hinanden. I venstre mellemgrund en flydedok med et barkskib; til højre for denne en tomastet stor hjuldamper med 2 sorte skorstene. I baggrunden byen på 3 fremspringende højdedrag; på en tange udfor det midterste ses fortet til højre for hvilket kasernen; bag bydelen på dette højdedrag sner en vej sig op til et højtliggende hus. På højdedraget til højre ses ruinerne af et gammelt fort. Bag byen hæver øens høje bevoksede klipper sig. Sign.: "Visby". Måler: 58 x 93 cm. Meget bred prof. guldramme med indv. ornamentsliste. Oliefarven lidt afskallet i himlen til venstre.
 • Klippebugt i Dansk Vestindien, Fr. Visby
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  1800-tallet
  Landskab
  Kyst
  Bjerge
  Folkeliv i kolonierne
  Maleri af Fr. Visby: Klippebugt i Dansk Vestindien. I forgrunden en lille bugt med stille vand, omgivet af en høj klippe, udenfor bugten til højre slår brændingen ind mod klipperne. I bugten en strandbred med kaktus og en palme, en kvinde, i vandet et par badende mennesker. Mod baggrunden slynger kysten sig med høje klipper. Sign.: "Visby". Bred prof. guldramme med indv. perleliste. Lysmål: 26,5 x 24 cm.
 • Gadeparti fra Dansk Vestindien, Fr. Visby
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  1800-tallet
  Boligforhold i kolonierne
  Landskab
  Kyst
  Maleri af Fr. Visby: Udsigt fra kunstnerens hus i Dansk Vestindien. I venstre forgrund et hjørne af en terrasse med en agave i balje samt et fyrsted med madvarer. I venstre mellem- og baggrund havet, til højre kysten med høje græsklædte højdedrag; i forgrunden en kaktusbevoksning. Usign. Måler: 22 x 38 cm. Prof. guldramme med rige gennembrudte stukornamenter.
 • Gadeparti fra Dansk Vestindien, Fr. Visby
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  1800-tallet
  Folkeliv i kolonierne
  Erhverv i kolonierne
  Maleri af Fr. Visby: Gadeparti fra Dansk Vestindien. Fra venstre forgrund til baggrund løber gaderne mellem til venstre små lave huse og hytter, til højre højere stenhuse, bl. a. en kirke. Ved et hushjørne i forgrunden sidder en kvinde iført en hvid kjole og med et rød og hvidstribet tørklæde over håret. Foran hende en bakke med frugter (ananas og sukkerrør m.m.) Ved siden af hende 2 grønne papegøjer og en gul kakadue siddende på en gren indsat i en trefod. Signeret i grenens fod: "Visby". Måler: 30 x 24 cm. Bred prof. guldramme
 • Parti fra en have i Dansk Vestindien, Fr. Visby
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Maleri
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  1800-tallet
  Landskab
  Folkeliv i kolonierne
  Maleri af Fr. Visby: Parti fra en have i Dansk Vestindien. I midten en bred havegang flankeret til højre af et højt træ, til venstre af en palme. På en plads i mellemgrunden til hvilken gange også fører ud på siderne en ornamenteret blomsterkumme. Ved højre sidegang en bænk ved hvilken et par sorte kvinder og et hvidt barn. I højre baggrund et par høje bygninger. Usign. Måler: 24 x 31,5 cm. Prof. sort ramme med indv. guldliste.