Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Prospekt - Christiansted på Skt. Croix 1837
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Havn og red i kolonierne
  Militær og gendarm
  Erhverv i kolonierne
  Kronologi
  1800-tallet
  Litografi
  Forter
  Christiansted
  Farvelagt litografi (af T. C. Sabroe 1837): "Christiansted paa St. Croix" Byen ses fra vandet; ved kysten i midten fortet med mure og bastioner, hvvorpå kanoner; flagmast med stort splitflag og "den blå Peter"; på begge sider af fortet strand med optrukne både og gods; til højre bolværk og havn med opstablet gods, 2 balancevægte, vejerbod o.s.v; palmer, mennesker; bagved byens tage (på gavlen af et hus ved Kongensgade skimtes et kronet FR VI og årstallet 1830); i midten kirkens tårn og spir. Mange flag; i baggrunden blå bjerge; lys himmel med lette skyer; i forgrunden på vandet en sejl- og en robåd. Under billedet den ovenfor citerede tekst, samt signatur: "Tegnet efter naturen af Th. Christ. Sabroe, paa Steen og trykt af J. F. Fritz i Flensborg 1837". Bladet lidt brunplettet. - Prof. guldramme med stukornamenter (palmettemønster) i hjørnerne, måler: 35,2 x 58,2 cm.
 • Prospekt - Frederiksted på Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Havn og red i kolonierne
  Militær og gendarm
  Erhverv i kolonierne
  Pakhus
  Frederiksted
  Fartøj
  Brig
  Sukker
  Fregat
  Tegning
  Farvelagt tegning af H. P. Thorsøe 1820: "Prospect af Friderichsted paa Øen St. Croix". Byen ses fra havet; til venstre sukkermøller, bro, fortet med kgl. navnechiffer (C6?) og splitflag, hvid bygning med søjler, foran 2 anlægsbroer; havneplads med opstablet gods og palmeallé foran husene(med åbne søjlegange); til højre sukkermøller; i baggrunden blålige bjerge; på reden flere både og skibe (en 2-mastet skonnert, set mod bagbords side, sejlende for vinden; en opankret brig, set agten for tværs mod styrbord; en opankret fregat, set agten for tværs mod styrbord; mersesejlene sat; ved kysten et kølhalet skrog f 3-mastet fartøj. Bred tuschlinie omkring billedet; under dette den ovenfor citerede tekst, samt signatur: "Tegnet af H. P. Thorsøe 1820" og for neden til venstre angivelsen "W ½ S fra Fortet". Måler: 36,5 x 59 cm. Flad mahogniramme med indlagte tynde lister af lyst og mørkt træ.
 • Prospekt - Frederiksted på Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Havn og red i kolonierne
  Militær og gendarm
  Erhverv i kolonierne
  Pakhus
  Maleri
  Frederiksted
  Fartøj
  Brig
  Sukker
  Maleri af ubk. (H. P. Thorsøe? Se HS-nr. 1949:0287) forestillende Frederiksted på St. Croix. Set fra havet, omtrent fra samme sted og med samme bygninger som HS-nr. 1949:0289 (sukkermølle, bro, fort, plads, øvrige bygninger, palmer); i baggrunden skovklædte bjerge; på reden småbåde og større skibe, til venstre en opankret danskfregat, set agten for tværs mod styrbord, med spejl, beslåede sejl, Dannebrog under gaflen; i midten amerikansk brig, set mod bagbords side, sejlende for vinden (fokke- og storsejl opgivet), amerikansk flag under gaflen; til højre 2 brigger. Usigneret. Måler: 23,5 x 29,7 cm. Prof. guldramme med palmettemønster.
 • Prospekt - Christiansted på Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Christiansted
  Havn og red i kolonierne
  Erhverv i kolonierne
  Pakhus
  Militær og gendarm
  Religion i kolonierne
  Kirke
  Boligforhold i kolonierne
  Kronologi
  1800-tallet
  Maleri
  Maleri (af H. P. Thorsøe? 1825 (?)): Christiansted på Skt. Croix (første halvdel af 19. årh). Byen ses fra havet; til venstre fortet med mure og krenelerede bastioner; splitflag; i midten havnepladsen med forskellige offentlige bygninger; bagved kirkens tårn; beboelseshuse, træer; i baggrunden de skov- og græsklædte bjerge; til højre øen Protestant Cay med villa, hvortil en trappe fører op fra anlægsbro; have, palmer. - På reden flere skibe, deriblandt et par med Dannebrog og et med amerikansk flag; skibene fører 1 eller 2 master; himlen blå med solnedgangsskær til venstre. Usign. På bagsiden blækpåskrift på lærredet: "Erindring til Madame Biørn af H. P. Thorsøe. Kiøbenhavn i Sept (?) 1825". - Er Thorsøe kunstneren? Måler: 37,7 x 51,5 cm. Prof. guldramme med indvendig liste.
 • Prospekt - Havnen og værftet i Christiansted, Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Christiansted
  Havn og red i kolonierne
  Militær og gendarm
  Erhverv i kolonierne
  Pakhus
  Litografi
  Håndkoloreret litografi: "Havnen og Værftet i Christiansted paa St. Croix". Prospektet taget fra havnepladsen ud mod havet og Protestant Cay; til venstre hjørnet af 2-etagers hus med buegang;på huset skilt:"Kongensgade"; Scale-House (vejerbod); bagved vippekraner; til højre hushjørne af Kompagniets hus (med gadeskilt); på havnepladsen ridende og kørende hvide europæere og sorte, 3 danske soldater i uniform, tønder; i havnen forskellige skibe, de fleste med dansk flag; et af skibene fører Vestindisk flag, blåt med lille Dannebrog i øverste inderste hjørne (jfr. H & S årbog 1969, 28f); enkelte af dem aftaklede; på Protestant Cay stort hus, palmer. Litografiet beskåret til kanten, på karton og omrammet med tuschstreger; nedetste højre hjørne ødelagt og udbedret; tydelige spor af sammenfoldning. Signaturen bortskåret. Under billedet ovenfor citerede tekst med tuschskrevne gotiske bogstaver. Profileret guldramme med liste indvendig. Måler: 28,5 x 40,8 cm. Y. O. Nb. har været anset for at være farvelagt tegning, men er tydeligvis et litografi. Vippekranerne er måske balancevægte? Et tilsvarende litografi (ubeskåret) ejes af Mrs. Howard Walll, Cane Garden, Skt. Croix (set i 1967 og 71). Tekst: "Havnen og Værftet i Christiansted paa St. Croix. Lith: af F. Otte i Flensborg. Tegnet efter naturen af N. P. Otte. H. P. Thorsøe har kopieret det 1842 (i privateje).
 • Prospekt - Christiansted ca.1760
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Stik
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Christiansted
  Havn og red i kolonierne
  Militær og gendarm
  Erhverv i kolonierne
  Pakhus
  Kronologi
  1700-tallet
  Religion i kolonierne
  Kirke
  Stik (af J. D. Philipp beg. af 1760'erne): "Christiansted paa Ste: Croix". Byen ses fra Protestant Cay-øen mod syd; til venstre ved kysten "Fortresset Christiansvaern", i midten og til højre byen med lokaliteterne: "Toldforvalterens Boelig", Told huuset", "Proviants og Pack-Huuset", Veiger Boeden", "Veigermesterens Bolig", "Den Danske Kirke", "Skoele-Huuset", Et Pack-Huus", "Smeede-Huus", "Den Hollandske Kirke"; bag byen tildels skovklædte bjerge; i forgrunden kysten af Protestant Cay; i havnen et enmastet skib for anker (set mod bagbords side), tilligemed "Brigantinen Jaegeren" for anker og ved bro (set mod bagbords side; skroget med spring, plat hæk (ornamenteret), gallion, batteri med åbne kanonporte, kanoner på dækket; solsejl over agterskibet; 2 fuldriggede master, den agterste med gaffelbom; sejlene beslået). I flagrebånd den ovenfor citerede tekst, forneden angivelse af de citerede lokaliteter (henvisninger til prospektet ved tal), tilligemed signatur: "J. v. Rohr delin. - J. D. Philippin geb: Sysang in sc". Måler: 34,3 x 62,3 cm. Bladet noget brunplettet; har været sammenfoldet på midten. - Prof. guldramme. Y. O. Krohn 513, Brigantinen "Jaegeren" indkøbt o. 1760 i forbindelse med oprettelsen af Det Vestindiske Søkorps. Solgt 1764 på auktion. (Meddelt febr. 1980 af cand. mag Birger Thomsen)
 • Prospekt - By og Havn, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Stik
  Topografi
  Mellemamerika
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Kronologi
  1800-tallet
  Havn og red i kolonierne
  Charlotte Amalie
  Fartøj
  Kobberstik, trykt med farver og håndkoloreret: "Town and Harbour of St. Thomas from Solberg Estate". Prospektet er taget fra bjergene nord for Charlotte Amalie mod syd, visende byen liggende i en kedel, omgivet af bjerge, ved den inderste vig af havnebugten; i byen huse, palmer, pakhuse og lignende, til venstre fortet; i havnen mange sejlskibe med og uden sejlføring, mange med dansk flag. I baggrunden havet med bjergrig ø (St. Croix?) i horisonten. Under prospektet den ovenfor citerede tekst samt signatur: "Engraved by J. Scott. Glasgow" og dedikation: "To his Excellency Major General Chamberlain P. C. F. von Scholten, Commander of Dannebroge & Dannybrogsman(!) & Governor-General of his Danish Majestys West India Possessions. These Views are (with permission) Respectfully Dedicated by his Excellency's Most Obedient and Obliged Humble Servant Ralph Stennet". Måler: 42,5 x 51 cm. Flad brun mahogniramme med sort liste. Y. O. Ca. 1833, R. Stennet - se 494-95:51 (1833).
 • Prospekt - Frederiksnagore 1810
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Tegning
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Bengalske loger
  Havn og red i kolonierne
  Boligforhold i kolonierne
  Landskab
  Floder
  Farvelagt tegning af J. Hammer1810: "Huglei: en Morsk Plads i Bengalen" (morsk = Maurisk, "Mohrisch" :Indisk, i modsætning til Frederiksnagore, der HS. nr. 1949:0260. siges at være en dansk plads). Hugli ses fra floden; grøn bred med villaer og ind imellem de indiske hytter; palmer og træer; til venstre pynt med ruiner og indere med båd, til højre muret bro over biflod. - På floden flere af indiske skibe og både; nogle med røde flag, et med rødt flag med hvid halvmåne, atter et med engelsk flag. Måler. 36,1 x 62,9 cm. Meget naiv og perspektivisk forkert fremstilling. På sort felt forneden ovenfor citerede tekst med hvide bogstaver, samt signatur: "Tegnet i Aaret 1810 af J. Hammer". Tegningen noget plettet og skjoldet. Y. O. J. Hammer var iflg. blyantspåskrift dansk kaptajn. Indlagt seddel i protokol skrevet af Ole Feldbæk 1978: I 1755 erhvervede Asiatisk Kompagni tre små landsbyer i Bengalen ved bredden af Hughlifloden; og i landsbyen Serampore placerede kompagniet sin loge, som officielt fik og beholdt navnet Frederiksnagore. Fa 1770'erne udviklede Serampore sig til at blive et smukt og velholdt europæisk beboelsesområde, der allerede dengang fungerede som en art forstad til det britiske Calcutta 10 miles længere nede ad floden.
 • Prospekt - Den danske loge Frederiksnagore c.1800
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Tegning
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Bengalske loger
  Havn og red i kolonierne
  Boligforhold i kolonierne
  Fartøj
  Brig
  Fregat
  Landskab
  Floder
  Farvelagt tegning af ubekendt indisk kunstner: Den danske loge Frederiksnagore, set fra Hooglifloden, ca. 1800. Langs bredden en række indiske paladser, og mere beskedne huse, helt til højre indiske hytter; bag husene skov og palmer; i baggrunden bjerge; til højre den danske flagmast med Dannebrog; på floden de indiske ro- og sejl-både (de fleste sejlende mod højre set mod styrbord, en mast med sejl); flere bøjer (til fiskegarn) i rækker; ud for flagmasten to danske fartøjer, en brig og en fregat, begge set mod styrbord, med aftaklede master og med Dannebrog over hækken. Omgivet af bred hvid kant; sammensat af 4 stykker; usigneret. Flad ubejdset ramme. Måler: 52 x 25,4 cm Y.O. Indlagt seddel i protokol skrevet af Ole Feldbæk 1978: I 1755 erhvervede Asiatisk Kompagni tre små landsbyer i Bengalen ved bredden af Hughlifloden; og i landsbyen Serampore placerede kompagniet sin loge, som officielt fik og beholdt navnet Frederiksnagore. Fa 1770'erne udviklede Serampore sig til at blive et smukt og velholdt europæisk beboelsesområde, der allerede dengang fungerede som en art forstad til det britiske Calcutta 10 miles længere nede ad floden.
 • Kort af Trankebar by og fæstningen Dansborg
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Kronologi
  Kolonier
  Dansk Ostindien
  Boligforhold i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Tegning
  Trankebar
  1700-tallet
  Farvelagt tegning, vist (kopi) af Premierløjtnant Gregers Daa Trellund: Kort af Trankebar by og fæstningen Dansborg 1733. Nord til venstre, foroven havet; byen ses i fugleperspektiv med mure, volde, bastioner, porte, gader (danske navne, som f.eks. "Wimmell-Schafft", "Lawendelstrede", "Forlokrenstrede", osv, enkelte indiske navne: "Mangastrede", "Kasckon Strede, "Settygaden"), huse, paladser, templer, haver osv.; til højre Dansborg med kanoner, stort splitflag, træhest (?) osv. - Foroven legende med forklaring af tal og bogstaver på kortet. Måler: 77,5 x 80,7 cm. Omgivet af tuschramme; nederste højre hjørne afrevet. På karton. Prof. ramme i sort og guld. Y. O. Indlagt seddel i protokol: Skrevet af Ole Feldbæk 1978: Den befæstede by Tranquebar med fortet Dansborg i slutningen af 1690erne; øst opad. Sydligst mod floden ses kompagniets pakhuse samt fortet. Den sydligste del af byen præges af lige gader og af mange skyggefulde træer. Det er den europæiske bydel, med boliger og med den protestantiske og den katolske kirke. Størstedelen af byen udgøres af den mindre regelrette indiske bebyggelse, I den indiske bydel afspejler gadenavnene de lokale erhverv: tøjmalere, garvere, slagtere, købmænd, toldere og vekselerere. Igennem hele det 18. århundrede beholdt Tranquebar stort set dette udseende. Markante nybygninger var alene to nye kirker, hvoraf den ene tilhørte den lutherske mission.
 • Prospekt - Prospect af Wisgapatnam
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Fartøj
  Chalup
  Fregat
  Brig
  Kronologi
  1700-tallet
  Ostindienfarer
  Handel og Søfart
  Kinafart og Ostindienfart
  Topografi
  Asien
  Kolonier
  Havn og red i kolonierne
  Boligforhold i kolonierne
  Farvelagt tegning af C. C. Parnemann 1792: "Prospect af Wisagapatnam". På reden flere chalupper og både samt større fartøjer; til venstre en dansk fregat, set mod bagbord; sort skrog, gul bred gang med 8 åbnede kanonporte; sidegalleri, galion med figur; latinerrå på mesanmasten; splitflag som gøs og over hækken; - desuden 2 enmastede fartøjer og en brig (hvide flag med rød cirkel i midten?) og til højre en engelsk fregat, set agten for tværs mod bagbord, sejlende rumskøds ind på reden. Til venstre stejl klippekyst med brænding; på toppen fort med rødt flag og palmer; i midten viger bugten ind med flad strandbred og bjerge i baggrunden; huse, paladser på bjergsiden, engelsk fort, pagode; til højre bredere strandbred med huse og palmer. Signeret for neden på hvid stribe under billedet: "Aftagen og tegnet af: C. C. Parnemann:1792". - På tegnet stentavle (Ornamenteret fodstykke, vaser ved siden) findes citerede tekst "Prospect af Wisagapatnam", nuværende Visakhapatnam. Måler: 25 x 43,5 cm. Profileret guldramme (ny) i klassisistisk stil. Yderligere oplysning: Opl. på påklæbet seddel på bagsiden: "Havnebyen Vizagapatam ved den bengalske havbugt. Tremasteren til venstre er en dansk Ostindienfaer; Egekransen i Dannebrog var "Asiatisk Kompagnis" mærke".
 • Prospekt -Europæiske skibe på Whampoa red ca. 1800
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Handel og Søfart
  Kinafart og Ostindienfart
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Asien
  Fartøj
  Fregat
  Chalup
  Havnevæsen
  Havneanlægning
  Kolonier
  Havn og red i kolonierne
  Maleri (af ubk., formenligt kinesisk kunstner), ca 1800: Europæiske skibe på Whampoa red ved Canton. De fleste af den er aftaklede og afriggede, t.h. dog 3 engelske , lige ankomne fregatter med fuld rig; skibene har agterspejl og batteri (alle med opslåede røde kanonporte); de har alle 3 master og bærer flag ( der ses bl.a. amerikanske, spanske (?), hollandske , engelske, svenske og danske flag); omkring skibene kinesiske små både og en enkelt engelsk chalup.- I forgrunden kyst med grønt; klipper; t.v. kanal og på den venstre side to skure med hvidt flag på flagmast (karantænestation?); i mellemgrundens midte flad ø med kinesisk by (huse, træer, pagoder); på dens bred 5 lagerhuse, hver med flag udenfor på flagmast (engelsk, dansk, hollandsk, svensk, amerikansk);- i baggrunden øer og kyster med bjerge og blågrønne skove. Usign. Måler: 16,8 x 57 cm. Prof. guldramme
 • The Warff of Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Tegning
  Kolonier
  Havn og red i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Erhverv i kolonierne
  Dansk Vestindien
  Skt. Croix
  Fartøj
  Orlogsskib
  Farvelagt Tegning af ubk. (1700-tallet) med vandfarver på papir opklæbet. Beskrevet: The Warff of Skt. Croix. Billedet viser i baggrunden danske orlogsfartøjer til ankers. Til højre i billedet ses et hjørne af fortet med Dannebrog. Til venstre Scale House (vejerboden). Forgrunden (ned mod kysten) domineres af forskellige (nummererede) indbyggetyper, både de indfødte og europæere (præster, officerer og handelsmænd) er repræsenteret. Usigneret. Måler: 17½ x 33 cm. På bagsiden af et stykke pap, der tjener som støtte for selve billedet, er angivet at det tilhører overlæge Fr. Svendsen (Odense) dattersøn af nedennævnte Elise Ewald. Billedet er en gave til Elise Ewald (1800-1876) fra hendes moder, Sophie Elisabeth Porths halvbroder Ole Ewald Porth (1783-1833) 2. medlem af rådet for Skt. Thomas og Skt. Jan, søn af kontrollør på Skt. Croix, David Chr. Porth død 1789. Om Motivet anføres samme sted: Christiansted Rhev, Base- end eller bassinet. Bag Vejerboden ses øen Protestant Quai, lænst borte, "Revet" der beskyttede Rheden. Små geder (Cabritter). På billedets Bagside findes Navnefortegnelse over de på billedet nummerede personer, overklistret med papir". Kommentar fra protokol: Tegningen udført af Heinr. Gotfe Beenfeldt. Jfr. artikel af Inge Meyer Antonsen i Nat. mus´s arb. mark 1972. Det bemærkes at der er gjort forsøg men forgæves på at afdække den navnefortegnelse, der ifølge påtegningen skulle findes på det egentlige billedes bagside. Billedet stammer fra Kai Haun´s tipoldefar Ewald´s ophold i Vestindien.
 • Prospekt - parti fra Grønland C. Møller, 1862
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Kolonier
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Grønland
  Fartøj
  Kajak
  Konebåd
  Boligforhold i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri
  Maleri af Carl Møller, 1862: Grønlandsk koloni. I forgrunden en fjord på hvilken ses en bemandet konebåd, en kajak samt en lille ubemandet sejlbåd for anker. Kalamin ligger på en græsbevokset slette mellem bjerge. Man ser en halv snes europæiske huse. Ca. midt i billedet bestyrerbolig med vajende dansk splitflag. I venstre mellemgrund et par inuit hytter. Mellem bestyrerboligen og havstokken ses et par inuitter, en konebåd samt en kajak. Sign.: Carl Møller, 1862. Måler: 27 x 45 cm. Prof. guldramme. Forestiller formegenligt Julianehåb.
 • Prospekt - parti fra Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Skt. Croix
  Christiansted
  Maleri
  Landskab
  Kronologi
  1800-tallet
  Prospekt - parti fra Skt. Croix, Christiansted set fra Protestantkayen, Fr. Visby Maleri af Fr. Visby: Parti fra Skt. Croix. I forgrunden ses i indsejlingen til byen Chrristianssted: Protestant Cay. På denne et hus med fladt tag. I mellemgrunden på den anden side vandet der skiller den fra protestant Cay ses Christiansted. Ved kajen et par småskibe. I baggrunden græsklædte bjerge. En del af bjergskråningerne opdyrket. Usign. Måler: 36,5 x 93 cm. Prof. ornamenteret guldramme.
 • Prospekt - Parti fra Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Skt. Thomas
  Litografi
  Havn og red i kolonierne
  Litografi. Parti fra Skt. Thomas. I forgrunden byen i fugleperspektiv. I baggrunden reden hvor adskillige sejlskibe ligger for anker. To landtanger med bevoksede højdedrag danner naturlig havn. Sign.: Efter H. Hansen Daguerreatyp. lith af A. Nay: Em Bærentzen & Co. lith Inst. Måler: 22 x 30,7 cm. Bred sort prof ramme.
 • Prospekt - Skibe på Kaps red i den hollandske tid.
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kunst
  Topografi
  Asien
  Kolonier
  Havn og red i kolonierne
  Fartøj
  Fregat
  Maleri
  Kinesisk maleri af ubk.: Prospekt - Skibe på Kaps red i den hollandske tid. I Baggr. Taffelbjerget, foran hvilket Kapstaden ses, over byens hvide huse hæver sig et kirketårn med pyramidetag. Til venstre flankerer 2 fortet byen, til højre i billedet endnu et fort. Foran fortet samt nogle steder i byen samt på bjergtoppene ses det hollandske flag. I højre baggr, skimtes en dansk fregat bag en halvø. I forgrunden på reden 5 fregatter: en svensk, en hollandsk, en dansk, en fransk og en amerikansk. Sidstnævnte har alle stænger og klyverbomme afriggede. Det danske og svenske har bramstængerne afriggede. Måler: 45 x 59,5 cm. Prof. guldramme med indv. perleliste.
 • Fra Reden ved Frederiksted, Skt. Croix
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Mellemamerika
  Skt. Croix
  Havn og red i kolonierne
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Forter
  Frederiksted
  Maleri, olie på pap, af Frederik Visby: Fra Reden ved Frederiksted, Skt. Croix, Dansk Vestindien. Prospektet taget fra havet; kyst med sand; bevoksning; i midten fortet, omgivet af mur, til højre byen med gade, huse, træer; i baggr. nøgne bjerge, forneden: 'St. Croix V(...)..'. På bagsiden 'Fra Rehden ved Frederikssted. St. Croix. ("Westend"), til venstre fortet, til højre Toldbod. - Robinson's Store m.w.'. Måler 14 x 20.5 cm. Hjørnerne afbrækkede.
 • Charlotte Amalie
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Bjerge
  Landskab
  Orlogsfregat
  Orlogsskib
  Fartøj
  Orlogsfart på øerne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri
  Kunst
  Charlotte Amalie
  Skt. Thomas
  Dansk Vestindien
  Kolonier
  Søhistorisk Registratur
  Sejlskib
  Topografi
  Mellemamerika
  Kronologi
  1800-tallet
  Charlotte Amalie malet af Frederik Visby, på reden ses en dansk orlogsfregat.
 • Charlotte Amalie, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Landskab
  Charlotte Amalie
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri, olie på pap, af Frederik Visby: Parti af Charlotte Amelia, Skt. Thomas. Det er ligeledes set fra reden; havn med lagerhuse; til højre agterpartiet af sejlskib (under reparation?); haver, træer; huse strækkende sig op ad høj; i baggr. grønne bjerge. Sign. 'Fr. Visby - St. Thomas'. Måler 26.4 x 33.5 cm.
 • Charlotte Amalie, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Landskab
  Charlotte Amalie
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri, olie på pap, af Frederik Visby: Parti af Charlotte Amalie, Skr. Thomas. Også set fra reden; havn med bolværk, lagerhuset, skibsværft, palmer; huse strækkende sig op ad høj, hvis top krones af palads, i baggrunden grønne bjerge. Foroven Viceguvernør H. H. Bergs villa "Denmark Hill". Sign.: 'Fr. V.' Måler 26.5 x 34.4 cm.
 • Charlotte Amalie, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Maleri
  Søhistorisk Registratur
  Landskab
  Charlotte Amalie
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Kronologi
  1800-tallet
  Topografi
  Mellemamerika
  Boligforhold i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Havn og red i kolonierne
  Maleri, olie på pap, af Frederik Visby visende Charlotte Amalie, Skt. Thomas, Dansk Vestindien, set fra reden. I forgrunden havnen med bolværk, både og joller; chalup med solsejl og Dannebrog. Lagerhuse og til højre en del af fortet. Bag havnen byens huse, strækkende sig op på høj, hvorpå et rundt tårn ses. Haver med palmer; flagstænger. I baggrunden skovklædte bjerge. Maleriet er signeret Fr. Visby og har på bagsiden en seddel med følgende oplysninger: The mainwharf and Langs Tower, the Kings-garden. Main Hotel etc. in St. Thomas. Måler 26,5 x 33,6 cm.
 • Tortola boats i havnen ved Charlotte Amalie, Skt. Thomas
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Tegning
  Kunst
  Kronologi
  1800-tallet
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Topografi
  Mellemamerika
  Charlotte Amalie
  Havn og red i kolonierne
  Folkeliv i kolonierne
  Farvelagt tegning af Frederik Visby: Tortola boats i havnen ved Charlotte Amalie, Skt. Thomas. Til højre en landingsplads med en galgeagtig tømmerkonstruktion og et lavt gult hus; på kajen 6 mennekser (mænd, kvinder og børn). Med bredsiden mod beskueren og stævnen mod højre ses i billedets midte og til venstre 2 små både der fører en enkelt mast med et sletsejl med lang bane og et stagsejl; sejlene indtagne. Bådene bemandet med nogle få mennekser. Bag disse skimtes andre både næsten skjult af de foranliggende. I baggrunden i midten er skitseret et stort sejlskib, bag hvilket nogle højdedrag. I højre baggrund et par små robåde. Usign. Måler 14,5 x 23,5 cm.
 • Briggen LOUGEN
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Fartøj
  Brig
  Fregat
  Orlogsskib
  Orlogsbrig
  Orlogsfregat
  Sejlskib
  Kronologi
  1800-tallet
  Kunst
  Akvarel
  Stik
  Topografi
  Mellemamerika
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Kolonier
  Dansk Vestindien
  Skt. Thomas
  Havn og red i kolonierne
  Akvarel, efter kobberstik, tegnet af C.C. Parnemann: Briggen LOUGEN Command af Capt. Lieut. Iessen, angrebet under St. Thomas 2de engelske fregatter, som efter en skarp canonade nødes ilde tilredte at forlade samme. Dete forefalden den 3die Marts 1801. Mål: 41,5 x 65,5 cm.
 • Ghana, officerer under indvielse af Tema Harbour
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Gruppebillede
  Topografi
  Afrika
  Kronologi
  1900-tallet
  Kolonier
  Dansk Guinea
  Havn og red i kolonierne
  Nr. 3 fra ve. er Commodore Hansen, som er af dansk oprindelse.