Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Kronekompas Cornelius Knudsen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Kompas
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Sjælland
  København
  1800-tallet
  Hængekompas (kronekompas) signeret Cornelius Knudsen, Kjøbernhavn.
 • Rasmus Koch's hus, Nyhavn 33
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Kompas
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Sjælland
  København
  1800-tallet
  Indgangsdøren til sejl- og kompasmager Rasmus Christensen Koch's hus i Nyhavn (nr. 33) over døren hans forvitrede sandskilt.
 • Christian IV's skibskompas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Navigation
  Nautiske instrumenter
  Kompas
  Topografi
  Kronologi
  Danmark
  Sjælland
  København
  1500-tallet
  Kompasrosenns underside. (forgyldt sølvdåse på Rosenborg). Rhombeformet sammensatte magnetpinde3, fastklistret med et stykke makuleret papir, hvorpå der ses aftryk af ældre kompasrose. (H&S årbog, 1980 s.140).
 • S/S NORDKAP
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  1800-tallet
  Dampskib
  Danmark
  Fragtskib
  Havn
  Havnevæsen
  Kaj
  Kronologi
  København
  Sjælland
  Topografi
  Kran
  Søhistorisk Registratur
  Fotoet er så vidt vides det eneste eksisterende af fragtskibet NORDKAP (I), leveret til rederiet D/S Norden den 29. marts 1878. Skibet blev bygget af Flensburger Schiffbau-Gesellschaft i Flensburg (byggenummer 11) i 1877-1878. Skibet blev 30. november 1896 solgt til det svenske rederi A/B Nordkap ved C. J. Lundvall & Co i Helsingborg. Den 18. oktober 1901 kolliderede det i tæt tåge med den danske damper DAN udfor Ystad i Sverige. Ved kollisionen fik skibet et fire-fem mester langt hul under vandlinien i forskibet. Skibet blev taget ud af drift og senere hugget op. PÅ fotoet ses skibet liggende i Københavns frihavn engang i perioden 1878-1896. kilde: Michael Jamni Nielsen
 • M/S HAVØRNEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  2000-tallet
  Danmark
  Fartøj
  Havn
  Havnevæsen
  Inspektionsskib
  Kaj
  Kronologi
  København
  Motorskib
  Redningsskib
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Inspektions- og redningsskib M/S HAVØRNEN af Neksø i Bagenkop Havn, den 5. juni 2022
 • M/S HAVØRNEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  2000-tallet
  Danmark
  Fartøj
  Havn
  Havnevæsen
  Inspektionsskib
  Kaj
  Kronologi
  København
  Motorskib
  Redningsskib
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Inspektions- og redningsskib M/S HAVØRNEN af Neksø anløber Bagenkop Havn, den 5. juni 2022
 • Lodsfartøj M/S MERKUR
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  2000-tallet
  Danmark
  Fartøj
  Havn
  Havnevæsen
  Kronologi
  København
  Lodsfartøj
  Motorskib
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Lodsfartøj MERKUR i Spodsbjerg Havn under bakkemanøvre, den 4. juni 2022
 • Lodsfartøj M/S MERKUR
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  2000-tallet
  Danmark
  Fartøj
  Havn
  Havnevæsen
  Kronologi
  København
  Lodsfartøj
  Motorskib
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Lodsfartøj MERKURi anduver Spodsbjerg Havn, den 4. juni 2022
 • Strandgade 52-54
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Kronologi
  1700-tallet
  1900-tallet
  Handel og Søfart
  Rederi
  Skibsbygning
  Værft i Danmark
  Strandgade 52-54 fotograferet ca. 1970, før restaurering omkring 1973. Opført 1735-40 for Andreas Bjørn, beregnet som bolig for værftets funktionærer. Wilders Plads, eller Bjørns-Holm, blev anlagt af købmand og reder Andreas Bjørn, hvorpå han anlagde sit skibsværft fra 1741.
 • Christiansholms Fabriker, Kbh.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  1800-tallet
  Christiansholms Fabriker, Kbh. ca. 1880.
 • Heering, Peter F.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  1800-tallet
  Kælderen med Cherry Brandy i gamle fade.
 • Chr. IV's krone 1596, detaille
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Historie
  Kunst
  1600-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Findes på Rosenborg.
 • Frederik VII's hilsen til Københavns indvånere 1848
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Historie
  1600-tallet
  Danmark
  Sjælland
  København
  Kongens hilsen til Kjøbenhavns indvånere 1848.
 • Lastning i Kbh's havn, Islands Brygge
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Havnevæsen
  Havn
  Topografi
  Lastning og losning
  1900-tallet
  Skibsdetaljer
  Lastrum
  Danmark
  Sjælland
  København
  Fartøj
  Fragtskib
  M/S BENDY af Rønne laster korn.
 • Krydstogtkajen i København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  2000-tallet
  Havn
  Havnevæsen
  Kaj
  Kronologi
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Krydstogtskib
  Søhistorisk Registratur
  View udover den nye krydstogtkaj i København, 2019
 • Kbh's Frihavn, losser kaffe med fotomodel
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Havnevæsen
  Havn
  Topografi
  1900-tallet
  Lastning og losning
  Danmark
  Sjælland
  København
  Skibsdetaljer
  Lastrum
  Fartøj
  Fragtskib
  Motorskib
  Kaffesække bruges til mode foto. M/S ALBERTA lossser kaffe. Modellen Aase Daily i modeoptagelse.
 • Losning af trælast i København
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Havnevæsen
  Havn
  Topografi
  1900-tallet
  Lastning og losning
  Fartøj
  Skonnert
  4-mastet skonnert
  Danmark
  Sjælland
  København
  Losning af trælast i København fra 4 mst. skonnert ATLAS af Mariehamn. "4 mastet Slettopsskonnert ATLAS af København maalte 720 Br. og 653 Net. Tons og var under Navnet BERTHA L. DOWNES bygget i Maine, USA, 1908. Den kom under dansk Flag den 24. Decamber 1917, hvor den indkøbtes af A/S Trans, København. Senere ejedes den af et A/S ved Skibsreder R.A.Robbert, København. Medens ATLAS i Januar 1922 opholdt sig i London, skete der en ulykke, som kostede Kokken Livet. Han var den 2. januar klatret op ad Losseløberen for at faa fat i Lossekrogen, som var gaaet til Bloks. Da han vilde gribe efter Blokken, mistede han sit Tag i Losseløberen og styrtede ned iLastrummet og dræbtes. Den 28. Marts 1923 solgtes Skonnerten til Skibsreder A. Andersson, Mareihamn, for 25.500 Kr.. den er senere forlist." Fra Sejl til Diesel - bd. 4 s. 238.
 • Logs, træstammer
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Havnevæsen
  Havn
  Topografi
  1900-tallet
  Lastning og losning
  Danmark
  Fartøj
  Fragtskib
  Sjælland
  København
  Kran
  Losning af logs i Kbh's havn i 1960'erne. HÔGH AILETTE ved kaj.
 • OREGON af Kbh. (DFDS)
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Havnevæsen
  Havn
  Topografi
  1900-tallet
  Lastning og losning
  Danmark
  Fartøj
  Fragtskib
  Skibsdetaljer
  Dæk
  Ventilation
  Lastrum
  Sjælland
  København
  Dækket på OREGON af Kbh. (DFDS).
 • Pakhuset i Sdr. Frihavn
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Havnevæsen
  Havn
  Topografi
  1900-tallet
  Lastning og losning
  Pakhus
  Danmark
  Sjælland
  København
  Kaffesække bruges til mode foto. M/S ALBERTA har lossset kaffe.
 • Frihavnen
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Dampskib
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  Fartøj
  Havn
  Havnevæsen
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Kig mod Langelinie og Frihavnen. Billedet er taget fra S/S ST. CROIX, der er på vej til Mellemamerika, den 14.4.1906. Kommentar fra Morten Flindt Larsen, 19.05.2022: "Kig mod Langelinie og Frihavnen. Billedet er taget fra S/S ST. CROIX, der er på vej til Mellemamerika, den 14. april 1906. Til højre ses Shell-kompagniet og Det Østasiatiske Kompagnis fuelolie lager og jernbanetankvogne. I 1903 etablerede Det Østasiatiske Kompagni i samarbejde med Shell-kompagniet i London (Sir Marcus Samuel) en olieforretning i Københavns Frihavn. Det var Shells første tilstedeværelse i Danmark. Ideen var at forsyne oliefyrede dampskibe med flydende brændsel, ”liquid fuel” eller ”fuel oil”, som man var begyndt at anvende til direkte fyring under skibsdampkedler. Til lagring af denne brændselsolie opførtes samme år på Frihavnens østmole, Langelinie-molen, et tanklager, bestående af tre ståltanke, hvoraf de to rummede 6.000 tons olie hver, medens den tredje var mindre og kun kunne tage 4.000 tons. Den indførte brændselsolie var solarolie, et affaldsproduktet af den rå jordolie, efter at petroleumsdestillationen har fundet sted. I den første tid hentedes solarolien fra petroleumskilderne i Texas, men i årene omkring 1910 blev den importeret fra Galicien (Polen) og Borneo, hvor olieproduktionen havde fået et mægtigt opsving. Fra Galicien importeredes olien i jernbanetankvogne, medens den fra Borneo hjemføres i bundtankene på Det Østasiatiske Kompagnis egne dampere. Kompagniets import af olie udgjorde fra 1903 til 1909 i alt ca. 40.000 tons. Kompagniets arbejde med olielageret skete mod beregning af 2½ % provision og dækning at alle driftsudgifter, indtil det i 1907 overtog olieforretningen for egen regning og afkøbte Shell-kompagniet hele tanklageret. Hertil var der i 1904-1905 blevet knyttet 4 jernbanetankvogne, foruden 2 hestetankvogne og en 150 tons stållægter. Senere indkøbte DØK tankdamperen ”Timsah”, således at stållægteren toges i bytte for en del af købesummen. I 1908 indkøbtes endnu en jernbanetankvogn. Det Østasiatiske Kompagni måtte sande, at det kan være vanskeligt at agere på verdens oliemarked. Stærkt stigende oliepriser i årene efter 1903 bevirkede, at olien blev for dyr som skibsbrændstof. Omtrent samtidig kom dieselmotorerne frem, og da det viste sig, at den af DØK indførte olie egnede sig fortrinlig til brændstof i disse nye kraftmaskiner, solgte kompagniet en del olie til de stationære dieselmotorer, som Burmeister og Wain leverede til landets elektricitetsværker. I 1910 lejede smøreoliefirmaet L.C. Glad & Co. den nordligste af de tre lagertanke på Langelinie-molen, som ØK ikke havde anvendelse for, ligesom den i 1908 indkøbte jernbanetankvogn blev solgt til Glad. Året efter solgte ØK hele tanklageret og den dertil knyttede olieforretning til Det danske Petroleums-Aktieselskab (DDPA), som også overtog de resterende fire jernbanetankvogne. I 1912 satte Det Østasiatiske Kompagni verdens første oceangående dieselskib, det danskbyggede ”Selandia”, i fart med stor succes. ”Selandia” og dets efterfølgere revolutionerede verdensskibsfarten, og få år efter (måske allerede i 1911) etablerede DØK da sig også på ny i Københavns Frihavn, denne gang på Redmolen, hvor man byggede et tanklager for bunkerolie til de nye dieselskibe."
 • 3-mst. skonnert MERCANTIC II af Dragør
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Motorskib
  Skonnert
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  3-mastet skonnert
  København
  1900-tallet
  2000-tallet
  Den 3-mst. topsejlskonnert MERCANTIC II af Dragør fotograferet i Nyhavn, København, 1977.
 • 3-mst. skonnert MERCANTIC II af Dragør
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Fartøj
  Motorskib
  Skonnert
  Havnevæsen
  Havn
  Kaj
  Kronologi
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  Søhistorisk Registratur
  3-mastet skonnert
  København
  1900-tallet
  2000-tallet
  Den 3-mst. topsejlskonnert MERCANTIC II af Dragør fotograferet i Nyhavn, København, april 1977.
 • KILLORAN af Mariehamn, 3 mst. bark
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Bark
  3-mastet bark
  Sejlskib
  Kronologi
  Skibsbygning
  Konstruktion
  Fragtskib
  Jernskib
  1900-tallet
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  KILLORAN af Mariehamn, 3 mst. bark.
 • KILLORAN af Mariehamn, 3 mst. bark
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Bark
  3-mastet bark
  Sejlskib
  Kronologi
  Skibsbygning
  Konstruktion
  Fragtskib
  Jernskib
  Skibsdetaljer
  1900-tallet
  Dæk
  Topografi
  Danmark
  Sjælland
  København
  KILLORAN af Mariehamn, 3 mst. bark.